CHŁODNICTWO

Transkrypt

CHŁODNICTWO
CHŁODNICTWO
R. 48 - 2013
SPIS TREŚCI
nr 1
2
Chłodniczy sprzęt domowy w Polsce. Produkcja i wyposażenie mieszkań /
Stanisław Urban
Z PRAC BADAWCZYCH
6
Identyfikacja struktur przepływu podczas skraplania czynników chłodniczych
w minikanałach rurowych / Tadeusz Bohdal, Małgorzata Sikora
14
Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom
zewnętrznym. Część 1. Metodyka badań jako przykład planowania
eksperymentu / Sergiy Filin, Michał Chmielowski
CZYNNIKI CHŁODNICZE
20
Nowe propozycje Komisji Europejskiej w sprawie f-gazów / Andrzej
Grzebielec
KLIMATYZACJA
25
Rozwiązania Trane dla wysoko wydajnych budynków dają efektywność
i oszczędność w ramach unikalnych potrzeb instytucji finansowych
26
Schneider Electric uruchomił dostosowywaną do indywidualnych potrzeb
usługę Data Center Assessment
27
Nowe agregaty chłodnicze CIAT do instalacji wewnątrz pomieszczeń
INSTALACJE I URZĄDZENIA
28
Ocena zastosowań CO2 w wybranych wersjach instalacji ziębniczych
chłodnictwa komercyjnego. Część 1 / Wiesław Warczak
CHŁODNICTWO DLA SKLEPÓW I MARKETÓW
36
Instalacje chłodnicze dla marketów. Część 7 / Bartosz Nowacki
OBIEKTY CHŁODNICZE I ZAMRAŻALNICZE
40
Całkowite koszty posiadania, TCO w oświetleniu chłodni i mroźni / Leszek
Leniarski
nr 2
Z PRAC BADAWCZYCH
4
Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom
zewnętrznym. Część 2. Wyniki badań oraz ich analiza / Sergiy Filin,
Michał Chmielowski
8
Analiza regulacji wydajności układu strumienicowego metodą zmiany
przekroju gardła dyszy napędowej / Kamil Śmierciew, Dariusz
Butrymowicz, Jarosław Karwacki
INSTALACJE I URZĄDZENIA
12
Ocena zastosowań CO2 w wybranych wersjach instalacji ziębniczych
chłodnictwa komercyjnego. Część 2 / Wiesław Warczak
18
Zastosowanie dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego w urządzeniach
firmy Johnson Controls / Piotr Piasecki
22
Elektronika S.A. poleca: Klimakonwektory z inwerterem
25
Testo: Zastosowania elektronicznych przyrządów pomiarowych
26
Nowy system chłodniczy wyposażony w separator cieczy U-Turn Alfa Laval
pozwala zwiększyć wydajność systemu chłodniczego / Józef Kędzia
CZYNNIKI CHŁODNICZE
28
Jaki jest najlepszy czynnik chłodniczy?
KLIMATYZACJA
32
ABS - idealne tworzywo do wody lodowej i glikolu
OBIEKTY CHŁODNICZE I ZAMRAŻALNICZE
34
Prototypowy system jezdny do pomiaru parametrów powietrza
w doświadczalnej komorze chłodniczej / Tomasz Przybyliński, Jarosław
Karwacki, Dariusz Butrymowicz
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
40
Wyróżniki tekstury żeli alginianowych otrzymanych z wykorzystaniem
procesu zamrażania / Katarzyna Kozłowicz
nr 3
FIRMY NASZEJ BRANŻY
2
Air Products - innowacyjność na pierwszym miejscu
5
SCROL ma gotowe rozwiązania
Z PRAC BADAWCZYCH
6
Dynamika odzysku ciepła w obiegu chłodniczym / Robert Matysko
KLIMATYZACJA
10
Wpływ zastosowania perforacji na efektywność pośredniego,
regeneracyjnego, płytowego wymiennika wyparnego. Model matematyczny /
Demis Pandelidis
INSTALACJE I URZĄDZENIA
16
Analiza oleju jako efektywne narzędzie monitorowania stanu urządzeń
17
Cena, czy bezpieczeństwo?
