Pobierz dokument

Transkrypt

Pobierz dokument
źródło: PUP Inowrocław, GUS, CEIDG
NR 7 (137) LIPIEC 2016
2
Nasze Miasto
INWESTYCJE
Przygotowywane dokumentacje
projektowe:
ç koncepcja przebudowy ulic: Górniczej, Szymborskiej, Andrzeja
i Najświętszej Marii Panny oraz
dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Górniczej,
ç przebudowa ulic: Staropoznańskiej (od ul. Cichej do przejazdu
W SKRÓCIE
ç ze środków z budżetu miasta na
Skwerze Sybiraków położono nową nawierzchnię i zamontowano dodatkowe
oświetlenie. Inwestycję za ponad sto
tysięcy złotych zrealizowało, wyłonione w przetargu, Przedsiębiorstwo
Usługowe Hydro-Eko,
ç Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zajęło piąte miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw
Komunikacji Miejskiej ogłoszonym
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. W trakcie badania pod uwagę
brane były m.in.: standard posiadanego taboru, wprowadzone innowacje
branżowe, działania edukacyjne, średni wiek taboru, nakłady na szkolenie
pracowników czy nakłady na inwestycje finansowane z funduszy własnych
oraz ze środków unijnych. W rankingu wzięło udział sto przedsiębiorstw
komunikacyjnych. Najwyżej oceniono
MPK z Lublina,
ç Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
zleciła remont chodników na wysokości ul. Wojska Polskiego 13 i Szarych
Szeregów 2. Prace potrwają do połowy sierpnia. W planach jest przede
wszystkim położenie nowej kostki
betonowo-brukowej,
ç kolejna edycja Paszportu Turystycznego trwa. Mieszkańcy województwa
kujawsko-pomorskiego i turyści poznając Kujawy i Pomorze mogą zdobyć
ciekawe nagrody. Jednym z partnerów
akcji, a zarazem miejscem, które warto
odwiedzić, jest Inowrocław. Aby wziąć
udział w konkursie, należy zebrać co
najmniej cztery różne pieczątki. Jedną
z nich można otrzymać w Inowrocławiu
kolejowego), Budowlanej (od
ul. Przybyszewskiego do ścieżki rowerowej przy ul. 59 Pułku
Piechoty),
ç budowa drogi dojazdowej do budynku przedszkola przy ul. Wojska
Polskiego 13A oraz ciągu pieszo
-rowerowego łączącego ulice: Szarych Szeregów i Wojska Polskiego,
ç przebudowa ulic: Słonecznej,
Kwiatowej, Spokojnej, Pięknej.
Procedury przetargowe (trwające
i w przygotowaniu)
w punkcie informacji turystycznej przy
ul. Królowej Jadwigi 3,
ç Ośrodek Sportu i Rekreacji wydłużył godziny funkcjonowania Inowrocławskiej Termy. Amatorzy kąpieli
solankowych mogą korzystać z atrakcji obiektu przy ul. Świętokrzyskiej 107
codziennie w godz. od 10.00 do 22.00,
ç w naszym mieście gościli lekkoatleci
juniorskiej reprezentacji Iraku. Młodzi
sportowcy ćwiczyli na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków. Były to przygotowania do IAAF
Mistrzostw Świata do lat 20 w lekkoatletyce, które odbyły się niedawno
w Bydgoszczy.
ç wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu drogowego na ulicach: Kwiatowej, Pięknej, Słonecznej,
Spokojnej. Obejmują one: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na
ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy
Słonecznej do Kwiatowej; wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na
całym przebiegu ulicy Pięknej (w kierunku ulicy Poznańskiej); wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na
całym przebiegu ulicy Kwiatowej (w
kierunku od ulicy Poznańskiej). Prezydent Miasta Inowrocławia na podstawie wniosków mieszkańców oraz
Zarządu Osiedla „Mątwy” przedstawił Staroście Inowrocławskiemu projekt zakładający, oprócz powyższych
zmian, wprowadzenie na ulicy Pięknej
zakazu ruchu pojazdów o szerokości
powyżej 2,0 m, w związku z niebezpiecznymi sytuacjami występującymi
na drodze podczas gdy znaleźli się
na niej jednocześnie pieszy oraz pojazd dostawczy. Rozwiązanie dotyczące ograniczenia ruchu tych pojazdów
nie znalazło uzasadnienia w ocenie
starosty.
ç wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Błonie i Józefa Krzymińskiego
ç oświetlenie ul. Nowej (na odcinku
od ul. Transportowca do ul. Stanisława Przybyszewskiego).
Inwestycje w trakcie realizacji oraz takie, których realizacja
wkrótce się rozpocznie:
ç budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (nr 2) z lokalami
socjalnymi przy ul. Rąbińskiej,
ç przebudowa ul. Kasztanowej,
ç przebudowa ulic: Batorego i Jana
III Sobieskiego,
ç przebudowa drogi dojazdowej do
SP nr 6,
ç budowa zatok postojowych oraz
chodnika w ul. Przy Stawku,
ç budowa miejsc postojowych wraz
z rozbudową oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy ul. Okrężek
(przy SP nr 16).
Inwestycje zakończone:
ç budowa nawierzchni alejek
i oświetlenia Skweru Sybiraków.
Enea przeprasza za awarie
W Inowrocławiu zlikwidowano
punkt spółki Enea. Pracownicy tam
zatrudnieni zajmowali się naprawą
oświetlenia w naszym mieście. Po
likwidacji punktu usunięcie awarii
trwa często kilka dni.
Ta kuriozalna sytuacja związana jest
ze zmianami organizacyjnymi zaistniałymi w firmie.
Problem pogłębił fakt, iż niedawno
miała miejsce przerwa konserwacyjna w nadawaniu sygnałów sterujących
oświetleniem i to ona była przyczyną
wielu nieprawidłowości.
– Pragnę przeprosić za zaistniałą sytuację. Enea Oświetlenie sp. z o.o. w celu
uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji, podjęła w ramach własnych środków
wymianę radiowych przekaźników sterujących we wszystkich szafkach na terenie
Miasta – wyjaśnia w piśmie dyrektor Rejonu Oświetleniowego w Bydgoszczy,
Dariusz Boczkowski.
Wydaje się, że przepraszać jest
za co. Mieszkańcy relacjonowali, że
dzwoniąc na numer 991 w sprawie
niepalących się nocą czy świecących
w dzień lamp otrzymywali takie odpowiedzi: Enea nie zajmuje się oświetleniem, jest to sprawa Urzędu lub Rejon
Inowrocław obsługuje firma prywatna
i zgłoszenie należy dokonać w jednostce samorządu terytorialnego.
Miasto w liście do spółki Enea przypomniało więc, że włączanie świateł
nocą oraz wyłączanie ich w dzień jest
(...)bezwzględną powinnością w ramach obwiązującej umowy.
– Kierujemy i będziemy kierować
pod adresem firmy Enea Oświetlenie
roszczenia finansowe o rekompensatę – poinformował w piśmie Zastępca Prezydenta Miasta Ireneusz
Stachowiak.
Awarie oświetlenia można zgłaszać
w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia pod nr. tel. 52-35-55-248
oraz całą dobę pod numerem 991
(Enea) lub telefonując do Straży Miejskiej – tel. 52-35-55-281.
Miasto uzyska trzynaście
tysięcy złotych na renowację
Dzięki porozumieniu Prezydenta
Inowrocławia i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, miasto uzyska
13 tys. zł środków zewnętrznych
na renowację zbiorowej mogiły jeńców francuskich zmarłych w 1918 r.
w niemieckiej niewoli na terenie
Inowrocławia.
Prace rozpoczną się we wrześniu br.
Oprócz obelisku, wszystkie pozostałe
elementy zostaną wymienione na nowe granitowe. Odświeżone zostanie
będzie też liternictwo na sporządzonej w języku francuskim tablicy. Pod
nią – umieszczona zostanie tabliczka z tłumaczeniem w języku polskim.
Odmalowany zostanie też łańcuch,
którym jest otoczona mogiła znajdująca się na cmentarzu przy ul. Karola
Marcinkowskiego.
Buduje halę i planuje rozbudowę warsztatu
Nowa hala o powierzchni 1.650
m kw. powstaje przy ul. Budowlanej (skrzyżowanie z ul.
Staropoznańską).
Jeszcze w tym roku będą miały tam swoją siedzibę dwie firmy
– składy handlowe z branży drzewnej oraz hurtownia napojów. Oba
przedsiębiorstwa się rozwijają
i w związku z tym konieczne okazało się znalezienie pomieszczeń
o znacznie większej powierzchni,
aniżeli hale dotychczas przez te
firmy zajmowane. – To jednak nie
koniec naszych inwestycji. Już planuję, rozbudowę znajdującego się
także przy ul. Budowlanej warsztatu samochodowego – mówił Adam
Łukawski, inwestor, który przed
kilkoma miesiącami nabył od miasta teren u zbiegu ulic: Budowlanej
i Staropoznańskiej.
Na zdjęciach: hala w trakcie
budowy.
Nasze Miasto
Rozpoczęto oczekiwany
przez mieszkańców remont
Rozpoczęto rozbudowę ul. Jana
III Sobieskiego i ul. Stefana Batorego. Prace potrwają do połowy
listopada br.
