nowa technologia produkcji mat i płyt izolacyjnych z gumy z

Transkrypt

nowa technologia produkcji mat i płyt izolacyjnych z gumy z
Drogi pełne gumy ..................................................................... 20
Opona bez powietrza, pogromca śniegu i inwestycje ............. 26
Chińczycy chcą inwestować ...................................................... 36
Nr 5 (52) • Wrzesień-Październik 2014 • Cena 40,00 zł • ISSN 1731-9080
To zadziwiające ile kropla oleju
może zrobić...dla Ciebie
Jak w koszykówce od wyskoku do efektownego wsadu. Jak w prasie od zwykłych
wiadomości dzisiejszych do gorących tematów jutrzejszych. Jak w codzienności od
wyblakłych barw do świeżego koloru tak w życiu nada rozmach każdemu Twojemu
przedsięwzięciu. To zadziwiające ile kropla oleju może zrobić...dla Ciebie.
www.nynas.com
Wtryskarki
IMG
z Włoch
5
www.rubber.pl
S pi s Tr e ś c i
ANDRZEJ SMORAWIŃSKI
Rubber
Review
Wtryskarki IMG „Full-electric”
z Włoch ....................................................... 5
Przez wiele lat głównymi producentami wtryskarek do gumy we Włoszech były dwie firmy :
Triulzi i Rutil. Pierwsza zawiesiła swoją produkcję
w latach 80. ub. stulecia, natomiast Rutil ogłosił
upadłość 3 lata temu.
Przewaga dzięki technologii.................... 8
Drogi pełne gumy ................................... 20
Możliwości produkcyjne na poziomie 100 000
ton rocznie plasują firmę Polymer-Technik Elbe
GmbH (PTE) wśród największych producentów
mieszanek gumowych w Niemczech.
Technologię modyfikacji asfaltów drogowych
gumą stosuje się na świecie od ponad 30 lat. W
Polsce takie podejście ma nadal rangę nowej
technologii, chociaż innowacyjnych projektów
przybywa.
Ciśnienie pod kontrolą ........................... 24
Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, system
monitorowania ciśnienia w oponach musi być
montowany obowiązkowo w każdym nowo
rejestrowanym samochodzie od 1 listopada
2014 roku.
Opona bez powietrza, pogromca śniegu
i inwestycje .............................................. 26
Air Free to nazwa modelu opon niepneumatycznych. Ich drugą generacja ma szansę zrewolucjonizować globalny rynek ogumienia.
MGR INŻ. ELIGIUSZ SIDOR,
MGR INŻ. MARCIN JĘDRZEJCZYK; COMERIO ERCOLE
ETP® – nowa technologia produkcji mat
i płyt izolacyjnych z gumy z recyklingu
opon ......................................................... 10
Opony na wszystkie nawierzchnie
i nowoczesne wycieraczki ...................... 30
Nowatorskie ogumienie odpowiedzią na zmiany
klimatyczne. Michelin rozszerza również swoją
ofertę akcesoriów samochodowych.
Firma COMERIO ERCOLE opracowała i wdrożyła
nową technologię ETP® pozwalającą na produkcję paneli i mat z granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu opon.
Dr BARBARA JURKOWSKA
Materiały do produkcji turbin
i zastosowań przemysłowych ................ 32
Do roku 1950 jedynym materiałem polimerowym stosowanym w pojazdach były różne
rodzaje gum. Guma występuje w wielu podzespołach pojazdu, poddawanych często ekstremalnym warunkom użytkowania.
Synthos: nowe projekty,
słabsze wyniki ........................................ 34
Guma w pojazdach samochodowych.... 12
Nowa odmiana elastomeru może zastąpić kauczuk naturalny. Lanxess podpowiada również,
jak zwiększyć ochronę inwestycji w segmencie
„zielonej energii”.
Komisja Europejska przyznała spółce Synthos
dofinansowanie dla projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kauczuków
SSBR X3”.
Chińczycy chcą inwestować ................... 36
Na pytania firmy CLK Consulting odpowiada Susan Wang z Chińskiego Stowarzyszenia
Przemysłu Gumowego (CRIA), zrzeszającego
ponad 1200 przedsiębiorstw.
Przejęcie na niemieckim rynku
uszczelnień .............................................. 38
Czarne złoto oponiarzy .......................... 18
Amerykański rynek sadzy może spodziewać
się niedoborów tego produktu, w miarę jak
zaostrzające się przepisy w zakresie emisji szkodliwych substancji wymuszą na lokalnych producentach ograniczenie wydajności własnych
zakładów.
4 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
Z dniem 1 października 2014 r. spółka zależna
Stomil Sanok DE przejęła pozostające w upadłości przedsiębiorstwo Draftex Automotive.
Redakcja
02-201 Warszawa;
ul. Opaczewska 43/130
tel./fax: (22) 658 33 33;
e-mail: [email protected]
www.rubber.pl
Nakładem:
Business Image
Redaktor Naczelny
Waldemar SOBAŃSKI
e-mail: [email protected]
Redaktor Prowadzący
Robert GONTAREK
[email protected]
tel. 22 658 33 33 wew. 113
Dyrektor Artystyczny
Remigiusz GAŁĄZKA
e-mail: [email protected]
Reklama
Zbigniew HEINRICH
[email protected]
tel 22 658 33 33 wew 102
Nakładem Business Image
ukazują się ponadto:
Plastics Review
Chemical Review
Composites Review
Druk
Digital Media Sp. z o.o.
Prenumerata:
Redakcja, Kolporter SA
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego i skrótów materiałów
przyjętych do druku. Za treść reklam redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
Nakład: 5 500 egz.
www.rubber.pl
Rubber R eview
Wtryskarki IMG
„Full-electric” z Włoch
Przez wiele lat głównymi producentami wtryskarek do gumy we Włoszech były dwie firmy : Triulzi
i Rutil. Pierwsza zawiesiła swoją produkcję w latach 80. ub. stulecia, natomiast Rutil ogłosił upadłość
3 lata temu. Przez pewien czas włoscy wytwórcy gumowych artykułów formowych musieli
zadowalać się wyłącznie importem.
ANDRZEJ SMORAWIŃSKI
Firma
Zmiana nastąpiła w roku 2006, gdy
Piero i Davide Bonfadini zdecydowali
się założyć firmę maszynową Industrie
Macchine Generali - „IMG”, usytuowaną w rejonie przemysłowym Brescia.
Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją
działalność od modernizacji używanych
wtryskarek, stosując tzw. retrofitting.
Stopniowo pojawiły się własne konstrukcje. Obecnie posiada już w swojej ofercie
wtryskarki poziome i pionowe, z liniowym układem wtryskowym, a także FIFO,
z dwucylindrowym wstępnym uplastycznianiem, jak również do mieszanek VMQ
oraz ciekłych silikonów LIM.
Podstawowym zadaniem jakie sobie
stawia IMG jest nie tylko szerokie zróżnicowanie typów, ale również ich ciągłe unowocześnianie. Osobną ofertą są maszyny
specjalne na indywidualne zamówienie
odbiorcy – typu „tailor made”. Hasłem
naczelnym firmy jest spełnianie wymagań
i oczekiwań producentów gumowych
artykułów formowych, z którymi częste
kontakty pozwalają na dokładne określenie ich potrzeb i poszerzanie swojej oferty.
Działalność IMG związana z modernizacją
używanych maszyn jest kierowana do
tych odbiorców którzy chcieliby obniżyć
swoje koszty inwestycyjne w trudnym
okresie wychodzenia z kryzysu światowego. Oczywiście w dalszej perspektywie
doskonalsza maszyna nowa jest bardziej
efektywna produkcyjnie.
www.rubber.pl
- Seria NEK G - wtryskarki pionowe bezkolumnowe z górnym zamknięciem
formy
- Seria VERTICAL GUM Carousel - wtryskarki pionowe ze stołem obrotowym,
z dodatkowym stanowiskiem załadowania zaprasek i rozładowania form
Oferta
Firma IMG wytwarza ok.100 wtryskarek rocznie, z przewagą maszyn poziomych (70%), które z zasady są prostsze
w obsłudze i łatwiejsze w eksploatacji.
Produkcja jest kierowana głównie na
rynek włoski (90%), wartości rzędu 18
mln euro, z czego 8 mln to maszyny do
gumy nowe, a 10 mln używane, zmodernizowane. Dodatkową ofertą jest dystrybucja wtryskarek do tworzyw sztucznych
znanej firmy chińskiej Haitian.
Panorama produkcji IMG przedstawia
się następująco :
- Seria GUM - wtryskarki poziome z
zamknięciem kolanowym
- Seria GUM H - wtryskarki poziome z
zamknięciem Hydroblock
- Seria VERTICAL GUM - wtryskarki
pionowe z dolnym zamknięciem
Hydroblock
Wszystkie wyżej wymienione maszyny mogą być wyposażone w jeden z
poniższych systemów wtrysku :
- wtrysk ślimakowy liniowy
- wtrysk ślimakowo-tłokowy
- wtrysk z układem FIFO
Pozioma
wtryskarka
hydrauliczna
GUM 300.
Dodatkowo IMG oferuje prasy tłokowe
z górnym układem zamknięcia formy.
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
5
Rubber R eview
Napęd
Konstrukcja wtryskarek elektrycznych
stawia jeszcze przed ich producentami
spore wyzwanie techniczne. Osiągnięcie
firmy IMG skłania do porównania stosowanych napędów współczesnych wtryskarek, których naczelną cechą muszą
być wydajność i energooszczędność.
Bazują one na trzech systemach: hydraulicznym, elektrycznym i będącym ich
kombinacją hybrydowym. Podstawą ich
działania są serwosilniki sterowane falownikami umożliwiającymi płynną regulację
właściwości dynamicznych napędu.
Najważniejsze charakterystyki tych
napędów są następujące:
REM 300
Aktualnie największym osiągnięciem
konstrukcyjnym IMG jest REM 300, pozioma wtryskarka o sile zamknięcia 3000 kN,
w pełni elektryczna, pierwsza tego typu
wyprodukowana w tej firmie i oczywiście we Włoszech. Jest symbolem nowej
ery w przetwórstwie wtryskowym gumy,
czego potwierdzeniem są szczególne
własności tej maszyny, wśród których
należy wymienić: precyzję w działaniu,
wysoką powtarzalność procesu, oszczędność energetyczną (nawet rzędu 60%),
niższe oddziaływanie na środowisko z
uwagi na brak wycieku oleju w układzie
hydraulicznym. Do tego dochodzą niższe koszty eksploatacyjne i ograniczona
hałaśliwość.
Układ zamknięcia formy jest oparty na
podwójnym układzie kolanowym w pięciu punktach, z płytą ruchomą przesuwną
na prowadnicach kulkowych, napędzany
silnikiem servo. Liniowy układ ślimakowy
o pojemności cylindra do 500 cm³ może
zapewnić ciśnienie wtrysku do 2800 bar.
Sercem napędu jest serwosilnik sterowany
falownikiem. Projekt REM 300 był od wielu
lat w IMG przedmiotem studiów i zaangażowania szeregu specjalistów z zakresu
elektroniki, elektrotechniki i podzespołów
mechanicznych. Motyw dalszych działań
płynął ze świata przetwórstwa gumy zainteresowanego maszyną energooszczędną
i przyjazną ekologicznie.
6 l
Niektóre nowoczesne instalacje
sprawdzone we wtryskarce REM 300
zostały wprowadzone we wtryskarkach
hydraulicznych IMG, co podniosło także
ich standard jakościowy.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
Wtryskarka
elektryczna
REM 300.
Napęd hydrauliczny
- układ serwo z pompą o zmiennej
wydajności
- uniwersalność systemu ze względu
na możliwość sterowania wyposażeniem dodatkowym np. rdzeniami
bocznymi form
- możliwość optymalizacji pracy
poprzez specjalne oprogramowania
w oparciu o serwomotor sterujący
przepływem i ciśnieniem oleju, napęd
aktywny tylko w trakcie ruchów
maszyny
Napęd elektryczny
- duża szybkość działania i reakcji sterowania
- precyzja pozycjonowania
- wysoka stabilność i powtarzalność
- niewrażliwość na warunki zewnętrzne
np. zmiany temperatury w hali produkcyjnej
- ograniczenie poziomu hałasu do 65
decybeli, 10 mniej niż w hydraulice
- zmniejszenie wskaźnika w kWh/kg
uplastycznianej mieszanki do wartości 0,282
- przyjazny ekologicznie, brak wycieku
oleju, co ważne szczególnie przy produkcji wyrobów dla medycyny
- większa kompaktowość maszyn,
mniejsze ich gabaryty
Pionowa
wtryskarka
bezkolumnowa NEK.
Napęd hybrydowy
- ma cechy wspólne w/w układów
- posiada serwo-elektryczny agregat
wtryskowy w połączeniu z serwo-hydrauliczną jednostką zamykania
lub odwrotnie: wtryskarka z akumulatorem hydraulicznym
www.rubber.pl
Rubber R eview
wtryskarek, firma Engel, buduje maszyny elektryczne od 15 lat, aktualnie o sile
zamknięcia do 700 ton. Dla firmy IMG,
jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, przyszłość może się okazać bardzo
interesująca.
Serwomotor wyposażony
w koder i czujnik ciśnienia
sterujący przepływem
i ciśnieniem oleju.
- ominięcie w sterowaniu układu
sekwencyjnego poprzez stosowanie
ruchów równoległych
W aktualnych konstrukcjach wtryskarek dominują jeszcze najbardziej znane i
rozpowszechnione napędy hydrauliczne, oczywiście te energooszczędne, z
serwomotorami i pompami o zmiennej
wydajności. Ale rozwój wtryskarek w
kierunku typów elektrycznych i hybrydowych zdaje się być przesądzony.
Przykład falownika HYUNDAI Industries
kształtującego właściwości dynamiczne
silnika napędu wtryskarki.
Szczególnie jeśli chodzi o mniejsze wielkości maszyn. Lider światowej produkcji
Rok 2013 dla IMG był trudny, ale już
rok bieżący przyniósł ciekawy portfel zamówień. Jak zwykle spowodował
to rynek motoryzacyjny i jego wzrost
produkcji w Europie w pierwsze połowie roku: samochodów osobowych
+10%, autobusów +16 %, rolnictwa
+7%, moto-skuterów o 12%.Wszystko
to oczywiście przekłada się na wzrost
zamówień także w obszarze wyrobów
gumowych, nie tylko wulkanizowanych, ale także z elastomerów termoplastycznych, do których (jak również
do wyrobów wielo-komponentowych)
maszyny „full electric” są szczególnie
predestynowane. Firma IMG zamierza
szerzej propagować swoje maszyny,
dlatego REM300 będzie prezentowana
w roku 2015 na Targach PLAST-RUBBER
w Mediolanie, jak również na specjalistycznym Deutsche Kautschuk Tagung
w Norymberdze.

Nowy silikon z Niemiec
Wacker Chemie prezentuje Elastosil RT 728 do produkcji samochodowych uszczelek.
E
tysiącu godzin pracy w temperaturze
105°C, natomiast w temperaturze 125°C
odkształcenie trwałe wynosi poniżej 65
proc. do momentu usunięcia siły nacisku.
Kompresja uszczelki wykonanej z
nowego LSR nie przekracza 30 proc. po
Otrzymywane na bazie RT 728 wulkanizaty spełniają wymogi techniczne
czołowych koncernów samochodowych. Materiał jest odpowiedni do
ekonomicznej produkcji komponentów
metodą formowania wtryskowego.
Ponadto może być zastosowany bezpośrednio na obiekt przeznaczony do
uszczelnienia.

lastosil RT 728, ciekły kauczuk silikonowy, opracowano z przeznaczeniem do produkcji uszczelek
samochodowych odpornych na
działanie płynów chłodzących i wysokich temperatur. Według firmy, kształtki
wykonane z tego materiału wykazują
niską kompresję nawet w warunkach ciągłego nacisku, w rezultacie zapewniając skuteczne uszczelnienie chłodnicy i
pozostałych elementów całego układu
chłodzenia.
www.rubber.pl
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
7
Rubber R eview
Napędy hydrauliczne Hägglunds w mikserach i walcarkach w firmie Polymer-Technik Elbe GmbH
Przewaga dzięki technologii
przekładni mechanicznych. Główną
Możliwości produkcyjne na poziomie 100 000 ton rocznie plasują firmę zaletą jest dla niego jednak bezpieczeństwo.
Polymer-Technik Elbe GmbH (PTE) wśród największych producentów
mieszanek gumowych w Niemczech. Już od wielu lat PTE stosuje
Niezrównany poziom
w swoich liniach technologicznych bezpośrednie napędy hydrauliczne bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo to najważniejszy
Hägglunds firmy Bosch Rexroth.
powód, dla którego PTE stosuje napęWiodąca pozycja dzięki
technologii
Firma PTE będąca globalnym producentem w branży przetwórstwa
gumy ma swoją siedzibę w niemieckiej Wittenberdze. Oferuje ponad 2500
aktywnych receptur mieszanek gumowych do zastosowania w całej gamie produktów od opon do zadań specjalnych
po urządzenia gospodarstwa domowego i dostarcza je do klientów zarówno
w Europie, jak i w Ameryce Północnej
i Południowej, Indiach oraz Azji.
„W takiej branży jak nasza oferta musi
być dostosowana do potrzeb produkcyjnych danego klienta. Każdy użytkownik
materiałów gumowych ma specyficzne
wymagania, a to znaczy, że nasze procesy produkcyjne muszą być elastyczne”, mówi dr Wolfgang Keil, dyrektor
zarządzający PTE. „Staramy się dotrzymać
kroku postępowi technicznemu w dziedzinie urządzeń”.
W produkcji mieszanek gumowych
elastyczność zapewnia odpowiedni park
maszynowy tj. miksery, walcarki, a często konkretnie ich systemy napędowe,
w tym przypadku napędy hydrauliczne
marki Hägglunds.
Napędy
hydrauliczne
umożliwiają
oszczędność
przestrzeni.
„Napędy hydrauliczne umożliwiają oszczędność przestrzeni, ponieważ
pompy – zasilacze hydrauliczne można
ustawić w dowolnym miejscu i wystarczy tylko podłączyć przewody hydrauliczne”, mówi Keil. „Obudowy zasilaczy,
w których są zamknięte pompy, mają
też istotny wpływ na redukcję hałasu”.
Jako plus Keil wymienia również silniki
hydrauliczne montowane bezpośrednio
na napędzanym wale, które nie wymagają użycia dodatkowych sprzęgieł i
dy bezpośrednie Hägglunds we wszystkich walcarkach: w każdej z ośmiu linii
technologicznych mieszania znajdują
się dwie takie maszyny – łącznie to 32
napędy. „Używamy walcarek”, mówi Keil,
„a napędy Hägglunds oferują poziom
bezpieczeństwa, z jakim nie mogą się
równać inne typy napędów”.
Keil ma na myśli funkcję szybkiego zatrzymania napędów firmy Bosch
Rexroth, która umożliwia całkowite zatrzymanie walców już na drodze
kątowej do 3° obrotu (w zależności od
maszyny). „Operator naciska przycisk
Dobre pierwsze wrażenie
Kiedy Wolfgang Keil czternaście lat
temu zaczynał pracę w PTE, napędy bezpośrednie Hägglunds były już powszechnie używane w firmie. Keil wcześniej pracował przede wszystkim z elektromechanicznymi systemami napędowymi, ale
szybko dostrzegł zalety hydraulicznych
napędów bezpośrednich.
8 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
w mikserze typu Banbury®, w którym
działają teraz już od pięciu czy sześciu
lat”, mówi Keil. „Możemy napędzać oba
wirniki niezależnie od siebie, co jest
ogromną nowością, zwłaszcza w mikserze typu Banbury®”.
Produkcja bez zakłóceń
Uwzględniając napędy miksera typu
Banbury®, PTE korzysta w wittenberskim
zakładzie łącznie z 34 napędów bezpośrednich Hägglunds. Według Wolfganga
Keila praca przebiega bez zakłóceń
„Działają u nas obecnie hydrauliczne
napędy Hägglunds kilku różnych generacji”, mówi Keil, „i wszystkie zachowują się
tak, jak powinny”.
i walce natychmiast się zatrzymują”, wyjaśnia Keil.
„Napędu elektromechanicznego nie
da się tak szybko zatrzymać. W przypadku, gdyby dłoń czy ręka pracownika
utknęła w materiale… wolę sobie tego
nie wyobrażać”.
Optymalizacja – każdy wał
oddzielnie
Oczywiście bezpieczeństwo nie jest
jedyną korzyścią ze stosowania napędów bezpośrednich Hägglunds w walcarkach, jaką dostrzega Wolfgang Keil.
www.rubber.pl
„Używamy ich nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również dlatego, że łatwo
w nich sterować prędkością i tarciem”,
mówi Keil. „Każdy walec w maszynie
można napędzać niezależnie”.
PTE eksperymentowało nawet z tą
możliwością w jednym z mikserów na
linii technologicznej 5. Jest to mikser
typu Banbury®, w odróżnieniu od pozostałych mikserów typu Intermix® stosowanych przez PTE.
„Opierając się na naszych doświadczeniach z walcarkami, zainstalowaliśmy
dwa napędy bezpośrednie Hägglunds
Bezpieczeństwo to
najważniejszy
powód, dla
którego PTE
stosuje napędy
bezpośrednie
Hägglunds
we wszystkich
walcarkach.
Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest według niego odporność tych
napędów na trudne warunki środowiskowe. „To napędy zamknięte, więc chociaż
otoczenie trudno nazwać sprzyjającym
środowiskiem, działają bez względu na
panujące warunki.
Dzięki temu pozostaje tylko rutynowa konserwacja sprzętu, a według
Wolfganga Keila napędy hydrauliczne
wymagają mniej prac serwisowych niż
inne napędy np. elektromechaniczne.
Pewna przyszłość
PTE będzie mierzyć się z konkurencją
na coraz silniej zglobalizowanym rynku
i w związku z tym Wolfgang Keil przewiduje dalszą współpracę z firmą Bosch
Rexroth, globalnym dostawcą układów
napędu i sterowania. „Bosch Rexroth to
solidna marka i duże przedsiębiorstwo”,
mówi Keil.
„Zawsze bardzo dobrze się nam
współpracowało, prowadziliśmy otwarte
dyskusje i zbudowaliśmy dobre relacje.
Prawdopodobnie również w nowych
projektach zdecydujemy się na Bosch
Rexroth i wyroby marki Hägglunds”,
przewiduje. „Jesteśmy już do nich przyzwyczajeni. Wiemy też, że zanieczyszczone (zapylone) środowisko, takie jak
nasze, nie ma wpływu na ich działanie.
Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych hermetycznych zabezpieczeń
przed działaniem takich czynników jak
sadza techniczna i inne wypełniacze
oraz wilgoć czy inne opary. To idealna
sytuacja”

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
9
Rubber R eview
ETP® – nowa technologia produkcji mat
i płyt izolacyjnych z gumy z recyklingu opon
Firma COMERIO ERCOLE opracowała i wdrożyła nową technologię ETP® pozwalającą na produkcję
paneli i mat z granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu opon. Dzięki tej technologii
i zastosowaniu surowców z recyklingu możliwe jest uzyskanie produktów do różnorodnych
zastosowań, które cechują wysoka jakość i przystępna cena.
MGR INŻ. ELIGIUSZ SIDOR, MGR INŻ. MARCIN JĘDRZEJCZYK
COMERIO ERCOLE
T
echnologia ETP®, opracowana przez
firmę COMERIO ERCOLE z Włoch, polega na połączeniu termoplastycznej
MATRYCY polimerowej (EVA lub PP) oraz
WYPEŁNIACZA tj. granulatu gumowego uzyskiwanego z recyklingu opon, który stanowi do
80-85% masy produktu końcowego. Za pomocą
specjalnej wytłaczarki, granulat gumowy mieszany jest z osnową z materiału termoplastycznego i wytłaczany przez głowicę szczelinową
gdzie następuje wstępne formowanie płyty.
Ostateczną formę maty lub płyty nadaje kalander, który dzięki wymiennym walcom umożliwia nadawanie różnej struktury powierzchni
po obu stronach produktu (gładka, rowkowana
wzdłużnie, molet antypoślizgowy itp.). Dzięki
zabarwieniu matrycy polimerowej możliwej jest
uzyskanie produktu o różnych kolorach.
Gotowy produkt może być zwijany w rolki o
dowolnej szerokości i długości lub cięty na płyty
i układany w stosy.
Wyroby otrzymywane w oparciu o technologię ETP® znajdują masowe zastosowanie w
budownictwie, drogownictwie, budowie boisk
sportowych i placów zabaw, rolnictwie, przemyśle samochodowym i innych.
10 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
Technologia ETP® jest pierwszą tego typu
realizacją, gdzie do spajania granulatu gumowego zastosowano tworzywo termoplastyczne,
a przetwórstwo odbywa się w na wytłaczarce. W odróżnieniu od wyrobów formowanych
w formach, prasowanych czy też odlewanych
w formie bloków w kształcie walca i skrawanych – technologia ETP jest procesem ciągłym
pozwalającym na uzyskanie produktu o jednorodnych, powtarzalnych właściwościach.
Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze
zastosowania mat izolacyjnych ETP® zilustrowane zdjęciami gotowych zrealizowanych produktów.
BUDOWNICTWO – Podkład pod podłogę
Dzięki doskonałym właściwościom dźwiękochłonnym maty z granulatu gumowego doskonale nadają się do stosowania, jako izolacje pod
podłogi. Nawijane na rolki są łatwe do układania.
Ich technologia produkcji gwarantuje stabilność
wymiarową zarówno, jeśli chodzi o grubość,
jak i szerokość produktu, co jest szczególnie
ważne dla zachowania równej powierzchni podłogi i właściwego przylegania warstw do siebie.
Dodatkowo możliwość rowkowania powierzchni poprawia właściwości izolacyjne maty.
Zmniejszenie poziomu hałasu przy chodzeniu
według normy UNI EN ISO 12354-2 wynosi 28
i 29 dB dla mat o grubości odpowiednio 5 i 8
mm. Szczególnie ważną cechą jest odporność
na temperaturę i niska palność.
BUDOWNICTWO – Bezpośrednie łączenie
gumy z wykładzinami PVC i linoleum
Ponieważ maty są produkowane w trybie
ciągłym i dają się nawijać na rolki o praktycznie
dowolnej długości, daje to możliwość ich laminowania z innymi produktami, jakimi mogą być
wykładziny PVC i linoleum. W efekcie uzyskujemy gotowy kompozytowy produkt, który może
być układany na podłodze w jednej operacji a
nie w dwóch, jak to ma miejsce w przypadku
oddzielnego układania izolacji akustycznej i właściwego pokrycia wykładziną czy linoleum. Jest
to duża oszczędność czasu i pracy przy wykonywaniu podłóg, jednocześnie zespolenie podkładu gumowego z wykładziną daje produkt o
sumarycznie lepszych właściwościach, niż kiedy
są układane osobno.
www.rubber.pl
Rubber R eview
BOISKA SPORTOWE - Podłoża
pod sztuczną trawę boisk sportowych
z systemem drenażu poziomego
Specjalnie uformowane płyty gumowe stosowane są na podłoża pod murawę boisk sportowych. Płyty te są wykonywane ze specjalnym
rowkowaniem do drenażu, który w zależności
od potrzeb może mieć różne wymiary oraz
może być wykonywany po jednej lub po obu
stronach płyty.
Alternatywnym rozwiązaniem jest przyklejanie maty bezpośrednio do paneli podłogowych
już na etapie ich produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest układanie zarówno panelu, jak i wygłuszenia w jednej operacji, co skraca
czas potrzebny na wykonanie podłogi.
BUDOWNICTWO – Płyty łączące ścianę
z płytą gipsowo-kartonową
Gumowe maty izolacyjne są doskonałym
materiałem stosowanym do wygłuszania płyt
gipsowo kartonowych G-K pozwalając tym
samym na wyeliminowanie ich podstawowej
wady w przypadku stosowania ich na ścianki
działowe w pomieszczeniach mieszkalnych.
Możliwość produkcji ciągłej płyty gumowej
o stałych parametrach wymiarowych pozwala
na łatwe łączenie płyt gumowych z płytą G-K
jeszcze w trakcie jej produkcji, dając w efekcie
produkt kompozytowy o doskonałych parametrach akustycznych. Możliwa jest też aplikacja
wygłuszenia osobno, na zabudowaną już płytę
G-K.
Zdolność pochłaniania energii uderzenia
osiąga 42%, co jest uzyskiwane zarówno dzięki
jej rowkowanej powierzchni i porowatej strukturze, jak i dzięki właściwościom składników
kompozytu. Ponieważ technologia produkcji
jest procesem ciągłym, to rolki z produktem
mogą mieć dowolną długość dopasowaną do
wymiaru boiska. Jest to duże ułatwienie procesu
układania maty.
OBIEKTY SPORTOWE I PLACE ZABAW
Dzięki możliwości barwienia materiału osnowy możliwe jest uzyskanie ciekawych efektów
kolorystycznych i estetycznych. Łączenie mat o
różnych kolorach pozwala na komponowanie
rozmaitych wzorów. Maty produkowane w formie taśmy o dowolnej długości dają się łatwo
układać w powierzchnie pozbawione przerw, co
jest ich dużą zaletą w porównaniu z elementami
wykonywanymi w technologii prasowania.
duktem mogą mieć dowolną długość. Jest to
duże ułatwienie procesu układania maty.
ZOOTECHNIKA - Stabilne podłogi
dla krów i koni
Specjalnie uformowane płyty gumowe stosowane są powszechnie do wykładana podłóg
w oborach, stajniach i innych pomieszczeniach
hodowlanych. Płyty te są wykonywane ze specjalnym rowkowaniem po jednej lub po obu
stronach płyty, którego zadaniem jest zapewnienie antypoślizgowej funkcji maty, pochłanianie
drgań oraz drenaż. Na krawędzi płyty możliwe
jest wykrawanie zamka do łączenia kolejnych
płyt ze sobą, zapobiegające przesuwaniu się
i powstawaniu szczelin.
Rowkowana struktura płyty ma doskonałe
właściwości drenażowe i umożliwia ukierunkowany odpływ wody. Jest szczególnie polecana,
jako wykładzina do stajni i obór, szczególnie do
pomieszczeń gdzie zwierzęta są poddawane
myciu. W zależności od zastosowania możliwe
jest odpowiednie dobranie proporcji rowków
tak, aby z jednej strony zachować odpowiednią
wytrzymałość na nacisk, a z drugiej odpowiednią sprawność drenażu, zwłaszcza w przypadku
obecności dużej ilości zanieczyszczeń.

TŁUMIENIE DRGAŃ - Tłumienie drgań
torowisk i dróg
Płyty gumowe stosowane są również na
podłoża torowisk i dróg. Ponieważ technologia
produkcji jest procesem ciągłym to rolki z pro-
www.rubber.pl
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
11
Rubber R eview
Guma w pojazdach
samochodowych
Do roku 1950 jedynym materiałem polimerowym stosowanym w samochodach były różne rodzaje
gum. Guma występuje w wielu podzespołach pojazdu, poddawanych często ekstremalnym
warunkom użytkowania.
E
DR BARBARA JURKOWSKA
lementy gumowe
stanowią
wprawdzie mniej niż 10 proc.
masy samochodu, jednak spełniają w nim ważne funkcje i
niemożliwe jest ich wyeliminowanie.
Ich zadaniem jest zapewnienie przepływu cieczy i gazów (węże i przewody);
uszczelnianie karoserii, układu paliwowego, napędowego i chłodniczego; absorbowanie energii (amortyzatory i elementy zawieszenia); przenoszenie napędu
(paski klinowe i rozrządu) oraz redukcja
hałasu i drgań.
Udział elementów gumowych w
samochodzie osobowym średniej wielkości widoczny jest przede wszystkim na
przykładzie opon (ponad 60 proc. przy
masie 32 kg) oraz uszczelnień karoserii
(ponad 22 proc. i 12 kg). Resztę (ok. 9 kg)
stanowią elementy zawieszenia, przewody i mniejsze uszczelki.
Wymagane właściwości wyrobu gumowego określane są przez środowisko pracy
(np. obecność cieczy eksploatacyjnej,
powietrza, gazu itp.), temperaturę pracy
oraz obciążenia statyczne i dynamiczne. Istotną rolę odgrywają też pozostałe
oddziaływania, takie jak pole elektryczne,
ciśnienie czy promieniowanie UV.
Z upływem czasu guma ulega starzeniu, przejawiającemu się wzrostem lepkości jej powierzchni (spowodowanym
jej destrukcją) lub wzrostem twardości
i kruchością wskutek postępującego
12 l
Udział elementów gumowych w samochodzie osobowym widoczny jest
przede wszystkim na przykładzie opon.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
Udział elementów gumowych w samochodzie osobowym średniej wielkości.
Rodzaj materiału
Masa kg
Udział %
Opony ( 4 x 8 kg)
32
60,4
Uszczelnienia karoserii
12
22,5
Elementy zawieszenia
3
5,7
Przewody
2,8
5,3
Uszczelki
3,2
6,1
Razem:
53
100
Wybrane właściwości elastomerów specjalnych.
NBR
Zakres temperaturowy
od -30
stosowania [°C]
do +100
Odporność na działanie UV,
zła
ozonu, tlenu
Odporność na działanie
średnia
ciepła
Odporność na oleje
dobra
i smary
Odporność na działanie
średnia
paliw
EPDM
CR
od -50
do +150
od -40
do +121
b. dobra
dobra
dobra
dobra
zła
średnia
zła
mała
Odkształcenie trwałe
niskie
zależy od zespołu
sieciującego
niskie
Odporność zmęczeniowa
średnia
dobra
dobra
www.rubber.pl
sieciowania starzeniowego. Starzenie
przebiega przede wszystkim pod działaniem tlenu i ozonu, znajdujących
się w powietrzu. Wzrost temperatury
przyspiesza ten proces.
W wyniku starzenia następuje spadek właściwości gumy, przede wszystkim jej wytrzymałości oraz odporności na wielokrotne odkształcenia. W
miarę starzenia na powierzchni wyrobu
powstają rysy starzeniowe. Spękania
układają się poprzecznie do kierunku
działania sił. Jeśli mają miejsce odkształcenia wielokierunkowe, wówczas spękania przybierają wygląd siatki.
Różnorodność funkcji jakie muszą
spełniać elementy gumowe oraz różne
warunki środowiskowe i temperaturowe,
w tym odporność na działanie czynników chemicznych i starzenie, powodują konieczność stosowania szerokiego wachlarza kauczuków. Właściwości
dynamiczne gumy oraz jej odporność
na działanie czynników chemicznych i
starzenie zależą przede wszystkim od
rodzaju kauczuku.
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
13
Rubber R eview
Wybrane właściwości elastomerów specjalistycznych.
HNBR
ACM
AEM
AU/EU
VMQ
FVMQ
od -40
do +149
od -30
do +150
od -40
do +150
od -51
do +79
od -59
do +232
od -59
do +232
dobra
dobra
dobra
dobra
b. dobra
dobra
Odporność na działanie ciepła
b. dobra
dobra
b. dobra
średnia
b. dobra
dobra
Odporność na oleje i smary
b. dobra
dobra
zła
raczej dobra
średnia
dobra
Odporność na działanie paliw
dobra
średnia
zła
-
niska
dobra
Odkształcenie trwałe
średnie
duże
-
niskie
niskie
niskie
Odporność zmęczeniowa
dobra
dobra
b. dobra
dobra
raczej zła
zła
Zakres temperatur stosowania [°C]
Odporność na UV, ozon, tlen
Zmiana warunków pracy węży w instalacjach z turbo doładowaniem - pojazdy z silnikiem diesla
(efektem wzrostu ciśnienia sprężonego powietrza jest wzrost temperatury).
Rok 1990
(Wtrysk pośredni)
Rok 2000
(Wtrysk bezpośredni)
Rok 2005
EURO 4
Rok 2009
EURO 5
Rok 2014
EURO 6
22 kW
30 kW
2,5
3,5
205 °C
250 °C? („double turbo”)
Pobierana moc przy chłodzeniu powietrza (kW)
—
10 kW
15 kW
Ciśnienie turbodoładowania (bary)
—
1,5
1,9
Temperatura
130 °C
130 °C
165 °C
Przemysł motoryzacyjny stosuje kauczuki:
• ogólnego stosowania (naturalny NR,
butadienowo-styrenowy SBR, butadienowy BR);
• specjalne (nitrylowy NBR, chloroprenowy CR, etylenowo – propylenowy
EPDM);
• specjalistyczne (nitrylowy uwodorniony HNBR, fluorowy FPM, silikonowy VMQ);
Właściwości dynamiczne
gumy oraz jej odporność
na działanie czynników
chemicznych i starzenie
zależą przede wszystkim
od rodzaju kauczuku.
14 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Ideas and solutions in rubber compounding
�����������������������������������������������������������
Zapraszamy na Targi SilesiaRUBBER w dniach 05.11.-07.11.2014!
Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG
www.kraiburg-rubber-compounds.com
Rubber R eview
Elastomery dla węży w instalacjach z turbo-doładowaniem.
Zakres temperaturowy pracy węża
120 – 160 °C
160 – 200 °C
200 – 250 °C
Dobór materiału
do 130 °C– CR, NBR
AEM – 140-165 O C (180 °C)
FVMQ/VMQ – 180-200 °C (210 °C)
ECO 135 °C (150 °C)
HT AEM – 170-180 °C (190-200 °C)
FKM/VMQ – 200-220 °C (230 °C)
Przemysł motoryzacyjny
zwiększa zastosowanie
uszczelek z materiałów
polimerowych o specjalnych
właściwościach,
w tym wykonanych
z FKM, AEM, HT-ACM.
•
Do roku 1950 jedynym materiałem polimerowym stosowanym w pojazdach
były różne rodzaje gum.
elastomery termoplastyczne (TPE,
TPO, TPU).
Wśród wybranych właściwości elastomerów specjalnych warto zwrócić uwagę
na niekiedy złą (w przypadku NBR) i dla
odmiany bardzo dobrą (w odniesieniu
do EPDM) odporność na działanie pro-
mieniowania UV, tlenu i ozonu. Z kolei
odwrotnie wygląda kwestia odporności
na działanie olejów i smarów: dobrej dla
NBR i złej w przypadku EPDM.
Wymogi stawiane uszczelkom strefy silnika obejmują: odporność na działanie temperatury powyżej 135°C, a
także niskich temperatur (-30 do -40°C),
ponadto olejoodporność (oleje o niskiej
lepkości) i odporność na działanie płynów agresywnych. Bardzo istotnym kryterium zastosowania są dobre właściwości uszczelniające (niezmienność kształtu). Zwiększa się stosowanie uszczelek z
materiałów polimerowych o specjalnych
właściwościach, w tym wykonanych z
FKM, AEM, HT-ACM.

Elementy gumowe
stanowią mniej niż 10 proc.
masy samochodu, jednak
spełniają w nim ważne
funkcje i niemożliwe
jest ich wyeliminowanie.
16 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
Czarne złoto oponiarzy
Amerykański rynek sadzy może spodziewać się niedoborów tego produktu, w miarę jak coraz
surowsze przepisy w zakresie emisji szkodliwych substancji wymuszą na lokalnych producentach
ograniczenie wydajności własnych zakładów. Ich miejsce mogą zająć dostawcy chińscy, a coraz
więcej do powiedzenia na światowym rynku mają też producenci z Indii i Rosji.
W
lutym br. firma Cabot poinformowała o wprowadzeniu
na rynek dwóch nowych
sadz do zastosowania w
produkcji bieżników opon. Propel E7 ma
za zadanie zredukować opór toczenia
opony i zużycie paliwa, natomiast Propel
D11 będzie zapewniać wysoką trwałość
bieżnika. Pierwszy z produktów zaprojektowano dla umożliwienia produkcji
opon z obniżonym oporem toczenia bez
pogarszania ich trwałości. Testy laboratoryjne wykazały, że Propel E7 zmniejsza
straty energii typowych mieszanek bieżnikowych o 15 proc., co pozwala na ograniczenie oporu toczenia. Produkt polecany jest do zastosowania m.in. w produkcji
bieżników opon do tirów (również do
ponownego bieżnikowania). Zadaniem
Propel D11 jest zapewnienie wysokiego poziomu wzmocnienia gumy, utrud-
Propel E7 to produkt polecany
do zastosowania w produkcji
bieżników opon dla tirów.
18 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
Chin. Ich przewaga, wyrażająca się w
niższych kosztach produkcji, polega na
łatwym dostępie do smoły pogazowej
(przemysł metalurgiczny). W rezultacie
baryłka chińskiej sadzy kosztuje nawet o
10 dolarów mniej niż amerykańska.
Jak wynika z raportu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, projekt wytwórni sadzy w Knurowie nie
został dostosowany do wymogów ministerstwa środowiska w sprawie standardów emisyjnych.
niającego jej przecinanie, rozdzieranie i
ścieranie, a tym samym wydłużającego
okres eksploatacyjny opony. Odporność
mieszanek gumowych na ścieranie
zwiększono w tym przypadku o 10 proc.
Podstawowe aplikacje to produkcja opon
dla samochodów dostawczych, pojazdów terenowych oraz osobowych.
Tymczasem według prognoz innego
a producenta sadzy z USA, firmy Sid
Richardson Carbon Co, wstępnie już
w 2016 r. w amerykański rynek może
doświadczyć niedoborów tego produktu. Firma zaznacza, że dojdzie do tego
w przypadku, gdy w najbliższym czasie producenci opon zrealizują wszystkie zapowiedzi dotyczące zwiększenia
wydajności w swoich zakładach. Według
firmy, łączna produkcja sadzy w USA
i Meksyku sięga obecnie ok. 2,1 mln
ton rocznie. Jednak starania amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA),
zmierzające do ograniczenia emisji tlenku siarki i azotu, spowodują w ciągu
najbliższych 5 lat redukcję wydajności
do poziomu 1,86 mln ton. Zatem biorąc
pod uwagę prognozy zapotrzebowania
na rok 2020, na północnoamerykańskim
rynku może zabraknąć wówczas blisko
211 mln ton sadzy. Według Sid Richardson
Carbon, spadek produkcji firm amerykańskich mogą wykorzystać producenci z
www.rubber.pl
W wyniku działań amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska (EPA), dążącej do ograniczenia emisji tlenku
siarki i azotu przez przemysł USA, w ciągu najbliższych 5 lat
produkcja sadzy spadnie tam do poziomu 1,86 mln ton.
Należąca do Omsk Carbon Group wytwórnia sadzy
w Wołgogradzie wytwarza rocznie 140 tys. ton produktu.
Pierwszym producentem sadzy, który
osiągnął porozumienie z EPA, był Cabot.
Firma zobowiązała się do wdrożenia
zaawansowanej technologii monitoringu
w swoich amerykańskich wytwórniach.
Koszt instalacji nowego systemu wyniesie
85 mln dolarów. Kwestia bezpieczeństwa
produkcji bywa problemem również dla
producentów sadzy w Polsce. Przykładem
może być podjęta w maju br. przez prezydenta Knurowa decyzja o nieudzieleniu pozwolenia na budowę zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w tym
mieście. Kluczowa dla sprawy okazała się
negatywna opinia Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. Raport RDOŚ na
temat inwestycji planowanej przez firmę
Kooperator wykazał szereg braków i niezgodności. W załączonej dokumentacji
brak m.in. analizy oddziaływania instalacji na stan powietrza. Projekt nie został
w pełnym zakresie dostosowany do
wymogów ministerstwa środowiska w
sprawie standardów emisyjnych, wymagań dotyczących prowadzenia procesu
termicznego przekształcania odpadów
oraz prowadzenia pomiarów wielkości
emisji i ilości pobieranej wody.
Takich problemów nie ma Omsk
Carbon Group. Latem tego roku w
Wolnej Strefie Ekonomicznej Mohylew
na Białorusi rosyjska firma uruchomiła budowę wytwórni sadzy o rocznej
wydajności rzędu 120 tys. ton (od 2017
r.). Koszt inwestycji szacuje się na 85
mln euro. Produkcja będzie przeznaczona na rynek krajowy i europejski. Omsk
Carbon ma już dwie wytwórnie sadzy:
w Omsku i Wołgogradzie, o wydajności, odpowiednio, na poziomie 260 tys.
i 140 tys. ton. Firma jest największym
w Rosji producentem sadzy, oferującym ponad 30 gatunków tego surowca.
Najnowszy projekt pozwoli jej zwiększyć
udział w rynku światowym do 5,6 proc.
Tegoroczne plany zakładały m.in. ekspansję na rynek północnoamerykański,
realizowaną poprzez otwarcie biur handlowych w USA i Kanadzie.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
19
Rubber R eview
Drogi pełne gumy
Technologię modyfikacji asfaltów drogowych gumą stosuje się na świecie od ponad 30 lat.
W Polsce takie podejście ma nadal rangę nowej technologii, chociaż innowacyjnych projektów
przybywa. Między innymi w okolicach Gdowa (woj. małopolskie) zakończono niedawno budowę
jednego z odcinków obwodnicy tej miejscowości. Podczas prac wykorzystano nowoczesną
mieszankę mineralno-asfaltową, która zapewni okolicznym mieszkańcom redukcję hałasu
i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
O
czekiwany efekt ma przynieść
zastosowanie produktu gdańskiej spółki Lotos Asfalt – asfaltu z dodatkiem gumy Modbit
CR – umożliwiającego redukcję hałasu
o około jedną trzecią w porównaniu do
standardowych nawierzchni jednowarstwowych. Ze względu na stale rosnące
natężenie ruchu, problem hałasu wywoływanego przez samochody dotyczy nie
tyle wielkich miast, co przede wszystkim
stref przyległych do dróg o dużym natężeniu. Opracowany przez Lotos Asfalt
materiał pozwala na budowę nawierzchni minimalizujących tę uciążliwość.
Dodatkowo Modbit CR jest produktem
ekologicznym: przy jego wytwarzaniu
wykorzystuje się m.in. materiał pochodzący z recyklingu opon.
Lotos Asfalt
uczestniczył
w IX targach
AUTOSTRADAPOLSKA podczas
których asfalt
modyfikowany
gumą otrzymał
medal w kategorii
produkt.
zastosowanie tego produktu do budowy
warstw ścieralnych nawierzchni dróg. Do
wyprodukowania nawierzchni asfaltowej
modyfikowanej gumą o długości 1 km,
szerokości 6 m i grubości 4 cm, potrzeba
niemal 400 opon samochodowych.
Według oceniających nowy materiał
specjalistów z Politechniki Warszawskiej,
jest on odporny na starzenie, ma rozszerzony zakres lepko-sprężysty, podwyższoną konsystencję (lepkość) w wysokiej
temperaturze użytkowej oraz wysoką elastyczność w temperaturze niskiej. Dzięki
temu w niskiej temperaturze nie pęka, a
w wysokiej jest elastyczny. W listopadzie
2012 roku, podczas remontu odcinka
drogi krajowej nr 92 koło Kłodawy, po
raz pierwszy na dużą skalę asfalt opracowany przez Lotos zastosowała firma
Skanska. Wykorzystanie materiału na
tego typu drodze to efekt pozytywnych
doświadczeń z odcinka testowego w
Sycowie koło Wrocławia, wykonanego
w lipcu 2012. Odcinek ten znajdował się
na obciążonej ciężkim ruchem drodze
dojazdowej do wytwórni mas bitumicznych.
Technologię modyfikacji asfaltów
drogowych gumą stosuje się na świecie
od ponad 30 lat. Materiał tego rodzaju
Modbit CR jest termostabilnym
asfaltem modyfikowanym z dodatkiem
gumy, charakteryzującym się podwyższoną odpornością na starzenie i rozszerzonym zakresem lepko-sprężystym.
Opracowując technologię połączenia
odpadów gumowych z lepiszczem asfaltowym i tradycyjnym modyfikatorem,
uzyskano innowacyjny wyrób o podwyższonych właściwościach użytkowych. Modbit CR wykazuje własności
przeciwpoślizgowe, które wpływają na
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zawdzięcza to specjalnej, otwartej
strukturze, która odprowadza nadmiar
wody i zwiększa komfort jazdy podczas
jesiennych i zimowych dni. Wdrożona
przez Lotos technologia produkcji asfaltu z dodatkiem gumy pochodzącej ze
zużytych opon pozwala na szerokie
20 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
Opony samochodowe, podobnie jak
nawierzchnia drogowa, są narażone na
duże obciążenia, siły tarcia i niekorzystne
warunki atmosferyczne, dlatego odzyskana
z nich guma jest materiałem, który można
efektywnie wykorzystać do budowy trwałych
nawierzchni asfaltowych.
Po raz pierwszy technika utylizacji gumy ze zużytych opon została
zastosowana w 1966 roku w stanie Arizona – zauważono wówczas, że
zmieszany z asfaltem miał gumowy zwiększa elastyczność lepiszcza.
www.rubber.pl
otrzymywany jest w wyniku zmieszania
tradycyjnego asfaltu drogowego z miałem gumowym o określonych właściwościach, w specjalnie skonstruowanych do
tego celu urządzeniach. Otrzymuje się
warstwę bitumiczną o dużej odporności
na spękania w niskich temperaturach
i stabilną w wysokich temperaturach.
Podczas gdy w Polsce takie podejście
wciąż ma rangę nowej technologii, od lat
jest dobrze znane w USA. Pionierska technika utylizacji gumy ze zużytych opon
została po raz pierwszy zastosowana w
1966 roku w stanie Arizona. Zauważono
wówczas, że zmieszany z asfaltem miał
gumowy, w czasie podgrzewania zwiększa elastyczność lepiszcza. Tak zmodyfikowana mieszanka posłużyła do napraw
lokalnych uszkodzeń asfaltu.
Warto podkreślić, że do tej pory produkcja lepiszczy gumowo-asfaltowych
przy wytwórni wymagała skomplikowanych urządzeń, co ograniczało zastosowanie tej technologii. Główną zaletą
materiału opracowanego przez Lotos,
jest możliwość transportowania go na
dalekie odległości – przeciwnie niż w
przypadku dostępnych dotychczas asfaltów modyfikowanych gumą, dla których
istnieje zagrożenie, że granulat asfaltowy
będzie się oddzielał od struktury całości.
Podejmując kilka lat temu prace nad
stworzeniem Modbit CR, Lotos postawił
sobie za cel opracowanie odpowiednika
stosowanego dziś asfaltu modyfikowanego polimerami (PMB), klasyfikowanego wg normy EN 14023. Nowy produkt
nie stwarza trudności w transporcie i
magazynowaniu, a w zastosowaniach
drogowych ma parametry użytkowe nie
gorsze niż asfalt modyfikowany polimerami. Przeprowadzone na Politechnice
Warszawskiej badania potwierdziły stabilność wyrobu: zachowuje się on bardzo podobnie do asfaltów modyfikowanych polimerami i może być stosowany
do warstw ścieralnych nawierzchni dróg
w Polsce.
Lotos Asfalt jako pierwszy producent
w Polsce opracował i wdrożył technologię produkcji asfaltów modyfikowanych
gumą bezpośrednio w rafinerii. Uzyskano
produkt zwiększający odporność
nawierzchni drogowych na spękania termiczne i mechaniczne, o właściwościach
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
21
Rubber R eview
reologicznych wpływających na wzrost
trwałości nawierzchni asfaltowej. Badania
cech asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy po starzeniu długotrwałym
wykazały, że jego parametry w niskiej
temperaturze eksploatacji przewyższają
właściwości tradycyjnego asfaltu drogowego, a nawet asfaltu modyfikowanego
jedynie typowym modyfikatorem polimerowym. Modbit CR spełnia wymagania norm wobec polimero-asfaltów
rodzaju 45/80-55, powszechnie stosowanych do warstw ścieralnych nawierzchni drogowych. Produkt osiągnął pełną
zgodność z wymaganiami technicznymi
normy klasyfikacyjnej PN-EN 14023:2011 i
podobnie jak lepiszcza tradycyjne, może
być przechowywany i transportowany
na gorąco. Badania stabilności wykazały
wysoką jednorodność i stałość właściwości magazynowanego asfaltu w ciągu
7 dni.
Producent asfaltu Modbit CR rekomenduje go do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych w warstwach
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
o wymaganej wysokiej odporności na starzenie, zmęczenie oraz działanie niskich
temperatur. Według Lotos Asfalt, Modbit
CR jest idealnym lepiszczem do produkcji
mieszanek o nieciągłym uziarnieniu oraz
o strukturze otwartej, do budowy dróg
ze wskazaniem redukcji hałasu. Spółka
podkreśla, że zastosowanie rozdrobnionej gumy z recyklingu opon samochodowych jako materiału służącego do
poprawy jakości nawierzchni asfaltowych jest jednym z najefektywniejszych
sposobów zagospodarowania odpadów
gumowych. Opony samochodowe,
podobnie jak nawierzchnia drogowa, są
narażone na duże obciążenia, siły tarcia
i niekorzystne warunki atmosferyczne,
dlatego guma odzyskana ze zużytych
opon jest materiałem, który efektywnie
można wykorzystać do budowy trwałych nawierzchni asfaltowych.
Lotos nie jest jedyną w naszym kraju
firmą pracującą nad szerszym wykorzystaniem asfaltu modyfikowanego gumą.
Spółka Strabag realizuje obecnie dwa
kontrakty z zastosowaniem asfaltów
modyfikowanych gumą pochodzącą
z rozdrobnienia zużytych opon samochodowych. Ich łączna wartość przekracza 36 mln zł. Między miejscowościami
Kamień i Byków w powiecie wrocław-
22 l
skim, na odcinku o długości około 2,5
km wbudowano warstwę ścieralną o
grubości 5 cm z mieszanki opracowanej wspólnie z Politechniką Warszawską.
Formuła o znacznie większej ilości miału
gumowego w asfalcie przeszła pomyślnie wszelkie próby wytrzymałościowe na
doświadczalnym odcinku w Pruszkowie.
Asfalt modyfikowany gumą jest produktem ekologicznym:
przy jego wytwarzaniu wykorzystuje się m.in. materiał
pochodzący z recyklingu opon.
Ze względu na stale rosnące natężenie ruchu, problem
hałasu wywoływanego przez samochody dotyczy nie tyle
wielkich miast, co przede wszystkim stref przyległych do
dróg o dużym natężeniu.
Asfalt modyfikowany gumą otrzymuje się w wyniku
zmieszania tradycyjnego asfaltu drogowego z miałem
gumowym o określonych właściwościach, w specjalnie
skonstruowanych do tego celu urządzeniach.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
Kolejna tegoroczna inwestycja z
zastosowaniem modyfikowanego asfaltu firmy Strabag realizowana jest na
zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie. Umowa
zakłada budowę ponad 16 km drogi
wojewódzkiej pomiędzy Jarosławiem
a Pruchnikiem, z czego prawie 11 km
powstanie z zastosowaniem tzw. cichej
nawierzchni. Specjalna technologia pojawi się na odcinku, na którym występują ograniczenia poziomu hałasu ze
względu na występującą tam zabudowę
wielorodzinną. Na potrzeby tej inwestycji
opracowywana jest rzadko stosowana
w Polsce mieszanka SMA 5, która dzięki
odpowiednim proporcjom zastosowanych w niej materiałów, będzie charakteryzowała się strukturą, pozwalającą
na obniżenie hałasu powstającego od
poruszających się po niej pojazdów.
Zastosowanie gumy dodatkowo zwiększy trwałość budowanej warstwy i poprawi jej parametry wytrzymałościowe.
Oba zastosowania są kolejnym etapem wdrażania i komercjalizacji technologii modyfikacji asfaltów drogowych
gumą pochodzącą z rozdrobnienia zużytych opon. Po trwających 3 lata pracach
badawczych, uruchomieniu i zastosowaniu urządzenia do modyfikacji asfaltu
gumą, a następnie wybudowaniu odcinka doświadczalnego przyszedł czas na
komercyjne wykorzystanie opracowanej
technologii. Równolegle do wykonywanych inwestycji, w ramach projektu
badawczego dofinansowanego z funduszy PARP pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku
technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą”, trwają prace nad ukończeniem specyfikacji technicznych oraz
poradnika stosowania asfaltów modyfikowanych gumą, z których będą mogli
korzystać inwestorzy realizujący projekty
w całej Polsce.

