WIADOMOŚCI

Komentarze

Transkrypt

WIADOMOŚCI
CZERWIEC 2014
WIADOMOŚCI
I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów
www.baptysci .waw.pl
e-mail zborowy: [email protected] .waw.pl
e-mail pastora: [email protected]
ul . Waliców 25
00-865 Warszawa
tel . (22) 620 52 16
Nd 1
Pon 2
Wt 3
Śr 4
Czw
Pt
Sob
Nd
Pon
Wt
Śr
Czw
NABOŻEŃST WA
Nabożeństwa niedzielne – godz. 1 0.00
Nabożeństwa środowe – godz. 1 8.00
Nabożeństwa w j. rosyjskim – niedziela, godz. 1 3.30, www.baptist.pl
Nabożeństwa w j. wietnamskim – niedziela w godz. 1 6.00 - 1 9.00
HOI THANH TIN LANH VIET NAM TRUYEN GIAO tai Warszawa
THO
PHUONG CHUA NGAY CHUA NHAT HANG TUAN TU 1 6:30-1 9:00
5
GIO TAI: Ul Waliców 25, tel. 889-308-356
6
Nabożeństwa w j. chińskim – niedziela, godz. 1 4.00
Wólka Kosowska k. Jabłonowa ul. Marii Świątkiewicz 50
7
kontakt: br. Khac Hung, e-mail: [email protected]
8
Barycz – Fundacja Pomocy Chrześcijańskiej,
9
Barycz 82, 26-200 Końskie www.baptysci.waw.pl/barycz, tel. 41 372 63 30
10
Nabożeństwa: niedziela, godz. 1 0.00; czwartek, godz. 1 8.00,
Grodzisk Mazowiecki , ul. 1 Maja 1 2, www.chlebzycia.pl
11
Nabożeństwa: niedziela, godz. 11 .00, piątek godz.1 8.00
12
Nr konta: 05 1 240 6348 1111 001 0 3504 01 93 (PEKAO S.A.)
Pt 13
Sob 14
Nd 15
Pon 16
Wt 17
Śr 18
Czw 19
Pt 20
Sob 21
Nd 22
Pon 23
Wt 24
Śr 25
Czw 26
Pt 27
Sob 28
Nd 29
Pon 30
AKTUALNOŚCI
1 czerwca (niedz.), godz. 1 0.00 - Wieczerza Pańska. Nabożeństwo
połączone z chrztem w wieku świadomym. Rozważanie
na temat chrztu poprowadzi pastor ze zboru w Otwocku,
M. Szlachetka, kazanie ewangelizacyjne wygłosi pastor
Marek Budziński. Po nabożeństwie zapraszamy na grilla
w ogrodzie zborowym.
4 czerwca (śr.), godz. 1 8.00 - "Izrael w księdze Izajasza" - cykl
wykładów pastora Lecha Macieszczaka.
8 czerwca (niedz.), godz. 1 0.00 - kazanie - goście Festiwalu Nadziei.
Zakończenie roku szkolnego Szkółki Niedzielnej.
11 czerwca (śr.), godz. 1 8.00 - kazanie - goście Festiwalu Nadziei .
1 2 czerwca (czw.), godz. 1 8.00 - ewangelizacja w Końskich k. Baryczy.
1 4 czerwca (sob.), godz. 1 5.30 - Festiwal Nadziei. Ewangelizacja
z udziałem Franklina Grahama, stadion Pepsi Arena. Wystąpi
Michael W. Smith. Wstęp wolny.
1 5 czerwca (niedz.), godz. 1 0.00 - nabożeństwo modlitewne
o ewangelizację Festiwal Nadziei.
godz. 1 2.00 - Marsz dla Jezusa w ramach Festiwalu Nadziei.
Start: Plac marszałka J. Piłsudskiego.
godz. 1 5.30 - Festiwal Nadziei. Ewangelizacja z udziałem
Franklina Grahama, stadion Pepsi Arena. Wystąpi zespół
Newsboys. Wstęp wolny.
2
1 8 czerwca (śr.), godz. 1 8.00 - kazanie z Listu do Rzymian - pastor Marek
Budziński.
"Ojciec syna marnotrawnego" - kazanie
pastora Marka Budzińskiego.
25 czerwca (śr.), godz. 1 8.00 ostatni wykład pastora Hovinda
"Kreacjonizm vs ewolucja".
29 czerwca (niedz.), godz. 1 0.00 - "Kazanie na początek wakacji" - kazanie
pastora Marka Budzińskiego.
22 czerwca (niedz.), godz. 1 0.00 -
Zapraszam na spotkania w ramach rozważań:
"Duchowe kroki wiary ­ 5 minut po chrzcie",
które odbywają się w sali Rady Zboru w budynku administracyjnym
w każdą środę po nabożeństwie o godz. 1 9.30
Prowadzący - Pastor Marek Budziński
W każdą środę o godz. 1 0.00 w kaplicy Zboru - próba chóru seniorów.
Prowadząca - Karolina Trusiewicz.
URODZINY
22.06 - Michał Stępień
22.06 - Edyta Kalinowska
23.06 - Mirosław Andrzejewski
26.06 - Grzegorz Smerdzyński (Końskie)
1 .06 - Tadeusz Zieliński
4.06 - Grzegorz Gaca
5.06 - Jerzy Jagosz
5.06 - Filip Luśnia
6.06 - Magdalena Wyszogrodzka
9.06 - Dorota Sadowska
26.06 ­ Stanisław Jan Dunaszewski
28.06 - Wiktor Mackiewicz
28.06 - Ryszard Biernacki
29.06 - Piotr Czerwiński
9.06 ­ Piotr Sikorski
29.06 - Remigiusz Romaniuk
12.06 ­ Przemysław Gaca
30.06 - Danuta Marcyniak
13.06 ­ Julian Godlewski
1 3.06 - Sheri Torgrimson-Pawlikowska
1 4.06 - Magdalena Szczęsna
1 6.06 - Katarzyna Dobosz
1 9.06 - Renata Budzińska
1 9.06 - Joanna Longić
1 9.06 - Andrzej Stypuła
20.06 - Agata Skoworodko
21 .06 - Przemysław Witkowski
21 .06 - Helena Pielech
3
"ZaufajPanuiczyńdobrze,
MiRozkoszujsi
eszkajwkraję Panem,adaci
u idbajowierność!
,
zegożyczysobi
e
sercet
w
oj
e
!
PowierzPanudrogęswoj
ą
,
Zaufajmu,
aOnwszystkodobrzeuczyni
.
"
(Psalm 37;3-5)
5 min nad Biblią - Dzień Ojca
W Ewangelii Łukasza w 1 5 rozdziale znajdujemy podobieństwo o synu
marnotrawnym. I chociaż w tytule czytamy o jednym synu to w historii spotykamy
opis dwóch braci i Ojca.
Opis postępowania dwóch synów, to odbicie wielu postaw ludzkich.
Obraz młodego człowieka, który zabiera wszystko, co jak uważa - słusznie się
mu należy, manifestuje wolę ludzkiej niezależność i chęć wolności bez kontroli
najbliższych. Zdobywca, który uważa, że odkryje nowy lepszy świat - to obraz
wielu, którzy kochają i szanują wolność. Druga postać tej historii to posłuszny,
może mało kreatywny młodzieniec na garnuszku rodziców, który w końcu
pokazuje swoje prawdziwe oblicze, wyrzucając Ojcu jak bardzo został
skrzywdzony na skutek decyzji, w której Ojciec przebaczył i przyjął młodszego
powracającego syna. Wydaje się, że wykrzyczał Ojcu: "… tyle lat ci służę i nigdy
nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nawet nie dałeś koźlęcia, bym się mógł
zabawić."
Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, Ojciec poniósł klęskę
wychowawczą. Synowie, którzy mieli być koroną jego życia - zawiedli: jeden
odwrócił sie od rodziny, drugi pokazał swój egoizm i małostkowość.
Jednak, to co wydaje się klęską wychowania, pokazuje nam mądrość mężczyzny,
Ojca mającego własne dzieci, jak definiuje Słownik Języka Polskiego, w stosunku
do tych dzieci, lub ze względu na nie, Ojca czułego, kochającego i troskliwego.
Nie postaci wyrodnej, lecz oddanej, pełnej wyrozumiałości.
Nie każdy w życiu miał Ojca, z którym mógł szczerze porozmawiać.
Z moich duszpasterskich rozmów wyłania się spora grupa rozmówców, raczej nie
chcących mówić o swoim Ojcu lub mająca o nim same negatywne wspomnienia.
Często padają słowa: "…Ojca nie było w domu bo ciągle pracował, potem
odpoczywał coś czytając, często też czegoś nadużywał".
Czytając Ewangelię Łukasza widzimy obraz Ojca, który godzi się
na wiele, spełnia zachciankę syna, a potem bez słowa krytyki czeka na jego
powrót. Ten Ojciec wierzy, że jego Syn wróci. Prawdziwy Ojciec to mężczyzna
dający przestrzeń dziecku, jednocześnie oczekujący z wiarą; i myślę,
że z modlitwą; na najlepsze wybory syna, które często późno przychodzą.
U Łukasza czytamy że Ojciec, gdy jeszcze syn był daleko ujrzał go, pobiegł
i rzucił mu się na szyję, pocałował go, a gdy syn wyznał swoją winę wobec Ojca,
przebaczył, odświętnie go ubrał i wyprawił ucztę. Wprawił przez to we wściekłość
egoistę, czyli drugiego syna, którego u boku swego "hodował".
Ale mądrość tego człowieka znów osiągnęła szczyty, kiedy w spokoju;
nie lekceważąc obrażonego młodzieńca; wyszedł i spokojnie tłumaczył:
"… Należało się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął,
a odnalazł się".
Wielu powie: "taki obraz można odnaleźć tylko w Biblii, takich mężczyzn
dziś się nie spotyka, takie cechy ojcostwa - może mieć tylko Bóg".
4
Myślę że Łukasz celowo pokazał nam, czym jest prawdziwe Ojcostwo.
Ten fragment jest wezwaniem dla wielu z nas: dąż do najlepszego wzoru jaki
możesz odnaleźć w Bogu Ojcu. W Bogu, który jest pełen miłosierdzia,
ale i sprawiedliwości zarazem, który jest prawdziwym odkupieniem. W Bogu
Ojcu, w którym możesz odnaleźć prawdziwe schronienie i przebaczenia, gdyż
Ojciec jest pełen dobroci i wierności.
Bóg jest Ojcem wszelkiego stworzenia, wszystkich wierzących.
Bóg nie jest daleki, oderwany od nas, nie interesujący się nami, lecz jak dobry
Ojciec - jest zaangażowany w sprawy swojego stworzenia swoich dzieci.
Na podstawie dokonanego przez Chrystusa odkupienia wierzący stają się
adoptowanymi dziećmi, SYNAMI Bożymi. Duch Święty umożliwia tą relację,
pomagając nam wołać: "Abba Ojcze" - czyli tłumacząc dosłownie: Tatusiu.
Golgota, daje nam najgłębsze zrozumienie Ojca. Ojciec, będąc Bogiem
w życiu i śmierci, znosił ból oddzielenia od swego Syna, który wziął na siebie twój
i mój grzech. Krzyż, jak żadne inne wydarzenie, ujawnia nam prawdę o Ojcu.
W tym ujawnia się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał
"Bóg Ojciec na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że Nie myśmy
umiłowali Boga, lecz że on nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za
grzechy nasze".
Jest w czerwcu święto mało celebrowane, jednak ktoś je w kalendarzu
zapisał - Dzień Ojca. Mężczyznom, którzy dostąpili daru bycia Ojcem,
życzę woli i chęci czerpania wzorca jaki spotykamy w Bogu Ojcu.
Warto przeczytać...
Jestem przekonany, że jednym z powodów, dla których Bóg
daje nam dzieci, jest pomóc nam uczyć się doceniać w życiu wartość
drobnych nieskomplikowanych rzeczy. Patrząc z perspektywy
wieczności, co moglibyśmy zrobić lepszego niż spędzić czas z synem
lub córką w ogrodzie, wybrać się z rodziną na piknik czy wycieczkę
rowerową, pomóc dziecku obejrzeć liść pod mikroskopem czy, leżąc
w nocy na trawie, oglądać gwiazdy?
Z czasem ta prosta inwestycja w życie naszych dzieci
przyniesie wymierne efekty. Nie chcę przez to powiedzieć, że "proste"
znaczy "łatwe". Bycie ojcem wymaga pewnych ofiar. Być może
będziesz musiał odłożyć na później pewne rzeczy, które sprawiają ci radość, albo
zupełnie z nich zrezygnować. Choć tak naprawdę słowo "ofiara" prawdopodobnie nie
jest tu najbardziej odpowiednie, ponieważ ty i inni oddani ojcowie patrzycie na to
raczej jak na mądrą inwestycję – zgodną z waszymi priorytetami. Nawet jeśli
musiałbyś z czegoś zrezygnować, na pewno nie jest to tak ważne jak twoja rola
w życiu dzieci. Właśnie to inwestowanie dla wieczności jest najważniejsze, a korzyści
znacznie przewyższają koszty.
Nie musisz wszystkiego naprawiać ani też znać wszystkich odpowiedzi.
Twoje dzieci potrzebują, byś po prostu był tatą. Bardziej niż wszystkiego innego
potrzebują wiedzieć, że jesteś im oddany – i że bez względu na wszystkie wyzwania
na drodze ojca nic tego nie zmieni.
Carey Casey
5
6
Kalendarz Modlitwy Kobiet - czerwiec 2014
Czerwiec ­ Dzień Dziecka
"Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios."
Ewangelia Mateusza 1 8:4
"Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta,
natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali." I List św. Pawła do Koryntian 1 4:20
Żyjemy w czasach, gdy króluje kult wiecznej młodości. W czasach,
gdy starsza pani musi silić się na wygląd nastolatki, a starszy pan katować
własne ciało, by przypominać młodego atletę. W czasach,
gdy dorastający ludzie mówią: gdy dorosnę chcę być
małym chłopcem. Nie dajmy się zwieźć fałszywym ideom.
Jezus zachęcał swoich uczniów, by stali się jak dzieci,
jednak nie chodziło bynajmniej o wygląd czy dziecinną
postawę. Innym pomysłem jest pozwalanie na zbyt
szybkie dorastanie, pozwalanie młodym ludziom
na udawanie dorosłych. Niech w naszych domach będzie
miejsce na dziecięcą radość, ale też miejsce na uczenie
się
dorosłości,
odpowiedzialności.
Pamiętajmy