Szczegóły inwestycji omawiane
były podczas konsultacji z mieszkańcami,
które
zorganizowano w listopadzie ubiegłego roku.
– Wszystkie wnioski jakie wówczas
zgłoszono, zostały przeanalizowane.
Powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodników, zamontowane będzie
nowoczesne i oszczędne oświetlenie
LED, ale przede wszystkim poprawi
się bezpieczeństwo, szczególnie, że
w pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa nr 11 – mówił Prezydent
Inowrocławia.
W ramach inwestycji zaplanowano
m.in. powstanie nowych miejsc postojowych, montaż barier ochronnych
dla pieszych. Przewidziano frezowanie nawierzchni bitumicznej, wycinkę
drzew. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, przebudowana – sanitarna oraz oświetlenie uliczne (w tym
montaż 15 słupów i lamp LED) i sieć
elektroenergetyczna.
Na skrzyżowaniu ulic: Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego zostanie położona kostka brukowa, a cały
ten odcinek będzie nieco wyżej, co
spowoduje, iż kierowcy zostaną
zmuszeni, aby w tym miejscu zwolnić,
a więc poprawi się bezpieczeństwo.
ZEC w związku z prowadzonymi
pracami, wymieni sieć kanałową na
preizolowaną.
Na terenie Szkoły Podstawowej nr
11 utwardzony zostanie teren, gdzie
powstanie ogólnodostępny punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz plac z miejscami parkingowymi. Zamontowane będą stojaki
do rowerów.
Remont z pewnością oznaczać
będzie utrudnienia w dotarciu do
okolicznych nieruchomości oraz
szkoły. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie to trudne dla mieszkańców. Z góry przepraszamy za
wszelkie niedogodności i prosimy
o wyrozumiałość – stwierdził Tomasz Płotkowiak, inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia.
Inwestycję realizuje, wyłonione
w przetargu, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia
S.A. (główny wykonawca obwodnicy
Inowrocławia).
Ewentualne uwagi dotyczące realizacji tej inwestycji można zgłaszać
w godzinach pracy Urzędu Miasta Inowrocławia, pod nr. tel. 52-35-55-428.
Czas na koniec żałoby
przy placu Klasztornym
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał 13 lipca
br. wyrok, w którym oddalił skargę wojewody w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia na czterech terenach w rejonach: ul. Gen. Władysława
Sikorskiego, placu Klasztornego,
al. Niepodległości i ul. Lipowej.
Sąd nie dopatrzył się istotnego
naruszenia w uchwale z 2011 r.
Sąd wydał również decyzję w sprawie pani Zwolińskiej, która także zaskarżała uchwałę. Nie wskazała ona
interesu prawnego w zakresie zaskarżenia uchwały i dlatego w tym przypadku
również WSA oddalił skargę.
Przypomnijmy, że wojewoda nie
wniósł żadnych uwag do uchwały, którą analizował szczegółowo
w 2011 r. publikując ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Sąd bardzo obszernie uzasadnił wyrok i nie można mieć żadnych wątpliwości, że władze miasta nie popełniły
żadnego błędu.
Przedstawiciele miasta nie mieli
wątpliwości, że uchwała jest zgodna
z planem. Była szczegółowo badana,
nie stwierdzono żadnych istotnych
błędów. W ten sposób po raz kolejny okazało się, że Magdalena Balcerzak-Piwowar występująca przeciwko
Miastu Inowrocław, nie ma racji.
Coraz więcej gości
i modernizacja
Goście naszego miasta tak chętnie korzystają z oferty, położonego w scenerii Parku Solankowego,
hotelu „Park”, iż konieczna okazała się modernizacja i zwiększenie liczby pokoi. Właśnie
zakończył się remont i do dyspozycji klientów są kolejne miejsca,
wyremontowane zgodnie z najnowszymi standardami.
Zmodernizowano zarówno korytarz jak i kolejne pokoje dwu- oraz
trzyosobowe, w większości wyposażone m.in. w klimatyzację. Do dyspozycji gości hotelu jest też wi-fi.
Standardem są takie rozwiązania jak
np. klucz elektroniczny. – W ubiegłym
roku przeprowadzono remont klatki
schodowej. Wcześniej – zmodernizowano pokoje. Właśnie skończyliśmy
kolejny etap. Wszystko to z myślą o naszych klientach, których z roku na rok
jest coraz więcej – podsumował Marek
Gerus, Dyrektor Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które jest właścicielem hotelu.
PGKiM planuje już następne inwestycje. W przyszłości ma być przeprowadzona modernizacja kolejnych pokoi
oraz sali konferencyjnej.
3
Wypoczywamy aktywnie
Ponad 30 km ścieżek rowerowych i plany budowy kolejnych. Trasy rekreacyjne dla
miłośników jednośladów oraz
nordic walking m.in. w Parku
Solankowym.
W uzdrowiskowym Inowrocławiu nie brakuje amatorów aktywnego wypoczynku. Na rowerze
jeżdżą dzieci, młodzież oraz dorośli. Coraz więcej jest też rajdów,
w których inowrocławianie biorą udział licznie, często całymi rodzinami. Na zdjęciu uczestnicy
zorganizowanego po raz drugi wakacyjnego rajdu, tuż po starcie na
Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków.
Bydgoszcz traci,
Inowrocław zyskuje
Wydano koncesję na prowadzenie
kasyna w hotelu „Bast”.
Prezydent Inowrocławia pogratulował Państwu Alicji i Andrzejowi
Szczygłowskim (właścicielom hotelu) zakończenia sukcesem wieloletnich starań o to, aby w „Baście”
mogło działać kasyno. Poprowadzi
je spółka „Estrada Polska”. Będzie
to jeden z trzech takich obiektów
w województwie kujawsko-pomorskim. Dotychczas były dwa w Bydgoszczy i jeden w Toruniu. Teraz,
decyzją Ministra Finansów, będą
po jednym w: Bydgoszczy, Toruniu
i Inowrocławiu.
Przypomnijmy, na wniosek Prezydenta Inowrocławia, radni miejscy
wyrazili pozytywną opinię dotyczącą
powstania kasyna w naszym mieście.
Był to warunek konieczny do tego, aby
mógł zostać złożony wniosek do Ministra Finansów o wydanie koncesji.
Kasyno ma powstać w dawnej tzw.
sali malinowej (700 m kw.). Inwestycja
ta ma oznaczać powstanie kilkudziesięciu miejsc pracy oraz wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości.
Jak wynika z doświadczeń innych
miast, przewiduje się, że ponad 90
proc. klientów korzystających z kasyna,
to nie będą mieszkańcy Inowrocławia.
4
Nasze Miasto
Obwodnica – budowa nawierzchni…
Stabilizacja nasypów, prace z branży mostowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. To tylko część tego, co w ostatnich tygodniach wykonywano na budowie obwodnicy Inowrocławia.
– Zaawansowane prace prowadzone są równolegle na kilku
odcinkach. Cieszy, że tak ważna
inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem – mówił
Prezydent Inowrocławia Ryszard
Brejza. Prace dotyczą m.in. branży drogowej, mostowej oraz
wodno-kanalizacyjnej.
– Na każdym etapie budowy inwestycja – w tym jakość jej wykonania, jest nadzorowana przez
naszych inspektorów. Po ostatnich
ulewach na bieżąco weryfikowany był stan wykonanych prac. Wykonawca na bieżąco uwzględnia
wszystkie nasze uwagi – mówił Tomasz Okoński, rzecznik prasowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, która jest inwestorem.
Budowa pierwszego etapu obwodnicy Inowrocławia (19 km)
zostanie ukończona w 2017 roku. Powstaną po dwa pasy ruchu
w obu kierunkach. Obwodnica docelowo ominie miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu
kierowców jadących na trasie Toruń-Poznań. Dla Inowrocławia
to przede wszystkim mniejszy
ruch, a także ograniczenie hałasu
i zanieczyszczeń.
fot. GDDKiA
Poznaj swoje miasto!
Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza
mieszkańców miasta do udziału
w letniej akcji pn. „Inowrocław
okiem turysty”.
Projekt „Inowrocław okiem turysty” kierowany jest do mieszkańców
Inowrocławia. W każdą środę sierpnia
Inowrocławska Lokalna Organizacja
Turystyczna będzie bezpłatnie oprowadzać mieszkańców po mieście. Jest
to świetna okazja na poznanie atrakcji
turystycznych, ciekawych zakątków
i historii Inowrocławia.
– W promocji miasta bardzo ważna
jest rola mieszkańców. Aktywny udział
w programie przyczyni się z pewnością do rozwoju obszaru turystycznego
Inowrocławia, a także podwyższenia
świadomości mieszkańców o produkcie
turystycznym, jaki oferujemy turystom
– mówi Adriana Herrmann, Dyrektor
Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
Wakacyjny lifting placówek
oświatowych
Miesiąc temu blisko 6 tys.
uczniów inowrocławskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych
po raz ostatni przed letnimi
wakacjami usłyszało dzwonek
szkolny. Podczas ich wakacyjnej
nieobecności miasto dba o polepszenie bazy dydaktycznej,
a także poprawę estetyki placówek, by wrześniowy powrót
do szkoły pięknej i nowoczesnej pozwolił uczniom płynnie
przejść z trybu odpoczywania
na tryb pracy.
Zakres prac jest szeroki i obejmuje Szkoły Podstawowe nr 2, 4, 6, 9,
10, 11 i Integracyjną SP, przedszkola
Muzyczna Kraina, U Jasia i Małgosi, Słoneczko oraz Kujawski Dzieci,
a także Gimnazja nr 1, 2, 3 i 4.
– W budżecie miasta zaplanowano blisko 1,2 mln zł na wakacyjne
remonty. Przeprowadzane są zgodnie ze zgłaszanymi przez dyrektorów placówek potrzebami i dotyczą
niemal wszystkich placówek oświatowych, za które odpowiadamy. Największe i najpoważniejsze z nich to
drugi etap naprawy dachu w Gimnazjum nr 1, modernizacja dachu w SP
2, która niebawem powinna rozpocząć się, remont nawierzchni Orlika przy Szkole Podstawowej nr 6,
jak również modernizacja korytarzy
i klatek schodowych w Gimnazjum
nr 3 – poinformował Wojciech Piniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia.
Modernizacja sal lekcyjnych, bibliotek, kuchni, świetlicy, toalet, podłogi w sali gimnastycznej, nawierzchni
wokół budynku szkoły, placów zabaw
oraz chodnika i drogi ppoż., naprawa
ogrodzenia, usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych, remonty
zmywalni i pralni, dachów i korytarzy – zakres prowadzonych prac jest
niezwykle różnorodny i ma służyć
podniesieniu komfortu i bezpieczeństwa nauki młodych inowrocławian.
(inianie.pl)
Aby wziąć udział w bezpłatnym
spacerze z przewodnikiem, należy zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem 52-355-53-71
lub osobiście w siedzibie Inowrocławskiej
Lokalnej
Organizacji
Turystycznej przy ul. Królowej Jadwigi 3.
(inianie.pl)
„Kuracjusz
Pozytywny”
W sanatorium „Oaza” Telewizja
Polska realizuje film, którego
bohaterami jest 6 osób z różnych części Polski. Spotykają
się oni podczas turnusu w inowrocławskim uzdrowisku.
Produkcja będzie zatytułowana
„Kuracjusz Pozytywny”. Mieszkańcy oraz goście naszego miasta mogą
spotkać ekipę telewizyjną również
w innych częściach Parku Solankowego. W planach jest bowiem
m.in. odwiedzenie Inowrocławskiej
Termy oraz udział w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych w najbliższym czasie.
Ekipa Telewizji Polskiej pozostanie w Inowrocławiu przez trzy
tygodnie.
Adres do korespondencji: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 55 343,
e-mail: [email protected], www.naszemiasto.inowroclaw.pl. Wydawca: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta
Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław. Redaguje zespół: Beata Zarzycka – redaktor naczelna, Agnieszka Chrząszcz, Marcin Fołda,
Jarosław Hejenkowski, fotografie - Beata Zarzycka. Druk: Drukarnia POZKAL.
Nasze Miasto
5
Inowrocław najlepszy w województwie
Prawie połowa (46,8 proc.) internautów
biorących
udział
w sondzie Polskiej Organizacji Turystycznej wskazała Inowrocław
jako najlepszą miejscowość wypoczynkową i rekreacyjną w województwie kujawsko-pomorskim.
Głosowanie trwało od 1 do 15 lipca. Polska Organizacja Turystyczna
w każdym z województw wytypowała po pięć miejsc, które poza atrakcyjną lokalizacją, mogą pochwalić
się przede wszystkim znakomitym
zapleczem do wypoczynku i rekreacji. W naszym województwie najwięcej głosów zdobył Inowrocław.
Na dalszych miejscach uplasował się
m.in. Ciechocinek – 11,5 proc.
Przypomnijmy, niedawno informowaliśmy, iż Inowrocław to miasto także o najczystszym powietrzu.
Tak wynika z rankingu opublikowanego przez Światową Organizację
Zdrowia.
Logistyka, kryminologia,
a w przyszłości – fizjoterapia
Rozmowa z Jerzym Karpińskim,
Kanclerzem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego
Powstała pierwsza inowrocławska niepubliczna uczelnia zawodowa. Dlaczego
wybraliście Państwo właśnie nasze miasto?
– Inowrocław to miasto rozwoju. To nie tylko życzliwa opinia. Tak wynika z badań jakie wykonaliśmy zanim wybraliśmy miasto, w którym swoją siedzibę będzie miała szkoła wyższa. To kontynuacja naszej wieloletniej pracy. Uczelnia powstała bowiem kilka
lat temu w Toruniu. Dotychczas mury naszej szkoły opuściło setki absolwentów. Wiemy
więc w jaki sposób należy z sukcesem realizować takie przedsięwzięcia. Jeden z pierwszych warunków to jak najlepsze przygotowanie, w tym wybranie miejsca, które jest
dobrze zarządzanym i choć zapewne nie bez problemów, to jednak prężnie się rozwijającym ośrodkiem. Kolejnym etapem jest dostosowanie oferty do oczekiwań przyszłych
studentów.
Zatem na jakich kierunkach od października będzie można rozpocząć naukę?
– Przede wszystkim logistyka i kryminologia. Studiując na pierwszym kierunku, po 3,5
roku będzie można zostać inżynierem. Kryminologia to studia licencjackie. W przyszłości
oczywiście planujemy także rozpocząć naukę w ramach studiów magisterskich i podyplomowych. Prawdopodobnie w Polsce jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną, w której można studiować kryminologię. To zwykle oblegany kierunek. Prowadzimy również
nabór na kosmetologię. I co ważne, cały proces kształcenia odbywać się będzie w Inowrocławiu. Nasza siedziba mieści się w Gimnazjum nr 2. Choć zajęcia będą realizowane
w różnych częściach miasta.
To raczej utrudnienie dla studentów. Skąd takie rozproszenie?
– Jesteśmy uczelnią zawodową. Oznacza to, że kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Stąd ten podział – zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Gimnazjum nr 2, bo
tam mamy doskonałe warunki – świetnie wyposażone sale. I przy tej okazji dziękuję za
życzliwość Prezydentowi Inowrocławia, który wspiera inicjatywę powstania pierwszej
inowrocławskiej szkoły wyższej.
Natomiast zależy nam, aby zaoferować także studentom możliwie jak najlepszą praktyczną naukę zawodu i te ćwiczenia zrealizowane zostaną w ramach współpracy z lokalnymi środowiskami. Zdradzę, że mamy już podpisane umowy m.in. z inowrocławskim
sądem. Już jakiś czas temu zauważyliśmy, że wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów w naszym kraju rozmija się ze sposobem kształcenia na wielu uczelniach. Dlatego przykładamy tak dużą wagę do praktycznej nauki zawodu.
Czy wśród wykładowców będą także naukowcy z Inowrocławia?
– Stąd wywodzą się naukowcy, którzy współpracują chociażby z ośrodkami w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy. To coraz bardziej liczna grupa. Z częścią z tych osób już
współpracujemy i z pewnością znajdą się oni w gronie wykładowców pierwszej inowrocławskiej szkoły wyższej. Obecnie jesteśmy na etapie ustalania ostatnich szczegółów. Co
zrozumiałe, zależy nam przede wszystkim na samodzielnych pracownikach naukowych.
O jakie kierunki w kolejnych latach, zamierzacie Państwo rozszerzać ofertę
szkoły?
– Inowrocław, poza funkcją przemysłową, wojskową, czy usługową, to przede wszystkim uzdrowisko. Dlatego już w tej chwili czynimy starania, aby w kolejnych latach
kształcić przyszłych fizjoterapeutów. Powrócę jeszcze na moment do praktycznej nauki
zawodu: w Inowrocławiu są doskonałe warunki, aby zaproponować właśnie taki kierunek studiów. To tutaj istnieją przecież sanatoria, czyli idealne miejsca do kształcenia kolejnego pokolenia fizjoterapeutów. Wiem też, że dla najlepszych nie zabraknie pracy.
To dla nas bardzo ważne. Kształcimy w taki sposób, aby nasi absolwenci bez problemu
odnaleźli się na rynku pracy.
fot. Igor Pacer
Stypendia dla studentów
Już po raz czternasty Prezydent
Inowrocławia przyzna stypendia młodym inowrocławianom, którzy rozpoczynają studia dzienne i wyróżniają
się szczególnymi osiągnięciami naukowymi w dotychczasowej edukacji,
a jednocześnie znajdują się w nienajlepszej sytuacji materialnej.
Od 2003 r. z pomocy materialnej
skorzystało 40 stypendystów. Do tego grona mają szansę dołączyć kolejni
studenci, którzy spełniają kryteria regulaminowe. Zaplanowano przyznanie czterech stypendiów wypłacanych
przez 12 miesięcy, począwszy od października, a ich jednorazowa wysokość
wynosi 450 zł.
O przyznanie stypendium mogą
ubiegać się mieszkańcy Inowrocławia,
którzy maja mniej niż 25 lat, a średni
miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę
(tj.1480 zł brutto).
Kandydatami na stypendystów powinni być absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali wpisani na
listę studentów studiów stacjonarnych
szkoły wyższej w Polsce i wyróżniają się
bardzo dobrymi wynikami w nauce.
Wnioski o stypendium można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów
i Kontroli Urzędu Miasta, gdzie również istnieje możliwość zapoznania
się ze szczegółowym regulaminem
stypendialnym. Informacje na temat
stypendiów dostępne są także na miejskiej stronie internetowej (www.inowroclaw.pl) w zakładce „Ważne dla
mieszkańców/Stypendia Prezydenta
Inowrocławia/ Stypendia Naukowe”.
Termin składania wniosków upływa
5 września br.
Informacji udziela Karol Legumina
(Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą)
pod nr tel. 52-35-55-299 lub drogą mailową – [email protected] inowroclaw.pl.
Pozdrowienia od harcerzy
Blisko 50 osób (przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku
8-24 lat) wyjechało nad Jezioro
Oćwieckie, gdzie obóz zorganizował Inowrocławski Związek
Drużyn Harcerzy ZHR.
Zaplanowano m.in. zajęcia plastyczne, konkurs piosenki, turniej sportowy
i spływ kajakowy. Atrakcji co niemiara. Harcerze doskonale się bawią, aktywnie wypoczywając i przesyłają
pozdrowienia. Warto dodać, iż wyjazd
jest współfinansowany ze środków
budżetu miasta (w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji
pozarządowych).
6
Nasze Miasto
Jak spędzamy wakacje w mieście?
Mamy sporo możliwości
Warsztaty, biwaki, wycieczki rowerowe, zabawy sportowe, plażowanie, korzystanie z basenów,
street work-out, zajęcia w bibliotece, koncerty muzyki kameralnej w Solankach i szukanie pokemonów – to najczęściej wymieniane sposoby spędzania lata w Inowrocławiu.
To lato jest wyjątkowo upalne, na
ulice wyjeżdżają polewaczki, w różnych częściach miasta zamontowano kurtyny wodne, działa odkryty
basen przy ul. Świętokrzyskiej, popularnością cieszy się Inowrocławska Terma i oczywiście największa
kurtyna wodna w regionie, czyli Tężnia Solankowa.
Zapytaliśmy naszych mieszkańców
jak spędzają lato w mieście.
– Razem z grupą znajomych lubimy
aktywnie spędzać czas dlatego często
spotykamy się na boisku do streetballa i piłki siatkowej. Znajomi chodzą
na work-out ale to akurat nie moja bajka, wolę już park linowy – mówi Maciej Piekarczyk.
– Często z mężem lubimy usiąść
sobie przy teżni. Ten chłód bijący
od nich jest tak przyjemny i orzeźwiający że niczego więcej nam
nie trzeba. Czasem kawa i deser w jednej z restauracji w Solankach dopełniają wszystkiego
– wyznaje Henryka Szczutkowska.
– Ja z kuzynką chodzimy prawie codziennie na basen, a popołudniami
opalamy się w tej nowej części Solanek na plaży. Zawsze się ktoś znajdzie
kto ma muzykę, można rozpalić grilla
i wszystko jest na miejscu a wieczorami
to wiadomo, kluby – mówi Weronika
Borowikowska.
Podczas tegorocznych wakacji około trzech do czterech tysięcy dzieci i młodzieży bierze udział
w różnorodnych formach wypoczynku zaplanowanych przez miejskie
jednostki: gimnazja i szkoły podstawowe, Kujawskie Centrum Kultury, Bibliotekę Miejską im. Jana
Kasprowicza oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Właśnie ta ostatnia placówka, dysponując największą bazą w postaci
Hali Widowiskowo-Sportowej, basenów krytych „Delfin” i „Wodny Park”,
oferuje najwięcej ciekawych imprez
rys. Marcin Fołda
i zawodów. Warto wejść na ich stronę
internetową (www.osir.inowroclaw.
pl) lub po prostu zapoznać się z ofertą na miejscu.
Od kilku dni w Inowrocławiu trwa
szał na grę Pokemon GO. Prawie na
każdym kroku można spotkać osoby
z telefonami w dłoniach, które szukają Pokemonów.
W Inowrocławiu w krótkim czasie
Pokemona znaleźliśmy m.in. przy „Solanki Medical Spa”, na Rynku przy fontannie, przy żaczkach, przy Teatrze
Miejskim. Najwięcej stworzeń jest
w Parku Solankowym.
Popularność gry jest naprawdę ogromna. W Polsce, w mediach
społecznościowych, posty związane z Pokemon GO, już na początku popularności gry przekroczyły
milion. Graczy – rzecz jasna – także
przybywa, i to z godziny na godzinę.
Bajkowych stworków szukają i łapią
nie tylko najmłodsi, ale też starsi gracze. I co ciekawe, często wcale nie są
to fani popularnej kreskówki, która
robiła furorę wśród najmłodszych kilkanaście lat temu. Wtedy – wizerunki Pokemonów w formie kapsli tazo,
można było znaleźć w chipsach. Dziś
Pokemony łapie się przez aplikację
w smartfonie, z aktywnym w telefonie GPS-em.
Jak stać się jednym z graczy? Po
tym, jak zainstalujemy grę, na początek trzeba złapać swojego pierwszego stworka, później określić swoją
postać i nadać jej nazwę. Potem ruszamy w miasto po kolejne. Skąd wiadomo, gdzie ich szukać? To proste
– gra opiera się bowiem na mapach
Google, zaznaczona jest nasza lokalizacja i to ona wskazuje dokładne miejsca gry.
Wszystkim inowrocławskim graczom życzymy udanej zabawy i przypominamy o zasadach bezpieczeństwa!
Oto kilka komentarzy z jednego
z portali społecznościowych na temat
tej aplikacji:
– Przynajmniej oderwą się dzieciaki od tych komputerów, telewizorów
i wyjdą na dwór. Tyle czasu siedzieć
przed komputerem to kiedyś było nie
do pomyślenia.
– Nasz pies cierpi na tym najbardziej.
Dzieci biorą go na godzinne spacery
w poszukiwaniu stworzonek. Gdy wraca ma dość i od razu zasypia. Dobrze że
dzieciaki chętniej wychodzą z domu.
– Moim zdaniem, czas pokaże czy
to jest dobre. Już słyszy się o wypadkach samochodowych, potrąceniach,
bo gracze chodzą, patrząc tylko przed
siebie a nie na boki.
Lato, radio i... wyjątkowy koncert
Tłumy inowrocławian oraz gości naszego miasta, radiowa „Jedynka”, a na scenie: Arka Noego,
Sarsa, Brathanki i Ewa Farna, czyli niezapomniany koncert „Lata
z Radiem” w Inowrocławiu.
Przed południem na inowrocławskim Rynku studio plenerowe
– na żywo goście Karoliny Rożej
i Bogdana Sawickiego opowiadali o naszym mieście. A po południu
na Rąbinie wyjątkowy koncert. Było gorąco i to przede wszystkim za
sprawą artystów oraz publiczności,
która doskonale znała takie przeboje jak np. „Gdzie ten, który powie mi”, czy „Dmuchawce, latawce,
wiatr” (ten ostatni utwór wykonała
Ewa Farna). Na zakończenie przygotowano pokaz fajerwerków.
Nasze Miasto
7
Niebo barwnych parasolek,
kino plenerowe…
II Art Ino Festiwal, czyli dwa dni wspólnej zabawy w centrum miasta. Niebo barwnych parasolek, kino plenerowe, szczudlarze, lip dub, bańki mydlane - inowrocławianie i goście naszego
miasta całymi rodzinami tłumnie uczestniczyli w tegorocznym festiwalu.
W piątek (15 lipca) na Rynek zawitało letnie kino plenerowe. I choć
pogoda nie sprzyjała, to chętnych,
aby obejrzeć film „Zjawa” nie brakowało. Następnego dnia, w iście
letniej aurze, w centrum miasta
można było spotkać szczudlarzy
oraz skorzystać z takich atrakcji jak
m.in. rowery pitne, bańki mydlane,
refleksomierz, malowanie twarzy.
Dla wielu osób nie lada pamiątką
była karykatura wykonana przez poznańskiego artystę Artura Śledzianowskiego. Najmłodsi i nieco starsi
chętnie brali udział w warsztatach
graffiti, prowadzonych przez Artura
Steca. Podczas zabawy w centrum
miasta zaproszono mieszkańców do
udziału w videoklipie (nagrywanym
jednym, nieprzerwanym ujęciem).
Już w czwartek nad częścią ul.
Królowej Jadwigi montowano wyjątkową instalację – niebo pełne parasolek. Śmiało można powiedzieć,
iż inowrocławski deptak był najbardziej kolorowym i najczęściej fotografowanym miejscem.
8
Nasze Miasto
„Osiem mistrzowskich dekad”
„Osiem mistrzowskich dekad” to wywiad
rzeka z Zygmuntem Lewandowskim, inowrocławianinem i jednym z najbardziej
rozpoznawalnych pływaków w Polsce.
Niedawno w kawiarni na ostatnim piętrze
sanatorium „Energetyk” odbyła się promocja książki.
Zygmunt Lewandowski w zawodach masters startuje od 1998 r., mając w swoim dorobku również kilkadziesiąt lat niezwykle
bogatej, sportowej kariery. Ten osiemdziesięcioletni zawodnik jest ponad dziewięćdziesięciokrotnym mistrzem Polski, ustanowił ponad
czterdzieści krajowych rekordów, jest też multimedalistą mistrzostw Europy.
Autorem publikacji, jest Mateusz Brzuszkiewicz, wnuk naszego mistrza. Podczas
spotkania nie mogło więc zabraknąć, obok
opowieści o pierwszych obozach treningowych organizowanych tuż po wojnie i startach w kolejnych zawodach, także rodzinnych
wspomnień i podziękowań dla najbliższych,
które można podsumować cytatem z książki:
Trenując wyłącznie dla siebie, zwyciężam również dla bliskich.
„Osiem mistrzowskich dekad” to także
część historii Inowrocławia. – Mieszkacie Państwo w naprawdę wyjątkowym mieście. To niezwykle inspirujące miejsce i wspaniali ludzie,
z ogromnym potencjałem – mówił Mateusz
Brzuszkiewicz. – Inowrocław ma piękne obiekty sportowe, których zazdrości nam wielu zawodników z innych miast. Mamy też człowieka,
który dba o to miasto. To jest Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i za to dziękuję – mówił
Zygmunt Lewandowski przekazując, obecnemu podczas spotkania Prezydentowi Inowrocławia egzemplarz „Ośmiu mistrzowskich
dekad”. Osobne podziękowania skierowane
zostały także pod adresem Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Wiesławy Pawłowskiej.
Rozmawiano także o planach. Zygmunt Lewandowski m.in. zdradził, że w przyszłym roku
zamierza na mistrzostwach świata w pływaniu
w Budapeszcie wywalczyć pierwsze w karierze
mistrzostwo globu. Trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia!
Już w sierpniu w Parku Solankowym (w pobliżu siłowni terenowej) zostanie ustawiona gigantyczna
kanapa ufundowana przez firmę Ikea. Mebel o wymiarach 5 metrów długości i 1,7 metra szerokości pozostanie w pobliżu tężni do 30 października. To część akcji promocyjnej „Dobrze, że Ikea jest tak blisko”,
a dla mieszkańców dodatkowa atrakcja w parku.
Nasze Miasto
Czy wiesz, że...?
Inowrocławska firma Cronimet produkuje tzw. wsady hutnicze ze stali
nierdzewnej dostarczane do hut na całym świecie, w tym min. do Azji.
Pielgrzymi
z Niemiec i Kanady
Kilkuset uczestników Światowych
Dni Młodzieży gościło w Inowrocławiu. Na Rynku uroczyście przywitano 21 lipca pielgrzymów, którzy
przyjechali do naszego miasta m.in.
z Niemiec i Kanady.
Podczas powitania Prezydent Inowrocławia przekazał młodzieży symboliczne
klucze do miasta. Nie zabrakło również staropolskiego powitania chlebem
i solą. Uroczystość poprzedziła msza
św. odprawiona w kościele pw. Zwiastowania NMP. Młodzież pozostała w Inowrocławiu przez kilka dni. Był to przede
wszystkim czas tzw. dni diecezjalnych,
czyli okres poprzedzający uroczystości
w Krakowie. W tym czasie uczestnicy
Światowych Dni Młodzieży poznawali region, poświęcali czas na modlitwę oraz
integrację.
9
KSIĄŻKI MIESIĄCA
Cztery niezwykle ciekawe tytuły mamy do rozdania wśród naszych
Czytelników. Sponsorami zabawy są wydawnictwa, które fundowały po kilka egzemplarzy, a zasady są niezmienne. Na adres: [email protected] należy wysłać maila, w którym podane jest
imię, nazwisko i adres, a w jego tytule tytuł książki, którą chcemy
otrzymać.
Nagrody w zabawie z poprzedniego numeru otrzymują: Kinga Kowalska, Kamila Lamparska, Justyna Nowicka, Barbara Barczak, Monika Górska,
Martyna Gniewkowska, Roman Marianowski, Jan Krasicki, Ewa Gołębiewska, Julia Nawrocka oraz Maria Głuchowska.
Po książki można zgłaszać się do pokoju nr 204 w Urzędzie Miasta przy
ul. Roosevelta w godzinach pracy.
Ponadto zapraszamy do naszej zabawy na Facebooku (Miasto Inowrocław), na którym codziennie rozdajemy nową książkę!
„Rebeka” (Albatros)
Uboga dziewczyna, pracując jako dama
do towarzystwa bogatej Amerykanki, pani
van Hopper, trafia do Monte Carlo, gdzie
poznaje bogatego wdowca Maxima de
Wintera. Po krótkiej znajomości poślubia
go i zamieszkuje w jego angielskiej posiadłości Manderley. Czuje się przytłoczona
przepychem posiadłości i wspomnieniami
o pierwszej żonie Maxima, Rebece, która
choć zginęła w wypadku na morzu, wciąż
żyje w pamięci domowników. Szczególnie
pieczołowicie pamięć o Rebece pielęgnuje
gospodyni, pani Danvers, wykorzystująca
każdą okazję, by wytknąć nowicjuszce, jak
doskonała była jej poprzedniczka.
„Francuskie zlecenie”
(Nasza Księgarnia)
Ewa, niedoceniana przez szefa fotograficzka, dostaje atrakcyjne zlecenie,
które może wykonać tylko kobieta. Wiąże się ono z wyjazdem do malowniczej
Prowansji oraz przygotowaniem zdjęć reklamowych ekskluzywnej kwiaciarni. Na
miejscu bohaterka poznaje wyjątkową rodzinę, dla której tradycja była od wieków
ostoją porządku i życiowym drogowskazem. Nestorce rodu, Konstancji, nie podobają się nowatorskie pomysły młodszego
pokolenia. Kobieta chce pozostać wierna
zasadom, którymi kierowały się wszystkie jej przodkinie, a jednocześnie próbuje
zrozumieć siłę młodości. Jednak bolesna
tajemnica odbiera jej trzeźwość osądu.
Stare mury rodowej rezydencji skrywają zresztą znacznie więcej sekretów… Niespodziewanie dla samej siebie Ewa znajdzie się w centrum niezwykłych wydarzeń, których korzenie tkwią w odległej przeszłości.
Odwet Bourne’a (Albatros)
Szef Mossadu dowiaduje się, że członek chińskiego politbiura, Ouyang Jidan, i meksykański baron narkotykowy
szmuglują coś o wiele groźniejszego niż
prochy. Jadin prosi o pomoc Bourne’a,
a ten zgadza się, bo ma z Ouyangiem
prywatne porachunki: Chińczyk zlecił
zabójstwo Rebeki – jednej z nielicznych
osób, na których Jasonowi kiedykolwiek zależało. Bourne zamierza pomścić
jej śmierć, okazuje się jednak, że został
wplątany w ogólnoświatowy spisek. Im
bliżej jest demonicznego Ouyanga i pomszczenia kobiety, którą kochał, tym
bardziej staje się jasne, że ryzykuje życie.
Tajemnica Black Rabbit Hall
(Świat Książki)
Amber Alton wie, że w Black Rabbit
Hall, kornwalijskiej posiadłości rodziny, czas płynie inaczej niż w Londynie.
W domu nie ma dwóch zegarów, które
wskazywałyby tę samą godzinę. Każde
idealne lato zdaje się trwać poza czasem. Niewiele się dzieje. Ale pewnego
dnia wszystko się zmienia… 30 lat później Lorna postanawia urządzić wesele
w pokrytej patyną czasu, okazałej rezydencji Black Rabbit Hall. Podczas spaceru po lesie do Lorny powracają na
wpół zatarte wspomnienia związane
z matką. Coraz bardziej intrygują ce są
również zawiłe dzieje posiadłości.
10
Nasze Miasto
USC INOWROCŁAW
W czerwcu
102. urodziny obchodziła
Pani Wiesława Stępień.
Z tej okazji
Prezydent
Inowrocławia
wraz z Zastępcą Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
złożyli dostojnej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia.
ZŁOTE GODY
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” odznaczeni zostali Jubilaci świętujący w czerwcu
w Urzędzie Stanu Cywilnego złote
gody (50-lecie): Janina i Brunon Wesołowscy (na zdjęciu).
ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE
(czerwiec 2016 r.)
URODZENIA
(czerwiec 2016 r.)
Maja Mikołajewska – c. Sylwii
i Marcina; Szymon Grzela – s. Agaty
i Damiana; Natan Panfil – s. Moniki
i Jarosława; Kornelia Abramowicz
– c. Anny i Damiana; Marcelina
Licznerska – c. Magdaleny i Marka;
Maria Kapłoniak – c. Moniki i Piotra; Alicja Jędrzejewska – c. Beaty i Szymona; Zuzanna Tuszyńska
– c. Marty i Sławomira; Wojciech
Lazić – s. Katarzyny i Aleksandra;
Antoni Powałowski – s. Katarzyny
i Bartłomieja; Zofia Powałowska
– c. Katarzyny i Bartłomieja; Julia
Stach – c. Sylwii i Przemysława; Miłosz Wędzikowski – s. Bogusławy
i Adama; Aleksandra Dziubich – c.
Anny i Krzysztofa; Fabian Niewiadomski – s. Eweliny i Pawła; Karol
Zajączkowski – s. Agnieszki i Karola; Jeremiasz Guźlecki – s. Marleny
i Łukasza; Maciej Pilachowski – s.
Marty i Rafała; Jakub Zając – s. Natalii i Zbigniewa; Alex Kolasa – s.
Justyny i Daniela; Kacper Dąbrowski – s. Wiolety i Marcina; Mikołaj
Głowacki – s. Anny i Przemysława;
Antoni Matuszak – s. Eweliny i Pawła; Nikodem Bartoszewski – s. Róży i Kajetana; Szymon Kasiorek – s.