Źródła: Lotos, Strabag
www.rubber.pl
Rubber R eview
Ciśnienie pod kontrolą
Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
musi być montowany obowiązkowo w każdym nowo rejestrowanym samochodzie
od 1 listopada 2014 roku. UE zrobiła tym samym duży krok w kierunku bezpieczeństwa na drogach,
a także ochrony środowiska.
T
PMS (ang. tire pressure monitoring system), to elektroniczny
system monitorowania ciśnienia
w oponach, alarmujący kierowcę
o odchyleniu od normy wartości ciśnienia w ogumieniu. Zgodnie z rozporządzeniem UE 661-2009 instalacja TPMS
jest obowiązkowa we wszystkich nowo
homologowanych modelach samochodach osobowych (klasa M1) od 1 listopada 2012, oraz we wszystkich nowych
samochodach (klasa M1) od 1 listopada
2014 roku. System musi również działać po zmianie opon lub całych kół na
zimowe.
Continental, jeden z czołowych
dostawców rozwiązań dla branży motoryzacyjnej szacuje, że nawet ponad 80
proc. wszystkich samochodów osobowych ma nieprawidłowe ciśnienie w
oponach. Tymczasem spełnianie norm w
tym zakresie znacząco zwiększa bezpieczeństwo jazdy, pozwala na wydłużenie
czasu eksploatacji opon oraz ma wpływ
na zmniejszenie zużycia paliwa.
Na rynku dostępne są obecnie dwa
rodzaje układów monitorujących ciśnienie w oponach – pośredni i bezpośredni. System pośredni reaguje na zmianę
obwodu toczenia opony wykorzystując
czujniki ABS/ESP i jest aktywowany powyżej 20-procentowego ubytku ciśnienia. Z
kolei system bezpośredni jest dużo bardziej precyzyjny, ponieważ ciśnienie jest
mierzone za pomocą fal radiowych w
czasie rzeczywistym. System bezpośredni wykorzystuje specjalny czujnik TPMS
w kole z dokładnością do +/- 0,1 bara
oraz +/- 0,2 stopni Celsjusza.
Czujniki TPMS od Continental umieszczane są na wewnętrznej stronie felgi w
każdym kole. Według firmy, oferowany
24 l
przez nią bezpośredni system pomiaru
ciśnienia zapewnia szybsze i bardziej
dokładne działanie. Ponadto, umożliwia wyświetlanie danych dla każdej
opony w czasie rzeczywistym. Czujniki
TPMS są wyposażone w czujnik ciśnienia, temperatury, zasilanie bateryjne
oraz odpowiedni układ elektroniczny. W
przypadku stwierdzenia problemów z
ciśnieniem w oponie, komputer sygna-
lizuje kierowcy, w którym kole nastąpił
spadek. Głównym celem wprowadzenia obowiązkowego systemu kontroli
ciśnienia jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach.
Według danych, na które powołuje
się Continental, aż 82,5 proc. wszystkich kierowców jeździ z nieprawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach.
Tymczasem ciśnienie niższe o 0,6 bara
Służący kontroli ciśnienia w ogumieniu czujnik VDO REDI, który Continental
wprowadził na europejski rynek, otrzymał nagrodę Innovation Awards 2014
w kategorii „Parts & Components” na ostatnich targach Automechanika we
Frankfurcie nad Menem.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
Niedopompowane opony to
nie tylko straty wynikające
z nadmiernego zużycia
paliwa i samych opon, ale też
nieprawidłowe zachowanie
samochodu podczas jazdy.
prowadzi już do 4 procent wzrostu zużycia paliwa z powodu wyższych oporów
toczenia, a także znacznie skraca średnią
długość życia i czas eksploatacji opony.
Z kolei jak wynika z badań, które co roku
przeprowadza koncern Bridgestone, na
oponach z nieodpowiednim ciśnieniem
jeździ dwie trzecie kierowców w Europie,
co stanowi ponad 200 mld litrów zmarnowanego paliwa i 4,8 mln ton dodatkowej emisji CO2.
Bridgestone przypomina, że bardzo
istotny w zachowaniu bezpieczeństwa
na drodze jest rodzaj opony montowanej w samochodzie. Producenci coraz
częściej łączą system TPMS z oponami o
konstrukcji Run Flat. Opony wyposażone
w tę technologię mają wysoką wytrzymałość i gwarantują dużo większe bezpieczeństwo na drodze. Pierwsza generacja opon Run Flat Tyre została stworzona
przez japońską firmę pod koniec lat 80.
z myślą o wyposażeniu samochodów dla
osób niepełnosprawnych, a pierwszym
www.rubber.pl
Na oponach z nieodpowiednim ciśnieniem
jeździ dwie trzecie kierowców w Europie – to
ponad 200 mld litrów zmarnowanego paliwa
i 4,8 mln ton dodatkowej emisji CO2.
seryjnym samochodem z zamontowanymi oponami Run Flat było Porsche 959 z
1987 roku.
Posiadając opony Run Flat, użytkownik nie musi martwić się o zagrożenia
związane z bezpośrednim niebezpieczeństwem wynikającym z jej przebicia czy pęknięcia. Taka opona zupełnie nie różni się z zewnątrz od zwykłej.
Różnica jest w konstrukcji wewnętrznej
– wzmocniona ściana boczna i strefa
stopki amortyzuje utratę ciśnienia, dzięki
czemu opona ulega jedynie nieznacznemu odkształceniu, a kierowca nie odczuwa zmiany w komforcie prowadzenia
pojazdu. I tu potrzebna jest kontrolka
pomiaru ciśnienia w oponach, gdyż dla
kierowcy jadącego na oponach tego
typu moment przebicia jest praktycznie
niezauważalny.
Należy jednak pamiętać, aby w takiej
sytuacji nie podróżować za długo, ani ze
zbyt dużą prędkością. Na ścianie bocznej opony jest informacja o maksymalnej prędkości z jaką może poruszać się
pojazd. Technologia Run Flat Bridgestone
gwarantuje jazdę na uszkodzonej oponie
na odcinku nawet do ponad 80 km ze
średnią prędkością 90 km/h.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
25
Rubber R eview
Opona bez powietrza,
pogromca śniegu i inwestycje
Air Free to nazwa modelu opon niepneumatycznych. Ich drugą generację, która ma szansę
zrewolucjonizować globalny rynek ogumienia, zaprezentowała niedawno firma Bridgestone.
Koncern chwali się też nową linią opon zimowych oraz planami zwiększenia produkcji w Polsce.
R
ewolucyjny model opony Air
Free ma zwiększoną nośność,
jest bardziej ekologiczny i cechuje się lepszymi parametrami
jezdnymi. Najnowsze modyfikacje wprowadzone w oponach koncepcyjnych Air
Free zbliżają Bridgestone o jeden krok do
wprowadzenia na ogólnodostępny rynek
opon niewymagających powietrza.
Dzięki wyjątkowej strukturze rozmieszczonych we wnętrzu opony
szprych, które przenoszą ciężar pojaz-
du, nie trzeba już okresowo dopompowywać kół – to zaś oznacza niższe
wymagania w zakresie utrzymania opon.
Jednocześnie konstrukcja opon Air Free
eliminuje problem przebitego ogumienia.
Ponadto, szprychy zostały wykonane z
Dzięki
wyjątkowej
strukturze
rozmieszczonych we
wnętrzu opony
szprych, które
przenoszą
ciężar pojazdu,
nie trzeba
już okresowo
dopompowywać kół.
26 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
wytrzymałej żywicy termoplastycznej,
która wraz z gumą bieżnika, może być
poddana recyklingowi, co z kolei przyczynia się do bardziej wydajnego wykorzystania zasobów.
Bridgestone może zapewnić jeszcze
wyższy poziom ochrony środowiska i
bezpieczeństwa, poprzez uzyskanie
wyjątkowo niskiego oporu toczenia i
obniżania emisji CO2 za pomocą cyklicznego wykorzystania zasobów ze zużytych opon oraz materiałów recyklingowanych do ponownej produkcji nowych
opon.
www.rubber.pl
Bridgestone, projektując strukturę
szprych, wykorzystuje wysoce wytrzymałą i elastyczną żywicę, a także symulację metodą elementów skończonych
(Finite Element Method, FEM). Dzięki
zwiększonej nośności i lepszej trakcji,
druga generacja opon koncepcyjnych Air
Free zapewnia większą wszechstronność
w porównaniu do opon pierwszej generacji. Możliwe stało się także podróżowanie z większą prędkością w pojazdach
ultralekkich.
Około 90 % energii traconej w wyniku
oporu toczenia pochodzi z powtarza-
Dzięki
zwiększonej
nośności
i lepszej
trakcji opon
Air Free
możliwe
stało się
podróżowanie
z większą
prędkością
w pojazdach
ultralekkich.
jących się zmian kształtu opony podczas jazdy. W oponach Air Free drugiej
generacji, firmie Bridgestone udało się
znacząco obniżyć utratę energii poprzez
zastosowanie unowocześnionych technologii materiałowych i uproszczenia samej budowy opon. W rezultacie,
opony koncepcyjne Air Free osiągnęły
ten sam niski poziom oporu toczenia, jak
pneumatyczne, paliwooszczędne opony
Bridgestone.
Bridgestone prowadzi prace nad oponami koncepcyjnymi Air Free, ponieważ
są one bardziej przyjazne dla środowiska
niż opony istniejące obecnie, a celem
jest jak najszybsze wprowadzenie ich do
zastosowań komercyjnych w szerokiej
gamie pojazdów. Opony te, to jedna z
inicjatyw firmy, których celem jest stosowanie w całości zrównoważonych materiałów i przyczynienie się do osiągnięcia
uzgodnionych globalnie celów redukcji
emisji CO2 (obniżenie o co najmniej 50%)
w ramach długofalowej wizji przedsiębiorstwa.
Pogromca śniegu
Inną nowością w ofercie Bridgestone
jest Blizzak LM001 - najbardziej zaawansowana linia opon zimowych, idealna
dla warunków atmosferycznych panujących w Europie Środkowej i Wschodniej.
To właśnie ten model będzie wyznaczał standardy w kategorii produktów
zimowych. Swoje doskonałe parametry
opona zawdzięcza unikalnej budowie.
Model charakteryzuje się oryginalnym
wzorem bieżnika z szerokimi rowkami
odpływowymi - horn lugs. Rozszerzają
się one w kierunku barku bieżnika, co
umożliwia między innymi skuteczniejsze
usuwanie wody i błota pośniegowego, a
w konsekwencji zwiększa przyczepność
do jezdni i poprawia parametry hamowania. Kierunkowy wzór dużych rowków
w znacznym stopniu poprawia właściwości trakcyjne opony na zaśnieżonej
nawierzchni.
Innowacyjny wzór lameli 3D, które
występują w tym modelu, ma korzystny
wpływ na przyczepność i właściwości
jezdne. Lamele zapewniają doskonały
„efekt krawędzi” na śliskiej nawierzchni, co znacznie poprawia trakcję prowadzonego auta – zaokrąglone krawędzie
zmniejszają zawirowania wody (która
pojawia się przy ostrych krawędziach),
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
27
Rubber R eview
Model Blizzak LM001
charakteryzuje się
oryginalnym wzorem
bieżnika z szerokimi rowkami
odpływowymi, które
umożliwiają skuteczniejsze
usuwanie wody i błota
pośniegowego.
co poprawia jej przepływ. Model LM001
został także objęty programem redukcji wagi, dzięki zastosowaniu nowych
materiałów konstrukcyjnych opony
te są dużo lżejsze od poprzedniczek,
co znacznie ogranicza zużycie paliwa
i zmniejsza emisję CO2 do atmosfery.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest niższa
emisja hałasu, którą osiągnięto poprzez
28 l
W poznańskiej fabryce firma produkuje 30 tys. opon dziennie, z czego 90 proc.
trafia na rynki zagraniczne. Celem inwestycji jest zwiększenie produkcji
i udoskonalenie jej jakości.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
rozproszenie energii dźwięku na większą
liczbę częstotliwości w porównaniu do
poprzednika LM001.
Model Blizzak LM001 jest dostępny na rynku od września 2014. Opony
już zdążyły udowodnić swoje niezrównane parametry na jednym z najbardziej wymagających torów w Europie
– na poligonie testowym Vidsel, gdzie
zamontowane na kołach VW Golfa VII
1.4 TS dowiodły swoich właściwości w
porównaniu do jednego z największych
rynkowych konkurentów. W bieżącym
roku opona jest dostępna w 7 rozmiarach o średnicy 14 lub 16 cali. Począwszy
od roku 2015, gama rozmiarów zostanie
rozszerzona do 54 modeli o średnicy od
14 do 20 cali.
No 1 na świecie
Bridgestone nieprzerwanie od sześciu lat jest największym na świecie
producentem opon i wyrobów z gumy.
Potwierdzają to wyniki najnowszego
rankingu opracowanego przez magazyn Tire Business. Global Tire Company
Rankings 2014 to coroczny ranking producentów opony na świecie. Podstawą
do przyznawania ocen w zestawieniu
są wyniki i potencjał finansowy firm w
zakresie produkcji i sprzedaży opon.
Bridgestone utrzymał miejsce na
szczycie notując sprzedaż opon na pozio-
www.rubber.pl
mie 27.4 miliardów dolarów co stanowi
ponad 85 % przychodów firmy. Koncern
wyprzedził kolejnego na liście konkurenta o blisko 2 mld dolarów. Całkowity
przychód firmy w 2013 roku, obejmujący
pozostałe obszary działalności koncerny
wyniósł ponad 36 mld USD.
Najwyższa pozycja Bridgestone w
światowych rankingach jest wynikiem
przemyślanej strategii firmy polegającej
na dywersyfikacji udziałów w mniejszych
spółkach oraz systematyczne inwestowanie w rozwój nowoczesnych technologii.
Łącznie, 10 najlepszych firm produkujących opony stanowi prawie 63 procent
zeszłorocznej sprzedaży opon na całym
świecie.
Koncern Bridgestone na całym świecie zatrudnia ponad 140 tys. osób w 178
zakładach. W Europie firma posiada 9
fabryk w sześciu krajach (Belgia, Francja,
Włochy, Polska, Węgry i Hiszpania) i
zatrudnia 12,5 tys. pracowników. W 2012
roku przychody Bridgestone ze sprzedaży na rynku europejskim wyniosły 3,5
mld euro.
Bridgestone
nieprzerwanie od
sześciu
lat jest
największym
na świecie
producentem
opon
i wyrobów
z gumy.
pracowników. Bridgestone ma w Polsce
dwie fabryki. Jedna z nich, w Poznaniu,
produkuje opony do samochodów osobowych, vanów oraz SUV-ów. Druga,
w Stargardzie Szczecińskim, wytwarza
opony do ciężarówek, autobusów i
innych dużych pojazdów.
Celem inwestycji w Poznaniu jest
zwiększenie produkcji i udoskonalenie
jej jakości. Koszt rozbudowy zakładów
wyniesie 105 mln euro, a realizacja inwestycji przyniesie 200 miejsc pracy. W
poznańskiej fabryce firma produkuje 30
tys. opon dziennie, z czego 90 proc. trafia
na rynki zagraniczne. Produkuje się tu
opony klasy premium typu run flat tyre
oraz opony o niskim oporze toczenia.
Odbiorcami są m.in. tacy producenci aut,
jak BMW czy Mercedes.
W Stargardzie Szczecińskim inwestycje koncernu sięgają 120 milionów
euro, dzięki czemu w tamtejszej fabryce
powstaje 120 nowych miejsc pracy. W
zakładzie wytwarzającym wielkogabarytowe opony do ciężarówek, autobusów
i innych dużych pojazdów, Bridgestone
zrealizuje projekt polegający na wdrożeniu produkcji bieżników do procesu
bieżnikowania opon. Obniży to koszty
eksploatacji dużych opon, wydłuży czas
ich użytkowania, a tym samym przyniesie znaczne korzyści środowiskowe. 
Inwestycje w Polsce
Latem japoński koncern poinformował o nowych inwestycjach na terenie
Polski. Realizacja projektów o wartości
225 mln euro pozwoli firmie zatrudnić
w naszym kraju ponad 300 nowych
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
29
Rubber R eview
Michelin
Opony na wszystkie nawierzchnie
i nowoczesne wycieraczki
Nowatorskie ogumienie odpowiedzią na zmiany klimatyczne.
Michelin rozszerza również swoją ofertę akcesoriów samochodowych.
B
ezpieczeństwo zimą nabiera
szczególnego znaczenia, bo
właśnie o tej porze roku odnotowuje się najwięcej wypadków drogowych spowodowanych
przez utratę przyczepności Ze statystyk
wypadków drogowych wynika, że między październikiem a kwietniem tylko
4 procent incydentów odnotowuje się
podczas jazdy po śniegu, zaś najwięcej,
bo aż 57 procent, na nawierzchniach
suchych. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Katedrę Badań
Przyczyn Wypadków Drogowych na
Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie
(VÜFO). Analizując te badania, specjaliści Michelin skonstruowali oponę, która
zapewnia przyczepność na wszystkich
zimowych nawierzchniach.
Opona MICHELIN
Alpin 5 powstała
w odpowiedzi na
zmiany klimatyczne w Europie
– ma zapewniać
bezpieczeństwo
nie tylko podczas
jazdy na ośnieżonych nawierzchniach, lecz także
na drogach
mokrych, suchych
lub oblodzonych.
nawierzchniach przy jednoczesnym
zachowaniu niskich oporów toczenia.
Nowa mieszanka opiera się na czwartej
generacji technologii Helio Compound i
zawiera olej słonecznikowy pozwalający
na zachowanie właściwości gumy i jej
elastyczności w niskiej temperaturze.
Michelin zastosował w nowych oponach
technologię Stabili Grip, która opiera się
na samoblokujących się lamelach i efektywnym powrocie rzeźby bieżnika do
pierwotnego kształtu. Samoblokujące
się klocki zapewniają optymalny kontakt
opony z podłożem i większą precyzję
kierowania (efekt „śladu”).
Kierunkowy bieżnik nowej opony
MICHELIN Alpin 5 ma głębokie rowki i
specjalnie zaprojektowane klocki bieżnika dla uzyskania efektu „raków i trybów”
w obszarze kontaktu opony ze śniegiem.
Przy powrocie klocków do pierwotnego
kształtu boczne rowki skutecznie odprowadzają wodę, dzięki czemu zmniejszają
ryzyko aquaplaningu. Lamele w bieżniku opony działają jak tysiące małych
pazurów zapewniających większą przyczepność i lepszą trakcję. W porównaniu
z poprzednią generacją bieżnik nowej
opony MICHELIN Alpin 5 ma 12% więcej
krawędzi, 16% więcej nacięć i o 17%
wyższy stosunek gumy do rowków i
kanałów.
Nie tylko opony, ale również dobra
widoczność kierowcy w znaczący sposób wpływają na bezpieczeństwo na
Opona MICHELIN Alpin 5 powstała
w odpowiedzi na zmiany klimatyczne w Europie, gdzie z powodu coraz
mniejszych opadów śniegu ogumienie
zimowe musi zapewnić bezpieczeństwo
nie tylko podczas jazdy na ośnieżonych
nawierzchniach, lecz także na drogach
mokrych, suchych lub oblodzonych.
By sprostać tym złożonym warunkom,
opona MICHELIN Alpin 5 została zaprojektowana w oparciu o zaawansowane
technologie wykorzystane w rzeźbie
bieżnika i składzie mieszanki gumy.
Michelin jako pierwszy producent
zastosował w mieszance gumy bieżnika opony zimowej elastomery funkcjonalne, które zapewniają większą przyczepność na mokrych i zaśnieżonych
30 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
drodze. Mając to na uwadze, wraz z
nadejściem sezonu jesienno-zimowego
Michelin wprowadza do swojej oferty akcesoriów wysokiej jakości płaskie
wycieraczki. Dzięki temu, że równomiernie i z odpowiednio dużym naciskiem
przylegają do szyby, kierowca ma stale
wolne pole widzenia – także przy silnym deszczu, opadach śniegu i wyższej prędkości. Produkt dostępny jest
w dziesięciu długościach, dzięki czemu
wycieraczki pasują do najczęściej spotykanych na rynku modeli samochodów
osobowych.
Płaskie wycieraczki o aerodynamicznym kształcie wyróżniają się specjalnym symetrycznym spojlerem, który
tworzy stały nacisk i zapewnia równomierne przyleganie pióra wycieraczki
do szyby. Zapobiega to przede wszystkim powstawaniu smug wpływających
na mniejszą widoczność kierowcy.
Dodatkowo taka konstrukcja zapewnia
niski poziom szumów i zwiększa komfort jazdy. Do produkcji wycieraczek
wykorzystano naturalny kauczuk, który
w porównaniu z syntetyczną gumą
charakteryzuje się większą elastycznością w niskich temperaturach, a brzegi
piór są szczególnie odporne na zużycie.
Wycieraczki, pokryte powłoką nano-coating skutecznie odprowadzającą
wodę, są odporne na korozję, działanie
promieni UV i ozonu.

Płaskie wycieraczki
o aerodynamicznym kształcie
zapewniają stały nacisk
i równomierne przyleganie pióra
wycieraczki do szyby, co zapobiega
powstawaniu smug wpływających
na mniejszą widoczność.
Nowa mieszanka bazuje na czwartej generacji technologii Helio Compound
– zawiera olej słonecznikowy pozwalający na zachowanie właściwości gumy
i jej elastyczności w niskiej temperaturze.
www.rubber.pl
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
31
Rubber R eview
Lanxess
Materiały do produkcji turbin
i zastosowań przemysłowych
Nowa odmiana elastomeru może zastąpić kauczuk naturalny. Lanxess podpowiada również, jak
zwiększyć ochronę inwestycji w segmencie „zielonej energii”.
K
eltan 9565Q, elastomer o wysokiej masie cząsteczkowej, ma
być alternatywą dla kauczuku
naturalnego m.in. w motoryzacji i innych aplikacjach przemysłowych.
Struktura Keltanu 9565Q zapewnia mu
wytrzymałość i sprężystość wspomnianego materiału, a zarazem własności ułatwiające obróbkę oraz funkcjonowanie w
wysokich temperaturach – podnosząc
tym samym wydajność produkcji i ograniczając jej koszty. Wysoką odporność na
temperaturę, promieniowanie UV oraz
oddziaływanie ozonu zawdzięcza Keltan
budowie łańcucha polimerowego. Nowy
elastomer może służyć do produkcji elementów tłumiących wibracje, uszczelek
do drzwi, węży czy pasów, a także do
modyfikacji tworzyw sztucznych, jako
dodatek do kabli oraz w różnych zastosowaniach budowlanych.
Inne swoje produkty Lanxess poleca
konstruktorom turbin wiatrowych, którzy starają się zabezpieczyć je zarówno
przed występowaniem pożarów, jak i ich
skutkami. Do produkcji dużych turbin najlepszym materiałem ma być bezhalogenowy kauczuk etyleno-winylo-octanowy
(EVM) na rynku dostępny pod nazwą
Levapren. Według firmy, jego użycie w
tego typu instalacjach znacząco zmniejsza ryzyko pożaru w pobliżu prądnic,
pomaga też zabezpieczyć duże inwestycje w przypadkach, gdy do pożaru dojdzie. Levapren znajduje zastosowanie w
gondolach turbin wiatrowych, zwłaszcza
w osłonach kabli. Materiał ten łatwo poddaje się obróbce. Nie zawiera halogenów,
a ponadto jest w stanie przyjąć wysoką
zawartość bezhalogenowych substancji
32 l
Keltan 9565Q
może służyć m.in.
do produkcji
elementów
tłumiących
wibracje.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
opóźniających zapłon (np. wodorotlenku
glinu).
W przypadku pożaru instalacji technicznej największe szkody występują
zazwyczaj nie na skutek działania wysokiej temperatury płomieni, ale w wyniku
korozyjnego dziania gazów powstających w procesie spalania. Według nie-
mieckiej firmy, w razie pożaru należy
przeciwdziałać tworzeniu się kwasu chlorowodorowego oraz innych korozyjnych
związków halogenowych w dymie. Efekt
ten często uzyskuje się przy pomocy
materiałów Levapren 500 lub Levapren
700, które same nie zawierają halogenu.
Stosuje się je do produkcji kilku rodzajów kabli: HFFR to kable bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
FRNC (nierozprzestrzeniające płomienia
i niekorodujące) oraz LSFOH - kable o
niskiej emisji dymów, bezhalogenowe.
Levapren 500 i Levapren 700 wykazują
niewielką tendencję do pęcznienia w
oleju. To bardzo ważne, gdyż wchłonięty
olej mógłby osłabić strukturę kabli w
przypadku pożaru i zwiększyć gęstość
dymu.

Lanxess poleca swoje materiały
konstruktorom turbin wiatrowych,
którzy starają się zabezpieczyć je
zarówno przed występowaniem
pożarów, jak i ich skutkami.
www.rubber.pl
������� �
5 – 7 listopada 2014
�������������
Targi Przemysłu Gumowego,
Silikonu i Kauczuku
Targi SilesiaRUBBER koncentrują się na zagadnieniach przetwórstwa gumy.
To wydarzenie organizowane w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski,
w bliskim sąsiedztwie jednej z największych w Europie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Zapraszamy do udziału!
Nowa odsłona Targów dopasowana do Twoich potrzeb!
kontakt
tel. 32 78 87 538
32 78 87 539
32 78 87 554
fax 32 78 87 522
tereny targowe
Centrum Targowo-Konferencyjne
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec
www.silesiarubber.pl
Rubber R eview
Synthos: nowe projekty,
słabsze wyniki
Komisja Europejska przyznała spółce Synthos dofinansowanie dla projektu „Wdrożenie innowacyjnej
technologii wytwarzania kauczuków SSBR X3”. Tymczasem w I poł. roku segment Kauczuki i Lateksy
zanotował dużo niższą sprzedaż niż w analogicznym okresie 2013 r.
W
ysokość wsparcia, udzielonego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
2007-2013,
wyniesie ok. 147 mln zł. W wyniku realizacji realizowanego przez spółkę Synthos
Dwory 7 projektu powstanie instalacja
do produkcji kauczuków styrenowo-butadienowych SSBR X3. Ponadto w
strukturach organizacyjnych Synthos
Dwory 7 utworzony zostanie dział
prowadzący prace w zakresie nowych
koncepcji technologicznych. Pozwoli
to na podniesienie efektywności prowadzonej działalności. Spółka nawiąże współpracę z jednostkami naukowymi, m.in. z niemieckim Instytutem
Fraunhofera i Uniwersytetem Śląskim.
Synthos przystąpi też do Life Science
Klaster Kraków.
jej realizacja pozwoli na zwiększenie
zatrudnienia o 90 osób. Oświęcimska
spółka otrzymała też niedawno pozwolenia na realizację dwóch innych inwestycji na terenach znajdujących się w
obrębie Krakowskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Planowana jest budowa wytwórni środków ochrony roślin
– zakład, który powstanie kosztem 212
mln zł, zatrudni co najmniej 84 pracowników. Kolejnych 30 osób znajdzie zatrudnienie przy obsłudze wartej ponad 99
mln zł instalacji do wytwarzania innowacyjnych polistyrenów ekspandowanych,
Wartość projektu dotyczącego SSBR
szacowana jest na min. 320 mln zł, a
W 2012 r. Synthos nabył
od koncernu Goodyear
technologię produkcji
zaawansowanych kauczuków
typu SSBR – niecały rok
później rozpoczęto budowę
instalacji, która ma być
uruchomiona w 2015 r.
34 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
www.rubber.pl
Rubber R eview
W I półroczu 2014
duże ilości kauczuków
butadienowych Synthos
sprzedał do Indii.
Do negatywnych czynników Synthos
zalicza m.in. wolniejsze niż zakładano
tempo rozwoju Chin, zwłaszcza w I
kwartale rok – zmniejszyły się przez to
możliwości generowania zysków dla
europejskich producentów kauczuków
syntetycznych. Niekorzystny wpływ
na uzyskiwane marże na kauczukach
syntetycznych, a w konsekwencji na
wyniki finansowe Synthosu, miały też
stosunkowo niskie ceny butadienu. 
służących do wyrobu pianek izolacyjnych o wyższym współczynniku
przewodnictwa cieplnego. Łączny
koszt wszystkich inwestycji planowanych na lata 2015-2017 wyniesie
631 mln zł.
Z opublikowanych przez spółkę
danych wynika, że pierwsze półrocze było dla niej raczej trudne.
Przychody grupy wyniosły w tym
okresie 2,35 mld zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego
sięgnęły poziomu 2,59 mld zł).
Niższy jest również zysk z działalności operacyjnej – 257,7 mln zł w
I poł. 2013 roku spadł do 252,2 mln
zł. Zysk netto wyniósł 168,76 mln zł i
również był niższy niż w pierwszym
półroczu 2013 roku, gdy wyniósł
223,72 mln zł.
Gorsze wyniki niż I poł. 2013
roku odnotowano w segmencie Kauczuki i Lateksy: 151,36
mln zł wobec 220,5 mln zł w I
poł. 2013 r. Słabiej wypadła też
Energetyka - 14,25 mln zł (25,75
mln zł rok wcześniej). Poprawę
sytuacji odnotowano w segmencie Styrenopochodne - 69,26
mln zł (wobec 7,19 mln zł) oraz
w dziale Pozostałe - 12,85 mln
zł (wobec 7,88 mln zł). W dziale
www.rubber.pl
Dyspersji winylowych zanotowano stratę -57 tys. zł w porównaniu
z zyskiem 1,11 mln zł za I poł. 2013
roku. Komentując wyniki, zarząd
Sytnhosu podkreśla, że w I półroczu, obok poprawy koniunktury w Europie i USA w przemyśle
samochodowym i w budownictwie, odczuwane były pewne
negatywne czynniki rynkowe.
Stopniowo
poprawiająca
się koniunktura w europejskim
przemyśle motoryzacyjnym była
jednym z kluczowych czynników kształtujących oblicze
rynku. W czerwcu br. sprzedaż
samochodów osobowych w
Unii Europejskiej wzrosła po raz
dziesiąty z rzędu. W pierwszych
miesiącach roku wyższy był także
popyt na rynkach opon na wymianę w Europie. W przypadku samochodów osobowych wzrost w I
półroczu 2014 roku wyniósł ok. 8
proc. Pozytywny wpływ na wyniki uzyskane w pierwszym półroczu miała też rosnąca sprzedaż
kauczuków polibutadienowych
(NdBR). Kauczuk butadienowy
Synteca odbierany był głównie
bezpośrednio przez producentów
opon, ale duże ilości zostały też
sprzedane do Indii.
R
E
K
L
A
M
A
Dla przemysłu gumowego oferujemy:
EPDM Nordel™ IP
EOM /EBM Engage™
Styron™ eSBR 1500, 1502, 1723, 1739,
Sprintan™ sSBR 4601, 4602, 6430, 4630,
BR High Cis Buna 132,
BR Low Cis PB 5800 oraz PB 3501.
Ravaflex™ SBR, BR, NBR,
EPDM, EPM, IR, IIR i inne.
Kauczuki naturalne:
SMR, SVR, SIR, TSR 5,10, 20,
CV50, CV60, RSS, SVR 3L, krepa,
Lateks LA, HA i inne.
Zapraszamy do współpracy!
Resinex Poland Sp. z o.o
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
tel. +48 22 441 60 55, fax: +48 22 441 60 01
tel. kom.: 601 532 981
[email protected]
www.resinex.pl
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
35
Rubber R eview
Chińczycy chcą inwestować
– Odczuwamy znaczne zainteresowanie polskich firm współpracą z naszymi producentami surowców do wyrobu
gumy. Istnieją spore szanse na rozwój handlu, bo kraje Europy Wschodniej to dla chińskich przedsiębiorstw nowy
rynek z dużym potencjałem – na pytania Tomasza Celki z firmy CLK Consulting odpowiada Susan Wang
z Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Gumowego (CRIA), zrzeszającego ponad 1200 przedsiębiorstw. We
wrześniu br. przedstawiciele organizacji gościli z roboczą wizytą w Polsce.
Proszę przybliżyć nam działalność
CRIA. Dlaczego organizacja postanowiła odwiedzić Polskę?
CRIA, czyli Chińskie Stowarzyszenie
Przemysłu Gumowego, powstało w
1985 roku. Obecnie zrzesza ponad 1200
członków w Chinach. Organizacja regularnie publikuje informacje i statystyki
chińskiej branży gumowej. Organizuje
seminaria oraz konferencje branżowe. Współpracuje z organizacjami na
całym świecie. Chiny poszukują obecnie
36 l
Według CRIA,
wizyta w
Polsce była
bardzo udana
i owocna:
można uznać ją
za nowy początek współpracy
i komunikacji
pomiędzy
branżami
gumowymi
obu krajów.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
nowych rynków gumy, a kraje Europy
Wschodniej to dla naszych przedsiębiorstw właśnie nowy rynek z dużym
potencjałem. Szczególnie Polska ma
przewagę w postaci dobrej lokalizacji i
dynamicznego rozwoju gospodarczego
przez ostatnie lata, co sprawia, że jest
miejscem, gdzie warto podejmować
współpracę i inwestować. To dlatego
chcieliśmy tu przyjechać. Mamy nadzieję
na dalsze wspieranie wymiany handlowej i inwestycji między Chinami a Polską
w przemyśle gumowym. Nasza wizyta
była bardzo udana i owocna, można
uznać ją za nowy początek współpracy i
komunikacji pomiędzy branżami gumowymi obu krajów.
Z jakimi firmami/organizacjami spotkaliście się w Polsce i czego dotyczyły prowadzone rozmowy?
Uczestniczyliśmy w spotkaniach
z Polskim Związkiem Przemysłu
Oponiarskiego (PZPO), Stowarzyszeniem
www.rubber.pl
Rubber R eview
CRIA zrzesza ponad 1200 członków,
a więc zdecydowaną większość rynku
gumowego w Chinach.
EKOGUMA, spółkami Torimex i
Konimpex. Odwiedziliśmy też zakład
polskiego producenta kauczuków syntetycznych, spółki Synthos. Tematyka
rozmów skupiała się głównie wokół
bieżącego rozwoju branży gumowej w
Chinach i Polsce. Omawialiśmy kwestie
produkcji, handlu i inwestycji w segmencie oponiarskim, sektorach produktów gumowych, surowców do produkcji
gumy, chemikaliów stosowanych w tym
przemyśle. Celem było poszukiwanie
możliwości dalszego rozwoju naszej
współpracy.
Czy padły konkretne deklaracje lub
wnioski?
Przede
wszystkim,
Chińskie
Stowarzyszenie Przemysłu Gumowego
nawiązało przyjazne relacje z PZPO i
EKOGUMĄ. Dzięki tej wizycie możemy
lepiej wzajemnie się rozumieć i wspólnie pracować nad promocją komunikacji i współpracy między Chinami a
Polską w przemyśle gumowym. Po drugie, podczas wizyt złożonych dystrybutorom surowców odczuliśmy z ich
strony znaczne zainteresowanie współpracą z chińskimi producentami tych
materiałów. Polskie firmy wyraźnie liczą
na nawiązywanie kontaktów z kolejny-
www.rubber.pl
mi przedsiębiorstwami należącymi do
CRIA.
Jak ocenia Pani obecny zakres
współpracy pomiędzy przedstawicielami polskiego i chińskiego przemysłu gumowego oraz możliwości
jej dalszego rozwoju?
Współpraca handlowa pomiędzy
Polską a Chinami znajduje się jeszcze w
stadium początkowym, dlatego w branży gumowej na razie jest względnie niewielka. Z drugiej strony, zaskakujący okazał się dla nas fakt, że Polska jest dużym
producentem węgla i stali. To stwarza
spore szanse na poszerzenie współpracy
i rozwój handlu w przemyśle gumowym,
ponieważ chińskie wyroby wykorzystywane są już w polskim przemyśle samochodowym, górnictwie i hutnictwie.
Dzięki naszej wizycie przedsiębiorstwa z
Chin dostrzegły możliwość inwestowania w Polsce. To rynek o dużym potencjale dla chińskich produktów gumowych.
Jednak eksportując je w szerszym zakresie, nasze firmy mogłyby stanąć przed
problemem praktyk protekcyjnych, stosowanych przez tutejsze władze. Dlatego
lepszą opcją wydają się właśnie inwestycje, włącznie z budową wytwórni w
Polsce.

