zestawieniu przygotowanym przez Bank Gospodarstwa

Transkrypt

zestawieniu przygotowanym przez Bank Gospodarstwa
Bank państwowy założony w 1924 roku
Średnie wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, o
których mowa w art. 2 pkt 7) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu
własnego mieszkania (Dz. U. nr 183. poz. 1354), zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 136, poz.
955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 223, poz.1465)
wskaźniki
wskaźniki
wskaźniki
wskaźniki
wskaźniki
obowiązujące obowiązujące
obowiązujące obowiązujące obowiązujące
nazwa województwa
gmina
w III kw.
w III kw.
w I kw.
w II kw.
w III kw.
2011** r.
2011** r.
2011*
2011*
2011*
pierwotny
wtórny
dolnośląskie
m. Wrocław
6 710,20
6 907,60
6 907,60
4 934,00
3 947,20
pozostałe
5 104,40
5 137,30
5 137,30
3 669,50
2 935,60
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz
6 589,10
7 014,00
7 014,00
5 010,00
4 008,00
m. Toruń
6 589,10
7 014,00
7 014,00
5 010,00
4 008,00
pozostałe
5 637,80
5 646,90
5 646,90
4 033,50
3 226,80
lubelskie
4 687,17
4 816,67
4 816,67
3 440,48
2 752,38
m. Lublin
pozostałe
4 402,60
4 435,18
4 435,18
3 167,99
2 534,39
lubuskie
m. Gorzów Wlkp.
4 485,60
4 485,60
4 485,60
3 204,00
2 563,20
4 485,60
4 485,60
4 485,60
3 204,00
2 563,20
m. Zielona Góra
pozostałe
4 041,80
4 204,90
4 204,90
3 003,50
2 402,80
łódzkie
m. Łódź
6 708,80
6 615,70
6 615,70
4 725,50
3 780,40
4 874,10
5 006,40
5 006,40
3 576,00
2 860,80
pozostałe
małopolskie
m. Kraków
6 521,20
6 622,70
6 622,70
4 730,50
3 784,40
pozostałe
4 927,30
5 004,30
5 004,30
3 574,50
2 859,60
mazowieckie
9 080,40
9 816,10
9 816,10
7 011,50
5 609,20
m. Warszawa
pozostałe
5 772,20
5 293,40
5 293,40
3 781,00
3 024,80
opolskie
m. Opole
5 690,32
5 409,62
5 409,62
3 864,02
3 091,21
5 552,46
5 132,46
5 132,46
3 666,04
2 932,83
pozostałe
podkarpackie
m. Rzeszów
4 879,00
4 972,10
4 972,10
3 551,50
2 841,20
pozostałe
3 943,80
4 019,40
4 019,40
2 871,00
2 296,80
podlaskie
5 385,10
5 187,70
5 187,70
3 705,50
2 964,40
m. Białystok
pozostałe
4 659,20
4 785,20
4 785,20
3 418,00
2 734,40
pomorskie
m. Gdańsk
6 949,60
6 949,60
6 828,50
4 877,50
3 902,00
5 693,80
5 693,80
5 705,70
4 075,50
3 260,40
pozostałe
śląskie
m. Katowice
5 292,00
5 518,10
5 518,10
3 941,50
3 153,20
pozostałe
4 679,50
4 709,60
4 709,60
3 364,00
2 691,20
świętokrzyskie
5 439,89
5 663,98
5 663,98
4 045,70
3 236,56
m. Kielce
pozostałe
4 161,07
4 211,06
4 211,06
3 007,90
2 406,32
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn
7 231,70
6 848,10
6 848,10
4 891,50
3 913,20
4 657,80
4 784,50
4 784,50
3 417,50
2 734,00
pozostałe
wielkopolskie
m. Poznań
7 042,00
7 182,00
7 182,00
5 130,00
4 104,00
pozostałe
4 635,40
4 650,80
4 650,80
3 322,00
2 657,60
zachodniopomorskie m. Szczecin
4 895,80
4 946,90
4 946,90
3 533,50
2 826,80
pozostałe
4 743,90
4 793,60
4 793,60
3 424,00
2 739,20
* wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez
właściwego wojewodę wartości wskaźników obowiązujących dla gminy, na której terenie położony jest lokal
mieszkalny
lub
dom
jednorodzinny,
na
który
ma
być
udzielony
kredyt
preferencyjny
dla wniosków kredytowych złożonych do 30 sierpnia 2011 r.
** wartość wskaźnika stanowi iloczyn współczynnika 1,0 dla r, pierwotnego i 0,8 dla r. wtórnego oraz średniej
arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych przez właściwego wojewodę wartości wskaźników obowiązujących dla
gminy, na której terenie położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt
preferencyjny dla wniosków kredytowych złożonych od 31 sierpnia 2011 r.
www.bgk.com.pl