o zasadach dozwolone do/od lat osiemnastu. Pozwólmy naszym dzieciom być
dziećmi. Odszukajmy w sobie dziecięcą ufność, radość, entuzjazm i ciekawość
świata.
Szkółka Niedzielna
Módlmy się o mądrość by żyć „zachowując twarz” w każdym wieku.
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
odbędzie się 8 czerwca o godz. 1 0.00.
Bardzo proszę o punktualne przybycie oraz
dopilnowanie, aby uczniowie w tym szczególnym
dniu byli ubrani na galowo.
W kolejne niedziele tj. 1 5.06 oraz 22.06 będą
pełnione dyżury w Szkółce.
Także podczas wakacji będziemy prowadzili
zajęcia dla dzieci w grupach łączonych.
Chciałbym zachęcić do zaangażowania się
w służbę prowadzenia zajęć w Szkółce Niedzielnej –
to odpowiedzialność, ale także wielka radość – jeżeli
ktoś chciałby i czuje powołanie do tej służby proszę
o kontakt.
Michał Stępień
[email protected]
7
GRUP Y W ZBORZE
• Grupa Biblijna, niedziela, godz. 9.00 – sala na parterze w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Adam Wojnarowski, tel. 22 620 99 22
• Młodzież akademicka, w każdy poniedziałek, godz. 1 8.00 w sali młodzieżowej.
Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 .
• Poznawanie Biblii , piątek, godz. 1 9.00 – sala przy kuchni w budynku administracyjnym,
prowadzi br. Andrzej Dąbrowski, tel. 602 353 085
• Grupa wzrostu , wtorek, godz. 1 8.00 w sali Rady Zboru. Piotr Czerwiński, tel 602 678 797
• Grupa wzrostu - dla osób po chrzcie w wieku świadomym , środa, godz. 1 9.30
w sali rady zboru w budynku administracyjnym, prowadzi pastor Marek Budziński .
• Grupa Gedeonitów, środa, godz. 1 7.00 – diakonka . Zapraszamy osoby, które pragną
pełnić służbę rozprowadzania Nowych Testamentów w rejonie Warszawy.
Prowadzi br. Jerzy Jagosz.
• Młodzież gimnazjalna i licealna, piątek, godz. 1 8.00 w sali przy kuchni.
Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 .
• Grupa wsparcia - modlitwa, duszpasterstwo, pomoc w wyjściu z uzależnień kontakt: Andrzej Dobosz, tel. 51 0 545 523, e-mail: [email protected]
• Grupa w języku rosyjskim - środa, czwartek, sobota o godz. 1 9.00.
GRUP Y DOMOWE
• Grupa indukcyjnego studium Słowa Bożego, Międzylesie – Góraszka – Garwolin ,
kontakt: M. Wiazowski, tel. 694 422 626.
• Grupa na Saskiej Kępie – ul. Dąbrowiecka 25B, Kontakt: Ewa i Maciek Kuryłowicz:
506 1 63 432, 501 1 27 668
• Grupa świadectw na Gocławiu – kontakt: D. i G. Longić, tel. 509 070 070.
• Grupa Małżeństw, czwartek, godz. 1 8.00, ul. Waliców 25. Szczegółowe informacje :
Grażyna i Krzysztof Motyka, tel. 693 31 9 346
• Grupa Biblijna w Radości , prowadzący prezb. Gustaw Cieślar, tel. 506 1 98 07
• Grupa w Nowym Dworze Mazowieckiem , Dorota i Grzegorz Gaca, tel. 501 026 995.
KONTAKT
SEKRETARIAT czynny: pon. – pt. w godz. 1 0.00 – 1 6.00, www.baptysci.waw.pl
tel. 22 620 52 1 6, 51 3 529 202, e-mail: 1 [email protected] , Lija Orych
PASTOR
prezb. Marek Budziński, e-mail: [email protected]
RADA ZBORU Piotr Czerwiński, tel. 602 678 797, e-mail: [email protected]
BIBLIOTEKA czynna w niedzielę po nabożeństwie
KSIĘGARNIA Lija Orych, tel. 22 620 52 1 6 ,
DZIECI - SZKÓŁKA NIEDZIELNA – Michał Stępień, e-mail: [email protected]
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA – BANK ŻYWNOŚCI, tel. 51 6 325 01 2
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA przy I ZKCHB czynna w poniedziałki i czwartki
w godz 1 7.00 - 20.00 , oraz: jedna sobota w miesiącu - warsztaty gastronomiczne,
jeden piątek w miesiącu - dzień sportu. Kontakt: Marta Urbaniak, tel. 506 1 24 037.
Nr konta I Zboru KChB w Warszawie:
ALIOR BANK 80 2490 0005 0000 4500 11 79 8988
Przygotowanie i opracowanie graficzne: ES ([email protected]), Druk: KOMPAS II

