Zgłoszenie dobrej praktyki

Komentarze

Transkrypt

Zgłoszenie dobrej praktyki
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Końskich
26 – 200 Końskie
ul. Armii Krajowej 24
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach
Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Końskich
działanie
Imię i nazwisko dyrektora
szkoły/placówki
Marta Dworak
Tel.
Adres
Końskie, ulica Armii Krajowej 24
Fax.
41 3729073 -
e-mail
[email protected]
www.ps4konskie.pl
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
Teresa Ciszewska, Elżbieta Derlichowska, Maria Krakowiak, Bożena Leszczyńska
wartość merytoryczną
publikacji
Zakres
Edukacja
Edukacja emocjonalna
działania:
Temat działania: „ Z dzieckiem w świat wartości”
Cele działania:
Przyswojenie wiedzy o określonych wartościach i normach oraz przyjęcie ich jako kryterium własnego
postępowania
Opis działania:
1.
Ogłoszenie każdego z miesięcy rozpoczynającego się roku przedszkolnego miesiącem jednej, wybranej
wartości:
- wrzesień – SZACUNEK
- październik – UCZCIWOŚĆ
- listopad – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
- grudzień – ODWAGA
- styczeń – SAMODYSCYPLINA ( UMIAR I ROZWIJANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU )
- luty – SPRAWIEDLIWOŚĆ
- marzec – SZCZĘŚCIE, OPTYMIZM, HUMOR
- kwiecień – PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆ
- maj – PIĘKNO, DOBROĆ
- czerwiec – MĄDROŚĆ
2.
Zaplanowanie działań promujących poszczególne wartości:
-
3.
Codzienny kontakt z literaturą w ramach programu „ Cała Polska czyta dzieciom”. Dobór utworów do
wartości towarzyszącej danemu miesiącowi, np. wrzesień – szacunek” Dobra to chatka gdzie mieszka
matka”, „ Nocne kłopoty zabawek Doroty”, październik – uczciwość „ Wilk i siedem koźlątek”,
„ Stoliczku nakryj się”, „ O pewnym Grzesiu” itp.
Cykliczne spotkania artystyczne:
-
Narodowy Teatr Edukacji im Adama Mickiewicza
Studio Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii ART. RE
Agencja artystyczna „ KANON”
Agencja Artystyczna „ PADIGO”
Filharmonia Świętokrzyska
Artyści lokalni ( „ ROGOWIANKA” )
W Końskich nie ma teatru, filharmonii, obecnie nawet kina. Jako dorośli odbiorcy mamy świadomość,
że kontakt z żywą sztuką porusza serca, budzi wrażliwość i dostarcza wielu przeżyć estetycznych. Sztuki
teatralne, muzyka poważna, twórczość ludowa, są prawdziwą skarbnicą wartości, które pragniemy
przekazać i wpoić naszym wychowankom. Stąd pomysł na zapraszanie artystów różnych teatrów, które
prezentując swoje spektakle wspierają nas w realizacji tego zadania. Po każdym teatrzyku, koncercie
rozmawiamy z dziećmi na ich temat, wykonujemy prace plastyczne, kładąc przy tym nacisk na przekonanie
dziecka do przyjęcia jakiejś wartości, jako własnej, tak, by zaistniała w ich życiu. I tak na przykład
„Czerwony kapturek” pięknie uczył szacunku dla staruszki babci, „ Bajka o rybaku i złotej rybce”
– umiaru, mądrości i sprawiedliwości, koncerty filharmonii – piękna. Każde spotkanie ze sztuką było
jedyne, niepowtarzalne i bardzo cenne.
4.
Realizowanie programów własnych:
-
5.
Realizowanie programów ogólnopolskich:
-
6.
„ Zielono mi”, „ Tajemnice przyrody” - odpowiedzialność i szacunek dla przyrody,
„ Program adaptacyjny” – odpowiedzialność i szacunek dla drugiego człowieka
„ Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury”
„Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji antynikotynowej
Organizowanie imprez wewnątrzprzedszkolnych:
-
