Synteza częstotliwości do tunera FM

Komentarze

Transkrypt

Synteza częstotliwości do tunera FM
Wykaz elementów zestawu:
PŁYTKA WYŚWIETLACZA:
US4.......................................................74HC164
SW1-SW5..........................MIKROSWICZ 10mm
D1-D5......................................................1N4148
DSP1...DSP5........WYŚWIETLACZ TOS3191BH
R11-R18......................................................220W
C7...........................................100nF
LED................dioda czerwona 3mm
FOLIA CZOŁOWA
PŁYTKA DRUKOWANA - A
PODSTAWKA DIL14
PŁYTKA GŁÓWNA:
US1.......................................7805
US2.......................................89C2051
US3.......................................PCF8582
T1-T5....................................BC327
C1.........................................1000µF/16V
C2.........................................100nF
C3.........................................220µF/16V
C4.........................................1µF/63V MKSE
C5,C6....................................27 ... 33pF
Q1.........................................12MHz
R1-R5...................................2,7kW
R6-R10.................................10kW
PODSTAWKA DIL20
PODSTAWKA DIL8
PŁYTKA DRUKOWANA - B
PŁYTKA SYNTEZERA:
US1.......................................SAA1057
C1.........................................1nF
C2.........................................2,2nF MKSE
C3,C9....................................10nF MKSE
C4.........................................330nF MKSE
C5.........................................47µF/16V
C6.........................................27pF
C7.........................................100nF
C8.........................................100µF/16V
R1,R4....................................180W
R2.........................................10kW
R3.........................................18kW
Q1.........................................4MHz
PŁYTKA DRUKOWANA - C
PODSTAWKA DIL18
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Słupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:[email protected]
JABEL
®
J-256 Synteza częstotliwości do tunera FM
Układ syntezy przeznaczony jest do współpracy z zestawem J-255 (STEREOFONICZNY TUNER UKF).
Może być zastosowany również w innych odbiornikach, jeżeli głowice tych odbiorników posiadają wyjście
do pomiaru częstotliwości. Układ syntezy umożliwia zakres przestrajania w zakresie 88 108 MHz, z
krokiem 50kHz. W pamięci można zaprogramować 10 stacji radiowych. Rolę syntezera częstotliwości
pełni układ SAA1057. Zawiera programowalny dzielnik częstotliwości, detektor fazy, wzmacniacz pętli
PLL z programowalnymi źródłami prądowymi, generator wzorcowy 4MHz.
Napięcie na wyjściu syntezera reguluje i stabilizuje częstotliwość pracy głowicy UKF.
Układ SAA1057 starowany jest za pomocą magistrali trójprzewodowej. Rolę sterownika pełni
mikroprocesor AT89C2051. Komunikację z użytkownikiem zapewniają wyświetlacze LED, na których
wyświetlana jest częstotliwość odbieranej stacji radiowej i jej numer, oraz 5 przyciskowa klawiatura.
Częstotliwości zaprogramowanych stacji zapamiętywane są w nieulotnej pamięci EEPROM.
Układ syntezy zbudowany jest na 3 płytkach drukowanych. Rozpoczynamy go od części
procesorowej. Montujemy obie płytki tradycyjnie rozpoczynając od elementów najniższych: zworek,
rezystorów, kondensatorów. Pod mikroprocesor i pamięć EEPROM montujemy podstawki. Po
dokładnym sprawdzeniu poprawności montażu łączymy obie płytki tak jak pokazano na rysunku, za
pomocą krótkich odcinków końcówek od rezystorów. Ważne jest sprawdzenie płytek po zmontowaniu,
gdyż po ich połączeniu znalezienie usterki będzie bardzo utrudnione. Po podłączeniu zasilania na
wyświetlaczu Nr. Kanału powinno pojawić się 0, a na wyświetlaczu wskazujący częstotliwość 87,5
MHz.
PROGRAMOWANIE:
1. Nacisnąć przycisk SW2 (PROG). Na wyświetlaczu wskazującym numer kanału pojawi się migający
poziomy segment. Przyciskami SW4 i SW5 ustawić częstotliwość stacji. Ze względu na krok syntezy
wynoszący 50kHz, aby zmienić częstotliwość o 100kHz należy dwukrotnie nacisnąć przycisk.
Przytrzymanie przycisków umożliwia szybkie przestrajanie. Po ustawieniu częstotliwości naciskamy
ponownie przycisk SW2. Zacznie migać wyświetlacz na pozycji Nr. Kanału. Przyciskami SW4 i SW5
ustawiamy na której pozycji ma być zapamiętana odbierana stacja. Naciśnięcie przycisku SW3 powoduje
zapis ustawień do pamięci EEPROM. W ten sposób można zaprogramować wszystkie 10 stacji. Wybór
programu odbywa się za pomocą przycisków SW4 i SW5.
W następnej kolejności montujemy moduł syntezera. Jest on bardzo prosty i nie powinien sprawić kłopotu
w montażu. Pod układ SAA1057 nie stosujemy podstawki. W otwory na krawędzi płytki należy wlutować
obcięte końcówki oporników, które posłużą do zamontowania modułu na płytce tunera. W ostatniej
kolejności łączymy odcinkiem taśmy wielożyłowej moduł cyfrowy z płytką tunera FM. Jeżeli odbiornik
UKF był wcześniej przestrajany za pomocą potencjometru należy go koniecznie odłączyć.
Jeżeli obydwa zestawy zostały prawidłowo połączone, to po podłączeniu zasilania tuner powinien
odbierać wszystkie zaprogramowane stacje. Pewną niedogodnością jest brak wyciszania przy
przełączaniu stacji.
Przycisk SW1 służy do przełączania pracy dekodera MONO/STEREO. Aby można było go
zastosować w zestawie J-255, należy nieco zmodyfikować obwód przełącznika wg schematu:
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Słupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:[email protected]
Schemat ideowy - płytka B
Schemat ideowy - płytka A
Rysunek płytki A
Schemat ideowy - płytka C
Sposób połączenia płytek
Rysunek płytki B
Rysunek płytki C
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Słupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:[email protected]