Gimnazjum

Transkrypt

Gimnazjum
ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA
I OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
W GIMNAZJUM W OSW DLA DZIECI
NIESŁYSZĄCYCH W POZNANIU NA ROK SZKOLNY
2016/2017
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia
KLASAI
KLASA I
Obowiązujące
programy
JĘZYK POLSKI
Język polski. Program
nauczania dla gimnazjum
Maria Gudro
Program nauczania języka
Zespół nauczycieli ze
polskiego w gimnazjum dla szkół dla niesłyszących:
niesłyszących klasy I – III
I. Cichosz, M. Garbacz,
B. Gembara,
G. Gryszkiewicz,
A. Niewiadomska,
B. Wontroba
Wydawnictwo
Pedagogiczne „OPERON”
DKOW-5002-14/08
OSW - Poznań
DKW-4014-25/00
Obowiązujące
podręczniki
„Język polski. Podręcznik
do gimnazjum” kl. 1
Agnieszka Łuczak
Gdańskie Wyd. Oświatowe
Ewa Prylińska
Roland Maszka
KLASA I
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
KLASA I
HISTORIA
Międzyośrodkowy program
autorski w oparciu o
programy:
E. Maćkowska, „Operon”,
Gdynia 2009
A. Kowal, Wyd. Szkolne
PWN, Warszawa 2009
Historia 1– podręcznik dla Janusz Ustrzycki
gimnazjum
DKOS-5002-30/07
Wydaw. „Operon”
189/1/2009
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Obowiązujące
programy
Program nauczania Wiedza o społeczeństwie
E. Dobrzycka, K. Makaras
Obowiązujące
podręczniki
„Wiedza o społeczeństwie
1”
E. Dobrzycka, K. Makaras
„Operon”
96/1/2010
KLASA I
Obowiązujące
programy
JĘZYK ANGIELSKI
Program nauczania języka
angielskiego dla klas I – III
gimnazjum: III etap
edukacyjny (program dla
początkujących)
Ewa Lewandowska,
Barbara Maciszewska
Melanie Ellis, Marianna
Program nauczania języka
angielskiego. Kurs dla
Niesobska, Anna Rak
początkujących dla klas 1-3
gimnazjum
Obowiązujące
podręczniki
„Live Beat” 1 podręcznik + Rod Fricker, Angela
ćwiczenia
Brandis, Joanna Stefańska
KLASA I
Personal Education
Polska Sp.z o.o.
Oxford University
DKW-4014-44/00
DKOS-4015-117/02.2002
DKW 4014-113/99
Pearson
MATEMATYKA
Obowiązujące
programy
Program nauczania
matematyki w klasach 1–3
„Policzmy to razem”
J. Janowicz,
Wyd. „Nowa Era”
DKW-4014-55/01
Obowiązujące
podręczniki
„Matematyka na czasie” -
Karolina Wej
Wyd. „Nowa Era”
742/1/2015
podręcznik dla klasy I
KLASA I
FIZYKA I ASTRONOMIA
Obowiązujące
programy
Program nauczania fizyki
w gimnazjum „Spotkanie z
fizyką”
G. Francuz – Ornat,
T. Kulawik
Obowiązujące
podręczniki
„Spotkania z fizyką” – kl.1 G. Francuz – Ornat,
T. Kulawik, M. NawrotnyRóżańska
KLASA I
„Nowa Era”
„Nowa Era”
93/01/2009
CHEMIA
Obowiązujące
programy
„Chemia Nowej Ery”
Program nauczania chemii
w gimnazjum
T. Kulawik,
M. Litwin
Obowiązujące
podręczniki
„Chemia Nowej Ery” – kl.1 J. Kulawik, T. Kulawik
M. Litwin
„Nowa Era”
DKW-4014-95/99
„Nowa Era”
49/1/2009
KLASA I
BIOLOGIA
Obowiązujące
programy
Program nauczania biologii Małgorzata Liśkiewicz
w gimnazjum „Świat
biologii”
„Nowa Era”
DKW-4014-96/99
Obowiązujące
podręczniki
„Puls życia 1”
„Nowa Era”
58/1/2009
Małgorzata Jefimow
Marian Sęktas
KLASA I
Obowiązujące
programy
Podręczniki
KLASA I
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
GEOGRAFIA
Program nauczania
geografii w gimnazjum.
