dr Jacek Reginia-Zacharski — adiunkt

Transkrypt

dr Jacek Reginia-Zacharski — adiunkt
dr Jacek Reginia-Zacharski — adiunkt
Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
ul. Składowa 41/43, 90–127 Łódź
pok. 2
Kontakt telefoniczny:
Kontakt e-mail: [email protected]
Specjalność naukowa: kwestie organizacji międzynarodowych, współczesne konflikty zbrojne
Ważniejsze publikacje:
oraz dzieje państwowości Ukrainy
– Sprawa ukraińska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1917–1923, Toruń 2004, ss. 398.
– Liga Narodów i Organizacja Narodów Zjednoczonych, [w:] LN, ONZ, NATO, UE, KBWE/
/OBWE, organizacje pozarządowe — skrypt dla studentów UŁ, pod red. P. Żurawskiego
vel Grajewskiego, Łódź 2004, s. 7–124.
– „Legenda” — podręcznik multimedialny do historii Piastów (dwa CD), Wydawnictwo
„Krokus”, Łódź 1999.
– „Poprzez zamieć” — podręcznik multimedialny do historii Piastów (dwa CD), Wydawnictwo „Krokus”, Łódź 1999.
Znajomość języków obcych:
Zainteresowania: współczesne konflikty zbrojne i systemy zarządzania antykryzysowego; organizacje międzynarodowe w polityce współczesnej; geopolityka
i geostrategia w relacjach globalnych i międzyregionalnych;
dzieje państwowości ukraińskiej w XX i XXI w.