miś uszatek - Książnica Karkonoska

Transkrypt

miś uszatek - Książnica Karkonoska
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej
„Książnica Karkonoska”
Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa
Jelenia Góra, ul. Bankowa 27
Tel. 75 753 35 35
Regulamin konkursu
MIŚ USZATEK
przyjaciel dzieci
1. Konkurs zorganizowany jest z okazji 70-lecia Misia Uszatka.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie młodszych klas
szkół podstawowych.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką ilustracji przedstawiającej
wybraną i najciekawszą – zdaniem dzieci – przygodę Misia Uszatka.
4. Każdą pracę należy opatrzyć na odwrocie metryczką zawierającą dane autora dzieła:
a) imię i nazwisko, b) wiek, c) przedszkole lub szkoła i klasa, d) rodzic (opiekun), e) telefon
kontaktowy.
5. Ilustracja musi być zatytułowana. Tytuł będzie ważnym elementem oceny pracy.
6. Prace konkursowe muszą być wykonane własnoręcznie, wcześniej nienagradzane
i niepublikowane.
7. Przy ocenie prac pod uwagę będzie brane: samodzielność, pomysłowość, humor, estetyka
oraz technika wykonania.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
 I kategoria – przedszkolaki,
 II kategoria – uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej.
9. Termin zgłaszania prac upływa 25 lutego 2017 r.
10. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie, a ich autorzy nagrodzeni.
11. Wręczenie nagród laureatom konkursu przewidziane jest na 4 marca 2017 r.
(sobota) o godz. 11:00 w siedzibie Książnicy Karkonoskiej, ul. Bankowa 27.
12. Prace konkursowe przechodzą na własność JCIiER Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze.
Autorzy prac nieodpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie art. 50 ustawy
z 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), akceptują warunki konkursu oraz wyrażają
zgodę na ich bezpłatne eksponowanie, publikowanie i powielanie.
13. Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej metryczki lub błędnie opisane.
14. Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę na publikację wizerunku jego uczestników
oraz na użycie ich danych w celach promocyjnych konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu pod warunkiem podania go do
publicznej wiadomości.

Podobne dokumenty