mgr Małgorzata Dąbrowska , mgr Katarzyna

Transkrypt

mgr Małgorzata Dąbrowska , mgr Katarzyna
Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA
Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka
21-23 września, 2016
Temat warsztatu
Osoba prowadząca
Czas trwania
Termin warsztatu:
Wprowadzenie/cel:
Wideotreningu Komunikacji (VIT) metodą wspierającą we
wczesnej interwencji.
Małgorzata Dąbrowska i Katarzyna Kwiatkowska
Godz. (180’)
9.00-12.30
Liczba osób
23.09.2016
Cele:
- zapoznanie uczestników z założeniami metody VIT;
- przedstawienie możliwości jej wykorzystania we wczesnej interwencji;
- praktyczne zastosowanie metody VIT w analizie komunikacji;
W trakcie warsztatu….:
W trakcie warsztatu dowiesz się podstawowych informacji na
temat metody VIT i jej możliwości wykorzystanie we wczesnej
interwencji.
Opanujesz umiejętności podstawowej analizy materiału filmowego pod kątem cech udanej interakcji w kontakcie z dzieckiem i
jego opiekunem.
W czasie warsztatów zaprezentujemy krótkie filmy, które będziemy analizować w podgrupach. Następnie wspólnie przyjrzymy się jakie cechy kontaktu są charakterystyczne dla różnych
niepełnosprawności, a które są uniwersalne.
Małgorzata Dąbrowska – mgr, dziecięcy psycholog kliniczny, terapeuta
SI, superwizor VIT.Dziecięcy psycholog kliniczny, Certyfikat Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi i
problemami emocjonalnymi. Ma doświadczenie również w pracy z małymi dziećmi, w wieku 0-3 lat Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej
dzieci i młodzieży (1987). Posiada specjalizację I stopnia z psychologii
klinicznej (1994). Ukończyła 2,5-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie
terapii rodzin, atestowane przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat trenera i superwizora
Metody Wideotreningu Komunikacji wykorzystywanej w pracy z rodzinami i nauczycielami. Jest terapeutą integracji sensorycznej. Jest konsultantem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dziedzinie wczesnej interwencji. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla słuchaczy studiów dziennych i podyplomowych.
Osobowość –Samorealizacja – Odpowiedzialność –Bezpieczeństwo – Autonomia: FENOMEN NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA
Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka
21-23 września, 2016
Katarzyna Kwiatkowska – mgr, psycholog dziecięcy i rodzinny, superwizor i
instruktor metody VIT
Specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży oraz zajmuje się terapią rodzinną w
nurcie systemowym. Współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych nr 63 w
Warszawie oraz z Poradnią Specjalistyczną TOP w Warszawie; Przez 10 lat
współpracowała z Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących „Tęcza” w ramach wczesnej interwencji;
Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim;
Ukończyła: 5-letnie Podyplomowe Szkolenie w zakresie Psychoterapii realizowane we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne i Centrum Edukacji i Doradztwa
Psychologicznego pod kierownictwem prof. Ireny Namysłowskiej; Obecnie w trakcie uzyskiwania
certyfikatu psychoterapeuty w PTP; Studia Podyplomowe z zakresu Pomocy Psychologicznej i
Socjoterapii na Wyższej Szkole Przymierza Rodzin; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia; Dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich rodzinom prowadzone przez Fundację “Synapsis”; Posiada certyfikat trenera i
superwizora Metody Wideotreningu Komunikacji wykorzystywanej w pracy z rodzinami i nauczycielami; Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej dla słuchaczy studiów podyplomowych.
Osobowość –Samorealizacja – Odpowiedzialność –Bezpieczeństwo – Autonomia: FENOMEN NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Podobne dokumenty