Eagle 5.4 Przygotowanie eksportu PCB do frezowania CNC

Transkrypt

Eagle 5.4 Przygotowanie eksportu PCB do frezowania CNC
Eagle 5.4
Przygotowanie eksportu PCB do frezowania CNC
Opracował: Bartłomiej Rekke
1. Otworzyć widok płytki drukowanej *.brd.
2. Sprawdzić poprawność płytki i elementów.
3. Z menu „File” wybrać opcję „Run” dalej odszukać skrypt „drillcfg.ulp” i kliknąć „Otwórz”.
4. Jako jednostkę wybrać cale „inch” dalej kliknąć „OK”.
5. Sprawdzić listę wierteł i w razie potrzeby dokonać odpowiednich korekt.
6. Zapisać plik *.drl w katalogu projektu.
7. Z menu „File” wybrać opcję „CAM Processor”.
8. Z menu „File” okna „CAM Processor” wybrać „Open->Job” i załadować załączony plik
*.cam.
9. Kliknąć przycisk „Process Job”.
10. Opcjonalnie: Sprawdzić poprawność eksportu programem „Gerbv”:
http://gerbv.sourceforge.net/
11. W razie problemów wykonywać działania pojedynczo przełączając zakładki i klikając
„Process Section”.
12. Do frezowania udostępnić pliki:
*.gtl
*.gbl
*.gko
*.drd
*.drl
*.dri
….......
….......
….......
….......
Widoki ekranów eksportu CAM:
Widok obwodu drukowanego w programie GERBV:

Podobne dokumenty