Farmacja Apteczna-program uzupełniający

Komentarze

Transkrypt

Farmacja Apteczna-program uzupełniający
WYKAZ KURSÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM SPECJALIZACJI Z ZAKRESU
FARMACJI APTECZNEJ
W ROKU 2017
Program uzupełniający
I rok
Termin
Moduł
Nr kursu
Temat kursu
30.09-1.10
VII
9/AU/17
Komunikacja interpersonalna
(sob.-niedz.)
Kierownik naukowy
Godziny
Cena
prof. dr hab. Edmund Sieradzki
10 (15 podst.)
270,-zł
dr n. farm. Barbara Chałasińska
12 (12 podst.)
324,-zł
16-17.10
II
10//AU/17 Problemy współczesnej receptury
6-8.11
I
11/AU/17
Postępy nauk farmaceutycznych
dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik
20 (25 podst.)
540,-zł
20-22.11
V
12/AU/17
Opieka farmaceutyczna
prof. dr hab. M. Kozłowska-Wojciechowska
22 (22 podst.)
594,-zł
27-29.11
II
13/AU/17
Problemy współczesnej receptury
dr n. farm. Barbara Chałasińska
8 (18 podst.)
216,-zł
4-5.12
III
14/AU/17
Farmakokinetyka stosowana
prof. dr hab. Edmund Sieradzki
15 (15 podst.)
405,-zł
13-15.03
Moduł
V
Nr kursu
1/AU/17
Temat kursu
Opieka farmaceutyczna
Kierownik naukowy
prof. dr hab. M. Kozłowska-Wojciechowska
19-20.06
IV
5/AU/17
Biofarmaceutyczna ocena jakości postaci leku
26-28.06
VI
6/AU/17
28.06
MP
7/AU/17
II rok
Termin
Godziny
8 (22podst.)
Cena
216,-zł
dr n. farm. Ewa Siedlecka
15 (15 podst.)
405,-zł
Prawne i etyczne aspekty pracy farmaceuty
prof. dr hab. Edmund Sieradzki
10 (20 podst.)
270,-zł
Moduł podsumowujący
prof. dr hab. Edmund Sieradzki
5 (5 podst.)
135,-zł
UWAGA!!!
Kursy odbywać się będą łącznie z grupą realizującą program podstawowy.
W rubryce „Godziny” podano wymagany czas dla programu uzupełniającego (w nawiasach – czas trwania kursu dla programu podstawowego).
Test zaliczeniowy odbywać się będzie na zakończenie ostatniego dnia każdego kursu.