Odpowiedzialność medyczna w Polsce i we Francji (polsko

Transkrypt

Odpowiedzialność medyczna w Polsce i we Francji (polsko
2014-11-06
Odpowiedzialność medyczna w Polsce i we Francji (polskofrancuskie spojrzenie na odpowiedzialność medyczną) –
konferencja
Wszystkich zainteresowanych problematyką prawa medycznego zapraszamy do wzięcia udziału w
międzynarodowej konferencji "Odpowiedzialność medyczna – porównanie regulacji prawnych we
Francji i w Polsce" zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Wydział Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu François Rabelais w Tours, w ramach
polsko-francuskiego programu wymiany osobowej naukowców „Polonium".
Celem konferencji jest analiza i porównanie polskich i francuskich regulacji prawnych w dziedzinie
odpowiedzialności medycznej. Przedmiotem dyskusji będą m.in. status i zasady funkcjonowania w
Polsce i we Francji wyspecjalizowanych organów administracyjnych, orzekających w sprawach
wypadków medycznych oraz różnice między prowadzonymi przez nie postępowaniami a procedurą
sądową. Podjęta zostanie także problematyka obowiązków zakładów opieki zdrowotnej i personelu
medycznego w kontekście należytej staranności w procesie leczenia, czy modelu ubezpieczenia osób
(jednostek) prowadzących działalność leczniczą.
Więcej informacji na stronie: http://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/itemlist/date/2014/11/6
poprzednie następne

Podobne dokumenty