Gmina i Miasto Drzewica ponownie laureatem konkursu „Przyjazna

Transkrypt

Gmina i Miasto Drzewica ponownie laureatem konkursu „Przyjazna
Gmina i Miasto Drzewica ponownie laureatem konkursu „Przyjazna Wieś”
Opublikowany w Oficjalny serwis internetowy Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy
(http://www.drzewica.pl)
Gmina i Miasto Drzewica ponownie laureatem konkursu
„Przyjazna Wieś”
[1]
25.11.2013
W dniu 20 listopada 2013r. w Instytucie Europejskim w Łodzi Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski odebrał
z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia nagrodę za zajęcie II miejsca w wojewódzkim etapie konkursu
„Przyjazna Wieś”.
Komisja konkursowa przyznała 320 pkt i II miejsce w kategorii „Infrastruktura techniczna” projektowi: „Remont infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drzewica”. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i efektywnych projektów o
charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych na obszarach wiejskich, sfinansowanych ze środków funduszy europejskich. W
tym roku zorganizowana została piąta edycja konkursu. Konkurs skierowany był do samorządów, które zrealizowały projekty
infrastrukturalne na obszarach wiejskich.
Gmina i Miasto Drzewica zgłosiła do konkursu dwa projekty:
w kategorii infrastruktura społeczna – „Przebudowa boiska LKS Radzice w Radzicach Dużych”
w kategorii infrastruktura techniczna – „ Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drzewica”.
Do etapu wojewódzkiego konkursu zgłoszonych zostało 27 projektów w obu kategoriach. Spośród nadesłanych wniosków
komisja konkursowa wybrała po trzy zwycięskie projekty w ramach poszczególnych kategorii.
[2]
Wyniki konkursu:
Kategoria: „ Infrastruktura techniczna”
Miejsce I „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słupi” – Gmina Słupia
Miejsce II "Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej" - Gmina i Miasto Drzewica
Miejsce III "Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości w gminie Maków" - Gmina Maków.
Organizatorem konkursu jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: regionalnym i
ogólnopolskim. Na etapie regionalnym konkurs przeprowadził Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego,
natomiast na etapie ogólnopolskim Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Nagrodzona inwestycja polegała na realizacji
Strona 1 z 3
Gmina i Miasto Drzewica ponownie laureatem konkursu „Przyjazna Wieś”
Opublikowany w Oficjalny serwis internetowy Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy
(http://www.drzewica.pl)
trzech zadań:
1.
2.
3.
Remont zbiorników wody czystej nr 1 i nr 2 (2x500m3) na Stacji Uzdatniania Wody w Drzewicy;
Remont zbiornika żelbetowego Hydrocentrum pełniącego funkcję oczyszczalni ścieków w Drzewicy;
Rozbudowa radiowej sieci telemetrycznej, monitoringu i sterowania urządzeniami wytypowanych przepompowni z
terenu gminy Drzewica wraz z oczyszczalnią ścieków.
W ramach tego zadania wykonano instalację monitorującą 26 przepompowni. Stacja dyspozytorska zlokalizowana jest w
budynku Stacji Uzdatniania Wody w Drzewicy. Składa się ze stacji operatorskiej – jest to komputer do przedstawienia
wizualizacji oraz rejestracji, przechowywania danych i radiomodemu. Funkcje powyższe realizuje oprogramowanie SCADA.
Monitoring obejmuje 26 newralgicznych przepompowni zlokalizowanych na terenie gminy Drzewica. Wyposażone są w
radiomodem Satel 3AS, sterownik Horner HE-XE102 i miernik parametrów elektrycznych. Sterownik przy wykorzystaniu
jednego portu odczytuje parametry elektryczne pomp. Drugi port połączony jest z radiomodemem. Użyto radiomodemów
Sateliline 3AS oraz 3ASd do transmisji danych w trybie half-duplex, w których istotną sprawą jest dokładność i duża prędkość.
Właśnie duża prędkość transmisji, mnogość funkcji dodatkowych, prostota obsługi, montażu i programowania oraz duży zasięg
powodują, że nasze przepompownie są obsługiwane przez najnowocześniejsze obecnie modemy na polskim rynku.
Projekt „Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Drzewica” był realizowany na terenie 14 miejscowości
wchodzących w skład Gminy Drzewica: Drzewica, Domaszno, Żardki, Zakościele, Dąbrówka, Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice,
Strzyżów, Werówka, Radzice Duże, Giełzów, Trzebina, Jelnia.
W wyniku realizacji operacji nastąpiła poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej poprzez ograniczenie ilości awarii
przepompowni i poprawę szybkości ich usuwania oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
[3]
[4]
[5]
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy
Strona 2 z 3
Gmina i Miasto Drzewica ponownie laureatem konkursu „Przyjazna Wieś”
Opublikowany w Oficjalny serwis internetowy Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy
(http://www.drzewica.pl)
ul. St. Staszica 22 26-340 Drzewica
Kontakt:
tel: +48 48 375 60 91, fax: +48 48 375 66 41, e-mail: [email protected]
Logowanie do poczty
ARCHIWALNA STRONA WWW
Polityka plików cookies
Mapa serwisu
Created by VOBACOM
2013 © UGiM Drzewica
Adres źródłowy: http://www.drzewica.pl/content/gmina-i-miasto-drzewica-ponownie-laureatemkonkursu-%E2%80%9Eprzyjazna-wie%C5%9B%E2%80%9D
Linki:
[1] http://www.drzewica.pl/sites/default/files/img_9174.jpg
[2] http://www.drzewica.pl/sites/default/files/pliki/aktualnosci/za_zajecie_ii_miejsca.jpg
[3] http://www.drzewica.pl/sites/default/files/pliki/aktualnosci/burmistrz_dyplom.jpg
[4] http://www.drzewica.pl/sites/default/files/pliki/aktualnosci/img_9173.jpg
[5] http://www.drzewica.pl/sites/default/files/pliki/aktualnosci/zdjecie_grupowe.jpg
Strona 3 z 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)