„Planeta Nowa 1”
Roman Malarz
„Nowa Era”
DKW-4014-128/99
„Nowa Era”
7/1/2009
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
DKW – 4014 – 164/00
„Edukacja dla
bezpieczeństwa. Żyję
i działam bezpiecznie”
Podręcznik z ćwiczeniami
dla klas 1 – 3 gimnazjum
J. Słoma, G. Zając
„Nowa Era”
17/2009/2015
KLASA I
PLASTYKA (SZTUKA)
Obowiązujące
programy
Program nauczania sztuki
w gimnazjum dla
niesłyszących
H. Sakowicz, J. Plucińska
Obowiązujące
podręczniki
„Plastyka. Podręcznik dla
gimnazjum”
K. Czernicka
KLASA I
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
KLASA I
Obowiązujące
programy
„Operon”
OSW G. XIX
47/2009
TECHNIKA
Program nauczania dla
gimnazjum „Zajęcia tech.”
„Zajęcia techniczne”
KLASA I
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
OSW
U. Białka
U. Białka
199/2009
MUZYKA
DKW-4014-174/99
„Świat muzyki”
D. Nita – Komorowska
A. Sołtysiak
81/2009
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Program nauczania
wychowania fizycznego w
gimnazjum dla młodzieży
niesłyszącej dla klas I - III)
P. Bujak, J. Grzyb,
K. Krętosz, M. Łamaza,
M. Pawlak, D. Sawczuk,
K. Windorpski,
OSW
OSW G. X
J. Żurowski
KLASA I
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
RELIGIA
„Pójść za Jezusem
Chrystusem”
„Spotkanie ze słowem”
J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha
AZ-3-01/10
J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha
AZ-31-01/10-PO-1/11
KLASA I
ETYKA
Obowiązujące
programy
Program lekcji etyki w
gimnazjum – kl. I – III
Obowiązujące
podręczniki
- brak
KLASA I
Magdalena Środa
WSiP
DKW-4014-63/00
WYCHOWANIE DOŻYCIAW RODZINIE
Obowiązujące
programy
Wychowanie do życia w
rodzinie. Program dla klas
I – III gimnazjum
T. Król, K. Maśnik, G.
Węglarczyk
„Rubikon”
DKW-4014-253B/99
Obowiązujące
podręczniki
„Wędrując ku dorosłości”
Wych. do życia w rodzinie
dla uczniów klas I – III
T. Król
„Rubikon”
205/2009
WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
DKW-4014-72/01
„Technika – pieszo i
rowerem”
KLASA I
Obowiązujące
programy
H. Józefowicz
JĘZYK MIGOWY
Program nauczania języka
Florek Maria,
miganego w gimnazjum dla Wojciechowska Arleta
niesłyszących
OSW
K L A S A II
KLASA II
Obowiązujące
programy
JĘZYK POLSKI
Język polski. Program
nauczania dla gimnazjum
Maria Gudro
Wydawnictwo
Pedagogiczne „OPERON”
DKOW-5002-14/08
Obowiązujące
podręczniki
Program nauczania języka
polskiego w gimnazjum
dla niesłyszących klasy I –
III
Zespół nauczycieli ze szkół OSW - Poznań
dla niesłyszących:
I. Cichosz, M. Garbacz,
B. Gembara,
G. Gryszkiewicz,
A. Niewiadomska,
B. Wontroba
„Język polski. Podręcznik
do gimnazjum” kl. 2
Agnieszka Łuczak
DKW-4014-25/00
Gdańskie Wyd. Oświatowe
Ewa Prylińska
Roland Maszka
KLASA II
Obowiązujące
programy
HISTORIA
Międzyośrodkowy program
autorski w oparciu o
programy:
E. Maćkowska, „Operon”,
Gdynia 2009
A. Kowal, Wyd. Szkolne
PWN, Warszawa 2009
DKOS-5002-30/07
Obowiązujące
podręczniki
Historia 2– podręcznik dla
gimnazjum
KLASA II
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
Obowiązujące
podręczniki
Wydaw. „Operon”
189/2/2010
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Program nauczania Wiedza o społeczeństwie
„Wiedza o społeczeństwie
2”
KLASA II
Obowiązujące
programy
Janusz Ustrzycki
E. Dobrzycka, K. Makaras
E. Dobrzycka, K. Makaras
„Operon”
96/2/2010
JĘZYK ANGIELSKI
Program nauczania języka
angielskiego dla klas I – III
gimnazjum: III etap
edukacyjny (program dla
początkujących)
Ewa Lewandowska,
Barbara Maciszewska
Personal Education Polska
Sp.z o.o.
