2015 rok studia magisterskie

Komentarze

Transkrypt

2015 rok studia magisterskie
NAJLEPSI ABSOLWENCI II STOPNIA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
w roku akademickim 2014/2015
1. STUGLIK Paweł (361 pkt) - 10 miejsce na szczeblu uczelni
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Inżynieria Materiałów Konstrukcyjnych
Praca dyplomowa:
„Próba udoskonalenia odlewanych stali na łożyska wymagające wyjątkowo dużej twardości.”
Promotor: dr inż. Łukasz Konat
2a. GAJDA Monika (353,2 pkt)
Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Automatyzacja Maszyn i Procesów Roboczych
Praca dyplomowa:
„Opracowanie algorytmów i interfejsu graficznego do wizualizacji i analizy jedno- i dwuwymiarowych prezentacji sygnałów
ultradźwiękowych.”
Promotor: dr inż. Marcin Korzeniowski
2b. DERA Paula (353,2 pkt)
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Logistyka Stosowana
Praca dyplomowa:
„Analiza systemu zaopatrzenia wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego.”
Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski
3. RODZIEWICZ Kacper (352,8 pkt)
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Zarządzanie Jakością
Praca dyplomowa:
„Zastosowanie FMEA oraz statystycznych metod kontroli procesu wytwarzania w wybranym przedsiębiorstwie
produkcyjnym.”
Promotor: dr inż. Sebastian Koziołek
4. ŻMUDZIŃSKA Matylda (352,2 pkt)
Kierunek: Inżynieria biomedyczna
Specjalność: Praca dyplomowa:
„Projekt układu mechanicznego symulatora medycznego z dotykowym sprzężeniem zwrotnym.”
Promotor: dr inż. Ludomir Jankowski
5. PAPIÓR Ewa (349 pkt)
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Organizacja Produkcji
Praca dyplomowa:
„Ocena procesu produkcyjnego modułu dachowego w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej za pomocą narzędzi
symulacyjnych.”
Promotor: dr inż. Arkadiusz Kowalski
6. MAREL Dominika (348,05 pkt)
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Zarządzanie Jakością
Praca dyplomowa:
„Zastosowanie wybranych narzędzi doskonalenia do rozwiązywania problemów w małym przedsiębiorstwie z branży
konstrukcji aluminiowych.”
Promotor: dr Barbara Sujak-Cyrul
7. WYROBEK Natalia (347,5 pkt)
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Logistyka Stosowana
Praca dyplomowa:
„Poprawa terminowości przewozów w komunikacji miejskiej we Wrocławiu.”
Promotor: dr Agnieszka Tubis
8. KANTECKA Katarzyna (342,4 pkt)
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Organizacja Produkcji
Praca dyplomowa:
„Zastosowanie technologii wytwarzania przyrostowego w rozwoju oprzyrządowania specjalnego.”
Promotor: dr hab. inż. Bogdan Dybała
9. HERUDZIŃSKA Paulina (340,9 pkt)
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Zarządzanie Jakością
Praca dyplomowa:
„Zwiększenie wydajności produkcji poprzez systematyczny proces rozwiązywania problemów na przykładzie linii montażu
głowicy silnika w Toyota Motor Manufacturing Poland.”
Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch