Administracja publiczna, gospodarka oraz nauka wobec przemian

Komentarze

Transkrypt

Administracja publiczna, gospodarka oraz nauka wobec przemian
Urząd Regulacji Energetyki
Źródło:
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/patronaty/przedsiewziecia-objete/4691,Konferencja-Administracja-publiczn
a-gospodarka-oraz-nauka-wobec-przemian-sektora.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 03:05
Konferencja - „Administracja publiczna, gospodarka oraz nauka wobec przemian sektora
energetycznego - konferencja jubileuszowa z okazji 15 - lecia obowiązywania ustawy
Prawo energetyczne”
19 października 2012, Warszawa
Ogólnopolska ekspercka konferencja naukowa - „Administracja publiczna, gospodarka oraz nauka wobec przemian sektora
energetycznego - konferencja jubileuszowa z okazji 15 - lecia obowiązywania ustawy Prawo energetyczne” odbędzie się 19
października 2012 r. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 03-353 Warszawa (sala 100-lecia Dozoru
Technicznego).
Spotkanie objął patronatem honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Organizator wydarzenia - Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - zaprasza do udziału w spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej, świata
nauki, przedsiębiorców z sektora energetycznego oraz kancelarii specjalizujących się w jego obsłudze prawnej.
Celem konferencji jest podzielenie się doświadczeniami, ocenami i refleksjami z piętnastu lat funkcjonowania w polskim
porządku prawnym ustawy Prawo energetyczne, stworzenie warunków dyskusji przedstawicieli administracji publicznej,
przedsiębiorców z branży energetycznej oraz przedstawicieli świata nauki. Priorytetem, jaki postawili przed sobą
Organizatorzy konferencji jest również przedyskutowanie i przedstawienie propozycji nowego ładu energetycznego w
polskim systemie prawnym.
Data publikacji 23.07.2012
Tagi: