Dostojni goście Funkcjonariusze i pracownicy

Transkrypt

Dostojni goście Funkcjonariusze i pracownicy
Dostojni goście
Funkcjonariusze i pracownicy cywilni mieleckiej Komendy.
Dzień Strażaka to okazja do podsumowania ostatnich dwunastu miesięcy działalności naszej służby, służby stojącej na straży
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
Państwowa Straż Pożarna to przede wszystkim ratownictwo.
Wszelkie działania i wysiłki podejmowane na co dzień mają na celu coraz lepsze przygotowanie naszej formacji do ratowania życia,
zdrowia oraz mienia obywateli. Taki jest nadrzędny cel funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i jestem przekonany, że z
zadania tego wywiązujemy się w sposób wzorowy. Jest to z pewnością zasługa wszystkich pracowników mieleckiej Komendy.
To wasze zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków pozwala na sprawne funkcjonowanie naszej jednostki.
Wspólnym wysiłkiem, udało się nam wiele osiągnąć, zarówno w sferze organizacyjnej jak i w zakresie wyposażenia podległych
jednostek.
Za ten roku wspólnej pracy serdecznie wam dziękuję.
Nasze starania dostrzegli również przełożeni, przyznając odznaczenia, wyróżnienia, awanse oraz nagrody finansowe.
Z dumą mogę dzisiaj prezentować Państwu nowy sprzęt, pozyskany w ubiegłym roku, dzięki wsparciu Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie, w postaci stojących na placu jednostki nowych samochodów ratowniczych.
Ponadto udało się doposażyć jednostki w szereg innego, jakże potrzebnego sprzętu.
Prowadzone inwestycje objęły również budynki komendy.
Jednym z najważniejszych zadań była termomodernizacja jak również rewitalizacja elewacji obiektów Komendy Powiatowej przy
ulicy Sienkiewicza. Realizacja tych zadań była możliwa dzięki wydatnemu wsparciu organizacyjnemu jak finansowemu Starostwa
Powiatowego oraz Gminy Miejskiej Mielec.
Szanowni Państwo
Z tego miejsca dziękuję również wszystkim członkom ochotniczych straży pożarnych, współpracującym z nami na co dzień.
Podziękowania te składam na ręce dh. Franciszka Augustyna – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu oraz jego
zastępców.
Panie prezesie, pomoc organizacji, którą pan reprezentuje jest dla nas nieoceniona.
Współpraca ta układa się również bardzo dobrze dzięki Panu, osobie głęboko zaangażowanej w rozwój ochotniczego pożarnictwa
nie tylko na terenie powiatu mieleckiego.
Dzisiejsze święto jest również doskonałą okazją, aby podziękować władzom samorządowym, zakładom pracy oraz wszystkim
osobom, które okazują zrozumienie dla potrzeb nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale i straży ochotniczych.
Bez waszego wsparcia, w szczególności działalność jednostek OSP, byłaby mocno utrudniona.
Serdecznie Państwu dziękuję za okazaną pomoc.
Słowa podziękowania kieruję również pod adresem obecnych dzisiaj szefów służb, inspekcji oraz innych instytucji szczebla
powiatowego, które wspierają nas w naszej codziennej działalności oraz współpracują z nami podczas działań ratowniczych.
st.bryg. Stanisław Rączka
Komendant Powiatowy PSP w Mielcu
12 maja 2016r.

Podobne dokumenty