REGULAMIN BALU PRZEBIERAŃCÓW „MAGIA TEATRU” dla dzieci

Transkrypt

REGULAMIN BALU PRZEBIERAŃCÓW „MAGIA TEATRU” dla dzieci
REGULAMIN BALU PRZEBIERAŃCÓW „MAGIA TEATRU”
dla dzieci 5 – 10 lat
w dniu 18 lutego 2016 w godz. 17.30 – 19.00
1.Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
Bal przebierańców „Magia Teatru”
2.Organizatorem balu jest Teatr Ludowy
3. Nie ma możliwości pozostawienia dzieci na Balu bez opieki osoby
dorosłej.
4.Odpowiedzialność za dzieci w trakcie trwania Balu ponoszą
opiekunowie.
5.Uczestnicy Balu są zobowiązani do korzystania z szatni, dzieci mają
obowiązek przyniesienia obuwia zmiennego.
6. Uczestnicy mają zakaz przynoszenia na Bal wszelkich niebezpiecznych
przedmiotów.
7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice
lub opiekunowie prawni.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
posiadane przez dzieci ( telefony komórkowe i inne urządzenia
elektroniczne, pieniądze, biżuterie itp.)
7 Zakup biletu w cenie 10 zł / dziecko jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu.

Podobne dokumenty