Agnieszki i Marcina; Zuzanna Nowak – c. Natalii i Bartłomieja; Filip Jabłoński – s. Joanny i Kamila;
Amelia Pejda – c. Iwony i Marcina; Szymon Poronin – s. Magdaleny i Sebastiana; Nicolas Matiko – s.
Aleksandry i Lukáša; Maksym Bończak – s. Mai i Grzegorza; Wanessa
Adolska – c. Katarzyny i Adriana.
ZGONY
(czerwiec 2016 r.)
Waldemar Walter (84); Czesław Kubiak (77); Waleria Krzemianowska (86); Edmund Jagodziński
(63); Bogdan Bukowski (74); Henryk Wójcik (75); Marek Trawiński
(61); Czesław Urbaniak (80); Elżbieta
Kujawa-Pawlikowska (76); Henryk
Kołodziejski (66); Bronisława Wiland
(84); Marian Górajczyk (72); Marek
Nieznalski (45); Maria Graczyk (59);
Olga Wolińska (93); Edwin Tomczak
(89); Włodzimierz Jordanowski (73);
Henryk Kordowski (62); Zbigniew
Chudziński (66); Ryszard Chełminiak
(66); Wiesław Kołodziejczak (58); Jan
Nowakowski (67); Alicja Siwka (82);
Stanisław Luzeńczyk (61); Alicja Zimnicka (70); Franciszka Rzyska (99);
Benedykta Kozak (98); Barbara Nowak (86); Jan Banaszak (58); Maria
Bartkiewicz (84); Stanisław Marszałkowski (85); Henryk Dębowski (70);
Mieczysław Rolirad (76); Anna Mróz
(58); Halina Lisiecka (77); Teresa Kawa
(64); Alojzy Rożnowski (81); Roman
Suchodolski (64); Jan Ściński (80); Zbigniew Nowacki (63); Bronisław Wesołowski (87); Jarosław Wiśniewski (47);
Czesława Józwiak (74); Aniela Żurawska (88); Barbara Górna (87); Regina Grabowska (86); Zofia Palacz (48);
Edward Marcinkowski (78); Jan Krzemionka (77); Janina Mikulska (80);
Zofia Dominik (82).
Katarzyna Łuczyk (Inowrocław)
– Paweł Ojczenasz (Inowrocław);
Małgorzata Nowak (Inowrocław) –
Marcin Wikarski (Janikowo); Agata
Popadiuk (Inowrocław) – Kamil Witkowski (Kłopot); Alicja Kurek (Inowrocław) – Krzysztof Maza (Inowrocław);
Irena Wotejnia (Inowrocław) – Sławomir Rzetelny (Inowrocław); Karolina Mikołajczyk (Inowrocław) – Rafał
Płatek (Niwka); Magdalena Rzetelna (Inowrocław) – Piotr Mioduszewski (Inowrocław); Joanna Bukowska
(Inowrocław) – Krystian Glonek
(Inowrocław); Paulina Kurczewska
(Inowrocław) – Piotr Ziółkowski (Inowrocław); Maria Różańska (Inowrocław) – Paweł Minge (Inowrocław).
Ku przestrodze przed wojną polsko-polską
W 350. rocznicę Bitwy pod
Mątwami, dokładnie 13 lipca br., przy głównym wejściu
kościoła pw. Opatrzności Bożej odsłonięta została tablica
upamiętniająca Polaków poległych w tym bratobójczym
starciu, ufundowana przez
Miasto Inowrocław.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele m.in. parlamentu,
władz samorządowych, duchowieństwa, stowarzyszeń, organizacji,
placówek kultury i oświaty. Tablicę odsłonili: Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza oraz biskup
senior Bogdan Wojtuś. – Bratobójcza Bitwa pod Mątwami, wojna
polsko-polska, ze względu na swój
charakter należy do najbardziej tragicznych i wstydliwych wydarzeń
w dziejach naszego narodu. To, czego
nasi przodkowie doświadczyli w latach 1665-1666, było przerażającą
krwawą lekcją i srogą nauczką – czy
wyciągnęliśmy z tego odpowiednie
wnioski? – na wieki dla kolejnych pokoleń stać się powinno jednoznaczną
przestrogą. Szukanie porozumień ponad podziałami w imię zgody narodowej, to nie tylko nakazane prawo, ale
przede wszystkim święty obowiązek
tak wobec współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Wspominając te
okrutne wydarzenia sprzed trzech
i pół wieku, fundując tę pamiątkową
tablicę, wyrażamy jednocześnie nasze wspólne przesłanie i napomnienie. Niech pamięć o okrucieństwie
bratobójczej rzezi będzie ostrzeżeniem i niech wskazuje jasną i prostą
drogę tym wszystkim, którzy pamiętając o poległych rodakach, z dobrą
wolą służą Rzeczypospolitej Polskiej
i Polakom! – mówił podczas uroczystości Prezydent Inowrocławia.
Złożono wiązanki kwiatów. Przed
kościołem pw. Opatrzności Bożej
młodzież z Gimnazjum nr 2 rozwinęła kopię królewskiego sztandaru.
O oprawę uroczystości zadbała orkiestra górnicza.
27 czerwca 2016 r. na wniosek
Prezydenta Miasta Inowrocławia,
w nawiązaniu do propozycji mieszkańców oraz Stowarzyszenia im.
Księcia Kazimierza Kujawskiego,
Rada Miejska Inowrocławia przyjęła
uchwałę o ufundowaniu przez Miasto Inowrocław tablicy pamiątkowej
w 350. rocznicę Bitwy pod Mątwami. Napis memoratywny na tablicy
głosi: W 350. rocznicę bratobójczej
Bitwy pod Mątwami, pamiętając
o poległych rodakach. Inowrocławianie. 13 lipca 2016 roku.
Przypomnijmy, Bitwa pod Mątwami to bratobójcze starcie zbrojne,
będące kulminacją wojny domowej
między stronnictwem króla Jana
Kazimierza a rokoszanami marszałka wielkiego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Walki pod
Mątwami zaczęły się na przeprawie
noteckiej, na jej długim błotnistym
brodzie, 12 lipca 1666 roku, a kulminacja bitwy nastąpiła dzień później
i jak wiemy zakończyła się sromotną klęską wojsk królewskich. Straty
w wojskach królewskich szacuje się
na cztery do pięciu tysięcy żołnierzy
(to znacznie więcej aniżeli zginęło
Polaków w bitwie pod Wiedniem
w 1683 roku).
Nasze Miasto
ODESZLI...
MAJ - CZERWIEC 2016
= 1 maja zm. Zofia MIŚKIEWICZ
z d. CYDZIK (l. 79), nestorka kujawskich farmaceutów.
Pochodziła z Wilna, gdzie ur. się
17 sierpnia 1936 r. Była córką por.
Grzegorza Cydzika z 13. Pułku Ułanów Wileńskich, kawalera orderu
Virtuti Militari, w 1938 r. słuchacza
pierwszego roku studiów na Akademii Sztabu Generalnego.
W 1953 r. zdała maturę w Chełmży, potem z uwagi na „zły” politycznie życiorys nie mogła pójść
na medycynę i została laborantką
w inowrocławskim szpitalu. W latach 1956-1960 studiowała na Wydziale Farmacji AM w Gdańsku.
Po studiach wróciła do Inowrocławia. Do 1963 r. pracowała w aptece i w laboratorium PP
„Uzdrowisko-Inowrocław”, a następnie do 1985 r. kierowała apteką szpitalną i okresowo też
prowadziła aptekę w Pogotowiu
Ratunkowym. Od 1985 r. kierowała apteką „Pod Złotym Orłem”
przy ul. Królowej Jadwigi, którą
w grudniu 1988 r. od „Cefarmu”
odzyskała rodzina Mollów i ustanowiła ją swym pełnomocnikiem.
Po 1997 r. organizowała aptekę
Stowarzyszenia „Flandria”, prowadziła też placówkę „Farma-Med”
przy ul. Dworcowej, apteką przy
ul. Świętokrzyskiej i - do 2010 r. pracowała w aptece przy ul. Emilii
Plater.
Wyróżniona odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”. Była
żoną znanego chirurga i zastępcy
dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Januarego Miśkiewicza
(1933-1993) i szwagierką Benona (1930-2008), historyka, rektora
Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rządach
PRL-owskich Wojciecha Jaruzelskiego i Zbigniewa Messnera.
Pochowana na cmentarzu parafii
św. Mikołaja.
= 14 maja zm. Sabina WALTER
z d. CHEŁMINIAK (l. 87), nestorka środowiska zawodowego kujawskich pielęgniarek, żona zm.
31 maja 2016 r. Waldemara Waltera, pracownika Inowrocławskiej
Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet-Inofama”, sportowca, działacza
i sędziego lekkoatletycznego.
Ur. się w Inowrocławiu 15
października 1928 r., lata okupacji przeżyła z rodzicami na wysiedleniu w Radomsku. W „starym”
DYŻURY RADNYCH
ç Maciej Basiński (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
603-045-820.
ç Patryk Kaźmierczak (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – 25
sierpnia 2016 r., godz. 15.30-16.30,
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Krzysztofa Brejzy, al. Niepodległości 4 (Hala Widowiskowo-Sportowa),
pok. nr 116, tel. 52-35-50-506 (w czasie trwania dyżuru).
