Kongres 2016 - Centrum Wspierania Nauki

Komentarze

Transkrypt

Kongres 2016 - Centrum Wspierania Nauki
Organizatorzy Kongresu zapraszają ośrodki naukowe i zespoły badawcze do aktywnego udziału w programie XIII Kongresu
Pielęgniarek Polskich poprzez zgłaszanie własnych doniesień naukowych oraz prezentację dorobku dydaktycznego i klinicznego.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
Streszczenia Akceptacja streszczeń Opłata wczesna
Pełne teksty do monografii naukowej Pełne teksty prac do czasopism naukowych do 31 maja 2016
do 30 czerwca 2016
do 31 maja 2016
do 15 lipca 2016
po czynnym udziale w Kongresie
NA ADRES: [email protected]
•
•
•
•
•
zaprasza na
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DLA AUTORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE KONGRESU:
http://kongres.ptp.na1.pl/Informacje-Dla-Autorow
PLANOWANY WYDRUK PRAC:
•
•
•
•
Problemy Pielęgniarstwa Pielęgniarstwo Polskie Pielęgniarstwo XXI Wieku
Gerontologia Polska
Medycyna Pracy
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Monografia Kongresowa
SEKRETARIAT KONGRESU:
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12, 01-842 Warszawa,
tel. + 48 22 398 18 72, fax 22 398 18 51
e-mail: [email protected]
Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godz. 9:00 - 15:00
STRONA XIII KONGRESU: http://kongres.ptp.na1.pl
KOSZTY UCZESTNICTWA:
KATEGORIA UCZESTNICTWA
OPŁATA WCZESNA OPŁATA PODSTAWOWA
31 maja 2016
do 31 sierpnia
Członek PTP
350,00 zł
420,00 zł
Uczestnik
430,00 zł
500,00 zł
Udział jednodniowy
250,00 zł
300,00 zł
Student/doktorant
180,00 zł
220,00 zł
Przedstawiciel firmy medycznej
Opłaty ustalane indywidualnie
Komitet organizacyjny
Opłata ryczałtowa 100,00 zł
Publikacja prac
Według stawek czasopisma
NUMER KONTA: Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 26 2030 0045 1110 0000 0409 0030
z dopiskiem XIII KONGRES PTP
PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA
ZACZYNA SIĘ DZISIAJ
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Trojdena 2a, 02-091 Warszawa
DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W XIII KONGRESIE PTP:
Professor Laura Serrant PhD, MA, BA, RGN, PGCE, QN
Uniwersytet w Wolverhampton, Wielka Brytania
Linda Yoder, B.S.N, M.S.N, M.B.A, M.S.S, Ph.D
Uniwersytet Stanu Teksas w Austin, USA
17:00 Linda Yoder, President-elect, Academy of Medical-Surgical Nurses, University of Texas, USA
17:45 Chanell Carcallas-Concepcion, Manager Nursing Education Department, Beijing Family Hospital, China
Sesja I Aula A
9:00 –11:00
Pielęgniarstwo w perspektywie globalnej Professor Laura Serrant, UK; Professor
of Community and Public Health Nursing “Working with Diversity: Promoting Cultural safety in Nursing
Sesja I Aula B
9:00 –11:00
Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy
Sesja I Sala 8 CBI
9:00 –11:00
Rzecznictwo, lobbing i regulacje prawne
Przerwa kawowa
11:00 – 11:30
Sesja II Aula A
11:30 –13:30 Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta
Sesja II Aula B
11:30 –13:30 Przywództwo – zarządzanie
Przerwa na Lunch 13:30 – 14:30
Dyrektor, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe dla Pielęgniarek
United Family Healthcare, Pekin, Chiny
Dr Chanell Carcallas-Concepcion jest dyrektorem Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego dla Pielęgniarek w szpitalu United
Family Healthcare, nowatorskim ośrodku zdrowia w Chinach posiadającym w swojej strukturze szpitale w Pekinie, Szanghaju,
Gaungzhou, Wuxi, Tiencin, Qingdao oraz od niedawna w Mongolii. Od 20 lat zajmuje się kształceniem pielęgniarek w szpitalach
oraz na uczelniach. Jest także profesorem wizytującym Uniwersytetu Silliman na Filipinach, na którym obroniła tytuł doktora
w dziedzinie pielęgniarstwa. W oparciu o metody ilościowe i jakościowe prowadzi badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa,
kształcenia pielęgniarek, zdrowia kobiet i opieki transkulturowej.
Stephen Wanless specjalizuje się w biomechanice i zapobieganiu uszkodzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Koordynuje
realizację szkoleń i poradnictwa dla studentów studiów medycznych, a także działa jako konsultant dla przemysłu, organizacji
ochrony zdrowia i różnych dziedzin sportu w zakresie postury ciała, przenoszenia i przemieszczania osób i rzeczy. Stephen
Wanless jest liderem w tej dziedzinie. W prowadzonych przez siebie badaniach naukowych i realizowanych szkoleniach
wykorzystuje zdobycze nowych technologii do oceny postury ciała i zmiany zachowań związanych z przenoszeniem
i przemieszczaniem, np. pacjentów w pracy personelu medycznego.
16:30 Wystąpienia zaproszonych gości
I piętro CD
Sesja II Sala 8 CBI 11:30 –13:30 Technologie, innowacje i telemedycyna
Chanell Carcallas-Concepcion, PhD, RN
I piętro CD
Aula B CD
14:30 – 16:00 Panel dyskusyjny [PTP, NRPiP, EFN, ICN, MZ]
Nurses: A Force for Change: Improving health systems’ resilience
Sesja III Aula A
16:00 – 18:00 Historia pielęgniarstwa a dylematy współczesności
Sesja III Aula B
16:00 – 18:00 Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek
Sesja III Sala 8
CBI
16:00 – 18:00 Sesja studencka
Parter CD
9:00 – 18:00 Sesja plakatowa
18:00 – 22:00
17.09.2016
Clinical Director, Centre of Excellence in Posture, Movement and Handling, Birmingham City University,
Faculty of Health, Education and Life Sciences, Birmingham, UK.
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
19:00 Uroczysty bankiet
Dr Yoder jest profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Studiów Podyplomowych z Zarządzania w pielęgniarstwie i w systemach
opieki zdrowotnej, Uniwersytetu Stanu Teksas w Austin, USA. Przez 28 lat rozwijała swoją karierę zawodową w wojskowych
placówkach medycznych, osiągając stopień pułkownika. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Stanu Teksas oraz prowadzi badania
naukowe, między innymi, w następujących obszarach: problemy związane z opieką nad pacjentem, środowisko pracy pielęgniarek,
jakość życia pacjentów z chorobami przewlekłymi. Od kilku lat pełni funkcję Prezydenta elekta Amerykańskiego Towarzystwa
Pielęgniarek Ogólnych i Chirurgicznych.
Stephen Wanless, RN (Adult), RNT, BSc (Hons) Clinical Nursing Studies, PG Cert (Ed),
PG Dip (Ed), MSc Advanced Practice (Critical Care).
16:00 Ceremonia otwarcia XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich
dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego;
18:30 Laureatka Konkursu Pielęgniarka Roku 2015
„Pielęgniarstwo wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji i praktyki pielęgniarskiej w Polsce”.
16.09.2016
Profesor Laura Serrant jest wykładowcą na Wydziale Nauczania, Zdrowia i Dobrostanu, Uniwersytetu w Wolverhampton
w Wielkiej Brytanii. Aktualnie została oddelegowana do pracy w NHS England na stanowisku Szefa Działu Danych i Strategii.
Professor Serrant otrzymała tytuł Queens Nurse przyznawany przez Queens Nursing Institute oraz liczne nagrody w tym
nagrodę the Mary Seacole Nursing Research Leadership, Florence Nightingale Travel Fellowship oraz Smith and Nephew Research
Fellowship. Professor Serrant od przeszło 30 lat zajmuje się opieką zdrowotną, rozwojem polityki zdrowotnej, kształceniem oraz
zarządzaniem.
Warsztaty szkoleniowe dla uczestników Kongresu, godz: 10:00 – 14:30
Sesja inauguracyjna
Aula A i B
NASI GOŚCIE
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 15 września 2016 r., godz: 9:00 - 15:00,
Hol Centrum Dydaktycznego, ul. Księcia Trojdena 2a
15.09.2016
• zapoznasz się z najnowszymi doniesieniami ekspertów z dziedziny pielęgniarstwa,
• masz szansę uczestniczyć w warsztatach interaktywnych prowadzonych przez
autorytety krajowe i światowe z dziedziny pielęgniarstwa oraz nauk o zdrowiu,
• spotkasz niezwykłych ludzi dla których pielęgniarstwo jest pasją,
• podzielisz się swoimi doświadczeniami i dorobkiem.
RAMOWY PROGRAM:
Imprezy towarzyszące
Sesja IV Aula A CD
9:00 –11:00 Edukacja w pielęgniarstwie i środowisku nauczania
Sesja IV Aula B CD
9:00 –11:00 Systemy opieki zdrowotnej
Przerwa kawowa
11.00 – 11.30
Sesja V Aula A CD
11:30 –13:30 Etyka i prawa człowieka
Sesja V Aula B CD
11:30 –13:30 Opieka koordynowana
Sala 8 CBI
9:00 – 13:30 Warsztaty tematyczne specjalistyczne
Parter CD
9:00 – 13:30 Sesja plakatowa
AULA A CD
13:30 –14:30 Podsumowanie KONGRESU – nagrody, wyróżnienia za najlepsze prace, plakaty
ZAMKNIĘCIE XIII KONGRESU PIELĘGNIAREK POLSKICH
14:30 – 15:00 – LUNCH
I piętro CD