Melanie Ellis, Marianna
Program nauczania języka
angielskiego. Kurs dla
Niesobska, Anna Rak
początkujących dla klas 1-3
gimnazjum
Oxford University
„Smart Time” 1
„Express Publishing”
Virginia Evans
DKW-4014-44/00
DKOS-4015-117/02.2002
DKW 4014-113/99
KLASA II
MATEMATYKA
Obowiązujące
programy
Program nauczania
matematyki w klasach 1–3
„Policzmy to razem”
J. Janowicz
Wyd. „Nowa Era”
DKW-4014-55/01
Obowiązujące
podręczniki
„Policzmy to razem” podręcznik dla klasy 2
Jerzy Janowicz
Wyd. „Nowa Era”
108/2/2010
KLASA II
FIZYKA I ASTRONOMIA
Obowiązujące
programy
Program nauczania fizyki
w gimnazjum „Spotkanie z
fizyką”
G. Francuz – Ornat,
T. Kulawik
„Nowa Era”
Obowiązujące
podręczniki
„Spotkania z fizyką” – kl.2
G. Francuz – Ornat,
T. Kulawik, M. NawrotnyRóżańska
„Nowa Era”
KLASA II
Obowiązujące
programy
93/2/2010
CHEMIA
„Chemia Nowej Ery”
Program nauczania chemii
w gimnazjum
T. Kulawik,
M. Litwin
„Nowa Era”
DKW-4014-95/99
Obowiązujące
podręczniki
„Chemia Nowej Ery” – kl.2 J. Kulawik, T. Kulawik
M. Litwin
KLASA II
„Nowa Era”
BIOLOGIA
Obowiązujące
programy
Program nauczania biologii Małgorzata Liśkiewicz
w gimnazjum „Świat
biologii”
„Nowa Era”
Obowiązujące
podręczniki
„Puls życia” – podręcznik
dla klasy 2
„Nowa Era”
KLASA II
Małgorzata Jefimow
DKW-4014-96/99
GEOGRAFIA
Obowiązujące
programy
Program nauczania
geografii w gimnazjum.
