REGULAMIN FITNES KLUBU FORMAPLUS 1. Osoby

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN FITNES KLUBU FORMAPLUS 1. Osoby
REGULAMIN FITNES KLUBU FORMAPLUS
1. Osoby biorące udział w zajęciach sportowych w Klubie FORMAPLUS oświadczają, że nie
mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w
zajęciach na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie
stanu zdrowia członka Klubu wywołanego nieodpowiednim doborem ćwiczeń lub
nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń.
2.Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia, określonych w
aktualnej ofercie, w obecności opiekuna upoważnionego do prowadzenia zajęć.
3.Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub
innych środków odurzających, leków, niedozwolonych środków dopingujących, narkotyków.
4. Każdy klient siłowni zobowiązany jest do:







zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu,
pozostawienia w recepcji karnetu, lub opłaty jednorazowej uprawniającej do wejścia
na siłownię.
zmiany obuwia na sportowe i zachowania czystości na terenie siłowni,
przechowywania swoich rzeczy osobistych w udostępnionych szafkach,
odkładania sprzętu wykorzystywanego do ćwiczeń na miejsce,
zastosowywania się do poleceń i uwag osoby pilnującej.
kulturalnego zachowania.
5. Właściciel siłowni zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do klubu, bez podania
przyczyn.
6. Do wejścia na salę upoważnia aktualny karnet, opłacone jednorazowe wejście lub karty
firmy Benefit, Fitprofi.
7. Właściciel siłowni nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki lub
skradzione ubrania i przedmioty wartościowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa siłownia
udostępnia szafki zamykane.
8. Przed wyjściem z siłowni należy oddać kluczyk od szafki otrzymany przy wejściu na
siłownię. Zgubienie lub zniszczenie kluczyka od szafki opłata 20zł.
9. W salach obowiązuje zmienione przed wejściem obuwie sportowe, przeznaczone do
ćwiczeń siłowo - aerobowych. Podczas treningu siłowego i cardio należy korzystać z
ręcznika.
10. Karnet jest ważny przez okres, na jaki został opłacony. Należy przestrzegać ważności
karnetów. Karnety które straciły ważność nie będą honorowane, nie będą również podlegać
prolongacie.
11. Karnet jest imienny i może się nim posługiwać wyłącznie jeden właściciel.
12. Duplikat zgubionego karnetu nie będzie wydawany. Fakt utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Klubu. Wydanie nowej
karty może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej
karty w wysokości 20zł.
13. W pierwszej kolejności na zajęcia grupowe wpuszczane są osoby posiadające karnet.
14.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo
przysługuje osobom zapisanym na zajęcia.
15.W razie nie skorzystania z zajęć grupowych nie ma możliwości odrobienia w innym
terminie.
16. Klub zastrzega prawo do zmiany instruktora, odwołania zajęć grupowych w przypadku
małej frekwencji.
17. Członkowie siłowni będą ponosić odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na
terenie siłowni.
18. Z siłowni mogą korzystać osoby niepełnoletnie od 16 roku życia tylko za pisemną zgodą
rodziców.
19. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów
zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora przed zajęciami.
20. Zaleca się wizytę u lekarza i przeprowadzenie badań kontrolnych poprzedzających
korzystanie z usług siłowni.
21. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia i planu zajęć grupowych.
22.Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny do przeprowadzenia
niezbędnych napraw lub remontów.
23.Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania siłowni FORMAPLUS prosimy zgłaszać pod
numerem telefonu: 602-153-205 lub w recepcji klubu.

Podobne dokumenty