dziecko bezpieczne w rodzinie iw szkole

Transkrypt

dziecko bezpieczne w rodzinie iw szkole
WYDZIAŁ PREWENCJI KSP
Źródło: http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/aktualnosci/47645,Dziecko-Bezpieczne-w-Rodzinie-i-w-Szkole.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 03:02
Strona znajduje się w archiwum.
„DZIECKO BEZPIECZNE W RODZINIE I W SZKOLE”
Pod takim hasłem Mazowiecki Kurator Oświaty rozpoczął cykl debat w warszawskich szkołach. W
debatach udział wezmą również stołeczni policjanci, którzy na co dzień zajmują się problematyką
nieletnich i profilaktyką. Pierwsza z debat odbyła się na Ochocie w Gimnazjum nr 15.
Cykl debat realizowanych w ramach programu „Dziecko Bezpieczne w Rodzinie i w
Szkole” dotyczył będzie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,
ale również zagadnień związanych z przemocą domową, której świadkami lub ofiarami
są dzieci. W gronie panelistów znaleźli się przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Zespołu
Interdyscyplinarnego, Policji, nauczycieli, uczniów i rodziców. Najważniejszym głosem
debaty był głos uczniów, którzy przedstawili swoje priorytety wpływające na
bezpieczeństwo w szkole. Wśród nich znalazły się takie wartości jak szacunek ze strony
innych uczniów, nauczycieli, zaufanie do dorosłych, ale też zaufanie ze strony
nauczycieli i rodziców do dzieci, integracja z innymi uczniami. Głos ten uzupełnił
przedstawiciel rodziców, który jako najważniejsze dla dobra i bezpieczeństwa dzieci
wskazał zainteresowanie rodziców dziećmi i współuczestnictwo w życiu szkolnym.
Podkomisarz Waldemar Przydatek z Komendy Rejonowej Warszawa III przedstawił
uczestnikom debaty działania stołecznej Policji podejmowane na rzecz bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży. Podkreśl również to, jak ważna w zapewnieniu bezpieczeństwa jest
współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi a Policją.
pp
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij