Lp. Powiat Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa

Transkrypt

Lp. Powiat Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa
Załącznik Nr 4 do aktualizacji Planu
Tabela 14. Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w 2011 r. - TABELA Nr 4 wg rozporządzenia
Lp.
1
1
2
Powiat
2
EC135 - promień działania < = 80 km.
EC135 - promień działania > 80 km.
Maksymalny czas interwencji
Średni czas interwencji lotniczego zespołu
lotniczego zespołu ratownictwa
Liczba wylotów lotniczych
ratownictwa medycznego od przyjęcia
medycznego od przyjęcia zgłoszenia
zespołów ratownictwa
zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania
medycznego
o zdarzeniu do przekazania pacjenta
pacjenta do szpitala
do szpitala
3
4
5
272
10
00:51
01:14
Strona 1 z 1
01:38
01:55

Podobne dokumenty