Obowiązujące
podręczniki
„Planeta Nowa 2”
D. Szczypiński,
M. Wójtowicz
Program nauczania sztuki
w gimnazjum dla
H. Sakowicz, J. Plucińska
KLASA II
Obowiązujące
programy
49/2/2009
„Nowa Era”
DKW-4014-128/99
„Nowa Era”
7/2/2009
PLASTYKA (SZTUKA)
OSW
OSW G. XIX
niesłyszących
Obowiązujące
podręczniki
„Plastyka. Podręcznik dla
gimnazjum”
KLASA II
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
Obowiązujące
podręczniki
KLASA II
Obowiązujące
programy
47/2009
TECHNIKA
Program nauczania dla
gimnazjum „Zajęcia
techniczne”
„Zajęcia techniczne”
U. Białka
199/2009
U. Białka
KLASA II
Obowiązujące
programy
„Operon”
K. Czernicka
INFORMATYKA
Program nauczania
dostosowany do nowej
podstawy programowej
„Informatyka” cz. 1 i 2
„Operon”
M. Kołodziej
„Operon”
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Program nauczania
wychowania fizycznego w
gimnazjum dla młodzieży
niesłyszącej dla klas I - III)
P. Bujak, J. Grzyb,
K. Krętosz, M. Łamaza,
M. Pawlak, D. Sawczuk,
K. Windorpski,
OSW
OSW G. X
J. Żurowski
KLASA II
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
RELIGIA
„Pójść za Jezusem
Chrystusem”
„Aby nie ustać w drodze”
J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha
J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha
KLASA II
ETYKA
Obowiązujące
programy
Program lekcji etyki w
gimnazjum – kl. I – III
Obowiązujące
podręczniki
- brak
KLASA II
AZ-3-01/10
Magdalena Środa
WSiP
DKW-4014-63/00
WYCHOWANIE DOŻYCIAW RODZINIE
Obowiązujące
programy
Wychowanie do życia w
rodzinie. Program dla klas
I – III gimnazjum
T. Król, K. Maśnik, G.
Węglarczyk
„Rubikon”
DKW-4014-253B/99
Obowiązujące
podręczniki
„Wędrując ku dorosłości”
Wych. do życia w rodzinie
T. Król
„Rubikon”
205/2009
dla uczniów klas
I – III
KLASA II
Obowiązujące
programy
JĘZYK MIGOWY
Program nauczania języka
Florek Maria,
miganego w gimnazjum dla Wojciechowska Arleta
niesłyszących
OSW
K L A S A III
KLASA III
Obowiązujące
programy
JĘZYK POLSKI
Język polski. Program
nauczania dla gimnazjum
Maria Gudro
Program nauczania języka Zespół nauczycieli ze
polskiego w gimnazjum dla szkół dla niesłyszących:
niesłyszących klasy I – III I. Cichosz, M. Garbacz,
B. Gembara,
G. Gryszkiewicz,
A. Niewiadomska,
B. Wontroba
Wydawnictwo
Pedagogiczne „OPERON”
OSW - Poznań
DKOW-5002-14/08
DKW-4014-25/00
Obowiązujące
podręczniki
„Język polski. Podręcznik
do gimnazjum” kl. 3
Agnieszka Łuczak
Gdańskie Wyd. Oświatowe
Ewa Prylińska
Roland Maszka
KLASA III
HISTORIA
Obowiązujące
programy
Międzyośrodkowy program
autorski w oparciu o
programy:
E. Maćkowska, „Operon”,
Gdynia 2009
A. Kowal, Wyd. Szkolne
PWN, Warszawa 2009
Obowiązujące
podręczniki
Historia 3 – podręcznik dla
gimnazjum
KLASA III
Obowiązujące
programy
DKOS-5002-30/07
Janusz Ustrzycki
Wydaw. „Operon”
189/3/2011
JĘZYK ANGIELSKI
Program nauczania języka
angielskiego dla klas I – III
gimnazjum: III etap
edukacyjny (program dla
Ewa Lewandowska,
Barbara Maciszewska
Personal Education Polska
Sp.z o.o.
DKW-4014-44/00
DKOS-4015-117/02.2002
początkujących)
Program nauczania języka
angielskiego. Kurs dla
początkujących dla klas 1-3
gimnazjum
Obowiązujące
podręczniki
„Switch into English.
