Regulamin konkursu

Transkrypt

Regulamin konkursu
„WIEM, BO CZYTAM”
całoroczny konkurs
biblioteczny
Regulamin konkursu
Cel konkursu:
Popularyzacja czytelnictwa;
.
Zasady organizacyjne:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV ZSRCKU w Czernichowie

Co miesiąc na stronie internetowej szkoły i drzwiach biblioteki szkolnej, zostaną
zamieszczone pytania konkursowe:
1. Zagadka literacka z prozy .
2. Fotografia dzieła sztuki (obraz, rzeźba).
o
Zadaniem uczestników będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na zamieszczane
zadania konkursowe. Należy podać imię i nazwisko autora oraz tytuł dzieła. Za
udzieloną odpowiedź można uzyskać maksymalnie 4 punkty.
o Odpowiedzi należy udzielić na piśmie.
o Kartka z odpowiedziami ma być czytelnie podpisana wraz z podaniem
klasy.
o Odpowiedź należy dostarczyć do biblioteki w terminie do ogłoszenia
kolejnego zadania konkursowego.
o
o
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w czerwcu 2016 r.
Zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca) otrzymują nagrody rzeczowe (czytniki e-booków),
a wszyscy uczestnicy dyplomy okolicznościowe i książki.
Rozdanie nagród nastąpi w czerwcu 2016r., podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego
Powodzenia!!!

Podobne dokumenty