22
Elektronika SA poleca: Optyma™ SLIM PACK - nowe agregaty skraplające
Danfoss
26
WENTYLACJA
OBIEKTY CHŁODNICZE I ZAMRAŻALNICZE
30
Zastosowanie techniki ozonowania w inaktywacji mikroflory stanowiącej
zanieczyszczenie urządzeń chłodniczych / Anna Szosland-Fałtyn,
Joanna Królasik, Elżbieta Polak
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
30
Doświadczalna charakterystyka zamrażalniczej obróbki i przechowywania
ryżu konsumpcyjnego / Marek Domin, Franciszek Kluza, Katarzyna
Kozłowicz
34
Wpływ lecytyn sypkich na krioprotekcje mrożonego mięsa i przetworów /
Radosław Mostowski, Ilona Gałązka-Czarnecka
nr 4
TARGI BRANŻOWE
2
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja stabilnie na dotychczasowym
poziomie
INSTALACJE I URZĄDZENIA
6
Poprawa efektywności energetycznej sprężarkowych układów chłodniczych /
Adam Dudar
10
Johnoson Controls poleca - Pompy Ciepła / Piotr Piasecki
14
Efektywność powietrznych pomp ciepła / Bogusław Zakrzewski,
Ewelina Hrycyk, Wojciech Tuchowski
22
ELEKTRONIKA S.A. prezentuje: Sprężarki hermetyczne i agregaty
skraplające Cubigel Compressors
CZYNNIKI CHŁODNICZE
24
Detekcja gazów zagrażających wybuchem w przemyśle chłodniczym /
Magdalena Wróbel-Jędrzej e wska, Urszula Stęplewska, Wojciech
Sender
KLIMATYZACJA
28
Wpływ zastosowania perforacji na efektywność pośredniego,
regeneracyjnego, płytowego wymiennika wyparnego. Wyniki symulacji
numerycznej / Demis Pandelidis
Z PRAC BADAWCZYCH
34
Badanie oporów cieplnych radiatorów do chłodzenia mikroprocesorów /
Artur Rusowicz, Bartłomiej Kapusta
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
38
Zmiany oceny sensorycznej zamrożonych warzyw w czasie przechowywania /
Tomasz Pukszta
Z ŻYCIA BRANŻY
42
XIII Spotkanie Promocyjne Krajowej Sieci Serwisowej "Serwis Polska"
Chłodnictwo - Klimatyzacja - Wentylacja
nr 5
Z PRAC BADAWCZYCH
2
Efekty cieplne skraplania chłodniczych roztworów azeotropowych
w kanałach wymienników ciepła / Tadeusz Bohdal, Henryk Charun
Z ŻYCIA BRANŻY
10
Nowoczesne technologie chłodnicze TEKO
14
Grupa GEA na targach China Refrigeration 2013
16
Akademia Grupy Klima-Therm. Otwarcie nowego Centrum SzkoleniowoBadawczego w Katowicach
INSTALACJE I URZĄDZENIA
18
Kompaktowe chillery amoniakalne / Piotr Piasecki
20
Air Products otworzył nowoczesną wytwórnię do skraplania dwutlenku
węgla na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
Elektronika S.A. poleca:
22
Agregaty skraplające Frascold - LaBlu
23
Agregaty skraplające w obudowie Copeland EazyCool ZX
KLIMATYZACJA
26
Analiza pośrednich i bezpośrednich obiegów wyparnych w systemach
SDEC. Modele matematyczne / Demis Pandelidis
Z ŻYCIA UNII POLSKIEGO PRZEMYŚLU CHŁODNICZEGO
34
Spotkanie służb technicznych Chłodni / Janina Jędrzejewska
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
38
Ozonowanie, czy promieniowanie ultrafioletowe? Niekonwencjonalne techniki
utrwalania żywności zapewniające bezpieczeństwo mikrobiologiczne / Anna
Szosland-Fałtyn, Joanna Królasik, Elżbieta Polak
INFORMACJE
24
Nowy Magazyn Centralny Termo Schiessl
24
Forvent Ręku - łatwy w montażu system elastycznych przewodów
wentylacyjnych
33
