376\377\000P\000o\000d\000r\001\031\000c\000z\000n\000i\000k

Transkrypt

376\377\000P\000o\000d\000r\001\031\000c\000z\000n\000i\000k
Klasy I Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2011/2012
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.
Klasy I Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Część pierwsza – przedmioty ogólnokształcące
Język polski
Klasa
I ZSZ
Autor - tytuł - wydawnictwo
Ołdakowska K.A., Smulska I. –Język polski 1. Podręcznik dla zasadniczej szkoły
zawodowej. – Wiking
Język niemiecki
Klasa
I ZSZ
Autor - tytuł - wydawnictwo
Wolski P., Sosińska M. - Mein Beruf 1. Język niemiecki dla zasadniczej szkoły
zawodowej. REA.
Historia
Klasa
Autor - tytuł - wydawnictwo
I ZSZ
Kozłowska Z., Unger I., Unger P. - Historia i wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla
zasadniczej szkoły zawodowej - SOP
Matematyka
Klasa
I ZSZ
Autor - tytuł - wydawnictwo
Cewe A., Krawczyk M., Pancer I., Ropela R. - Matematyka w zasadniczej szkole
zawodowej, klasa I-III - Podkowa Bis
Geografia
Klasa
I ZSZ
Autor - tytuł - wydawnictwo
Mordawski J. – Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Podręcznik dla
zasadniczej szkoły zawodowej – Operon
Fizyka i astronomia
Klasa
I ZSZ
Autor - tytuł - wydawnictwo
Rozenbajgier R., Misiaszek E. - Fizyka i astronomia dla zasadniczych szkół
zawodowych – ZamKor Kraków
Przysposobienie obronne
Klasa
I ZSZ
Autor - tytuł - wydawnictwo
Goniewicz M., Nowak A., Smutek Z. - Przysposobienie obronne – OPERON
1
Klasy I Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Część druga - przedmioty zawodowe
(wybór podręcznika w zaleŜności od zawodu)
Organizacja sprzedaŜy
Klasa
I ZSZ Zawód
sprzedawca
Autor - tytuł - wydawnictwo
Komosa A. - Organizacja sprzedaŜy – EKONOMIC
Promocja
Klasa
I ZSZ Zawód
sprzedawca
Autor - tytuł - wydawnictwo
Przydatek A. J. – Promocja -WSiP
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Klasa
I ZSZ
kucharz małej
gastronomii
Autor - tytuł - wydawnictwo
Konarzewska M., Zielonka B., Konarzewska - Sokołowska M. – Technologia
gastronomiczna z towaroznawstwem. Cz. 1 - REA
Zasady Ŝywienia
Klasa
Autor - tytuł - wydawnictwo
I ZSZ
kucharz małej
gastronomii
Superczyńska E., śylińska - Karczmarek M.– Zasady Ŝywienia. Podręcznik dla zawodu
kucharz małej gastronomii - REA
WyposaŜenie techniczne zakładów gastronomicznych
Klasa
I ZSZ
kucharz małej
gastronomii
Autor - tytuł - wydawnictwo
Konarzewska M., Lada E. H., Zielonka B. – WyposaŜenie techniczne zakładów
gastronomicznych. Podręcznik dla zawodu kucharz małej gastronomii w zasadniczej
szkole zawodowej – REA
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Klasa
I ZSZ elektryk
Autor - tytuł - wydawnictwo
Kurdziel R. – Podstawy elektrotechniki. Część I i II - WSiP
2