Prawa i obowiązki związane ze złożeniem

Komentarze

Transkrypt

Prawa i obowiązki związane ze złożeniem
Data:
2016-09-29
Prawa i obowiązki związane ze złożeniem wniosku o urlop
Lato w pełni. Czas udać się na zasłużony wypoczynek. Jeszcze tylko ostatnie przygotowania i można jechać na
wymarzone wakacje. Urlop się właśnie rozpoczął.
Przedstawiona sytuacja to marzenie większości pracowników, którzy cały rok czekają na swój odpoczynek i
możliwość udania się na urlop. Jednak, aby wyczekiwane wakacje nie okazały się tylko niespełnionym marzeniem,
należy odpowiednio je zaplanować.
Prawo do urlopu wypoczynkowego dla pracownika reguluje Kodeks Pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie
urlopu. Prawo do urlopu ma charakter niezbywalny. W związku z tym nie można z niego zrezygnować lub zbyć go
na rzecz innych osób. Tylko w sytuacji odejścia pracownika z przedsiębiorstwa, należy mu się ekwiwalent za
niewykorzystany urlop, wyliczony proporcjonalnie do przepracowanego okresu w bieżącym roku kalendarzowym.
Każdemu etatowemu pracownikowi należy umożliwić wypoczynek. Urlop wypoczynkowy, zgodnie z prawem pracy,
powinien trwać nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych. Jednak, mimo, że pracownikowi odgórnie należy się
wskazany okres pełnopłatnej nieobecności w pracy należy mieć na uwadze, że pracodawca nie musi udzielić urlopu
w wybranym przez pracownika terminie. Dlatego warto, aby odpowiednio wcześniej w firmie powstał plan lub
harmonogram urlopów. Ułatwi on rozplanowanie pracy załogi, która musi przejąć obowiązki nieobecnych osób. Plan
urlopów nie jest dokumentem wiążącym, a jedynie grafikiem planowanych nieobecności. Jedynym, zgodnym z
prawem pracy dokumentem udzielania dni wolnych, jest podpisany przez pracodawcę wniosek o urlop
wypoczynkowy.
Polecamy
Za nadgodziny przysługuje wolne.
Wniosek o urlop wypoczynkowy w formie pisemnej sporządza pracownik i przedstawia go pracodawcy. Podanie
warto przygotować i podpisać odpowiednio wcześniej, szczególnie w przypadku, jeśli pracownikowi zależy na urlopie
w dogodnym dla niego terminie. Wyrażając zgodę na wypoczynek, pracodawca w pierwszej kolejności kieruje się
dobrem przedsiębiorstwa. Dlatego w uzasadnionych przypadkach może wydarzyć się sytuacja, w której udzieli
odmownej decyzji. Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, to powinien przychylić się do terminu wybranego przez
pracownika i udzielić zgodę na jego wypoczynek.
Z różnych losowych przyczyn pracownik może zrezygnować z zaplanowanego urlopu. W takiej sytuacji musi złożyć
kolejny wniosek, typ razem o anulowanie przyznanego wcześniej wypoczynku, a pracodawca może się do niego
przychylić. Warto pamiętać, że jeśli wymaga tego dobro firmy, również pracodawca może anulować przyznany
wcześniej urlop lub wezwać do pracy osobę, która kilka dni wcześniej rozpoczęła wakacje. Pracodawca może
skorzystać z tego typu rozwiązania jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych podczas
wyrażania zgody na urlop. Po stronie pracodawcy znajduje się obowiązek pokrycia kosztów bezpośrednio
związanych z nagłym powrotem. Odwołanie lub przerwanie urlopu przez pracodawcę nie wiąże się ze stratą
wypoczynku. Pracodawca w dalszym ciągu ma obowiązek przyznać pracownikowi urlop, tyle że w innym terminie,
nie później niż do końca obowiązującego roku kalendarzowego.
Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są
możliwe i zgodne z prawem. Mimo to, nie dajmy się zwariować! Nic tak nie psuje planów na wakacje, jak
nieuzasadniona obawa, że się on nie odbędzie.
09-03-2017
1/2
Data:
2016-09-29
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
09-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2/2