Nowe program Trane BOOST, czyli oferta optymalizacji systemu chłodzenia
43
Gazy do pakowania żywności Freshline® MAP
nr 6
FIRMY NASZEJ BRANŻY
2
Spotkanie szkoleniowe Berling Refrigeration Group
6
25 lat firmy Systherm. Szkolenie w Centrum Chłodnictwa, Klimatyzacji
i Pomp Ciepła Systherm w Szczecinie dotyczące klimatyzatorów Samsung
CZYNNIKI CHŁODNICZE
10
Rewolucje w czynnikach chłodniczych / Michał Dobrzyński
Z PRAC BADAWCZYCH
14
Eksperymentalne charakterystyki cieplno-przepływowe skraplania
roztworów azeotropowych w kanałach konwencjonalnych i minikanałach /
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Małgorzata Sikora
INSTALACJE I URZĄDZENIA
20
WIGMORS prezentuje. Sławomir Nowak: Hanbell - światowa jakość
sprężarek śrubowych
24
Energetyczne charakterystyki transportowej chłodziarki termoelektrycznej
w trybie dwupołożeniowej regulacji temperatury. Część 2 / Sergiy Filin,
Barbara Jasińska
28
Płynne przejście na dwutlenek węgla
KLIMATYZACJA
30
Analiza pośrednich i bezpośrednich obiegów wyparnych w systemach
SDEC. Wyniki symulacji numerycznej / Demis Pandelidis
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
36
Ocena szybkości schładzania mięsa wieprzowego za pomocą mikrostrumieni /
Artur Rusowicz, Edward Pośpiech, Piotr A. Baranowski, Jan Piwnik
40
Właściwości fizykochemiczne mięsa z królika podczas jego zamrażalniczego
przechowywania / Katarzyna Kozłowicz, Franciszek Kluza
nr 7
Z PRAC BADAWCZYCH
2
Badania procesu zamrażania wody poddanej różnym oddziaływaniom
zewnętrznym. Część 3 / Sergiy Filin, Michał Chmielowski
6
Obliczenia cieplno-przepływowe skraplaczy wyparnych. Część 1 / Beata
Niezgoda-Żelasko, Wojciech Zalewski
INSTALACJE I URZĄDZENIA
12
Zastosowanie dwufazowych pomp strumienicowych w układach
chłodniczych / Tomasz Przybyliński, Dariusz Butrymowicz, Jarosław
Karwacki
18
PPUCH Tarczyn prezentuje: Chłodnice powietrza serii INDUSTRIAL
STOREHOUSE
AUTOMATYKA
20
Iglotech dystrybutorem GMC
22
Synco - proste i ekonomiczne sterowanie HVAC. Typoszereg regulatorów
do wszystkich zastosowań firmy Siemens
KLIMATYZACJA
24
Analiza budowy pośrednich rekuperatorów wyparnych. Część 1. Założenia /
Demis Pandelidis
30
HAIER AC - rozwój, dynamika i największe projekty na świecie
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
34
Zmiany właściwości sensorycznych mięsa końskiego w czasie chłodniczego
przechowywania w zależności od wieku koni / Renata Stanisławczyk
38
Lody jogurtowe nośnikiem bakterii fermentacji mlekowej. Czynniki
warunkujące ich przeżywalność w medium lodowym / Anna
Szosland-Fałtyn, Joanna Królasik, Elżbieta Polak
LITERATURA... NASZE PROPOZYCJE
42
"Przechowalnictwo żywności" - praca zbiorowa pod red. dra inż. Bolesława
Gazińskiego
nr 8
Z PRAC BADAWCZYCH
2
Obliczenia cieplno-przepływowe skraplaczy wyparnych (ciąg dalszy
artykułu) / Beata Niezgoda-Żelasko, Wojciech Zalewski
INSTALACJE I URZĄDZENIA
10
Zmienny stosunek objętości w sprężarkach śrubowych na przykładzie
urządzeń firmy Johnson Controls / Piotr Piasecki
14
Pompki do skroplin Aspen Pumps w ofercie Iglotech
16
Sprężarki firmy Mayekawa (Mycom)
18
Możliwości zastosowania pomp ciepła w procesach suszenia / Andrzej
