KPP Grajewo Kolejne działania „Plaża 2015” w Rajgrodzie

Transkrypt

KPP Grajewo Kolejne działania „Plaża 2015” w Rajgrodzie
KPP Grajewo
Źródło: http://www.grajewo.policja.gov.pl/po7/aktualnosci/32193,Kolejne-dzialania-Plaza-2015-w-Rajgrodzie.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 03:07
Strona znajduje się w archiwum.
Kolejne działania „Plaża 2015” w Rajgrodzie
Dzisiaj na akwenie Jeziora Rajgrodzkiego oraz na plaży miejskiej w Rajgrodzie odbyły się kolejne w
tym sezonie działania „Plaża 2015”.
W akcji udział wzięli policjanci z grajewskiej komendy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, strażacy,
funkcjonariusze Straży Leśnej, Straży Rybackiej, WOPR’u, przedstawiciele PIP’u, Sanepidu, Stowarzyszenia Yacht Club
„ARCUS” oraz lokalnego samorządu. Przedmiotowa akcja zorganizowana na pożegnanie wakacji cieszyła się dużym
zainteresowaniem wypoczywających nad jeziorem.
Dzisiaj na plaży miejskiej w Rajgrodzie odbyły się kolejne w tym sezonie działania profilaktyczne pn. „Plaża 2015”. W
przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z policjantami z
Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
Straży Leśnej, Straży Rybackiej, WOPR’u, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepid’u oraz lokalnego samorządu. Działania
polegały miedzy innymi na patrolowaniu obszarów wodnych i terenów bezpośrednio do nich przyległych, egzekwowaniu
przestrzegania przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa osób, reagowaniu na osoby kąpiące się w miejscach
niebezpiecznych oraz kontroli jednostek pływających. Mundurowi legitymowali także osoby i kontrolowali bagaże pod kątem
legalności połowu ryb, przestrzegania limitów połowu i okresów ochronnych.
Elementem działań profilaktycznych był
pokaz ratownictwa wodnego, pokaz pracy nurka oraz udzielania pierwszej pomocy tonącemu przeprowadzony przez
grajewskich strażaków oraz pokaz technik i taktyk interwencji zaprezentowany przez grajewskich policjantów. Dla
najmłodszych plażowiczów przygotowano konkurs profilaktyczny z nagrodami sprawdzający wiedzę na temat
bezpieczeństwa nad wodą. Otrzymali oni także materiały profilaktyczno-instruktażowe związane z problematyką
bezpieczeństwa nad wodą, w gospodarstwie rolnym, na drodze itp. Dodatkową atrakcją była możliwość zbadania ciśnienia,
poziomu cukru we krwi, poziomu dwutlenku w płucach oraz spojrzenia na świat przez alkogogle. Spotkanie było także
doskonałą okazja do promowania walorów turystycznych i wypoczynkowych ziemi rajgrodzkiej. Uczestnicy imprezy dostali
ulotki informacyjne, foldery, mapki i pocztówki promujące Rajgród i okolice. Działania cieszyły się dużym zainteresowaniem
mieszkańców Rajgrodu jak też osób wypoczywających na tym terenie.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij