Roto inside - Roto Fenster

Komentarze

Transkrypt

Roto inside - Roto Fenster
Informacja dla partnerów i pracowników
Roto Technologia Okien i Drzwi
Nr 13
Październik
2009
Customer Consul-
Instytut forsa:
Roto SunRoof:
Okna do trwałego
Kneer-Südfenster –
Z bagażem kryzy-
ting Service –
badanie niemie-
rozwój dzięki
budownictwa –
perspektywicznie
sowych doświad-
by zwielokrotnić
ckiej branży
innowacjom
wywiad z Bernhar-
i z zapałem
czeń: budownictwo
korzyści i spotęgo-
okienno-drzwiowej
dem von Houwald
w Portugalii
wać mocne strony
Str. 2
Str. 3
Str. 6
Str. 7
Str. 8
Str. 9
Czempion niemieckich klientów
Roto odnosi sukces po raz drugi
Pod hasłem „Czempioni Klientów“ poddawana jest ocenie konkurencyjność firm różnych branż. Cel konkursowych rozstrzygnięć to
wyłonienie 50 niemieckich firm odznaczających się „wzorcowymi
relacjami z klientami“. Swoją mistrzowską pozycję obronił skutecznie ubiegłoroczny czempion – Roto.
„Czempioni Klientów“ to wspólna
inicjatywa Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Jakości (DGQ), instytutu
badań rynku „forum“ i magazynu
ekonomicznego „impulse“. W wieloetapowych eliminacjach ocenie
podlega serwis i zaangażowanie
w obsługę klienta uczestniczących
w konkursie firm. Roto pomyślnie
przeszło wszystkie próby również
w tym roku. Podobnie jak przed
rokiem firma wywiązała się z wysoko postawionych wymagań komisji
w kategorii „przemysł wytwórczy/
przetwórczy“ i zapewniła sobie
jedną z lokat pośród najlepszej
dziesiątki.
„Pragniemy stale potwierdzać naszą pozycję lidera jakości. Z tego
też względu decydujące znaczenie ma dla nas to, czy nasi partnerzy tak nas postrzegają i czy nasze
ukierunkowanie na ich korzyści ma
dla nich rzeczywisty i konkretny
wymiar w codziennej praktyce“,
mówi Volker Fitschen, prezes spółki dystrybucyjnej w Europie Centralnej, Roto Frank Fenster- und
Türtechnologie Vertriebs-GmbH.
„Wyróżnienie Roto jako Czempiona
Klientów ten fakt potwierdza. Także, co ważniejsze, w czasach ekonomicznych turbulencji.“
Powód do radości dla Volkera Fitschena, prezesa Roto Frank Fenster- und Türtechnologie Vertriebs-GmbH, spółki Roto
Frank odpowiedzialnej za dystrybucję technologii okien i drzwi w regionie Europy Centralnej: podobnie jak przed rokiem firma wywiązała się z wysoko postawionych wymagań komisji w kategorii „Przemysł wytwórczy/przetwórczy“ i zapewniła
sobie jedną z lokat pośród najlepszej dziesiątki.
Okna bezpieczne dla dzieci
Czy UE potrzebuje normy bezpieczeństwa?
Wypadnięcie z okna na dużej wysokości to jedna z najczęstszych
przyczyn wypadków śmiertelnych dzieci poniżej piątego roku życia.
Wprawdzie istnieją systemy blokujące do okien i drzwi balkonowych, dzięki którym wypadków tych można by uniknąć, jednakże
dotychczas brakuje obowiązującej w całej UE normy, która określałaby jasno wymagane standardy jakości. Jest to zaniedbanie, które
być może już niebawem zostanie wyeliminowanie dzięki zaangażowaniu krajów członkowskich.
15 czerwca 2009 r. ważnym wnioskiem zakończyła swe obrady
w Brukseli Komisja ds. Ogólnego
Bezpieczeństwa Produktów: UE
w niedalekiej przyszłości musi
wypracować nową normę bezpieczeństwa w odniesieniu do okien
bezpiecznych dla dzieci. Komisja
szczególnie krytycznie odniosła
się do faktu, że wśród dostępnych
obecnie blokad znajdują się również
takie, które dzieci potrafią odblokować, mimo że są one wyraźnie
oznakowane jako „bezpieczne dla
dzieci“. W normie UE musi być zatem zawarty przepis narzucający
szczegółowe badania na bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci. Ponadto blokady tego rodzaju
powinny być badane pod kątem
ich stabilności konstrukcyjnej podczas całego przewidywanego okresu użytkowania oraz pod kątem
starzenia i trwałości na działanie
czynników środowiska. Norma ta
obejmowałaby również jasną instrukcję obsługi i informacje dla
użytkowników.
Dyrektor marketingu w koncernie
Roto, Michael Lutscher cieszy się
z rosnącej wrażliwości UE. „Uruchomiony proces UE jest ważnym
krokiem prowadzącym do podwyższenia bezpieczeństwa dzieci i przeciwdziałania wypadkom. Dzięki
okuciom TiltFirst już od roku 2005
Roto umożliwia najwyższy poziom
zabezpieczeń do okien w pokoju
dziecka ... Rozwiązania technologiczne już od dawna są dostępne,
a odpowiednia norma UE może doprowadzić do tego, że znajdzie ona
wreszcie szerokie zastosowanie
w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa dzieci.“
Wprawdzie istnieją systemy blokujące do okien i drzwi balkonowych, dzięki którym wypadków tych można by uniknąć,
jednakże dotychczas brakuje obowiązującej w całej UE normy, która określałaby jasno wymagane standardy jakości. Jest
to zaniedbanie, które być może już niebawem zostanie wyeliminowanie dzięki zaangażowaniu krajów członkowskich.
1
Customer Consulting Services
Dla zwielokrotnienia korzyści i spotęgowania mocnych stron
W listopadzie ubiegłego roku utworzony został przez Roto dział „Customer Consulting Services“ (CCS).
Jego nadrzędne cele to tworzenie powiązań pomiędzy istniejącymi usługami serwisowymi i ich optymalizacja oraz trwale zadowoleni klienci. Kierownictwo działu CCS objął Peter Hagelmoser, który po
roku prac rozruchowych z przekonaniem stwierdza: „Teraz możliwe będzie usystematyzowanie korzyści płynących z mocnych stron grupy Roto, które wzmocnią się jeszcze bardziej.“
Drogie czytelniczki,
Drodzy Czytelnicy!
Mogłoby się wydawać, że kryzys
stał się już częścią naszego codziennego życia – bez wątpienia
jego dość przygnębiającą częścią.
Mimo wszystko wiele firm znajduje
jednak drogę do poradzenia sobie
z problemami wynikającymi z nagłego spadku obrotów. Jednocześnie stwierdzić należy, że kryzys nie
objął wszystkich rynków i branż.
Dowodzi tego badanie sytuacji niemieckich producentów i dilerów
okien przeprowadzone latem tego
roku przez instytut Forsa. Wyniki
tego badania Roto Inside prezentuje
na stronie 3.
Oszczędność energii i ograniczenie
zużycia paliw kopalnych: zarówno
gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa poszukują obecnie
możliwości przygotowania się na
przyszłość, w której coraz bardziej
kurczyć się będą zasoby surowców.
Producenci okien oferujący wysokiej jakości produkty o znakomitych
parametrach termoizolacyjnych –
podobnie jak dostawcy systemów
solarnych – umożliwiają konsumentom wykorzystanie w czasach kryzysu istniejących szans. Dlatego
też teraz wiedzie im się lepiej niż
innym.
Dla grupy Roto, która aktywnie
działa w wielu sektorach i na różnych rynkach rysuje się w związku z tym bardzo zróżnicowana sytuacja. Podobnie jak wiele innych
przedsiębiorstw Roto musi zmierzyć się ze spadkiem obrotów
w Europie Wschodniej. Na sytuację korzystnie wpływa jednak fakt,
że z biegiem czasu wokół produkcji
okuć do okien firma rozwinęła działalność w innych sektorach rynku.
Dwie spośród tych dziedzin działalności znakomicie wpisują się w rynkowe trendy Europy Zachodniej,
łagodząc skutki kryzysu.
Wielu ludzi skłonnych jest obecnie
do podejmowania działań przeciwdziałających z jednej strony kryzysowi, z drugiej zaś problemom ekologicznym. Wszystkie firmy, które
oferują w tym zakresie pomoc,
w najbliższych latach umocnią
swoją pozycję.
Zintegrowane z połacią dachu
systemy solarne są jedną z takich
dziedzin działalności. Spółka Roto
Sunroof GmbH działa na rynku,
który w Europie Zachodniej stabilnie opiera się kryzysowi. Wynika to
między innymi z dążenia społeczeństwa do obniżenia wydatków na
energię i przeciwdziałania efektowi
cieplarnianemu. W coraz większej
liczbie krajów zjawiska te mają rosnący wpływ na decyzje inwestycyjne zarówno w sektorze indywidualnym jak i obiektowym.
Okna dachowe są kolejną dziedziną
działalności grupy Roto, która ma
się obecnie bardzo dobrze. Wielu
posiadaczy domów w Europie Zachodniej chętniej przeznacza środki
na rozbudowę poddasza i termomodernizację domu niż inwestuje w niepewne produkty rynku
finansowo-inwestycyjnego.
2
Zwłaszcza zagadnienia ekologiczne
staną się dla wielu firm bezpośrednimi – jak w przypadku Roto Sunroof GmbH – lub pośrednimi – jak
dla dywizji technologii okien i drzwi
Roto – motorami innowacji. Rozwiązania z dziedziny ekologii w sprzyjających warunkach mogą również
pobudzać koniunkturę, jeśli międzynarodowe uregulowania prawne
wspierały będą produkty i systemy
do energooszczędnego i trwałego
budownictwa.
Wspólnie i kreatywnie wykorzystajmy zatem szanse, które wyraźnie zarysowują się w aktualnych
problemach.
Z poważaniem
dr Eckhard Keill
Działowi CCS podporządkowane
zostały ugruntowane już dziedziny
serwisu takie jak „Roto Engineering“, „Serwis danych Roto“, „Roto
Campus“ i dział „Koordynacji imprez“. Zadanie kierowania i optymalizacji wymienionych dziedzin
serwisu powierzono dziesięciu pracownikom w centrali koncernu.
Ściśle współpracują oni z ok. 70
kolegami ze wszystkich oddziałów firmy zmierzając do usystematyzowania i podniesienia jakości obsługi klienta na płaszczyźnie
międzynarodowej.
„W minionych latach każdy z wydziałów pracował nad zbudowaniem jak najbardziej interesującego
i efektywnego pakietu serwisowego dla klientów Roto“, wyjaśnia Peter Hagelmoser. „Dzięki ich powiązaniu pod jednym dachem działu
CCS możemy połączyć wypracowane działania i wzmocnić efekty
synergii pomiędzy poszczególnymi
zespołami lub przez stworzenie silniejszych powiązań pomiędzy regionami dystrybucji uzyskać zwielokrotnione korzyści dla klientów.“
Jak tryby jednego mechanizmu
Poszczególne podzespoły działu
CCS już po kilku miesiącach utworzyły znakomicie działający mechanizm: „Np. serwis ,Roto engineering’ często potrzebuje danych do
sterowania maszynami w ramach
prowadzonych projektów dla klientów. Ich stworzeniem zajmuje się
zespół ,Serwisu danych Roto’, który z kolei zdany jest na wyniki prac
zespołów Roto engineering z poszczególnych krajów, gdy otrzyma
zadanie zbudowania kompleksowych systemów baz danych. Jest
to praca, na której wykonanie potrzebowano wcześniej nawet do
Dyplomowany ekonomista, Peter Hagelmoser od 1 listopada 2008 r. kieruje
działem „Customer Consulting Services“ w Roto. Wcześniej prowadził własną
działalność jako niezależny trener i konsultant do spraw rozwoju dystrybucji
i zasobów ludzkich oraz procesów przekształceniowych w firmach na terenie
Niemiec i za granicą.
ośmiu tygodni, a dziś dzięki CCS
w wielu przypadkach zajmuje to
tylko kilka dni. Za jak najlepsze wykorzystanie przez pracowników
Roto w pracy z klientami stworzonych struktur i usług odpowiada
,Roto Campus’. Za kwestie organizacyjne prowadzonych przez ,Roto
Campus’ szkoleń odpowiada dział
,Koordynacji imprez’, organizując
dojazd, rezerwacje hoteli i program
towarzyszący po stworzeniu przez
,Roto Campus’ koncepcji szkoleń
i uzgodnieniu z ,Serwisem danych’
lub działem ,Engineering-u’ przedmiotu szkoleń. Wszystko to odbywa
się w dziewięciu językach, ponieważ pracę ,Roto Campus-a’ wspierają wyspecjalizowani trenerzy ze
wszystkich regionów dystrybucji.“
Zainteresowani klienci mogą zwrócić się do zespołu „Roto Campus“
z prośbą o przygotowanie indywidualnego konceptu szkoleń dla ich
potrzeb.
Podstawowe kryterium:
korzyść dla klienta
Peter Hagelmoser wyjaśnia, że
klient ma być przekonany, że uzyskuje wszechstronny serwis i że
Roto dokładnie zapoznało się z jego
potrzebami i wymaganiami, a odpowiedzialne zespoły wypracowały kompleksowy pakiet serwisowy
„uszyty na miarę“. „Nasz cel został
osiągnięty, jeśli klient stwierdza, że
przy współpracy zmotywowanych
pracowników i przy zoptymalizowanych nakładach materiałowych
w danej jednostce czasu produkuje
więcej okien niż wcześniej. Wyrazem tego jest całościowe i wymierne zwiększenie wydajności przez
jego zakład. Właśnie ten wynik
pokazuje wyraźnie, dlaczego nasz
dział postrzegam jako całościowy
koncept.“
Szczególnie ważne jest dla Petera
Hagelmosera, żeby doskonały serwis klienta funkcjonować mógł na
całym świecie. „Z założenia nasze
zadanie postrzegamy jako wsparcie
strategiczne i koncepcyjne. Jednocześnie jednak oferujemy bardzo praktyczną pomoc w procesie
kształcenia pracowników z działów
serwisowych. Stawiam sobie za
cel, by przez doskonałą organizację
CCS zapewnić, żeby pakiety serwisowe Roto i ogromne zaangażowanie stojących za nimi ludzi były
konkretną i odczuwalną korzyścią
każdego z naszych klientów na całym świecie.“
Inside
Kryzys oszczędza niemieckich producentów okien
Instytut forsa prezentuje dogłębną analizę
Firmy niemieckiej branży okienno-drzwiowej odnotowują
obecnie zaskakująco pozytywny rozwój działalności – w porównaniu do sytuacji na wielu
innych rynkach świata. Dodatkowym optymizmem nastrajają przedsiębiorców działania
niemieckiego rządu. Powód
do zmartwienia dają z ich perspektywy jedynie restrykcyjne
praktyki ubezpieczycieli kredytowych. Wnioski te wynikają z badania na temat kondycji
niemieckiej branży okiennodrzwiowej, przeprowadzonego
przez instytut forsa na wyłączność firmy Roto Frank AG.
Z badania wynika, że od jesieni
2008 jedynie jedna piąta przedsiębiorstw notowała straty, najczęściej
w wysokości poniżej 10%. Kryzys
praktycznie nie dotyka producentów okien i drzwi: 53% mówi o nie
zmienionym, a 42% nawet o wyższym poziomie obrotów. Gorzej
przedstawia się natomiast branża
dilerska: prezes co drugiej firmy
mówił o minusie w obrotach
w stosunku do ubiegłego roku.
Jako możliwe wyjaśnienie tej sytuacji może być silniejsze zaangażowanie niemieckich firm dilerskich
w działania eksportowe.
Wg aktualnego badania instytutu for-
Kryzys prawie nieodczuwalny
sa jedynie jedna piąta przedsiębiorstw
Branża okienno-drzwiowa nie odnotowuje załamania w obrotach od
jesieni 2008
notowała zmniejszenie obrotów od
jesieni 2008 roku, zwykle o mniej niż
10%. 53% firm odnotowało niezmie-
ogółem
dilerzy
producenci
niony obrót, a 42% nawet wyższy.
dług naszych obserwacji głównie
dilerzy znacznie okroili swoje magazyny. Tym samym dużą wagę
przykładać należy do wspólnej
poprawy koordynacji stanów
magazynowych.“
Sytuacja w branży dilerskiej wygląda
już dużo gorzej, poinformowała firma
Roto Frank AG podczas prezentacji
wyników badania.
Obroty
bez zmian
spadły
wzrosły
dane w %
Źródło: badanie instytutu forsa wśród firm z branży
okienno-drzwiowej w Niemczech
© Roto 08/2009
Od początku kryzysu gospodarczego
Klienci pod presją
firmy z branży okienno-drzwiowej
Jak ubezpieczyciele kredytowi traktują firmy z branży okienno-drzwiowej
w czasach kryzysu
zmagają się z bardziej restrykcyjną
Czy praktyki firm są odczuwalne?
„Tak“: warunki ubezpieczeń
wych. Ich konkretne działania odczuło
drastycznie się pogorszyły
łącznie 50% firm. Dla 62% z nich ozna-
ogółem
dilerzy
producenci
praktyką ubezpieczycieli kredyto-
czały one „drastyczne pogorszenie”
warunków ubezpieczenia. Zleceniodawca badania, koncern Roto Frank
Obniżanie wiarygodności
kredytowej firm w ratingach
Zachowanie banków jest w ocenie
branży według wyników badania
forsy ogólnie zadowalające. 81%
przedsiębiorstw nie zauważa dotychczas oznak „zapaści kredytowej”. Ale 19% odczuło już restrykcje związane z udzielaniem
kredytów – poprzez mniejsze kwoty
linii kredytowych, gorsze warunki
kredytów lub „inne negatywne reakcje.” Daje się natomiast odczuć
tendencję do obniżania wiarygodności kredytowej firm w ratingach.
Ubezpieczenia kredytów:
presja na klientów
W ogniu znacznie ostrzejszej krytyki znalazły się praktyki ubezpieczycieli kredytowych, widoczne
od czasu wybuchu kryzysu gospodarczego. Ich zachowanie dało się
we znaki konkretnie 50% reprezentantów branży (57% dilerów i 47%
producentów). Oferowane warunki
były dla 62% „drastycznie gorsze”
i dla 38% „nieco gorsze”.
AG, określa ten stan jako „alarmujący
Również po stronie zysków branża
prezentuje się dość stabilnie: 42%
firm informuje o niezmienionej od
jesieni 2008 r. sytuacji po stronie
zysków, a 31% nawet o lepszej niż
przed rokiem. Producenci okien
i drzwi oceniają sytuację znacznie korzystniej niż dilerzy, którzy w
szczytowym okresie musieli zmierzyć się ze spadkiem nawet do
30%.
Pełen portfel zamówień
W sumie 27% zakładów utrzymało
w ciągu bieżącego roku niezmieniony w stosunku do roku 2008 portfel
zamówień, a 50% zakładów – nawet większy. Jedynie w jednej
czwartej firm zamówienia zmalały,
najczęściej w ograniczonym wymiarze poniżej 10%. Na drugą połowę
roku 2009 w większości firm spodziewano się w momencie badania
w lipcu i w sierpniu niezmienionego, a nawet rosnącego poziomu
zamówień.
Zaangażowanie ze strony załogi
Tylko niewielka grupa firm (12%)
była dotychczas zmuszona przez
kryzys do oszczędności w kosztach
zatrudnienia. Jeśli w przyszłości konieczne okazałyby się posunięcia
takie jak praca w skróconym wymiarze, redukcja wynagrodzeń czy
zwolnienia, to w opinii większości
firm ich załogi gotowe byłyby do
ponoszenia za nie współodpowiedzialności. 23% badanych uważa
taką sytuację za „w pełni“ realistyczną, a 65% przynajmniej „warunkowo“ realistyczną. „Jest to dla
mnie pozytywny efekt struktury
branży firm średniej wielkości, której cechą charakterystyczną jest
z reguły silny osobisty związek pracowników z przedsiębiorstwem“,
skomentował dr Eckhard Keill ten
fakt podczas konferencji prasowej
w dniu 25 sierpnia 2009 r. i dodał:
„Także środki prowadzące do redukcji kosztów osobowych, które
na początku roku miały miejsce
wynik”.
„Tak“: warunki nieco się pogorszyły
Tak
Nie
dane w % Wartości brakujące do 100%: brak danych
Źródło: badanie instytutu forsa wśród firm z branży
okienno-drzwiowej w Niemczech
© Roto 08/2009
Akceptacja: z punktu widzenia branży
Więcej pochwał niż krytyki
okienno-drzwiowej rządowe pakiety
Łagodzenie skutków kryzysu: rządowe programy pomocowe w ocenie
branży okienno-drzwiowej
stymulujące gospodarkę I i II to instrumenty odpowiednie do łagodzenia
skutków ogólnej recesji. 58% przed-
dane w %
ogółem
dilerzy
siębiorstw badanych przez instytut
producenci
forsa uważa je za „zdecydowanie pomocne”. Natomiast tylko 15% określa
je jako „dalece nieprzydatne”.
jednoznacznie
pomocne
konieczne
poprawki
Z punktu widzenia Roto jest to
„alarmujący wynik”. Pojawia się podejrzenie, że kryzys jest tutaj „tylnymi drzwiami wykorzystywany
w celu zminimalizowania ryzyka.”
Dr Keill: „Jeśli w nawet bardzo stabilnych Niemczech połowa firm
z branży okienno-drzwiowej skarży się na restrykcje, należałoby generalnie przyjrzeć się kulisom modelu biznesowego ubezpieczycieli
kredytowych.”
Pozytywna ocena działań
rządowych
Pakiety antykryzysowe rządu niemieckiego spotykają się w branży raczej z uznaniem niż z krytyką.
58% badanych uznaje je za „zdecydowanie pomocne“, a tylko 15%
ocenia je jako „wielce nieprzydatne”. Przedsiębiorstwa głównie
związane z budownictwem wiązały
z nimi nadzieję na konkretne impulsy do ożywienia biznesu. Dotyczy
to w szczególności dilerów, których
menedżerowie w 86% ocenili programy rządowe jako „zdecydowanie pomocne“. Natomiast większość branży wyraża opinię, iż I i II
pakiet antykryzysowy to instrumenty odpowiednie do łagodzenia skutków ogólnej recesji.
dalece
nieprzydatne
Źródło: badanie instytutu forsa wśród firm z branży
okienno-drzwiowej w Niemczech
© Roto 08/2009
w Roto, spotkały się ze zrozumieniem pracowników.“
Niezłomna gotowość
inwestycyjna
Gotowość inwestycyjna w firmach
w tym roku w opinii 38% menedżerów kształtuje się na podobnym
poziomie, w 24% firm jest nawet na
wyższym poziomie, a tylko w 38%
wypada niżej niż przed rokiem. Na
nadchodzący rok 54% firm zakłada
inwestycje na podobnym poziomie,
8% – nawet wyższe, a 31% – niższe
niż w roku 2009. Na tej podstawie
wnioskować można, że branża nie
utraciła wiary w przyszłość, a nawet podstaw do aktywnych programów rozwojowych, ocenia dr Keill.
Stany magazynowe na
poziomie sprzed roku
Zaskakujące jest to, że na podstawie wyników badania Instytutu
forsa firmy zredukowały stany magazynowe przeciętnie tylko do 92%
zapasów sprzed roku. Dr Keill,
stojący na czele całej grupy Roto,
a w tym dywizji technologii okien
i drzwi, nie krył zaskoczenia: „We-
3
Konstrukcja i rozwój produktów
Konsekwencja w długiej perspektywie to program
W dziale konstrukcji i rozwoju produktów dywizji technologii okien i drzwi Roto
Jochen Klaiber (z lewej) jest jednym z kierowników projektów, koordynujących
Klaus Schmitz, dyrektor działu kon-
znakomite wyniki przynosi współpraca techników i inżynierów. Dirk Hanel (z le-
opracowywanie nowych elementów i serii dla dywizji technologii okien i drzwi.
strukcji i rozwoju produktów dywizji
wej) pracuje w zespole okuć rozwierno-uchylnych do drewna i PVC.
Profesjonalnie kierowana praca zespołów i procesy poszukiwania pomysłów bu-
technologii okien i drzwi Roto rozma-
dują podstawy dla innowacji, dzięki którym grupa Roto oferować może swoim
wiał z redakcją Roto Inside na temat
klientom rozwiązania wyznaczające kierunki rozwoju branży.
zadań i wyzwań jego działu.
Około stu wysoko wykwalifikowanych techników, inżynierów i rysowników pracuje w dziale konstrukcji, rozwoju produktów i badań technologii okien i drzwi Roto. Średnio od dziesięciu lat każdy
z nich pracuje w tym zespole. „Kluczem do sukcesu jest doświadczenie na bazie solidnego wykształcenia technicznego“, stan ten
komentuje Klaus Schmitz, dyrektor działu konstrukcji w dywizji
technologii okien i drzwi Roto i dodaje: „Cała polityka rozwoju
bazuje na długofalowości i konsekwencji. Chodzi w tym o to, by
opracowywać systemy jak nasz modułowy NT, które przez bardzo
długi czas zachowają swoją funkcjonalność i możliwe będzie stałe uzupełnianie ich o nowe elementy i funkcje. Tylko dzięki takim
systemom, które w długiej perspektywie zachowują swoją wartość, możliwa jest ekonomiczna praca nowoczesnego przemysłu
okiennego.“
Ścisły związek z praktyką produkcji
okien, solidność i gruntownie opracowane rozwiązania – to w jego
ocenie cechy pracy nad rozległym
projektem rozwojowym, jak ten,
który zaowocował wprowadzeniem
systemu NT. „Ogromnym atutem
naszych pracowników jest ich bogactwo doświadczeń. W pracy nad
nowymi, seryjnymi elementami wyposażenia dodatkowego oraz rozwiązaniami indywidualnymi ogromnym walorem jest ich kreatywność
i techniczne zrozumienie przedmiotu. To właśnie współpraca z jednej
strony kolegów z bardziej praktycznym, z drugiej zaś z akademickim
wykształceniem w całościowej ocenie jest decydującym czynnikiem
powodzenia zespołu. „Mamy zrównoważony udział pracowników
z dyplomem technika i takich, którzy ukończyli wyższe studia techniczne. Wspierają ich rysownicy
techniczni i koledzy o zróżnicowanym wykształceniu i kwalifikacjach.“ Co i w jakich okolicznościach sprawia, że człowiek „zapala“
się do zadań związanych z konstrukcją? „Wielu kolegów specjalizowało się w dziedzinie technik
konstrukcji jeszcze w czasie studiów,“ stwierdza Klaus Shmitz,
który studiował budowę maszyn.
„Najlepiej jest, gdy trafiają do nas
ludzie po studiach na wydziale budowy maszyn, mechatroniki i techniki konstrukcji precyzyjnych, którzy wnoszą swą wiedzę dla rozwoju
produktów Roto. Aby stosunkowo
wcześnie zainteresować pracą
u nas wybitnie wykwalifikowanych
Pomysły w materialnej postaci powstają dzięki zastosowaniu drukarek 3D we
wzorcowni w Leinfelden, kierowanej przez Franka Steinera. Daniel Zipf wraz z zespołem odpowiada za to, żeby odlane z tworzywa sztucznego projekty sprawnie
dotarły do ich autorów w jednym z siedmiu oddziałów grupy Roto.
młodych adeptów tych kierunków,
utrzymujemy na przykład ścisły
kontakt z różnymi uczelniami wyższymi, wspieramy projekty i kształcimy konstruktorów w ramach
dwutorowego modelu kształcenia
w Szkole Wyższej Badenii Wirtembergii w Stuttgarcie.“
Dla klienta i z klientem
W jego dziale istnieje rozróżnienie
między projektami i adaptacjami.
Adaptacje to indywidualne rozwią-
zania dla potrzeb konkretnych klientów lub rynków, które rozpoznają
koledzy z dystrybucji i omawiają
z działem konstrukcji Roto. „Odpowiedzialni za zastosowania w dziale
rozwoju koordynują cały proces od
zgłoszenia zapotrzebowania przez
klienta poprzez realizację w procesie produkcyjnym aż po terminowe
dostarczenie klientowi gotowych
wyrobów seryjnych, które pozytywnie przeszły przez kontrolę jakości. Naszym celem jest osiągnię-
cie możliwie najwyższego poziomu
satysfakcji klienta, która w dużej
mierze uzależniona jest od tego, czy
potrafimy szybko dostarczyć wymagane rozwiązania“, podsumowuje Klaus Schmitz.
Cd. na stronie 5
System u podstaw sukcesu
Roto NT jako
Roto NT jako okucie do
zasuwnica z ujemnym
następca programu
całkowicie zautomatyzo-
dornmasem do okien
strona zawiasowa E5
do skrzydeł o masie
Centro 101
okucie NT Komfort
wielostopniowy uchył
wanej produkcji okien
nożyce do mycia
okucie TiltFirst
rozwierno-uchylnych
150 kg jako standard
1999-2001
IV. kwartał 2001
I. kwartał 2002
II. kwartał 2002
IV. kwartał 2003
II. kwartał 2005
III. kwartał 2007
II. kwartał 2008
Modułowy system Roto NT: dziesięć lat rozwoju dzięki innowacjom.
III. kwartał 2001
IV. kwartał 2001
I. kwartał 2002
Roto NT do systemów
zatrzask magnetyczny
aluminiowych z rowkiem
okuciowym
4
IV. kwartał 2002
IV. kwartał 2004
II. kwartał 2006
III. kwartał 2007
I. kwartał 2009
hamulec rozwarcia
przeciwbieżne
rygle hakowe NT
Designo
powłoka RotoSil Nano
TurnPlus NT
w klamce
zamknięcie środkowe
Inside
Cd. ze strony 4
Zespoły zintegrowane
Konstruktorzy Roto podzieleni są na
wyspecjalizowane zespoły: „Każdy
z nich opiekuje się określoną grupą
produktów. Mamy zatem do czynienia ze specjalistami pracującymi
nad systemami i zastosowaniami do
okien z drewna, PVC lub aluminium,
oraz takie, które koncentrują się na
przykład na asortymencie z grupy
Door, Fentro lub Patio, tematyce
E-Tec lub rozwiązaniach In-Line Sliding lub oknach Open-Out.“ Wyniki ich prac w postaci dokumentacji
gromadzone są w centralnej bazie
danych. „Dzięki centralnemu archiwum konstruktorzy mogą pracować nad wspólnymi projektami,
mimo że rozrzuceni są w różnych
oddziałach.“ Jest to zdecydowanie
nieodzowne, gdyż tylko sześćciedziesięciu spośród stu zatrudnionych w konstrukcji dywizji technologii okien i drzwi ma swoje biurko
w centralnym oddziale koncernu
w Leinfelden. Czterdziestu pozostałych pracuje w innych oddziałach
produkcyjnych, w różnych regionach dystrybucyjnych – w bezpośredniej bliskości klienta.
Wartość wymiany wiedzy
i doświadczeń
Podczas videokonferencji oraz dzięki regularnym spotkaniom zespołów podsumowywane są kolejne
etapy prac specjalistów z dziedziny
Często granice między indywidualnym zastosowaniem i produktem seryjnym są
Na stanowiskach badawczych w dziale zarządzania jakością testowane są kon-
płynne. Kierownik działu AluVision Matthias Pfeiffer wspomina: „Gdy coraz częś-
strukcje odnośnie wymaganych parametrów wytrzymałościowych. Nowe pro-
ciej klienci pytali o rozwiązania do skrzydeł o masie 200 i 300 kg, stało się dla
dukty poddawane są badaniom, zanim zostaną zatwierdzone do produkcji i prze-
nas jasne, że mamy do czynienia z trendem rynkowym i tę stronę zawiasową roz-
kazane do sprzedaży.
winęliśmy do produktu seryjnego.“
rozwiązań przesuwnych z Niemiec,
Hiszpanii i Chin. „Roto nie szczędzi
w tym zakresie wysiłków“, stwierdza Klaus Schmitz, „zauważyliśmy,
że jakość prac konstrukcyjnych ma
bezpośredni związek z intensywnością wymiany doświadczeń między kolegami danego zespołu.“
Gdzie przebiega granica między adaptacją i projektem? „Ostra granica
nie istnieje. Pojedynczy klienci in-
spirują do poszukiwania rozwiązań
dla potrzebnych im zastosowań“,
relacjonuje Klaus Schmitz, „ale nasi
konstruktorzy wraz z działem marketingu produktów mają wyostrzony zmysł na zastosowania, które
nabierają znaczenia dla całego rynku. Wspólnie rozstrzygamy, czy rzeczywiście jest uzasadnione, żeby
dany element wprowadzić do wersji
standardowej systemu“
Od indywidualnego zastosowania do rozwiązania seryjnego
Takim przypadkiem była strona zawiasowa do okien aluminiowych
o masie skrzydła 200 lub 300 kg.
„Niektórzy spośród naszych klientów w pewnym momencie potrzebowali po raz pierwszy takiej strony
zawiasowej do obiektów, dla których mieli dostarczyć okna. Od razu
było dla nas jasne, że z tego rodzaju
wymogami zgłoszą się do nas ko-
lejni – po prostu dlatego, że trendy w architekturze i budownictwie
zdecydowanie preferują w ostatnim czasie coraz większe i cięższe
skrzydła.“ Zatem z jednostkowego
zastosowania powstał projekt nowego produktu, który włączony został do produkcji seryjnej.
Roto Gluske-BKV GmbH
Siła dwóch w jednym
„Koledzy w spółkach handlowych poszczególnych regionów
dystrybucji Roto cenią nas i oferowany przez nas asortyment
produktów“, wyjaśnia Martin Graé, prokurent i dyrektor
dystrybucji Roto Gluske-BKV
GmbH, w rok po włączeniu firmy do grupy Roto. Odczuć można, że jego oczekiwania nie tylko zostały spełnione, ale wręcz
przewyższone. „Znakomicie zorganizowana i gęsta sieć dystrybucji technologii okien i drzwi
Roto tak dobrze służy wieloletnim klientom Gluske-BKV, że
w związku z połączeniem firm
nie tylko nie utraciliśmy ani
jednego klienta, ale nawet
pozyskaliśmy nowych.“
W regionie dystrybucji Europy
Północno-Wschodniej odbyły się
w pierwszym kwartale 2009 r. pilotażowe szkolenia pierwszego etapu
programu kształcenia, które zespół
Roto Gluske-BKV przeprowadził we
współpracy z zespołem trenerów
z Roto Campus. „Ze znakomitym
powodzeniem“, wspomina Martin
Graé, który uczestniczył w szkoleniach zarówno w Warszawie, jak
i we wszystkich kolejnych w Europie
Południowo-Wschodniej. „Oczywiście, że mieliśmy do czynienia
z pracownikami dystrybucji, którzy
zdają sobie sprawę z tego, co to jest
zawias, próg drzwiowy czy podkładka szybowa. Jednak nawet najbardziej doświadczonym spośród
nich było świadome, że jest jeszcze
sporo do nauczenia się na temat
asortymentu Roto Gluske-BKV. Jeśli bowiem producenci okien mają
otrzymać kompetentne doradztwo
Zadowoleni z połączonych sił struktur dystrybucyjnych grupy Roto (od lewej):
Również w Belgii odbyły się szkolenia dla doradców handlowych Roto dywizji
Martin Graé, Prokurent i dyrektor dystrybucji, Nicoletta Carrera Nulla, asystentka
technologii okien i drzwi w zakresie asortymentu Roto Gluske-BKV (od lewej):
pionu dystrybucji, Thomas Leetink, dyrektor dystrybucyjnych struktur stacjonar-
Andreas Braun, techniczny doradca w zakresie asortymentu Roto Gluske-BKV
nych, i Marcus Müller, dyrektor obsługi klientów kluczowych Roto Gluske BKV.
oraz Gerard ter Heide, Erik Klinker, Fred van den Broek i Johan Claes z działu obsługi klienta w Roto in Nivelles. Także w tym gronie: Martin Graé, prokurent i dyrektor dystrybucji Roto Gluske-BKV (z prawej)
w zakresie technologii okien i drzwi
Roto oraz produktów Roto GluskeBKV, wszyscy pracownicy dysponować muszą przekonującą wiedzą
fachową.“
Doskonałe dopasowanie
Nie tylko wieloletni pracownicy
dystrybucji Roto wrócili do szkolnej
ławki. Także pracownicy i przedstawicielstwa Roto Gluske-BKV pracujący od kilku miesięcy z dużym
powodzeniem na rynkach Europy
Północno-Wschodniej dają znakomitą możliwość rozszerzenia dystrybucji grupy Roto i dlatego przeszkoleni zostali w zakresie technologii
okien i drzwi Roto. „Dla prawdziwego handlowca wspaniałą rzeczą
jest móc zaoferować swoim klientom szeroki asortyment produktów
dzięki połączeniu w jednej grupie
firm dwóch jakościowych liderów
w swoich dziedzinach. Taka praca
wszystkim sprawia przyjemność,
a klienci grupy Roto odczuwają wyraźnie, że dzięki nowej organizacji
dystrybucji otrzymują bardziej kompleksowe wsparcie.“
Integracja struktury New PEP
Klienci grupy Roto odniosą już niebawem korzyści z ujednolicenia
procesów we wszystkich działach
konstrukcyjnych. „W roku 2007
w ramach programu „New PEP“
powstała w Leinfelden organizacja,
która przysłuży się również efek-
tywności dystrybucyjnej Roto Gluske-BKV“, Martin Graé komentuje
kolejny krok integracji. „Dostrzegli
to nasi konstruktorzy w fabryce
w Wuppertalu i krok po kroku
wdrażają planowanie procesów
i metody pracy stosowane przez
kolegów w Leinfelden. Dlaczego nie
skorzystać z dobrych pomysłów
i doświadczeń innych? Dystrybucja i dział konstrukcji grupy Roto są
dzięki połączeniu jeszcze silniejsze,
dlatego też pełni optymizmu patrzymy w przyszłość.“
Graé otrzyma wsparcie ze strony
Nicoletty Carrery Nulli. 1 sierpnia
2009 r. kierownictwo dystrybucji
w ramach struktur stacjonarnych
objął Thomas Leetink. Tego samego dnia kierownictwo nowo utworzonego działu obsługi klientów
kluczowych przekazano w ręce
Marcusa Müllera.
Nowe kompetencje
i odpowiedzialność
Przy wdrażaniu nowej organizacji
w strukturach handlowych Martin
5
Roto Patio Z
Okucie uchylno-przesuwne w udoskonalonej wersji
Sprawdzone przez lata uchylno-przesuwne okucie Patio Z
do przesuwnych drzwi balkonowych i okien poddane zostało
ponownie szeregowi udoskonaleń konstrukcyjnych, dzięki którym oferuje dziś szereg nowych
korzyści. Użytkowników okien
ucieszy z pewnością szczególnie komfortowa obsługa, najwyższy poziom bezpieczeństwa
użytkowania i poprawiona estetyka – klientów Roto natomiast
– potwierdzona wielokrotnie badaniami niezawodność i jakość
produktu.
Równolegle z nowym, udoskonalonym okuciem uchylno-przesuwnym
wprowadzone zostanie nowe nazewnictwo produktów, odnoszące
się do dopuszczalnej masy skrzydeł.
Przykładowo Patio 160 Z przeznaczone jest do skrzydeł o masie do
160 kg. Do Patio 200 Z, przeznaczonego do skrzydeł o masie do 200
kg, opracowany został nowy dwuczęściowy wózek o podwyższonej
nośności. Dostarczany jest on
w postaci fabrycznie zmontowanej,
lu, a tym samym możliwość obwieszenia skrzydła.
Odległość odstawienia w obydwu
wariantach Patio Z wynosi 125 mm,
osiągając tym samym najwyższą,
możliwą technicznie na rynku wartość. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie bardzo masywnych
profili o grubości do 122 mm w połączeniu z elementami szklenia stałego, jak to ma miejsce na przykład
w oknach stosowanych w budownictwie niskoenergetycznym.
Osłonka nowej konstrukcji prezentuje się dzięki swojej filigranowej i delikatnej
formie bardzo nowocześnie i dyskretnie
co eliminuje dodatkowe czynności
podczas montażu ciężkich skrzydeł.
Plusy nowych rozwiązań
technicznych
Nowe wózki mają stosunkowo dużą
średnicę kółek – 28 mm – i wymagają stosunkowo mało miejsca pod
ich montaż – 35 mm. Zarówno duże
kółka, jak i zintegrowane szczotki
podnoszą żywotność wózków i poprawiają własności jezdne drzwi tarasowych, ułatwiając jednocześnie
ich obsługę. Poza tym nowe, podwójne wózki Patio Z w fabrycznie
zmontowanej obudowie redukują
znacznie zagrożenie wygięcia profi-
Do nowości należy również blokada
błędnego położenia klamki Patio Z
w standardzie: gwarantuje ona wygodę obsługi i przeciwdziała wyważeniu skrzydła. Dzięki korzystnemu
umiejscowieniu możliwe jest stosowanie blokady także w przypadku
rozwiązań z ruchomym słupkiem.
Stabilne i lekkojezdne
Za sprawą szczególnie stabilnej
konstrukcji rozwórki i wózków
możliwe jest stosowanie nowego
Patio Z do skrzydeł o wysokości
do 2.700 mm. Dzięki temu okucie
to znakomicie nadaje się do bardzo
wysokich skrzydeł na całą wysokość pomieszczeń. Nowej konstrukcji zatrzaski ze specjalnego tworzywa pozycjonują skrzydło wyjątkowo
lekko w położeniu uchylnym i zapewniają bezpieczną i wygodną
obsługę.
Nowe Patio Z urzeka pod względem
estetyki między innymi dzięki nowej
osłonce – o filigranowym, delikatnym kształcie, dostępnej w wielu
wariantach kolorystycznych. Pozwala ona na dyskretne wkomponowanie się drzwi do całości koncepcji wnętrza.
Dla producentów stolarki, którzy
nie od razu zdecydują się na przestawienie procesów produkcyjnych
na nowe Patio 200 Z, w dalszym
ciągu dostępne są sprawdzone systemy uchylno-przesuwne Patio
4150Z/4180Z. Roto oferuje te systemy równolegle i tym samym umożliwia klientom płynne przejście na
nowe okucie również w późniejszym okresie.
Dach przyszłości
Roto Sunroof: zintegrowane systemy solarne w dachu
Zintegrowany w dachu system
solarny Roto Sunroof wzbudził
ogromne zainteresowanie na
liczących blisko 60.000 zwiedzających największych branżowych targach technologii solarnych w Niemczech, „Intersolar“
w Monachium. Technologia
solarna, fotowoltaiczna i okna
dachowe stanowią w tym systemie perfekcyjnie zintegrowaną
całość – kompletne rozwiązanie,
które w takiej postaci oferuje
tylko Grupa Roto.
z redakcją Roto Inside podczas targów w Monachium. „System Roto
Sunroof w połączeniu z niskoenergetycznym oknem dachowym Designo R8 NE – to światowy numer
jeden, jeśli chodzi o współczynnik Uw całego elementu dla okien
uchylno-obrotowych o wartości
0,84 W/m²K – a tym samym „wzorzec metra“ w dziedzinie oszczędzania i pozyskiwania energii.“ Poza
tym dzięki nowej generacji zasobników Cubo Roto oferuje mistrzowskie produkty z najwyższej półki.
Zadowoleni z sukcesu Roto Sunroof
na targach „Intersolar“ w Monachium
(od lewej): Markus Schwarz, dyrektor
dystrybucji Solar w Niemczech, Daniel
Dzisiejsze instalacje solarne muszą
być wydajne energetycznie, opłacalne i estetyczne. „Żaden inny producent nie jest w stanie sprostać
tym wymaganiom tak perfekcyjnie
jak Roto Sunroof GmbH & Co. KG“
z ogromną satysfakcją informuje
Markus Schwarz, dyrektor sprzedaży Solar w Niemczech w rozmowie
Erbert, dyrektor dystrybucji Solar na
rynkach zagranicznych, Hannes Katzschner, prezes spółki dystrybucyjnej Roto Bauelemente GmbH, Erich
Wszystkie elementy, jak pompa, ste-
Rosenkranz, członek zarządu dywizji
rownik i pojemnik wyrównawczy, któ-
okien dachowych i systemów solar-
re dotychczas musiały być montowane
nych oraz Esther Staskiewicz, dyrektor
odrębnie, w nowej serii zasobników
marketingu Roto okna dachowe i sy-
solarnych Roto Cubo są zmontowane
stemy solarne
fabrycznie
Premiera nowej generacji
zasobników Cubo
CuboPur i CuboMax wspierają
ogrzewanie wody, seria CuboTerm
stosowana jest do ogrzewania
wody i pomieszczeń. Wszystkie
elementy, jak pompa, sterownik
i pojemnik wyrównawczy, które dotychczas musiały być montowane
odrębnie, w nowej serii zasobników
solarnych Roto Cubo są zmontowane fabrycznie. Odrębnie podłączyć
należy jedynie przewody substancji
akumulującej i świeżej wody. Dzięki temu o wiele szybciej przebiega
podłączenie Roto Sunroof zarówno
przez dekarza, jak i eksperta instalacji wodno-sanitarnych. Jak wyraźnie pokazały reakcje gości stoiska w ciągu trzech dni targowych,
obecny trend odchodzi od kłopotliwych instalacji nadachowych na
korzyść systemów zintegrowanym
z poszyciem dachu, jak np. Roto
Sunroof.
Od dachu ochronnego do funkcjonalnego
Innowacje „made in Germany“
Zwykłe nadachowe instalacje
solarne montowane są przy użyciu szyn montażowych i tzw.
haków dachowych ponad istniejącym pokryciem dachu.
Powoduje to często przerwanie szczelnej struktury dachu
i zakłócenie jego własności
izolacyjnych.
Elementy montażowe tego rodzaju
instalacji wystawione są poza tym
na bezpośrednie działanie czynników środowiska i warunków atmosferycznych. Wiatr wytwarza często siłę ssącą oddziałującą od dołu
elementów systemu solarnego
i może powodować zakłócenie jego
stabilności. Dachówki znajdujące
się pod kolektorami narażone są
na szybsze starzenie i mogą ulegać
zniszczeniu. W następstwie tego
6
może okazać się konieczny demontaż instalacji, co wiąże się nie tylko
z kosztami robocizny, ale również
ze spadkiem rentowności pracy
dekarza.
Roto Sunroof: Kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne i okna dachowe perfekcyjnie zintegrowane w dachu.
Pakiety systemu Roto Sunroof są
alternatywą zarówno wydajną jak
i odznaczającą się długą żywotnością. Składają się one z kolektorów
słonecznych, które można ze sobą
dowolnie zestawiać, modułów fotowoltaicznych i okien dachowych.
Wszystkie komponenty odznaczają się małą wysokością zabudowy
typu „Superflat“ i dzięki ujednoliconym modułom rozmiarowym
można je ze sobą w prosty sposób
łączyć. Specjalne kołnierze uszczelniające i blachy osłonowe kryją
także całkowicie przewody i rury
oraz łączą wszystkie elementy
w estetyczną, stabilną i szczelną całość. Dzięki temu nie jest potrzebny
drugi wodoszczelny dach pod tą
konstrukcją. Wszystkie elementy
systemu badane są w oparciu
o normy okienne na specjalnych
stanowiskach badawczych w fabryce Roto w Bad Mergentheim na
wodoszczelność i stabilność wiatrową. System Roto Sunroof może
całkowicie zastąpić tradycyjny dach
kryty dachówkami.
Inside
Deklaracje środowiskowe dla okien
Wkrótce obowiązkowe?
RI: Czy ewentualna certyfikacja
budynku, na przykład według
wytycznych Niemieckiego Stowarzyszenia Zrównoważonego
Budownictwa (DGNB), wiąże
się z konsekwencjami dla producenta okien, który ubiega
się o konkretne zlecenie?
Bernhard von Houwald: Generalnie tak! Jeśli inwestor ma jasno
określone wymogi, żeby budynek
wzniesiony był zgodnie z kryteriami
Niemieckiego Znaku Jakości Zrównoważonego Budownictwa, to architekt będzie potrzebował danych
dla poszczególnych produktów
budowlanych. Dane te zaczerpnie
z tzw. deklaracji środowiskowej
produktu (Environmental Product
Declaration EPD). Jeśli dla danego
produktu nie ma dostępnych danych w EPD odnośnie certyfikacji
trwałości budynków, wówczas sięga się do danych ogólnych. Jednak
dane ogólne nie reprezentują produktu budowlanego w wystarczającej mierze, co siłą rzeczy odbija się
niekorzystnie na producencie.
RI: Czy spodziewa się pan, że
w najbliższym czasie wzrośnie
liczba inwestorów, którzy zechcą lub będą musieli certyfikować swój budynek?
Bernhard von Houwald: Z całą pewnością! Zrównoważone budownictwo odciśnie w przyszłości wyraźne piętno na całej branży i rynku
nieruchomości. Minister Tiefensee
na targach BAU 2009 w Monachium nadał już takie certyfikaty
pierwszym budynkom użyteczności publicznej. Firmy o zasięgu
światowym poświęciły się także
zgłębianiu tego zagadnienia, by
móc sprostać konkurencji na arenie
międzynarodowej.
Zrównoważone budownictwo kryje w sobie duży potencjał dla branży budowlanej na płaszczyźnie
międzynarodowej i może stać się
kołem zamachowym gospodarki.
Dzięki wymaganemu w tej koncepcji całościowemu: ekologicznemu,
ekonomicznemu, ale także socjalnemu planowaniu inwestycji możliwe
jest wygenerowanie zwłaszcza po
stronie kosztów – w skali całego cyklu eksploatacyjnego – znacznego
potencjału oszczędności. To właśnie w czasach kryzysu gospodarczego stanowi szansę, którą należy
wykorzystać.
Zrównoważone budowanie i gospodarowanie
Dla ochrony zasobów i środowiska
Foto: ift Rosenheim
Pierwotnie pojęciem „zrównoważony
też w gospodarstwach domowych – nie
nad 40% światowego zużycia energii.
rozwój“ określano w gospodarce leśnej
wolno tracić z pola widzenia kwestii
Istniejące budynki są zatem najwięk-
formę gospodarowania, która przewidu-
związanych z konsekwencjami decyzji
szymi „pożeraczami” energii na całym
je, że z lasu można pozyskać tylko tyle
i przedsięwzięć dla przyszłych generacji.
świecie i mają udział w największej
drewna, ile jest w nim w stanie odros-
W kwietniu 2001 r. rząd niemiecki utwo-
emisji CO 2. Niemieckie Stowarzysze-
nąć. W przenośnym znaczeniu pojęcie
rzył Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki
nie Zrównoważonego Budownictwa
to znalazło obecnie zastosowanie w kon-
(Rat für Nachhaltige Entwicklung), w któ-
(DGNB) podjęło się zadania wypraco-
tekstach społeczno-politycznych, ekolo-
rej zasiada 15 osób związanych z różnymi
wania dróg i rozwiązań dla zrówno-
gicznych i ekonomicznych. Rolą polityki
dziedzinami życia publicznego. Rolą tej
ważonego budownictwa i wspierania
zrównoważonej jest stworzenie podstaw
rady jest opracowywanie projektów do
budowy oraz remontowania budynków
do tego, żeby możliwa była zintegrowa-
realizacji narodowej strategii zrównowa-
zgodnie z tą koncepcją. Dzięki temu
na ochrona środowiska z jednoczesnym
żonego rozwoju, określanie konkretnych
powinno dojść do powstania możli-
rozwojem gospodarczym i zachowaniem
pól działania, jak również uczynienie
wie dużej liczby budynków, do których
więzi społecznych.
zrównoważonego rozwoju ważnym
użytkowania potrzeba jak najmniej
zagadnieniem społecznym.
energii. Zrównoważone budownictwo
Rządy państw uprzemysłowionych po-
ma na celu m.in. także redukcję emisji
Bernhard von Houwald, asystent tech-
dejmują obecnie działania mające na celu
Zrównoważone budownictwo uzyskuje
CO 2, generowanej przez eksploatację
niczny kierownictwa instytutu ift
wyostrzenie świadomości mieszkańców
w tym kontekście w ocenie wielu eks-
nieruchomości lub produkcję materia-
Rosenheim
na to, że w niczym, co się obecnie dzie-
pertów bardzo ważną rolę. Eksploatacja
łów budowlanych.
je – czy to w życiu firm i korporacji, czy
istniejących budynków odpowiada za po-
ne okna liczyć mogły na dobry
bilans ekologiczny?
Bernhard von Houwald: Jeśli producent okien zmierza do redukcji
zużycia energii w procesie produkcyjnym oraz stosuje możliwie najbardziej przyjazne dla środowiska
materiały, które stanowią minimalne obciążenie środowiskowe, to
jest to z pewnością właściwa strategia. Oczywiście musi on jeszcze
swoje wysiłki udokumentować w
certyfikacie EPD, a następnie doprowadzić do jego zatwierdzenia.
Branża okienna czyni odpowiednie
dach normalizacyjnych i stawia bardzo wysoko poprzeczkę dla jakości
zrównoważonego budownictwa.
Jakie postępowanie ugruntuje się
ostatecznie na płaszczyźnie międzynarodowej, trudno w tej chwili
powiedzieć.
RI: Co musiałby zrobić producent okien, który chcąc odróżnić się od konkurencji chciałby dowieść, że jego produkty
szczególnie odpowiadają założeniom zrównoważonego
budownictwa?
Bernhard von Houwald: Produkty
budowlane potrzebują tzw. deklaracji środowiskowej (EPD). Deklaracja
ta obejmuje obszerne informacje na
temat wpływu produktu budowlanego na środowisko. Projektant wybiera produkty, które zgodnie z jego
zamierzeniem spełniają wymogi
Ekonomia
64 Kryteria
Rządy coraz większej liczby
państw, jak również coraz liczniejsi architekci wysuwają żądania, żeby budynki w trakcie
ich budowy, a także podczas
eksploatacji zużywały możliwie mało surowców naturalnych i by wnosiły możliwie duży
wkład do ochrony środowiska.
Projektowanie powinno przewidywać, jak zachowywać się
będzie substancja budowlana
w przyszłości, a także kierować
się zasadami tzw. „zrównoważonego budownictwa“. O tym,
jakie ma to konsekwencje dla
producentów okien, z Roto Inside rozmawiał Bernhard von
Houwald, asystent techniczny
kierownictwa instytutu, odpowiedzialny m.in. za zagadnienia
trwałości i substancji szkodliwych w ift Rosenheim.
Ekologia
Koszty cyklu
Potencjał efektu
eksploatacji
cieplarnianego
Aktualna wartość
Potencjał
rynkowa
zakwaszenia
Koszty
...
RI: Czy producenci okien
i drzwi złożyli już wnioski
o przyznanie deklaracji ekologicznej produktu?
Bernhard von Houwald: Generalnie nie składa się wniosku o przyznanie tych deklaracji, ponieważ
Aspekty społecznokulturowe
Rozwiązania
techniczne
Wolność od barier
Dźwiękoszczelność
Estetyka i design
Akustyka
pomieszczeń
Zdrowie i komfort
Ochrona
inwestycyjne
przeciwpożarowa
...
...
Ocena
Ocena
Ocena
Ocena
Opis czterech kategorii i przykładowych kryteriów certyfikacji budynków z punktu widzenia zrównoważonego budownictwa
całego budynku np. z punktu widzenia bardzo dobrej efektywności
energetycznej, rodzaju materiałów
utrzymujących w długiej perspektywie pierwotne parametry czy korzystnej pod względem kosztów
rozbiórki i utylizacji. Bezpośredniej
informacji na temat trwałości produktu certyfikaty EPD nie zawierają, ponieważ nie przewidują one
oceny produktu budowlanego.
Naturalnie pozytywny bilans ekologiczny danego produktu budowlanego sprawia, że jest on w określonych warunkach dla projektanta
szczególnie atrakcyjny.
RI: Na co wobec tego producent
okien musi lub może zwrócić
uwagę przy wyborze komponentów i technologii produkcyjnych, żeby jego energooszczęd-
wysiłki prowadzące do wypracowania wzorców i szablonów.
RI: Jakie kraje są szczególnie zaawansowane w procesie
wdrażania systemów certyfikacyjnych dla zrównoważonego
budownictwa? Z jakimi skutkami dla sektora elementów budowlanych w tych krajach?
Bernhard von Houwald: Na całym
świecie już od dłuższego czasu istnieje kilka systemów certyfikacyjnych, jak na przykład amerykański
„Leed“ czy japoński „Casbee“. Jednakże nie obejmują one lub obejmują tylko częściowo cechy wymagane przez normy europejskie.
Przyjęty w Niemczech znak jakości
zrównoważonego budownictwa
bazuje na wymogach europejskich
oraz międzynarodowych standar-
każdy producent może dla swoich
produktów sporządzić je sam, a następnie wystąpić o ich zatwierdzenie. Ponadto należy wspomnieć, że
chodzi tu o całkowicie dobrowolną
deklarację wpływu produktu na
środowisko. W Europie istnieje już
kilka stowarzyszeń i producentów,
którzy opracowali pierwsze deklaracje wpływu produktu na środowisko. Opracowany został już także
program do sporządzania deklaracji
środowiskowych dla okien aluminiowych przez Stowarzyszenie Europejskich Producentów Aluminium
(European Aluminium Association
EAA). W Niemczech istnieją już
takie deklaracje dla produktów jak
np. materiały drewnopochodne czy
materiały izolacyjne, jednak nie ma
jeszcze deklaracji dla okien, drzwi
i fasad. W tym zakresie mamy do-
piero do czynienia z wysiłkami
niektórych producentów i stowarzyszeń prowadzącymi do sporządzenia takich deklaracji.
RI: Jaki jest stan zaawansowania projektu ift, mającego na
celu wypracowanie deklaracji
środowiskowych dla przeziernych elementów budowlanych
i kiedy spodziewane jest jego
ukończenie?
Bernhard von Houwald: Projekt ift
ma na celu wypracowanie modułów dla branży producentów okien
i fasad oraz branży przeziernych
elementów budowlanych, dzięki
którym możliwe będzie sporządzanie przez producentów odpowiednich deklaracji EPD. W tej dziedzinie w trakcie opracowania znajduje
się nie tylko faza produkcji, ale także definicja i scenariusze obejmujące cały cykl żywotności, czyli również fazę użytkowania i utrzymania,
jak również koniec żywotności produktów budowlanych. Niestety nie
udało nam się do dzisiaj uruchomić
tego projektu, ponieważ nie przekazano nam dotychczas ze strony
odpowiedzialnej instancji decyzji
o jego finansowaniu. Spodziewamy
się jednak, że decyzję tę otrzymamy w najbliższych tygodniach i że
od razu będziemy mogli uruchomić
projekt. Prace nad projektem trwały będą co najmniej przez dwa lata,
w związku z czym jego ukończenie
przewidziane jest na rok 2011. Plany
przewidują jednak, że stosunkowo
wcześnie po uruchomieniu projektu możliwe będzie sfinalizowanie
pierwszych reprezentatywnych deklaracji EPD tak, by dla pierwszych
produktów naszej branży powstały
dokumenty potrzebne do certyfikacji w zakresie zrównoważonego
budownictwa.
7
Kneer-Südfenster
Perspektywicznie i z zapałem
Początki grupy firm Kneer-Südfenster sięgają roku 1932. Alois
Kneer założył wówczas na terenie Jury Szwabskiej w miejscowości Westerheim stolarnię wytwarzającą meble. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci dzięki zaangażowaniu następnych generacji
rodu zakład ogólnorzemieślniczy przekształcił się w wysoko wyspecjalizowanego producenta okien i drzwi, zatrudniającego obecnie ok. 500 pracowników. „Stosowanym przez nas do dziś kryterium działania jest indywidualne podejście do każdego inwestora
z osobna“, wyjaśnia z przekonaniem prezes grupy, Horst Kneer.
Trzecie pokolenie przedsiębiorczego rodu: Horst (z lewej) i Florian Kneer wspólnie kierują dzisiaj losami Grupy Kneer-Südfenster.
Wspólnie z najstarszym synem
Florianem kieruje dziś całą firmą.
Na łącznej powierzchni produkcyjnej 30.000 m2 w zakładach Westerheim, Schnelldorf i Massen grupa
Kneer-Südfenster wytwarza okna
i drzwi wejściowe z drewna, drewna i aluminium, PVC, aluminium
i PVC oraz aluminium. Produkcja
i dystrybucja na terenie całych
Niemiec poprzez partnerów handlowych i przemysł domów gotowych
realizowane są ściśle na zamówienie. Transport okien i drzwi – na
życzenie wyposażonych w rolety,
okiennice lub żaluzje – odbywa się
własnymi samochodami dostawczymi do punktów sprzedaży lub
wprost na budowę. Dodatkowo
klienci otrzymują od firmy KneerSüdfenster wsparcie w postaci
szkoleń, doradztwa architektonicznego lub działań marketingowych
w przypadku promocji i akcji typu
„dni otwartych drzwi“.
obróbkę profili aż po fazę czyszczenia można tu płynnie zorganizować
przepływ produkcji i dopasować do
jej potrzeb park maszynowy. Jedynie podczas zgrzewania konieczne
jest u nas ponowne wzięcie profilu
do rąk. W dalszych etapach w obliczu bardzo zindywidualizowanych
oczekiwań klientów stawiamy jednak na ręczne wykonywanie poszczególnych prac. W odniesieniu
do okien drewnianych i aluminiowo-drewnianych wygląda to całkowicie inaczej: w tym wypadku
przejścia pomiędzy poszczególnymi
procesami produkcyjnymi również
są precyzyjnie dostrojone, jednak
okna drewniane w związku z naturalną nieregularnością materiału
wymagają o wiele większej kontroli
i dopracowania. Poszczególne etapy produkcyjne przerywają przepływ materiału i ciągłość procesu
i siłą rzeczy obniżają możliwy poziom automatyzacji.“
Liczy się każde zamówienie
Za sprawą 300.000 sprzedawanych
rocznie jednostek okiennych i 6.500
drzwi wejściowych Kneer-Südfenster zalicza się do dużych i znanych
producentów okien w Niemczech.
„Jesteśmy jednym z nielicznych
producentów, którzy we własnym
zakresie wytwarzają pełny asortyment okien i drzwi we wszystkich
wariantach materiałowych“, deklaruje Horst Kneer. „Poza tym każdy
z naszych działów produkcyjnych
z osobna osiągnął dotychczas skalę
produkcji, pozwalającą na kreowanie standardów w całej branży w
odniesieniu do rozwoju produktów.
Jednocześnie udało nam się zachować duży poziom elastyczności
w kwestii indywidualnego podejścia do oczekiwań klientów.
W naszej pracy kierujemy się niezmiennie zasadą: każdy klient jest
najważniejszy i liczy się każde
zamówienie.“
Nie spoczywamy na laurach
Poszukując dalszych źródeł wzrostu
wydajności produkcji Horst Kneer
wraz z załogą wiele spodziewa się
po współpracy z Roto. Hasło „Roto
Engineering“: „Jesienią 2008 r.
z dużym wyprzedzeniem wymogów
sytuacji specjaliści Roto zaprezentowali nam nowy program optymalizacyjny i jego możliwości. Spotkał
się on z naszym ogromnym zainteresowaniem. Zainteresowanie to
przede wszystkim wśród naszych
zespołów produkcyjnych bardzo
szybko przerodziło się w zachwyt.
O mojej decyzji za restrukturyzacją zdecydowały przede wszystkim
precyzyjnie zdefiniowane procesy
i przebieg przeobrażeń oraz ich
nadzór przez zespół Roto Engineering. Proces zmian uruchomiony został w maju 2009 r. sporządzeniem
analizy stanu zastanego na produkcji okien z PVC. Podczas dwóch
kolejnych spotkań określony został
zakres działań i ramowy harmonogram przeobrażeń. Do końca roku
zakończone zostaną zmiany wymagające mniejszych nakładów i czasu.“ Największych korzyści spodziewamy się w odniesieniu do etapów
pomiędzy czyszczeniem zgrzanych
profili i pakowaniem okien. Horst
Kneer widzi jasno cel, do którego
zmierza: „redukcja kosztów jednostkowych z jednoczesnym zwiększeniem wydajności produkcyjnej i ja-
Granice automatyzacji
Firma Kneer-Südfenster świadomie
korzysta od lat z możliwości, jakie
daje automatyzacja produkcji okien
i drzwi: „Oczywiście należy pamiętać, że w przypadku różnych materiałów konieczne jest właściwe dobranie poziomu automatyzacji. Na
liniach produkcji okien z PVC potencjał automatyzacji jest zdecydowanie największy. Od cięcia poprzez
8
kości wykonania, będącej w stanie
sprostać jeszcze surowszym kryteriom niż dotychczas.“ Jasno widzi
również, do czego doprowadzić ma
powodzenie rozpoczętej restrukturyzacji: „Jeśli zaobserwujemy konkretnie wymierną optymalizację
procesów, czyli przede wszystkim –
skrócenie potrzebnego czasu, rozstrzygniemy o kolejnych krokach.
Oczywiście wspólnie z naszym
partnerem, firmą Roto, z którą od
dziesięcioleci łączy nas pomyślna
współpraca.“
Wiedza poparta
doświadczeniem
Redukcja kosztów jednostkowych –
dla Horsta Kneera nie jest to tylko
kwestia zysku. Obecnie firma pochłonięta jest planowaniem zabezpieczeń swojego istnienia w przyszłości. Nawet jeśli obecna recesja
stosunkowo mało dała się we znaki
grupie Kneer-Südfenster, to jej prezes dąży do przygotowania się na
wszelkie ewentualności. „Obecnie
korzystamy ze swoistego trendu
wśród konsumentów do ucieczki
z pieniędzy poprzez inwestowanie
w dobra materialne. Obawiamy się
jednak, że również na naszym rynku sytuacja może ulec pogorszeniu.
Aby możliwe było wówczas uporanie się z trudnościami i sprzedaż po
cenach akceptowalnych przez rynek, konieczne są dalsze inwestycje
w rozwój produktów i technologię
wytwarzania. Dopóki nie utracimy
pozycji lidera, uda nam się w mojej
opinii z jeszcze większą siłą wyjść
nawet z ewentualnego kryzysu.“
Dążenie do stabilnego wzrostu
O tym, że Kneer-Südfenster zdecydowanie podąża drogą rozwoju, świadczy
chociażby ukończona niedawno duża
inwestycja budowlana. Firma postanowiła rozszerzyć produkcję okien z PVC na
nową halę produkcyjną w miejscowości
Schnelldorf. W połowie lutego 2009 r.
uruchomiono produkcję w tej hali przy
zaangażowaniu 50-osobowej załogi.
Jasne i ergonomicznie zaprojektowane
miejsca pracy, park maszynowy najnowszej generacji, zoptymalizowane procesy
produkcyjne i logistyczne, jak i wysoki
poziom motywacji pracowników to „budulec“, z którego Horst i Florian Kneer
zamierzają zbudować pomyślną przyszłość firmy. Nowe zasoby mają wydat-
Doświadczony znawca rynku nie
ma wątpliwości co do tego, że konsumenci decydują się obecnie na
produkty wysokiej jakości. „Rozwój
rynku w najbliższych latach zależał
W pełni świadomie firma Kneer-Südfenster wykorzystuje możliwości automatyzacji produkcji. Produkty indywidualnie dopasowane do potrzeb i wrażliwe materiały wymagają jednak w dalszym ciągu dogłębnej znajomości fachu i wprawnego oka specjalisty.
Już założyciel firmy, Alois Kneer na siedzibę firmy wybrał Westerheim w Jurze
Szwabskiej. Ogółem wraz z zakładami w Schnelldorf i Massen Grupa Kneer-Südfenster dysponuje powierzchnią produkcyjną o wielkości 30.000 m2.
Zdjęcia: Kneer-Südfenster
Nowa hala do produkcji okien z PVC w oddziale w Schnelldorf: wypełniona
światłem, zbudowana z rozmachem i według najnowocześniejszych technologii.
nio przyczynić się do wzrostu produkcji
okien z PVC.
będzie w głównej mierze od nakładów na modernizację energetyczną
budynków. Już od kilku lat odnotowujemy utrzymujący się wzrost popytu na produkty o podwyższonych
parametrach termoizolacyjnych
z potrójnymi szybami. Tę tendencję
należy wspierać np. przez podnoszenie świadomości społecznej na
temat istniejących programów dofinansowania. Impulsów w zakresie
nowego budownictwa spodziewać
się można dopiero za kilka lat, kiedy
to rosnący deficyt mieszkaniowy
w miastach otworzy inwestorom interesujący rynek. Inną z możliwości
rozwoju w tym zakresie mogłyby
być programy rządowe wspierające
własność mieszkań. W mojej ocenie nie ma jednak co liczyć w ciągu
najbliższych dwóch lat na ilościowy wzrost popytu na okna. Bardziej
prawdopodobne są raczej nieznaczne spadki.“
Sukces kooperacji
W ocenie Horsta Kneera, opowiadającego się za ścisłą współpracą
z klientami i dostawcami, branża
w ujęciu całościowym nie ma
jednak powodu do pesymizmu.
„W obliczu coraz bardziej zróżnicowanych wymogów rynku jeden bez
drugiego ma małe szanse na sprostanie oczekiwaniom klientów. Naszą współpracę na przykład z Roto
oceniam na tym tle jako wzorcową.
Wspólne wychodzenie naprzeciw
coraz bardziej wyśrubowanym wymogom rynku sprawia, że również
w czasach kryzysu nie ogarnia nas
bezwład.“
Inside
Portugalia
Europa Zachodnia się zmienia
Nazwa kraju „Portugalia“ wywodzi się od łacińskiej nazwy miasta „Portus Cale“. W czasach Imperium Rzymskiego oznaczała ona
ważny strategicznie port w delcie rzeki Rio Duero, wypływającej
w centralnej części Półwyspu Iberyjskiego. Przed Rzymianami
u wybrzeży Atlantyku osiedlili się wcześniej Fenicjanie, Celtowie
i Grecy. Po nich tereny te zamieszkiwali Maurowie. Wszystkie
kultury pozostawiły po sobie trwały ślad w postaci fascynujących
budowli i zwyczajów. Setki tysięcy odwiedzających ten kraj na zachodzie Unii Europejskiej podziwiają każdego roku jego wspaniałą
naturę i krajobrazy albo ulegają urokowi obfitującej w ślady przeszłości atmosfery dużych miast.
Portugalia w liczbach:
- Powierzchnia: 92.345 km2 wraz
z autonomicznymi regionami Madery
(828 km2) i Azorów (2.322 km2)
- Ludność: ok. 10,6 mln
- Stolica (liczba mieszkańców 2008):
Lizbona (ok. 565.000)
- Dochód narodowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca (2007): 15.377 euro
- Forma państwa:
republika parlamentarna
Młodsza historia kraju rozpoczyna
się w roku 1933 proklamacją „Estado Novo“ („Nowego Państwa“)
przez dyktatorskiego przywódcę
António de Oliveira Salazara. Szansą na polityczne i społeczne zmiany okazał się pucz militarny w roku
1974. Po tzw. bezkrwawej „rewolucji goździków“ szybko ugruntowała się nowa forma państwa.
Nowa konstytucja umożliwiła powrót kraju do rządów demokracji
parlamentarnej według modelu zachodnioeuropejskiego. W 1986 r.
Portugalia przyjęta została do Unii
Europejskiej. Kraj podzielony jest
dzisiaj na 20 prowincji. Do Portugalii należy także wyspa Madera
i Archipelag Azorski oddalony od
stolicy kraju Lizbony o 1.220 km
w kierunku zachodnim. Ludność
całego kraju posługuje się językiem
portugalskim, przeważająca większość Portugalczyków jest wyznania rzymsko-katolickiego.
Profil ekonomiczny Portugalii
O ile wcześniej Portugalia uznawana była za tradycyjny kraj rolniczy,
to najpóźniej od przystąpienia do
- Święto narodowe: 10. czerwca
„Dia de Portugal“
- Religia: 94% stanowią rzymskokatolicy; do mniejszości wyznaniowych
Wzrost gospodarczy, zwłaszcza
w sektorze budowlanym – napędzany przez szczególne wydarzenia,
jak np. światowa wystawa Expo
´98 – objął także lata 90-te. W roku
2003 gospodarkę kraju opanowała
recesja, która najdotkliwiej zahamowała koniunkturę budowlaną
w Portugalii. W latach pomiędzy
2004 i 2007 nastąpił spadek działalności budowlanej o 2,3 do 5,7%
w skali rocznej. Najważniejszymi
partnerami handlowymi są dziś
obok Hiszpanii przede wszystkim
Niemcy, Francja, Włochy i Wielka
Brytania.
należą protestantyzm, muzułmanizm
i judaizm
Unii Europejskiej rozwinęły się tu
liczne gałęzie gospodarki i przemysłu, które odpowiadają dzisiaj za
wypracowanie wysokiego udziału produktu narodowego brutto.
W sektorze usług wytwarzane jest
dzisiaj ok. 65% produktu narodo-
wego brutto, przemysł odpowiada
za ok. 30%, a rolnictwo to jedynie
5% przychodu kraju. W pierwszym
etapie partnerstwo UE uskrzydliło
gospodarczy rozwój Portugalii, między innymi dzięki programom gruntownej modernizacji infrastruktury.
Rotofer
Specjalista umacnia pozycję w kryzysie
W wielu krajach branża budowlana znalazła się w trudnej sytuacji.
Obecny kryzys doprowadził w wielu regionach do zbyt dużego załamania koniunktury w nowym budownictwie i nadmiernej powściągliwości inwestorów w sektorze modernizacji istniejącej substancji budowlanej. Zgoła odmienny obraz maluje się w budownictwie
portugalskim. Tutejsze budownictwo ma za sobą fazę skurczenia
w minionych latach i proces koncentracji rynku, który doprowadził
do stabilizacji struktur, które dzielnie radzą sobie z obecnym kryzysem. Zaskakująco odporny na kryzys portugalski rynek modernizacji przedstawia Eduardo Cacho, prezes firmy Rotofer Lda, dystrybuującej wyłącznie rozwiązania i produkty technologii okien i drzwi
Roto.
nas przychodzą w pierwszej linii
poszukują produktów o niezawodnej jakości, a marka Roto jest
w Portugalii jej symbolem. Otrzymują oni u nas dużo więcej: wykwalifikowany zespół, który z dużym zaangażowaniem podchodzi
do każdego zamówienia, sprawnie
udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje problemy, a przede wszystkim niezawodną logistykę – podstawę punktualnych dostaw.“
Zespół Rotofer (od lewej): kierownik logistyki Jorge Rosa, asystent administracyjny Mário Lopes, przedstawiciel regionalny Sérgio Lopes, kierownik magazynu
António Domingues, prezes Eduardo Cacho i przedstawiciel regionalny Sérgio
Specjalizacja to panaceum
na kryzys
Zasadniczą rolę w satysfakcjonującej obsłudze klientów odgrywa
w opinii Eduardo Cacho dobra
współpraca jego zespołu z hiszpańskim oddziałem Roto w Montmeló.
„Źródłem naszego sukcesu było to,
że od samego początku specjalizowaliśmy się w technologii okuć
Roto, a tym samym kierowaliśmy
naszą ofertę od razu do określonej
grupy odbiorców. Ta skoncentrowana orientacja pomaga nam dziś
w czasie kryzysu.“
Rozwój firmy na przestrzeni czasu
może stanowić przykład na to,
że sukces możliwy jest również
w trudnych czasach: firma Rotofer
wywodzi się z organizacji handlowej Impojan SA, jednego z pierwszych wyspecjalizowanych przedsiębiorstw handlu materiałami
i okuciami budowlanymi w Portugalii, które w swojej ofercie miało
okucia oraz okna dachowe Roto.
Podczas gdy Imporjan coraz bardziej specjalizował się w zakresie
dystrybucji akcesoriów, w roku
2005 doszło do wyłączenia z grupy
firmy Rotofer jako specjalisty
w zakresie technologii okuć Roto.
„W roku 2005 portugalska branża
budowlana znajdowała się wciąż
pod silnym wpływem recesji trwającej od roku 2003. Właściwie był
to chyba najgorszy moment na zakładanie nowej firmy, ale przede
wszystkim rynek modernizacji był
na tyle duży, żeby umożliwić nam
Eduardo Cacho kieruje firmą Rotofer
Lda od chwili jej założenia w roku
2005
od samego początku obranie pomyślnego kursu“, wspomina Eduardo Cacho. „Rotofer zaopatruje dziś
ok. 100 producentów okien, którzy
w 90% wytwarzają okna z PVC
i drewna.“
Popyt na rozwiązania
Zespół Rotofer tworzy siedmiu specjalistów w nowej siedzibie firmy
w Pelargii: trzech przedstawicieli
w terenie opiekuje się producentami okien w całej Portugalii, czterech kolejnych stoi na straży niezawodnej logistyki – jednego z głównych czynników sukcesu firmy.
W ciągu zaledwie czterech lat
istnienia firmie udało się osiągnąć
imponujący poziom lojalności
i przywiązania klientów, co podkreśla Eduardo Cacho. „Ci, którzy do
Oznacza to, że portugalski rynek
budowlany i okuciowy także odczuwa skutki kryzysu? „Oczywiście.
Rynek zachowuje się obecnie bardzo niepewnie i nieufnie. Proszę
spróbować dostać kredyt od portugalskiego banku na budowę jakiejś
nowej nieruchomości … Nasza
sytuacja z pewnością nie różni się
od tego, co się dzieje w sąsiednich
krajach. Dotyczy to jednak u nas
przede wszystkim właśnie nowego budownictwa. Poznać to można
konkretnie po tym, że nierzadko jesteśmy zmuszeni do przedłużenia
terminu płatności naszych klientów,
działających głównie w sektorze
nowego budownictwa. Wielu z nich
kryzys postawił w bardzo trudnej
sytuacji. Rynek modernizacji natomiast zachowuje się jak na razie
bardzo stabilnie.“
Najwyższy czas na oferowanie
wartości
Zwłaszcza indywidualni inwestorzy
przejawiają często swoistą prze-
Clemente
Zdjęcia: Rotofer
To małe dzieło w pogodny sposób oddaje szczególną więź między Rotofer i Roto:
Logo Roto utworzone z elementów NT.
korę, kontynuuje Eduardo Cacho.
„Być może to właśnie znak tych
czasów, odbieranych subiektywnie
jako niepewne, ale wielu właścicieli
domów właśnie w związku z kryzysem poszukuje jak najlepszej
jakości. Oczywiście, że oczekują
uczciwej ceny i nie są skłonni do
dodatkowych wydatków, ale właśnie teraz bardzo wyraźnie odczuwalna jest skłonność do tworzenia
trwałych wartości i inwestowania
we własne cztery ściany.“
Przede wszystkim trzej koledzy
współpracujący z klientami bezpośrednio w terenie: Sérgio Lopes,
Sérgio Clemente i Eduardo Cacho
aktywnie i z dużym powodzeniem
wykorzystują materiały informacyjne, przygotowane przez hiszpański
oddział Roto dla firmy Rotofer.
„Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów, ale jeśli słowa przy obrazie dodatkowo są po portugalsku,
to nasi klienci czują, że jesteśmy
blisko ich potrzeb i potrafimy je zrozumieć“, wyjaśnia Sergio Clemente, przedstawiciel firmy na północy
Portugalii. Wraz ze swoimi klientami planuje on w najbliższym czasie
wziąć udział w oferowanych przez
Roto szkoleniach. „Kryzys nie powinien nas zrażać, ale wręcz pobudzać do dalszego podnoszenia kwalifikacji i innowacyjnych działań!“
9
Cień nadzieji
Wysoki standard budownictwa z oknami z aluminium
W epicentrum kryzysu
Nowe rynki sprawdzonej technologii
To, co przed ponad rokiem rozpoczęło się jako kryzys amerykańskiego rynku finansowego
i nieruchomości, szybko rozprzestrzeniło się na wszystkie
gałęzie przemysłu i dziedziny
życia jako światowy kryzys gospodarczy. Na temat aktualnej sytuacji na amerykańskim
rynku nieruchomości redakcja
Roto Inside rozmawiała z Chrisem Dimou, kierującym dystrybucją Roto w regionie Ameryki
Północnej.
tów finansowania. Pokazuje to, że
banki po załamaniu na rynku tzw.
„trudnych hipotek“ nadal z bardzo
dużą dozą ostrożności podchodzą
do biznesu kredytowego. Jednocześnie przejmują one też część
wprowadzonej przez bank centralny
obniżki oprocentowania.
RI: Jakie konsekwencje ma ten
kryzys dla rynku modernizacji
budynków?
Chris Dimou: W tej dziedzinie
sytuacja jest stosunkowo dobra: ry-
dużych graczy w relacji jeden do
jednego. Doprowadziło to poza
masowymi zwolnieniami do zdecydowanej redukcji zapasów oraz
drastycznych zmian w sposobie
zamawiania. Wielu producentów
usiłuje odróżnić się od konkurencji
przez skierowanie się do nowych
segmentów rynku (np. rynku modernizacji) lub przez włączenie do
oferty nowych produktów (np. produktów z Europy).
Okna z drewna, PVC czy z aluminium? Ujmując rzecz globalnie na międzynarodowych rynkach wzrasta zainteresowanie
oknami wysokiej jakości niezależnie od tego, z czego wykonane są profile. Głównie za sprawą warunków klimatycznych na
poszczególnych rynkach różnią
się dziś znacznie między sobą
wymogi w odniesieniu do okien
i drzwi oraz upodobania architektów i inwestorów. Podróż
dookoła świata pokazuje wyraźnie, gdzie dziś rozwija się trend
okien aluminiowych z nowoczesnymi rozwiązaniami okuć.
Rozwój rynku aluminium: W Zjed-
Chris Dimou, szef dystrybucji Roto
Foto: Dryvit Systems, Inc., Warwick, RI
w Ameryce Północnej
RI: Wśród ekspertów brak jednomyślności w kwestii konsekwencji światowego kryzysu
gospodarczego. Bezsporny jest
jedynie fakt, że „fale nawałnicy“ swój początek miały na
amerykańskim rynku nieruchomości i w powiązanym z nim
sektorze finansowym. Jak sytuacja w „epicentrum“ wygląda
dzisiaj?
Chris Dimou: W ostatnim czasie
amerykańscy eksperci ekonomiczni mówią o trzeciej fazie kryzysu na
rynku nieruchomości. O ile dotychczas w pierwszej linii sytuacja dotknęła spekulantów giełdowych
i właścicieli domów ze złymi kredytami, obecnie kryzys dosięgnął także tych, którzy jeszcze przed rokiem
bez problemu spłacać mogli zaciągnięte kredyty. Główną tego przyczyną jest rosnące bezrobocie: stopa
bezrobocia w USA wynosi obecnie
dziesięć procent. Średnio 665.000
ludzi pozostaje miesięcznie bez pracy. Rząd Baracka Obamy dostrzegł
konieczność jak najszybszego zmierzenia się z tą sytuacją. Po uchwalonym w marcu 2009 pakiecie antykryzysowym skierował do banków
i instytucji finansowych wezwanie
do renegocjacji kredytów z wierzycielami. Pod dużą presją toczą się
w senacie dyskusje nad nowymi
rozwiązaniami pomocy dla niewypłacalnych właścicieli domów.
RI: Jaką rolę odgrywają banki
w obecnej fazie?
Chris Dimou: Zgodnie z badaniem
Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych w minionych miesiącach
wyraźnemu zaostrzeniu uległy warunki kredytów dla konsumentów
i firm. Zgodnie z publikowanym
kwartalnie przez amerykański bank
centralny badaniem opinii głównych analityków kredytowych
zatrudnionych w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych
w 70% banków objętych badaniem
w pierwszym kwartale wzrosło
oprocentowanie kredytów powyżej
poziomu wzrostu własnych kosz-
10
Czy amerykański rynek zaczyna się stabilizować? Chris Dimou widzi pierwsze
objawy poprawy sytuacji.
nek modernizacji zagrał kryzysowi
na nosie! Renowacje z udziałem
w rynku na poziomie 70% to stosunkowo stabilny rynek, który łagodzi negatywne skutki „mniejszego“
nowego budownictwa. Jednocześnie dzięki programom dotacji (np.
wspierającym oszczędność energii
lub stosowanie energii odnawialnej)
polityka ma szansę na duże powodzenie w działaniach prowadzących
do wzmocnienia rynku. W USA
szacuje się wielkość rynku modernizacji na 128 milionów domów wymagających remontu. Średni wiek
budynków w Ameryce wynosi 32
lata.
RI: Mimo trudności z prognozowaniem w dzisiejszych czasach
– proszę powiedzieć, jak ocenia
pan rozwój sytuacji w najbliższych dwunastu miesiącach?
Chris Dimou: Amerykański rynek
nieruchomości jest i pozostanie dla
światowej gospodarki wyznacznikiem rozwoju, choćby tylko ze
względu na swoją wielkość. U źródeł kryzysu finansowego można
mówić o pierwszych przebłyskach
nadziei. Gdy na amerykańskim rynku uda się opanować spadek cen,
będzie to z pewnością także sygnałem dla innych gałęzi gospodarki.
Uważam że w pierwszej połowie
2010 r. liczyć można na pozytywny
rozwój wydarzeń, ponieważ poprawie ulegnie przede wszystkim sytuacja na „zamrożonych“ rynkach
kredytowych.
RI: Jakie konsekwencje ma
kryzys dla amerykańskich producentów okien, czyli dla klientów Roto? Jak oni radzą sobie
z kryzysem?
Chris Dimou: Większość amerykańskich producentów okien odczuło
skutki kryzysu na własnej skórze.
Zmniejszenie rynku o 40% odzwierciedla się w strukturze przychodów
RI: Dzięki jakim działaniom
przedsiębiorstwo przemysłowe
jak Roto wyjść może z kryzysu jako wzmocnione? Czy może
poza przeczekaniem nie można
nic zrobić?
Chris Dimou: Nie, defensywne wyczekiwanie uważam jednoznacznie
za najgorszą alternatywę. Kryzys
naturalnie nie ominął także Roto
Frank of America. Nowy kierunek
naszej strategii to koncentracja.
Chcemy i musimy skupić się na
tym, co najważniejsze, żeby w dalszym ciągu rozwijać mocne strony
firmy. Obejmuje to wszystkie dziedziny działalności. Dokładniej ujmując punkt ciężkości spoczywa na
dystrybucji, a w szczególności na
wzmocnieniu zespołu handlowców
w USA i w Kanadzie, jak również
na podniesieniu poziomu profesjonalizmu wszystkich działań handlowych. Ponadto ważne znaczenie
ma dla nas konsekwentna redukcja
stanów magazynowych i adaptacja struktury kosztów w myśl zasady „right-sizing“. Wymienione
punkty zdeterminowane są także
przez zmianę ukierunkowania firmy
z koncentrującej się na produkcie
do firmy zorientowanej na potrzeby rynku i klientów. W roku 2010
będziemy już odpowiednio zorganizowani, a tym samym będziemy
mogli wnieść wkład do zakończenia
kryzysu.
Już od lat dobrą sławą i dużym zainteresowaniem chińskich i południowoeuropejskich inwestorów
cieszą się okna i drzwi z profili aluminiowych. W minionych dziesięciu
latach miały tam miejsce znaczące
inwestycje w konstrukcję wysokiej
jakości systemów – prowadzone
wspólnie przez wielu producentów
okien i Roto. Jednak przez ostatnie lata popyt na okna aluminiowe rozwijał się również na innych
rynkach, które znacząco przyczynić mogą się do rozwoju tego typu
okna. „Od kilku lat bardzo interesującym rynkiem staje się kraje Bliskiego Wschodu“, wyjaśnia Klaus
Engesser, kierujący sprzedażą Roto
na rynkach eksportowych. „Niezależnie bowiem od trudnej sytuacji
ekonomicznej w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej czy w krajach Zatoki Perskiej
znajdują się tam w fazie realizacji
rozliczne duże obiekty, które wyraźnie wpłynęły na wzrost zapotrzebowania na okna z aluminium. Innym
aktualnym przykładem zarysowującego się rynku okien aluminiowych może być Afryka Południowa.
Obecnie w ramach przygotowań
do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 powstaje tam bardzo duża
liczba nowych budynków – i prawie w każdym wypadku inwestorzy
decydują się na wybór systemów
aluminiowych.“
Wymiana „zwykłych okien“
Jedną z głównych przyczyn wzrostu stosowania okien aluminiowych
jest z pewnością ich korzystna relacja ceny do jakości. „W zależności od tradycji i stadium rozwoju
technologicznego w wielu krajach
Afryki i Bliskiego Wschodu szeroko
rozpowszechnione są jeszcze najprostsze okna z drewna lub z blachy
stalowej. W nowym budownictwie
oraz w obiektach modernizowanych w przeważającej części – ok.
w 80% – stosowane są okna aluminiowe. Aluminium jest materiałem
łatwo poddającym się obróbce, który spełnia zarówno budowlane jak
i klimatyczne wymogi względem
nieizolowanych termicznie systemów okiennych, stanowiąc jednocześnie bardzo atrakcyjną ofertę
cenową. Różnica jakościowa w stosunku do stosowanych wcześniej
w tych krajach, zwykłych okien
z tanich materiałów, jest ogromna.
Podobnym zainteresowaniem
cieszą się nowoczesne okna
z aluminium wśród architektów
i inwestorów.“
Nawet jeśli decydującym kryterium
na tych rynkach jest cena, to w opinii Klausa Engessera przy wyborze
noczonych Emiratach Arabskich
i w Arabii Saudyjskiej powstają obecnie liczne duże obiekty, w których
preferowane są systemy okienne
z aluminium.
dostawcy okuć rolę odgrywają
z reguły jeszcze inne aspekty: „Bardzo duże znaczenie ma szybka dostępność produktów na miejscu.“
Zakupu okuć nie planuje się z dużym wyprzedzeniem, a to stanowi
bardzo duże wyzwanie logistyczne.
Nie można również zapominać, że
zwłaszcza rynki wschodzące wykazują niedobór w zakresie doradztwa
technicznego, serwisu i programów
wsparcia na etapie planowania,
ofertowania, realizacji i w fazie posprzedażowej. Roto jako światowy
lider technologii okuć rozwiernouchylnych ma bardzo dobrą pozycję
na wielu rynkach i cieszy się znakomitą renomą. Oczywiście na uznanie rynków musimy stale pracować,
dlatego też nasz koncern realizuje
tu znaczące inwestycje.“
Swoboda tworzenia bez granic
Zapytany o magiczną formułę na
sukces działań rynkowych, Klaus
Engesser odpowiada bez wahania:
„Wszystko z jednej ręki i rozwiązania dopasowane do wymogów!
W tym zakresie Roto mocno punktuje: okucia do wielkopowierzchniowych okien o masie do 300 kg,
do okien rozwierno-uchylnych,
uchylno-przesuwnych i prostych
rozwiązań przesuwnych, elementy elektromechaniczne, trwała powłoka ochronna okuć, rozwiązania
do drzwi wejściowych i otwierane
na zewnątrz elementy fasad – nasz
asortyment już dziś zawiera bogactwo rozwiązań, dających projektantom swobodę kształtowania
architektury w różnych obszarach
kulturowych. Naszym klientom nie
mówimy, że coś jest niemożliwe.“
W odniesieniu do perspektyw rozwoju nowoczesnych systemów aluminiowych na międzynarodowych
rynkach Klaus Engesser ocenia jako
dobrze przemyślane i uzasadnione
wysiłki swoich kolegów. „Ponieważ
oszczędzanie energii staje się we
wszystkich krajach zagadnieniem
z zakresu polityki i ekonomii, wzrasta popyt na wysokiej jakości termoizolacyjne systemy aluminiowe
w odróżnieniu od dotychczasowych
prostych konstrukcji stalowych
i drewnianych. Rynek dla asortymentu Roto AluVision rośnie, co
stanowi znakomite podłoże dla rozwoju wiedzy i doświadczeń specjalistów Roto .“
Inside
AdamS
Rodzina z (międzynarodowymi) widokami na przyszłość
W samym sercu Mazur, w Mrągowie, znajduje się główna siedziba firmy AdamS, polskiego
producenta okien. Założona
w 1993 roku przez małżeństwo
Henryka i Halinę Pędzich, przynajmniej od czasu włączenia się
w działalność córki Wioletty
i syna Adama – od którego imienia notabene pochodzi nazwa
przedsiębiorstwa – zasługuje na
miano prawdziwej firmy rodzinnej. Już na bardzo wczesnym
etapie działalności Państwo Pędzichowie postawili na rozwiązania i rynki, „które mają przyszłość“ oraz technologię Roto,
co procentuje w ich przedsiębiorstwie także w czasach gorszej koniunktury gospodarczej.
Henryk Pędzich wraz ze swą małżonką założył w 1993 roku firmę AdamS
Linie produkcyjne zakładu firmy AdamS w Mrągowie opuszcza około 200.000
jednostek okiennych rocznie
Decyzję o tym, by samodzielnie
produkować okna, Henryk Pędzich
podjął tak jak niektórzy inni przedsiębiorcy, z powodu niezadowolenia
z dostępnej wówczas oferty: „jako
inwestor nie byłem w stanie we
wczesnych latach 90-tych znaleźć
do moich inwestycji okien, które
choćby w małym stopniu odpowiadały naszym zapotrzebowaniom.
Producenci nie dotrzymywali ustalonych terminów dostaw, a produkty, które w końcu do nas docierały, były odstraszająco złej jakości“,
wspomina Henryk Pędzich.
W regionie, w Polsce, w Europie
Początkowo działalność małżeństwa Pędzich i niewielkiej grupy ich
pracowników ograniczała się do zaopatrywania inwestycji w regionie
Mazur. Zadowolenie inwestorów
zyskiwało jednakże coraz większy
rozgłos i z czasem rosło zapotrzebowanie na okna firmy AdamS
w całej Polsce. Naturalną konsekwencją było rozpoczęcie działalności eksportowej, o którą w znaczącym stopniu opierają się dzisiejsze
sukcesy firmy. „Prawie połowa
naszej dzisiejszej produkcji, około
200.000 jednostek okiennych rocznie, znajduje zbyt na rynkach europejskich. Intensywne działania marketingowe, między innymi w ramach programu Roto „Wszystko
jasne!” oraz udział w licznych imprezach targowych utorowały nam
drogę na rynki Niemiec, Szwecji
czy Francji“, mówi Henryk Pędzich.
Indywidualne doradztwo,
specyficzne rozwiązania
Załoga w zakładzie produkcyjnym
w Mrągowie liczy sobie aktualnie
około 200 doskonale wykwalifikowanych pracowników. „Wielu
z nich pracuje z nami od początku
istnienia przedsiębiorstwa. W porównaniu do konkurencji możemy
poszczycić się naprawdę niewielką fluktuacją personelu, co moim
zdaniem wynika z tego, że wysoko
cenimy kompetencje naszych pracowników, a także aktywnie wspieramy ich pomysły.“ Międzynarodowość firmy AdamS doskonale czuje
się w biurach, gdzie pracownicy
działu handlowego i logistyki porozumiewają się z klientami w pięciu
językach obcych. I tak jak indywidualnie odbywa się doradztwo, tak
zróżnicowane w zależności od kraju okazują się rozwiązania i wymagania klientów, które team AdamS
jest w stanie dzisiaj spełnić – okna
otwierane na zewnątrz na rynek
angielski, monobloki na rynek fran-
galne. Z drugiej strony wypełnienie
profilu PVC pianą poliuretanową, co
znacząco polepszyło właściwości
termoizolacyjne okna. Zasadniczo
na możliwie jak wcześniejszym etapie naszych rozwiązań uwzględniamy produkty Roto. Podobnie było
i tym razem.“
Niemalże połowę wyprodukowanych okien firma eksportuje do krajów
europejskich. Uwzględnienie rozwiązań charakterystycznych dla danego
obszaru geograficznego to oczywistość
Zdjęcia: AdamS
Wydajność energetyczna w standardzie domów pasywnych: nowa linia okien
„Passiv-Line“ spełnia oczekiwania szerokiej rzeszy coraz bardziej świadomych
polskich inwestorów
cuski, okna obrotowe do Skandynawii, a okna super energooszczędne
dla klientów niemieckich.
Energooszczędniej
z „Passiv-Line“
Okno „Passiv-Line“, które firma
AdamS wprowadziła przed paroma
miesiącami na rynek, to nowy produkt, obiecujący energooszczędne
okna o parametrach w standardzie
domów pasywnych w niezwykle
atrakcyjnej cenie. Adam Pędzich,
Dyrektor Generalny, który był
współodpowiedzialny za opracowanie pomysłu i wdrożenie okna do
produkcji, wyjaśnia, dlaczego nowość ta może stać się czynnikiem
podnoszącym obroty firmy w następnych latach: „W oknie ,PassivLine’ udało nam się połączyć dwa
innowacyjne pomysły. Z jednej strony wklejane szyby, dzięki którym
zwiększa się sztywność i stabilność
całego skrzydła. Dzięki temu możemy na przykład stosować szyby
antywłamaniowe w wysokich balkonach, co do tej pory było nieosią-
Współczynniki okna, które stają się
coraz ważniejsze i o które pyta coraz więcej klientów? „Nasze okna
osiągają współczynnik poniżej tego
wymaganego dla okien do domów
pasywnych 0,8 W/m2K. współczynnik, który do tej pory dużej rzeszy
inwestorów jeszcze niewiele mówił.
Polscy klienci mieli do tej pory, nazwijmy to ‚mgliste pojęcie’ o wydajności energetycznej budynków.
Wiele osób chciałoby oszczędzać
energię, zainspirowane choćby widokiem rachunku za ogrzewanie,
ale mają jedynie niejasne wyobrażenie, w jaki sposób ten cel osiągnąć.
Dodatkowo musimy się więc jeszcze zmierzyć z problemem komunikacji. Jeżeli uda nam się uświadomić inwestorom, że nasze okna
przyczyniają się do polepszenia
oszczędności energetycznej budynków i w jaki sposób to robią,
a do tego w jak korzystnej cenie
można je kupić, otworzy się przed
nami ogromny potencjał rynku. Dyrektywy UE odnośnie wydajności
energetycznej budynków nie pozostawiają właściwie żadnych wątpliwości co do kierunku rozwoju
budownictwa. Ma być lepiej i energooszczędniej, a stolarka powinna
odgrywać ważną rolę w tym zakresie.“, twierdzi dalej Adam Pędzich.
czynić do pokonania kryzysu jest
dobry i warto go dalej rozwijać.“
Pytania o cechy, które będą decydować w przyszłości o sukcesie
danych linii produkcyjnych oraz czy
cena będzie odgrywać główną rolę
w decyzji o zakupie, ojciec i syn pozostawiają otwarte. Henryk Pędzich
jednego jest jednak pewien: „impulsy mogą nadejść tylko z dwóch
kierunków: od państwa lub od
klienta ostatecznego. Przy czym ja
osobiście mam zaufanie raczej do
siły sprawczej klienta, a ten oczekuje uczciwego stosunku ceny do
jakości. Ponadto klienci wiedzą, że
jakość okien z lat 70-tych nie spełnia naszych dzisiejszych oczekiwań
odnośnie wydajności energetycznej
i komfortu. Dążenie inwestorów do
połączenia nowoczesnej architektury, komfortu i trwałości w budownictwie inspiruje nas, producentów,
do poszukiwania coraz nowych
rozwiązań. Takich jak ,Passiv-Line’.
Tą drogą chcielibyśmy, oczywiście
wspólnie z Roto, dalej podążać.“
Zaufanie wsparciem w kryzysie
Modernizacja energetyczna istniejących budynków – czy mogła by
to być ewentualnie droga do wyjścia z kryzysu? Henryk Pędzich
podchwytuje temat: „Jeśli mam
być szczery, do tej pory problemy
gospodarcze nie dały nam się
w ogóle odczuć. Mam naturalnie
nadzieję, że dalej też tak będzie.
Być może jest to dowód na to, że
w przeszłości wybraliśmy dobry
model biznesowy i specjalizowaliśmy się przede wszystkim w produktach z segmentu wysokiej jakości. Dilerzy i klienci znają nas
i naszą jakość. A w czasach kryzysu bardziej niż kiedykolwiek polega
się sprawdzonych dostawcach. Ale
wracając do pytania: zasadniczo
każdy pomysł, który może się przy-
11
Inside
W poszukiwaniu architektury
Technologia okien i drzwi Roto w służbie chińskich wizji
W związku z utrzymującym się boomem gospodarczym przede
wszystkim przedstawiciele młodej elity Chin przejawiają zainteresowanie nowoczesnymi koncepcjami architektonicznymi. Dlatego
też coraz liczniejsi inwestorzy przy współpracy z międzynarodowymi biurami architektonicznymi urzeczywistniają swoje wizje nowoczesnego stylu życia w metropoliach kraju. Wiele projektów zaskakuje rozwiązaniami, uwidaczniającymi szybkie tempo przeobrażeń
w kraju. Roto Chiny jest szczególnie cenionym partnerem wielu
inwestorów, realizujących wyjątkowe przedsięwzięcia i poszukujących w związku z tym między innymi perfekcyjnych rozwiązań
w zakresie okien i technologii okuć.
W żadnym z innych krajów po roku
2000 nie budowano tak dużo, jak
w Chinach. Zdjęcia spektakularnych realizacji, jak np. Stadionu
Olimpijskiego czy centrum telewizyjnego w Pekinie, hal targowych,
stadionów, gigantycznych mostów
i nowych miast dla setek tysięcy
mieszkańców obiegają cały świat.
Symbolem Pekinu stał się Stadion
Olimpijski z miejscami dla 91.000
widzów. Autorami koncepcji są
szwajcarscy architekci Pierre de
Meuron i Jacques Herzog. Kon-
strukcja samej fasady zewnętrznej
pochłonęła ponad 40.000 ton stali.
Imponujący rozmach i wielkość
charakteryzują prawie wszystkie
nowe obiekty realizowane w kraju.
Centrala państwowej telewizji chińskiej CCTV w Pekinie zapewnia
miejsca pracy dla 10.000 ludzi,
będąc tym samym największym
centrum telewizyjnym na świecie.
Z tego miejsca działać ma 250 kanałów telewizyjnych. Rem Koolhaas
z Holandii i Ole Scheeren z Niemiec
zaprojektowali nietypową konstrukcję, zaliczaną do najtrudniejszych budowli, które kiedykolwiek
zbudowano.
Do roku 2020 ma zostać ukończona budowa satelickiego miasta
Szanghaju – Lingang New City dla
800.000 mieszkańców, zaprojektowanego przez Meinharda von
Gerkan. Jego centralnym punktem – zamiast centrum o dużym
zagęszczeniu budynków – będzie
okrągłe jezioro o średnicy 2,5 km
z plażą. Obiekty kulturalne i rekreacyjne usytuowane są na wyspach
i dostępne tylko drogą wodną. Przy
tym poziomie innowacyjności jedno
jest pewne: specjaliści Roto jeszcze przez wiele lat będą mieli pełne
ręce roboty.
Wydawca
Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Kolegium redakcyjne:
Andreas Bauer, Michael Lutscher,
Ralph Saile
Redakcja
Comm´n Sense GmbH
Haverkamp 30
D-45289 Essen
Telefon:+49 201 89470-0
Telefax: +49 201 89470-22
[email protected]
Opracowanie graficzne
gantenhammer Werbung & Design
GmbH & Co. KG
Meerbuscher Straße 64-78
D-40670 Meerbusch
Telefon:+49 2159 69616-0
Telefax: +49 2159 69616-18
[email protected]
Druk
Kohlhammer & Wallishauser GmbH
Brunnenstraße 14
D-72379 Hechingen
Telefon:+49 7471 1802-0
Telefax: +49 7471 1802-60
[email protected]
Nakład łączny: 12.965 egz.
Szanghaj jest największym miastem Chin i miejscem ambitnych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych. Zespół budynków Xiangmei Garden dla ok. 6.000 mieszkańców zaprojektowany został przez biura Huang yonghong China Taiwan i East China Architectural Design & Research Institute . Aluminiowe okna wykonał chiński producent, firma
Jiangyin Yuhua Aluminium, która stosuje technologię okuć Roto. Słynną patronką XianProjektanci biura architektonicznego ADS z Singapuru są autorami Wioski Olimpijskiej
gmei Garden jest zresztą Chen Xiangmei (Anna Chennault), znana także jako „The Dragon
zbudowanej dla załóg żeglarskich w mieście Quingdo na wschodzie Chin w roku 2008.
Lady“. Urodzona w roku 1925 w Pekinie Chen Xiangmei przez wiele lat pracowała jako ko-
Dziś zamieszkuje ją ok. 3.000 mieszkańców. Dzięki okuciom Roto NT można otwierać
respondentka USA jednej z chińskich gazet, a od roku 1970 jako członek amerykańskiego
i zamykać ok. 3.000 skrzydeł z profili Veka wykorzystanych w tutejszych budynkach.
Komitetu UNESCO.
Podczas gdy nowe budynki europejskich uniwersytetów projektowane są raczej głównie z punktu widzenia funkcjonalności, to projekt Harbin Engineering University na północnym wschodzie
Chin za punkt ciężkości obrał pełną wyrazu architekturę z elemen-
Również w Szanghaju według projektów Shanghai Institute of
W Hangzhou znajduje się kompleks mieszkaniowy Greentown Deep Blue Plaza,
tami tradycjonalistycznymi. Profile do ok. 2.000 okien budynku do-
Architectural Design and Research w roku 2005 powstał kompleks
zaprojektowany przez biuro architektów BLD USA, który zamieszkuje trzytysięczna
starczył niemiecki producent, firma Kömmerling. Okucia pochodzą
budynków Hua Fu Plaza przewidziany dla 1.000 mieszkańców.
społeczność. Również tu zastosowano okna z profili aluminiowych, wyposażone w okucia
oczywiście od Roto.
Ok. 2.000 otwieranych na zewnątrz okien z aluminium ze specjal-
Roto. 5.000 jednostek okiennych zapewnia należyte doświetlenie mieszkań usytuowanych
Główne punkty ciężkości w zakresie badań i nauczania spoczy-
nej konstrukcji okuciami Roto dostarczyła firma Jiangyin Yuhua
w najdogodniejszej lokalizacji w mieście. Należące do osiedla kawiarnie, biblioteki, galerie
wają na wydziałach przemysłu stoczniowego i biologii morskiej.
Aluminium China. Hua Fu Plaza należy dziś do najekskluzywniej-
handlowe i kluby na wyłączność mieszkańców zapewniają zameldowanym tu ludziom
Poziom innowacyjności zewnętrznej architektury budynku, wyzna-
szych i najdroższych apartamentowców Chin. Cena metra kwadra-
komfort porównywalny z panującym w luksusowych hotelach.
cza niejako standardy dla wewnętrznej organizacji uniwersytetu.
towego w mieszkaniach o powierzchni pomiędzy 300 i 750 m2 do-
Harbin Engineering University należy dzisiaj dzięki swojemu nowo-
chodzi tu do 150.000 US$.
czesnemu programowi badań i nauczania do najlepszych uniwersytetów Chin.
12

Podobne dokumenty