11
inowrocławskim Szpitalu Miejskim
im. Karola Marcinkowskiego pracowała już od grudnia 1946 r., najpierw jako salowa. Równolegle
uczyła się na kursach sióstr PCK,
zdała egzamin na stopień pielęgniarki dyplomowanej i zdobyła
maturę. W latach 1958-1973 pod
kierunkiem doktorów Ludwika
Błażka i Konrada Mizery była oddziałową I Oddziału Chirurgicznego. Później - do emerytury w 1990
r. - pracowała m.in. w pracowni
EKG i prowadziła punkt medyczny
w Zakładach Galanterii z Tworzyw
Sztucznych „Igal”.
Zapamiętana jako wzorowa pracowniczka, z autorytetem, ujmująca
pacjentów serdecznością. Wyróżniona odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, a w 1968 r.
dyplomem honorowym prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Po latach
wydarzenie to skomentowała: „Byłam zaskoczona i uradowana. Nie
kryłam swych przekonań religijnych,
a były to lata, kiedy ostro rządzili
komuniści. Taka postawa wymagała
odwagi cywilnej. Nie narzucałam się
pacjentom, taktownie pytałam, czy
sobie życzą księdza przy łóżku. Tak
samo czyniłam przez operacjami,
szczególnie tymi trudnymi. Pacjenci
i ich rodziny często mi za to później
dziękowali”.
Pochowana na cmentarzu parafii
Zwiastowania NMP.
= 19 czerwca zm. w Poznaniu ks.
kan. Bogdan JASKÓLSKI (l. 79),
emerytowany
kapłan
diecezji
bydgoskiej.
Ur. się 23 marca 1937 r. w Kruszwicy. W 1954 r. ukończył I LO im.
Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
następnie do 1960 r. studiował
w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie,
a później do 1967 r. teologię fundamentalną na KUL.
Pracował jako wikariusz w parafii
św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie,
był kapelanem sióstr dominikanek
w Mielżynie, prefektem w bydgoskiej
parafii św. Marcina, duszpasterzem
akademickim przy kościele Świętej
Trójcy i w latach 1982-2010 proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kanonikiem kapituły
diecezji bydgoskiej. Pełnił urząd dziekana Dekanatu Bydgoszcz II.
Pochowany na cmentarzu przy ul.
Ludwikowo w Bydgoszczy.
= 31 maja zm. Waldemar WALTER (l.
84), technik technolog, sportowiec,
działacz i sędzia lekkoatletyczny.
Urodził się 28 stycznia 1932 r.
w Inowrocławiu. W 1952 r. został
absolwentem pierwszego rocznika Technikum Budowy Maszyn
Rolniczych w Inowrocławiu, a następnie do 1990 r. pracował w Inowrocławskiej
Fabryce
Maszyn
Rolniczych
„Agromet-Inofama”
na stanowiskach technika pomiarowego i kontrolera jakości. Od
1965 r. był długoletnim zastępcą
i następnie głównym kontrolerem
jakości. Zapamiętany jako wzorowy
pracownik, słynął z usilnych starań
o stałe podnoszenie jakości produkowanych w „Inofamie” wyrobów.
W latach 50. ub. wieku z powodzeniem trenował różne konkurencje sportowe, szczególnie dobre
wyniki odnosząc w lekkoatletyce.
W późniejszym okresie działacz i sędzia lekkoatletyczny.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1984), srebrną odznaką Zasłużony dla „Agromet-Inofama” (1980)
i brązową odznaką „Zasłużony dla
Automobilklubu P.Z.M.” (1983).
Pochowany na cmentarzu parafii
Zwiastowania NMP.
= 24 czerwca zm. Zbigniew NOWACKI (l. 62), młodszy inspektor
policji w stanie spoczynku, były zastępca komendanta komendy powiatowej w Inowrocławiu.
Urodził się 26 stycznia 1953 r.
w Inowrocławiu. Po ukończeniu
w 1974 r. nauki w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Inowrocławiu
pracował krótko w Inowrocławskiej
Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Inofama” i następnie do 1979 r.
w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sikorowie, gdzie był m.in. technologiem i specjalistą ds. zaopatrzenia.
W 1979 r. wstąpił do Milicji
Obywatelskiej i został dzielnicowym w Komendzie Powiatowej
MO w Inowrocławiu. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej
w Szczytnie od 1984 r. był kierownikiem referatu dzielnicowych
w Rejonowym Urzędzie Spraw
Wewnętrznych w Inowrocławiu.
W 1993 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1995-1999 zastępca komendanta powiatowego
policji w Inowrocławiu, a następnie
do 2003 r. komendant komisariatu
Bydgoszcz-Fordon.
Po przejściu w stan spoczynku
był m.in. nauczycielem w Centrum
Szkoleniowo-Dydaktycznym Służb
Ochrony „Delta” i - w latach 20082011 - ławnikiem Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi (1996) i srebrną odznaką
„Za zasługi w pracy penitencjarnej”
(2002).
Pochowany na cmentarzu komunalnym.
= 29 czerwca zm. Edward MARCINKOWSKI (l. 78), technik chemik,
sportowiec, uznawany za drugiego
(po Edmundzie Klausie) tenisistę
stołowego w historii KS Noteć,
barwna postać inowrocławskiego
sportu.
Ur. się 6 lutego 1938 r. w Inowrocławiu. W 1960 r. ukończył Technikum Chemiczne dla Pracujących
w Inowrocławiu. Przez całe zawodowe życie związany z Inowrocławskimi Zakładami Chemicznymi, gdzie
pracował m.in. jako technik normowania, a później był długoletnim
kierownikiem działu handlowego,
od września 1992 r. specjalista ds.
marketingu.
Utalentowany sportowiec, już
w 1952 r. zdobył mistrzostwo Inowrocławia w grupie szkół podstawowych, będąc wtedy uczniem SP
nr 3. Dwa lata później wystartował
w Gdańsku w mistrzostwach Polski szkół rolno-spożywczych i zdobył pierwsze miejsce. Od 1956 r.
członek sekcji tenisa stołowego
Noteci i w tymże samym roku razem z Edmundem Klausem i Janem Szczutkowskim wywalczył
mistrzostwo woj. bydgoskiego
oraz awans do II ligi. Noteć w rozgrywkach centralnych występowała do 1970 r., on zaś pozostawał
silnym punktem drużyny i odnosił sukcesy indywidualne. Czterokrotny wicemistrz Pomorza
w grze indywidualnej, pięciokrotny mistrz Pomorza w grze podwójnej z Janem Szczutkowskim
i w grze mieszanej z Belkową-Łybek z Budowlanych Bydgoszczy.
Wielokrotnie zwyciężał w turniejach
międzywojewódzkich
(strefowych). Toczył wyrównane
pojedynki z najlepszymi polskimi pingpongistami, m.in. pokonał
wielokrotnego mistrza Krygiera
z AZS Łódź i reprezentanta Polski
Cyrusa z AZS Gliwice, po dramatycznej walce (prowadził 2:0 w setach i 20:18 w trzeciej partii) uległ
najlepszemu wówczas w kraju Rosłanowi ze Sparty Wrocław.
Po zakończeniu kariery zawodniczej jeszcze przez kilka lat
występował jako reprezentant
ogniska TKKF Górnik i w 1968 r. zwyciężył w ogólnopolskim turnieju
TKKF-ów. Następnie przez lata był
członkiem zarządu KS Noteć oraz
kierownikiem sekcji i II-ligowej drużyny piłki koszykowej, a później
także występującej w ekstraklasie
drużyny żeńskiej tenisa stołowego
Noteć-Rolkop.
Pochowany na cmentarzu parafii
Zwiastowania NMP.
PIOTR STRACHANOWSKI
ç Jan Koziorowski (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: 662-288-241.
ç Tomasz Marcinkowski (Klub
Radnych Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej; Przewodniczący RMI)
– 2, 9, 16, 23 i 30 sierpnia 2016
r., godz. 14.00-15.30, Biuro Rady Miejskiej Inowrocławia, ul.
Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 110, tel. 52-35-55
-294 (w czasie trwania dyżuru);
Przewodniczący RMI pełni także stały dyżur telefoniczny: tel.
kom. 601-981-866.
ç Anna Mikołajczyk-Cabańska (Nowy Inowrocław) – radna pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
600-931-319.
ç Jarosław Mrówczyński (Prawo
i Sprawiedliwość) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
507-139-873.
ç Janusz Radzikowski (Klub Radnych
Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom.
669-848-484.
ç Marek Słabiński (Prawo i Sprawiedliwość) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 601-665-718.
ç Lidia Stolarska (Stare Miasto
Nowe Perspektywy) – 17 sierpnia
2016 r., godz. 16.30-18.00, Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dubienka 2,
tel. 52-35-76-215 (w czasie trwania
dyżuru).
ç Anna Trojanowska (Klub Radnych Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej) – 17
sierpnia 2016 r., godz. 16.30-18.00,
Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dubienka 2, tel. 52-35-76-215(w czasie
trwania dyżuru).
ç Marcin Wroński (Nowy Inowrocław) – radny pełni stały dyżur telefoniczny: tel. kom. 600-058-830.