Student's Book 1”
KLASA III
Melanie Ellis, Marianna
Niesobska, Anna Rak
Oxford University
David Spencer
Wyd. „Macmillan”
DKW 4014-113/99
43/01/2009
MATEMATYKA
Obowiązujące
programy
Program nauczania
matematyki w klasach 1–3
„Policzmy to razem”
J. Janowicz
Wyd. „Nowa Era”
DKW-4014-55/01
Obowiązujące
podręczniki
„Policzmy to razem” podręcznik dla klasy 3
Jerzy Janowicz
Wyd. „Nowa Era”
108/3/2011
KLASA III
Obowiązujące
programy
FIZYKA I ASTRONOMIA
Program nauczania fizyki
w gimnazjum „Spotkanie z
G. Francuz – Ornat,
T. Kulawik
„Nowa Era”
fizyką”
Obowiązujące
podręczniki
„Spotkania z fizyką” – kl.3
G. Francuz – Ornat,
T. Kulawik, M. NawrotnyRóżańska
KLASA III
„Nowa Era”
93/3/2010
CHEMIA
Obowiązujące
programy
„Chemia Nowej Ery”
Program nauczania chemii
w gimnazjum
Obowiązujące
podręczniki
„Chemia Nowej Ery” – kl.3 J. Kulawik, T. Kulawik
M. Litwin
KLASA III
T. Kulawik,
M. Litwin
„Nowa Era”
DKW-4014-95/99
„Nowa Era”
49/3/2009
BIOLOGIA
Obowiązujące
programy
Program nauczania biologii Małgorzata Liśkiewicz
w gimnazjum „Świat
biologii”
„Nowa Era”
Obowiązujące
podręczniki
„Puls życia” – podręcznik
dla klasy 3
„Nowa Era”
Beata Sągin, Andrzej
Boczarowski, Marian
Sęktas
DKW-4014-96/99
KLASA III
GEOGRAFIA
Obowiązujące
programy
Program nauczania
geografii w gimnazjum.
Obowiązujące
podręczniki
„Planeta Nowa 3”
KLASA III
M. Szubert
„Nowa Era”
DKW-4014-128/99
„Nowa Era”
7/3/2010
PLASTYKA (SZTUKA)
Obowiązujące
programy
Program nauczania sztuki
w gimnazjum dla
niesłyszących
H. Sakowicz, J. Plucińska
OSW
OSW G. XIX
Obowiązujące
podręczniki
„Plastyka. Podręcznik dla
gimnazjum”
K. Czernicka
„Operon”
47/2009
Obowiązujące
programy
Program nauczania dla
gimnazjum „Zajęcia
techniczne”
U. Białka
Obowiązujące
podręczniki
„Zajęcia techniczne”
U. Białka
KLASA III
TECHNIKA
199/2009
KLASA III
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
INFORMATYKA
Program nauczania
dostosowany do nowej
podstawy programowej
„Informatyka” cz. 1 i 2
KLASA III
Obowiązujące
programy
M. Kołodziej
„Operon”
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Program nauczania
wychowania fizycznego w
gimnazjum dla młodzieży
niesłyszącej dla klas I - III)
KLASA III
Obowiązujące
programy
Obowiązujące
podręczniki
„Operon”
P. Bujak, J. Grzyb,
K. Krętosz, M. Łamaza,
M. Pawlak, D. Sawczuk,
K. Windorpski,
J. Żurowski
OSW
OSW G. X
RELIGIA
„Przyjąć blask Bożej
Prawdy”
„Żyjąc z innymi dla
innych”
J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha
AZ-3-02/2
J. Szpet, D. Jackowiak
Księgarnia św. Wojciecha
AZ-33-02/2-0
KLASA III
ETYKA
Obowiązujące
programy
Program lekcji etyki w
gimnazjum – kl. I – III
Obowiązujące
podręczniki
- brak
KLASA III
Magdalena Środa
WSiP
DKW-4014-63/00
WYCHOWANIE DOŻYCIAW RODZINIE
Obowiązujące
programy
Wychowanie do życia w
rodzinie. Program dla klas
I – III gimnazjum
T. Król, K. Maśnik, G.
Węglarczyk
„Rubikon”
DKW-4014-253B/99
Obowiązujące
podręczniki
„Wędrując ku dorosłości”
Wych. do życia w rodzinie
dla uczniów klas I – III
T. Król
„Rubikon”
205/2009
KLASA III
Obowiązujące
programy
JĘZYK MIGOWY
Program nauczania języka
Florek Maria,
miganego w gimnazjum dla Wojciechowska Arleta
niesłyszących
OSW