Grzebielec
24
Elektronika S.A. prezentuje: Nowoczesne agregaty chłodnicze... nowe
standardy w chłodnictwie... Copeland Scroll, Frascold LaBlu, DWM
Copeland - EazyCool ZX, Danfoss SlimPack
27
Profesjonaliści wybierają pomiar cyfrowy. Elektroniczne oprawy zaworowe
Testo to profesjonalne rozwiązanie do codziennej pracy przy systemach
klimatyzacji, chłodzenia i pomp ciepła
CZYNNIKI CHŁODNICZE
28
Detekcja węglowodorów w krytycznych warunkach chłodniczych. Badania
reakcji czujników na propan / Magdalena Wróbel-Jędrzejewska,
Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak
KLIMATYZACJA
36
Analiza budowy pośrednich rekuperatorów wyparnych. Część 2. Wyniki
symulacji numerycznej / Demis Pandelidis
WENTYLACJA
42
Aktywne belki chłodzące
43
Iglotech rozszerza ofertę o wentylatory Venture Industries
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
44
Efekt działania transglutaminazy na właściwości reologiczne ciasta
pszennego podczas zamrażalniczego przechowywania / Iwona Kasprzyk,
Joanna Markowska, Elżbieta Polak, Krzysztof Egierski
nr 9
FIRMY NASZEJ BRANŻY
2
Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie Sp. z o.o.
3
Danfoss - od pojedynczego przedsiębiorstwa do światowego lidera
Z PRAC BADAWCZYCH
4
Przekazywanie ciepła podczas wrzenia węglowodorów - spływ cienkim
filmem na powierzchni rur poziomych / Bartosz Gil
INSTALACJE I URZĄDZENIA
8
Modelowanie inteligentnego systemu sterowania uniwersalną instalacją
chłodniczą / Alla Selivanowa, Ludmiła Filina-Dawidowicz
13
Kompaktowe rozwiązania chłodnicze firmy Bitzer w Rydze
KLIMATYZACJA
18
Analiza wymiennika z M-obiegiem; założenia / Demis Pandelidis
24
Koncepcja wykorzystania ciepła odpadowego na przykładzie wybranych
procesów technologicznych do wytwarzania wody lodowej na potrzeby
klimatyzacji / Bolesław Karwat, Emil Stańczyk
OBIEKTY CHŁODNICZE I ZAMRAŻALNICZE
30
Wizualizacja przepływu powietrza komorze składowej warzyw, czyli
szaleństwo turbulencji / Mirosława Kołodziejczyk, Dariusz
Butrymowicz, Jarosław Karwacki, Tomasz Przybyliński
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
34
Wpływ czasu chłodniczego przechowywania na barwę jaj gotowanych
pakowanych próżniowo / Iwona Chwastowska-Siwiecka, Natalia
Skierko, Katarzyna Klekotko, Aleksandra Drażbo
38
Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna - podstawowe
systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Część 1. Ogólne zasady
GHP/GMP obowiązujące w zakładach przemysłu spożywczego / Joanna
Królasik, Anna Szosland-Fałtyn
nr 10
Z ŻYCIA BRANŻY
2
Firmy chłodnicze na targach Polagra-Tech'2013
3
ZTCh na Międzynarodowych Targach Polagra-Tech 2013 w Poznaniu
Z PRAC BADAWCZYCH
6
Analiza teoretyczna pracy dwufazowej pompy strumieniowej dla
węglowodorów / Tomasz Przybyliński, Dariusz Butrymowicz, Roman
Kwidzyński, Kamil Śmierciew, Jarosław Karwacki
INSTALACJE I URZĄDZENIA
12
Przegląd sprężarek śrubowych firmy Johnson Controls. Sprężarkowe
agregaty śrubowe typu SAB (SABROE) produkowane w fabryce Sabroe
w Danii / Piotr Piasecki
14
Materiały termoelektryczne w urządzeniach chłodniczych i generatorach
prądu elektrycznego / Adam Ruciński
18