Podobne dokumenty

WIADOMOŚCI I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów

WIADOMOŚCI I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów • Młodzież akademicka, w każdy poniedziałek, godz. 1 8.00 w sali młodzieżowej. Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 . • Poznawanie Biblii , piątek, godz. 1 9.00 – sala przy...

Bardziej szczegółowo

Kogó baćsiębędę?

Kogó baćsiębędę? • Młodzież akademicka, w każdy poniedziałek, godz. 1 8.00 w sali młodzieżowej. Szczegółowe informacje Samuel Skrzypkowski, tel. 882 51 6 320 . • Poznawanie Biblii , piątek, godz. 1 9.00 – sala przy...

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015

Marzec 2015 • Grupa Biblijna, niedziela, godz. 9.00 – sala na parterze w budynku administracyjnym, prowadzi br. Adam Wojnarowski, tel. 22 620 99 22 • Młodzież akademicka, w każdy poniedziałek, godz. 1 8.00 w s...

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 - I Zbór w Warszawie

Styczeń 2016 - I Zbór w Warszawie Zapraszamy w każdy poniedziałek od godziny 11:00 w budynku administracyjnym przy ul. Waliców 25 oraz w drugi i ostatni czwartek miesiąca o godz. 18:30 na Woli. Szczegółowe informacje można znaleźć ...

Bardziej szczegółowo