12
Nasze Miasto
INFORMATOR MIEJSKI
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
ç 1 sierpnia – 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego: godz. 17.00;
manifestacja patriotyczna; obelisk poświęcony Żołnierzom Armii Krajowej
(Skwer Sybiraków).
ç 12 sierpnia – Święto Wojska Polskiego: godz. 11.30, msza św. w intencji Ojczyzny, kościół garnizonowy pw. Świętej
Barbary i Świętego Maurycego; godz.
13.00, uroczysty apel, Park Solankowy.
SPORT
ç 1-30 sierpnia – godz. 18.00-19.00;
„Bieg po Zdrowie” (od poniedziałku do
piątku); stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2; udział bezpłatny.
ç 1-31 sierpnia – godz. 8.00-14.00; „Aktywne Wakacje – Hala dla Ciebie” (od poniedziałku do piątku); hala sportowa, ul.
Rakowicza 93; obowiązują zapisy – szczegółowe informacje w Ośrodku Sportu
i Rekreacji, tel. 52-35-55-355.
ç 1-31 sierpnia – godz. 10.00-15.00; „Aktywne Wakacje – Zagraj w Tenisa Stołowego” – bezpłatne udostępnienie małej
sali w Hali Widowiskowo-Sportowej (od
poniedziałku do piątku); wstęp bezpłatny;
o udostępnieniu decyduje kolejność zgłoszeń – szczegółowe informacje w Ośrodku Sportu i Rekreacji, tel. 52-35-55-355.
ç 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 i 29 sierpnia – godz. 10.00-14.00; „Aktywne
Wakacje – Hala dla Ciebie” – bezpłatne udostępnienie małej sali w Hali
Widowiskowo-Sportowej; wstęp bezpłatny; o udostępnieniu decyduje kolejność zgłoszeń – szczegółowe informacje w Ośrodku Sportu i Rekreacji, tel.
52-35-55-355.
ç 2, 4, 9 i 11 sierpnia – godz. 17.00-19.00;
Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego dla
dzieci i młodzieży; korty tenisowe, ul. Rakowicza 93; obowiązują zapisy – szczegółowe informacje w Ośrodku Sportu
i Rekreacji, tel. 52-35-55-355.
ç 3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia – godz.
10.00-14.00; „Aktywne Wakacje – Zagraj
w Koszykówkę”, pływalnia „Delfin” (sala gimnastyczna), ul. Wierzbińskiego 11;
obowiązują zapisy – szczegółowe informacje w Ośrodku Sportu i Rekreacji, tel.
52-35-55-355.
ç 4 sierpnia – godz. 10.00; zawody wspinaczkowe; Hala Widowiskowo-Sportowa,
al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny.
ç 6, 13, 20 i 27 sierpnia – godz. 9.3010.30; ogólnopolska akcja „BiegamBoLubię” – bezpłatny trening biegowy
z wykwalifikowanym trenerem lekkiej
atletyki; stadion miejski, ul. Wierzbińskiego 2; wstęp bezpłatny.
ç 10 sierpnia – godz. 10.00; Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich; Hala
Widowiskowo-Sportowa , al. Niepodległości 4; wstęp bezpłatny. Szczegółowe
informacje w Ośrodku Sportu i Rekreacji, tel. 52-35-55-355.
ç 19 sierpnia – godz. 10.00; zawody
(formuła open) w Skate Parku – trzy
kategorie: rolki, bmx i deskorolki, ulice: Świętokrzyska – Staszica – Zapadłe;
udział bezpłatny. Szczegółowe informacje w Ośrodku Sportu i Rekreacji, tel.
52-35-55-355.
ç 20 sierpnia – zawody wędkarskie w Solankach: godz. 8.00 – rozpoczęcie, godz.
12.00 – wręczenie nagród. Szczegółowe informacje w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
– tel. 52-35-73-454.
ç 20-21 sierpnia – godz. 10.00; Turniej
Par Deblowych w Tenisie Ziemnym o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji; korty tenisowe, ul. Przy Stawku 1;
wstęp bezpłatny. Szczegółowe informacje w Ośrodku Sportu i Rekreacji, tel.
52-35-55-355.
ç 26 sierpnia – godz. 10.00; Turniej Tenisa Stołowego; Hala Widowiskowo-Sportowa (mała sala), al. Niepodległości 4;
wstęp bezpłatny. Szczegółowe informacje w Ośrodku Sportu i Rekreacji, tel.
52-35-55-355.
ç 27 sierpnia – godz. 9.00; po raz drugi zorganizowany zostanie „Solankowy Koszmar”, czyli ekstremalny bieg
(z przeszkodami) na dystansie 5 i 7 kilometrów. W ubiegłym roku do pokonania
były m.in. wilcze doły, wrak samochodu,
trzeba było biec z oponą. Jak zapewniają organizatorzy, czyli Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Klub Sportowy Motywacja, w tym roku na trasach rozstawione
zostaną także zupełnie nowe przeszkody. W pierwszej edycji zawodów wzięło
udział ok. 200 osób. Szczegółowe informacje (w tym regulamin oraz trasa biegu) i zapisy – www.solankowykoszmar.
pl.
KULTURA
ç 5 sierpnia – godz. 11.00; zajęcia plastyczne prowadzone przez Maję Żmudę (z Galerii Rękodzieła „Kulturowo
Mi„); Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej im.
Jana Kasprowicza, ul. Marulewska 7;
wstęp bezpłatny. Zapisy w filii nr 7,
tel. 52-35-73-245.
ç 7 sierpnia – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne: koncert „Chanson
d’amor”, wystąpią: Marcin Naruszewicz
(tenor), Inowrocławska Orkiestra Zdrojowa, Orlin Bebenow (dyrygent); Muszla
Koncertowa; wstęp bezpłatny.
ç 14 sierpnia – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne: „koncert Gdzie
te słomiane kapelusze…”, wystąpią:
Aleksandra Pliszka (sopran), Wiesław
Raczkowski (tenor), Inowrocławska Orkiestra Zdrojowa, Orlin Bebenow (dyrygent); Muszla Koncertowa; wstęp
bezpłatny.
ç 15 sierpnia – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne: koncert „Nasza Polska Pieśń…”, wystąpią: Inowrocławskie
Towarzystwo Śpiewu „Halka”, Orkiestra
Dęta Inowrocławskich Kopalń Soli „Solino” S.A., Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bydgoszcz, dyrygują: Orlin
Bebenow, Edward Piórek i Waldemar
Szafrański; Muszla Koncertowa; wstęp
bezpłatny.
ç 20 sierpnia – godz. 17.00, IV Blues
Ino Festiwal, wystąpią: Szulerzy, Sebastian Riedel i Michał Kielak oraz Boogie Boys; Muszla Koncertowa; wstęp
bezpłatny.
ç 21 sierpnia – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne: koncert „Och
te seriale, seriale…”, wystąpią: Bogumiła Czekaj (wokal), Eugeniusz Kalinowski
(tenor), Inowrocławska Orkiestra Zdrojowa, Orlin Bebenow (dyrygent); Muszla
Koncertowa; wstęp bezpłatny.
ç 27 sierpnia – IX INO-ROCK FESTIWAL:
godz. 16.30-17.10 – Hipgnosis, godz.
17.10-18.10 – Agusa, godz. 18.40-19.50
– Dungen, godz. 20.20-21.45 – Anekdoten, godz. 22.15-24.00 – Lacrimoso; Teatr Letni, ul. Świętokrzyska 107; bilety
w cenie 159 zł do nabycia w Kujawskim
Centrum Kultury (ul. Kilińskiego 16)
oraz poprzez strony: www.rockserwis.
pl, www.ticketpro.pl, www.eventim.pl,
www.inorock.pl.
ç 28 sierpnia – godz. 16.00; Inowrocławskie Lato Muzyczne: koncert „Pieśni
neapolitańskie”, wystąpią: Sławomir Naborczyk (tenor), Paweł Krasulak (tenor),
Inowrocławska Orkiestra Zdrojowa, Orlin Bebenow (dyrygent); Muszla Koncertowa; wstęp bezpłatny.
Drużyna „Nie dzisiaj” to zwycięzcy (w kategorii open) rozgrywanego 23 lipca na boisku Gimnazjum nr 2 turnieju koszykówki ulicznej.
Drugie miejsce zajął zespół „Jedna miłość”, a trzecie – „Tymbark team”. MVP – Michał Wachowski. W kategorii do 16. roku życia wygrała drużyna „Ram, pam, pam, pam”, kolejne na podium były zespoły: „Parasole” i „Kasprowiczaki”. MVP – Kamil
Konieczka. Turniej odbył się już po raz piąty. W drugiej części imprezy, przygotowano w Teatrze Letnim koncert. Wystąpiły
lokalne zespoły sceny hip-hop, gwiazdą wieczoru był WSRH i MAŁOLAT. Imprezę poprowadził Dvj Rink.

Podobne dokumenty

Pobierz dokument

Pobierz dokument Mieszkańcy zainteresowani realizacją ww. inwestycji mogą zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Fra...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 33, e-mail: [email protected] ...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument w PIT na dzieci w latach 2007-2011 wyniosły ok. 20 mln zł. Tymczasem pieniądze te mogłyby być przeznaczone np. na remonty oraz budowy chodników i dróg. Przygotowany z inicjatywy ZMP projekt ustawy ...

Bardziej szczegółowo