Postawy i opinie użytkowników dotyczące naprawy oraz serwisu sprzętu
chłodniczego, a także sposoby pozbywania się zużytego sprzętu
w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim / Stanisław
Urban, Mariola Michałowska
KLIMATYZACJA
24
Analiza wymiennika z M-obiegiem; wyniki obliczeń / Demis Pandelidis
OBIEKTY CHŁODNICZE I ZAMRAŻALNICZE
30
Rosa buduje chłodnie i mroźnie
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
32
Wpływ czasu zamrażalniczego przechowywania i metod rozmrażania na
wielkość ubytku masy śliwek utrwalonych metodą dehydrofreezing /
Agnieszka Szparaga, Maria Dymkowska-Malesa
38
Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna - podstawowe
systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Część 2. Zapewnienie
i monitoring higieny środowiska produkcji / Joanna Królasik, Anna
Szosland-Fałtyn
nr 11
ORGANIZACJE NASZEJ BRANŻY
2
Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP. To już 56 lat
działalności / Bolesław Gaziński, Grzegorz Krzyżaniak
FIRMY NASZEJ BRANŻY
8
Air Products w rankingach Thomson Reuters i Forbes dotyczących
najbardziej innowacyjnych firm na świecie
Z PRAC BADAWCZYCH
12
Modelowanie współczynnika efektywności ziębniczej w adsorpcyjnym
systemie trigeneracyjnym / Tomasz Halon, Bartosz Zajączkowski,
Zbigniew Królicki
INSTALACJE I URZĄDZENIA
18
Owoce morza - chłodzone do perfekcji
KLIMATYZACJA
22
Wykorzystanie nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego
do pozyskiwania energii chłodniczej. Część 1 / Demis Pandelidis
28
Pasywna klimatyzacja wyparna w przekroju historycznym / Zbysław
Pluta
RAPORT
34
Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru
sprzętu chłodniczego w świetle przeprowadzonych badań w województwie
lubuskim / Stanisław Urban, Mariola Michałowska
TECHNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
40
Zmiany wybranych cech jakościowych biojogurtów z mleka koziego
w czasie chłodniczego przechowywania / Anna Mituniewicz-Małek,
Izabela Dmytrów, Katarzyna Skryplonek
nr 12
Z ŻYCIA BRANŻY
2
XLV Dni Chłodnictwa
Z PRAC BADAWCZYCH
4
Możliwość zastosowania nanopłynów jako nośników ciepła w obiegach
chłodniczych i klimatyzacyjnych / Henryk Charun, Krzysztof Dutkowski,
Lucjan Marciniak
CZYNNIKI CHŁODNICZE
12
Protokół Montrealski. Bieżące ustalenia i zagadnienia praktyczne / Adam
Ruciński
INSTALACJE I URZADZENIA
16
Grawitacyjny spływ wody w kanałach prostokątnych wymiennika ciepła /
Józef Bednarski, Krzysztof Rajski
KLIMATYZACJA
20
Wykorzystanie nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego
do pozyskiwania energii chłodniczej. Część 2 / Demis Pandelidis
OBIEKTY CHŁODNICZE I ZAMRAŻALNICZE
26
Pomiary parametrów powietrza w komorze składowej chłodni marchwi.
Wyniki wstępne / Mirosława Kołodziejczyk, Dariusz Butrymowicz,
Jarosław Karwacki, Tomasz Przybyliński
TEHCNOLOGIA PRZECHOWALNICZA
34
Brochotrix thermospacta - bakteria odpowiedzialna za psucie mięsa
w warunkach chłodniczych / Beata Paziak-Domańska, Beata
Bartodziejska, Anna Szosland-Fałtyn
36
Ocena możliwości matematycznego opisu zmian wielkości wycieku
rozmrażalniczego mrożonych owoców w czasie przechowywania / Tomasz
Pukszta
Oprac. BPK