Uchwała BANK HANDLOWY ustanie dla LIQUIDNET EUROPE LTD

Transkrypt

Uchwała BANK HANDLOWY ustanie dla LIQUIDNET EUROPE LTD
Uchwała nr 70/16
Zarządu KDPW_CCP S.A.
z dnia 27 października 2016 roku
§1
Na podstawie § 77a ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu rozliczeo
transakcji
(obrót
zorganizowany),
po
rozpatrzeniu
wniosku
spółki
BANK
HANDLOWY
W WARSZAWIE S.A., Zarząd KDPW_CCP S.A. postanawia, że ustaje uczestnictwo tej spółki w systemie
rozliczeo, w ramach prowadzonej przez nią działalności powierniczej, w typie uczestnictwa:
GENERALNY UCZESTNIK ROZLICZAJĄCY – reprezentant w obrocie papierami wartościowymi dla
LIQUIDNET EUROPE LTD.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu
Michał Stępniewski
Członek Zarządu

Podobne dokumenty