Komentarz eksperta:
Tomasz Celka z CLK Consulting
Takie wizyty i wzajemne deklaracje dotyczące współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców
mają uzasadnienie. Jednak, w mojej ocenie, sprowadzą
się tylko do wymiany informacji o rynku i statystykach.
Brakuje niestety realnego wsparcia biznesu w codziennych
działaniach. CRIA zrzesza ponad 1200 członków, a więc
zdecydowaną większość rynku gumowego w Chinach. Ze
swojego doświadczenia wiem, że stowarzyszenie jest bardzo
aktywne na rynku chińskim. Jak widać po ostatniej wizycie,
aktywnie szuka kontaktów również na świecie. Tymczasem
w Polsce branża gumowa i biznes nie wykorzystują w pełni
takich organizacji. Wybierają bezpośrednią drogę współpracy, nie korzystając z narzędzi, jakimi mogą być organizacje
zrzeszające. Jeżeli wszystko idzie dobrze, to nikt nie widzi
takiej potrzeby, ale gdy pojawiają się problemy, często firmy
są pozostawiane samym sobie. Organizacje realnie, właśnie
poprzez wzajemną współpracę, jak również konkretne działania na poziomie administracyjnym czy ministerialnym,
mogłyby aktywnie wspierać biznes nie tylko w kontaktach,
ale i w rozwiązywaniu problemów, których w regularnej
współpracy nie brakuje. Mamy w Polsce organizacje, które
mogłyby być lepiej wykorzystane, jeżeli tylko pozwolą na
to sami ich członkowie. W większości sprowadza się to do
wsparcia finansowego. Dopóki biznes nie będzie widział
realnych, długoterminowych korzyści z takiej współpracy,
nie będzie chciał jej finansować. A jeżeli nie będzie finansów,
to niewiele można będzie zdziałać… Tym samym koło się
zamyka.
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 Rubber Review l
37
Rubber R eview
STOMIL SANOK
Przejęcie na niemieckim
rynku uszczelnień
Z dniem 1 października 2014 r. spółka zależna Stomil Sanok DE GmbH przejęła
pozostające w upadłości przedsiębiorstwo Draftex Automotive GmbH.
D
raftex Automotive GmbH to
projektant i dostawca systemów
uszczelnień karoserii samochodów osobowych, głównie
klasy premium, o mocnej koncentracji
na niszowym segmencie cabrio/coupe.
Przychody Draftex w 2013 roku wyniosły
ok. 40 mln euro. Głównymi klientami
firmy są czołowi niemieccy producenci
samochodów.
Warunkową umowę przejęcia władze
Stomilu Sanok DE GmbH podpisały już
23 sierpnia br. Cena zakupu nie została ujawniona. Przedtem zawarte zostały
umowy o współpracy handlowej Stomilu
Sanok z Bayerische Motoren Werke
Aktiengesselschaft, Volkswagen AG i
Audi AG oraz Webasto-Edscha, regulujące
warunki przyszłej współpracy z Draftex.
Dodatkowym warunkiem było zawarcie
umowy o współpracy z Daimler AG.
Ponadto, przed podpisaniem umowy
nabycia firmy Draftex, Stomil zawarł z
syndykiem oraz organizacjami branżowymi i związkami zawodowymi umowę
taryfową, która przewiduje wydłużenie czasu pracy z 37,5 godzin do 38,75
godzin na tydzień oraz obniżenie stawek regulowanych taryfą o 20 proc. od
dnia przejęcia przedsiębiorstwa. Umowa
będzie obowiązywała przez 3 lata.
Stomil Sanok S.A. jest przedsiębiorstwem oferującym usługi projektowania i dostawy produkowanych wyrobów
gumowych, gumowo-metalowych, kombinacji z TPE, kombinacji gumy z innymi
tworzywami. Jednym z podstawowych
segmentów rynku, w których spółka
operuje, jest motoryzacja. Oferta obejmuje tu systemy uszczelnień karoserii,
wyroby do systemów antywibracyjnych
38 l
Założona
w 1958
roku spółka
Draftex
Automotive
ma siedzibę
w Grefrath k.
Düsseldorfu.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2014
oraz wyroby do układu elektrycznego,
hamulcowego i innych.
Jak przekonuje zarząd Stomilu, akwizycja niemieckiej firmy powinna stworzyć
dodatkowe możliwości rozwoju spółek
z Grupy działających na rynku motoryzacyjnym. Stomil Sanok od kilku lat
pracuje nad przejęciami spółek motoryzacyjnych z Europy Zachodniej, USA oraz
Chin. Najnowsza inwestycja ma pozwolić
na wzrost udziału w rynku uszczelnień
samochodów klasy premium poprzez
przejęcie obecnych klientów Draftex,
którymi są głównie niemieccy producenci motoryzacyjni.
W ostatnich latach Stomil Sanok osiągnął dynamiczne wzrosty wyników w
segmencie aut premium, generującym
wyższe marże niż segment aut popularnych. Firma dostarcza już uszczelnienia
karoserii dla Daimlera i VW, a w wyniku
najnowszego przejęcia bardzo ważnym
klientem może stać się BMW, firma obec-
na już w portfolio Stomilu, jednak dotąd
głównie w segmencie systemów antywibracyjnych.
Założona w 1958 roku spółka Draftex
Automotive (z siedzibą w Grefrath k.
Düsseldorfu) była wcześniej znana
jako GDX Automotive GmbH & Co KG.
Dopiero pod koniec 2009 roku zmieniła
nazwę na obecną, działając od tamtej
pory jako spółka zależna indyjskiej Ruia
Group. W chwili przejęcia przez Stomil,
znajdowała się w trakcie postępowania
upadłościowego.
W kolejnych latach rozwój Stomilu
Sanok będzie nadal w dużej mierze
napędzany przez segment motoryzacji.
Warto przypomnieć, że w 2012 r. firma
przejęła francuską spółkę motoryzacyjną RPS, również pozostającą w trudnej
sytuacji finansowej – tymczasem już
jej tegoroczne wyniki zapowiadają się
obiecująco. W ostatnich dwóch latach
Grupa powiększyła się również o dwie
spółki chińskie (handlową i produkcyjną). Współpracą z Grupą na rynku chińskim interesują się dotychczasowi klienci
Stomilu z innych rynków, m.in. Daimler,
Volvo, Ford, Webasto, Inalfa czy BWI. 
www.rubber.pl
Nasi nowi partnerzy:
· EVONIK – krzemionki i silany.
· Fine Organics – Finawax®; dodatki do przetwórstwa.
· HPL – Mikrofine® spieniacze i aktywator do spieniaczy.
Na rynku polskim oferujemy wsparcie technologiczne oraz szeroką gamę surowców
do produkcji i przetwarzania kauczuków i PVC tj.:
• Kauczuki naturalne SIR, SMR, STR, SVR
• Kauczuki syntetyczne firmy KUMHO
• Dodatki firmy CHEMTURA – Aminox, Aranox, BLE, BIK, Flexzone, Naugard, Naugawhite,
Octamine, Polygard, Sunproof, Trimene
• Plastyfikatory DOA, DOS, DINP, TOTM, ESO, TBP, DINA
• Przyspieszacze, Antyutleniacze i Opóźniacze z firmy MLPC i Safic Alcan
• Boran cynku z firmy SCL
• Trójtlenek antymonu w formie czystej, olejowanej oraz na nośnikach polimerowych
• Żywice węglowodorowe C5 i C9 – SAFITACK produkowane w oparciu o własną technologię
• Dodatki takie jak: PEG 4000, biel tytanowa, chlorowana parafina CP 52 i CP 70,
wodorotlenek glinu, aktywny tlenek cynku SILOX oraz silany i inne
• Modyfikatory na bazie sieciowanych olejów roślinnych firmy Lefrant-Rubco
• Kauczuki i mieszanki poliuretanowe z firmy TSE Industries
• Blendy NBR/PVC z firmy SIDIAC
• Dodatki z oferty firmy Lion Copolymer
• Nadtlenki serii Vul-Cup produkcji ARKEMA
• Środki pomocnicze dla gum sieciowanych nadtlenkami firmy Sartomer
• Woski mikrokrystaliczne, parafinowe i polietylenowe
• Dodatki do przetwórstwa PVC twardego i plastyfikowanego
• Pełna oferta stabilizatorów do przetwórstwa metodą wtrysku i ekstruzji
• Modyfikatory udarności i przetwórstwa
Safic-Alcan Polska Sp. z o.o.
jest oddziałem firmy Safic-Alcan
największego w Europie dostawcy
surowców specjalistycznych
do przemysłu gumowego.
Safic-Alcan powstało w 1847
jako firma handlowa
na rynku kauczuków
naturalnych i dodatków
do ich przetwórstwa.
W tym zakresie działa nieprzerwanie
do dnia dzisiejszego.
SBR BR NBR NdBR
ACM ECO HNBR XNBR
NBIR NBR/PVC TPV
Kauczuki Poliuretanowe
Safic-Alcan Polska Sp. z o.o.
UL. BOKSERSKA 66; 02-690 WARSZAWA; TEL./FAX: 22 375 17 10
www.safic-alcan.pl
doświadczenie
i profesjonalizm
e
perience
&pro
SAWEX Sp. z o.o.
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 70
Tel.: 22 651 79 04 do 07
Fax: 22 651 79 09
e-mail: [email protected]
www.sawexpl.com

Podobne dokumenty

Przegląd systemów produkcji mieszanek gumowych

Przegląd systemów produkcji mieszanek gumowych Reklama Zbigniew HEINRICH [email protected] tel 22 658 33 33 wew 102 Nakładem Business Image ukazują się ponadto:

Bardziej szczegółowo