Dożynki – nauczyły nas szacunku dla ludzkiej pracy,
„ Bezpieczny przedszkolak” – odpowiedzialności, odwagi i samodyscypliny,
„ I Ty możesz zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja” – przyjaźni i miłości,
Dzień Babci i Dziadka – szacunku,
Bal Noworoczny – przyjaźni, szczęścia, humoru,
wystawa "Flora i fauna mórz i oceanów" ,wystawa etymologiczna „ Fascynujący świat owadów”
Powitanie wiosny – odpowiedzialności za przyrodę, szacunku dla jej piękna,
Dzień Rodziny – szacunku i miłości.
Uroczystości przedszkolne organizowane z myślą o całej naszej przedszkolnej społeczności ( dzieciach, rodzicach,
nauczycielach) rozwijają więzi międzyludzkie, tworzą niezwykle korzystna do współpracy atmosferę, pozwalają
wszystkim poczuć się współgospodarzami przedszkola, dają ogromną szansę na przybliżenie i interioryzację wszelkich
wartości.
Opis uzyskanych efektów:
-
dziecko potrafi zidentyfikować i nazwać wartości takie jak: prawda, piękno, odpowiedzialność … ,
dziecko dostrzega skutki okazywania wartości w relacjach ze sobą i innymi,
dziecko dostrzega krzywdę innych, nie wyśmiewa się i nie chwali, pomaga słabszym i potrzebującym
pomocy,
dziecko uczestniczy w tworzeniu i przestrzega norm współżycia opartych na wartościach,
dziecko akceptuje zasadę, że wszyscy maja prawa i obowiązki ( przestrzega zawartych kontraktów)
dziecko formułuje ocenę zachowań własnych i innych osób, dokonuje wyborów i doświadcza
pozytywnych efektów własnych działań,
Wnioski z realizacji:
-
wprowadzając dziecko w świat wartości należy pamiętać, aby nie tylko przyswoiło sobie wiedzę
o określonych wartościach, ale przyjęło je jako kryterium własnego postępowania
autorytetem dla dziecka we wszystkich działaniach i w każdych sytuacjach musi być nauczyciel
i rodzic.
Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
-
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Biblioteka Miejska
Komenda Powiatowa Policji
Izba Pamięci Ziemi Koneckiej
W realizacji działań niezwykle cenne jest wsparcie instytucji zewnętrznych, wspomagających realizację wybranych
treści. Psycholog i pedagog koneckiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzą cykliczne spotkania z dziećmi
przejawiającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym, ucząc je samodyscypliny, umiaru i wspomagając rozwijanie
ich własnego potencjału. Wizyty w bibliotece są okazją do obejrzenia wystaw okolicznościowych eksponujących
wartości artystyczne, lub okazją do wypożyczenia ciekawych książek, które wspólnie czytamy. Przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji uczą nasze dzieci odpowiedzialności, odwagi i uczciwości. Izba Pamięci Ziemi Koneckiej
budzi poczucie polskości, uczy historii, patriotyzmu i miłości do naszej małej ojczyzny.
Uzasadnienie zgłoszenia:
Patrząc na świat, który staje się coraz bardziej pusty i bezwzględny, doszłyśmy do wniosku, że jedną z przyczyn takiego
stanu rzeczy jest upadek wartości. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci stały się ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu
musimy dać im solidne podstawy do kształtowania się ich człowieczeństwa. Takimi podstawami są WARTOŚCI
i dlatego im właśnie poświęciłyśmy ten rok.
Trudności w realizacji: brak
Wykaz załączników: zdjęcia z działań podjętych w ramach projektu.
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu
dobrej praktyki.
Końskie, dnia 22. 04. 2011
Miejscowość, data
/-/ Marta Dworak
Podpis dyrektora szkoły/placówki

Podobne dokumenty