pobierz - bank spółdzielczy w łubnianach

Transkrypt

pobierz - bank spółdzielczy w łubnianach
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku
Nr 23/112/2016 z dnia 30.11.2016 roku
Bank Spółdzielczy w Łubnianach
46-024 Łubniany, ul. Osowska 1
.
TABELA OPROCENTOWANIA
PRODUKTÓW BANKOWYCH
(tekst jednolity na dzień 30.11.2016 roku)
Łubniany, listopad 2016
Tabela oprocentowania
Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku
Nr 23/112/2016 z dnia 30.11.2016 roku
Spis treści
Rozdział I. KREDYTY I POŻYCZKI
1.
Kredyty i pożyczki na działalność gospodarczą i działalność rolniczą
- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ………………………………………..……..………… 3
- kredyt w rachunku bieżącym ………………………………………………………………..……… 3
- kredyt płatniczy ………………………………………………………………………………………. 3
- kredyt rewolwingowy ………………………………………………………………………………… 3
- kredyt inwestycyjny ………………………………………………………………………………….. 3
- kredytowa linia hipoteczna ………………………………………………………………………….. 3
- pożyczka na finansowanie dowolnego celu ………………………………………………………. 3
- karta kredytowa VISA Bussines ……………………………………………………………………. 3
2.
Kredyty konsumenckie dla osób fizycznych
- kredyt promocyjny „Wygodny kredyt gotówkowy” ………………………………………………… 4
- kredyt gotówkowy …………………………………………………………………………………….. 4
- kredyt odnawialny w rachunku POL-KONTO ……………………………………………………… 4
- limit w rachunku POL-KONTO ………………………………………………………………………. 4
- kredyt na zakup pojazdów …………………………………………………………………………… 4
- Uniwersalny kredyt hipoteczny …..………………………………………………………………….. 4
- kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” ……………………………………………………………………. 4
- kredyt konsolidacyjny na spłatę innych kredytów …………………………………………………. 4
- karta kredytowa VISA Credit ………………………………………………………………………… 4
3.
Kredyty przeterminowane i czeki bez pokrycia ……………………………………………………… 4
Rozdział II. RACHUNKI BANKOWE
1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych ……………….………………… 5
2. Oprocentowanie środków pieniężnych POL-EFEKT……………………………..……………………. 5
Tabela oprocentowania
Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku
Nr 23/112/2016 z dnia 30.11.2016 roku
Rozdział I. KREDYTY I POŻYCZKI
1. Kredyty i pożyczki na działalność gospodarczą i działalność rolniczą
KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM
zmienna stopa procentowa
- z okresem spłaty do jednego roku
8,00%
- z okresem spłaty powyżej jednego roku do trzech lat
9,00%
- z okresem spłaty powyżej trzech lat (w uzasadnionych przypadkach)
9,90%
KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
- z okresem spłaty do jednego roku
KREDYT PŁATNICZY
- z okresem spłaty do 30 dni
KREDYT REWOLWINGOWY
- z okresem spłaty do jednego roku
KREDYT INWESTYCYJNY
- z okresem spłaty do 25 lat
zmienna stopa procentowa
8,00%
zmienna stopa procentowa
9,90%
zmienna stopa procentowa
9,90%
zmienna stopa procentowa
WIBOR 3M + marża 3,50%
KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA
zmienna stopa procentowa
- z okresem spłaty do 25 lat
WIBOR 3M + marża 4,50%
POŻYCZKA NA FINANSOWANIE DOWOLNEGO CELU
zmienna stopa procentowa
- z okresem spłaty do jednego roku do kwoty 100.000 zł.
9,90%
KARTA KREDYTOWA VISA BUSSINES
- z okresem spłaty do 36 miesięcy do kwoty 50.000 zł.
zmienna stopa procentowa
10,00%
2. Kredyty konsumenckie dla osób fizycznych
KREDYT PROMOCYJNY „WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY”
- z okresem spłaty do 36 miesięcy do kwoty 30.000 PLN
KREDYT GOTÓWKOWY
- z okresem spłaty do 1 roku do kwoty 80.000 zł.
Tabela oprocentowania
zmienna stopa procentowa
5,50%
stała stopa procentowa
8,00%
Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku
Nr 23/112/2016 z dnia 30.11.2016 roku
KREDYT GOTÓWKOWY
zmienna stopa procentowa
- z okresem spłaty do dwóch lat do kwoty 80.000 zł
9,00%
- z okresem spłaty do trzech lat do kwoty 80.000 zł.
9,50%
- z okresem spłaty do pięciu lat do kwoty 80.000 zł.
9,90%
KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU POL-KONTO
zmienna stopa procentowa
- do 50.000 zł. (zależnie od wysokości stałych wpływów na rachunek)
9,00%
LIMIT W RACHUNKU POL-KONTO
zmienna stopa procentowa
- do 500 zł. (spłata nie później niż po upływie 35 dni)
9,99%
KREDYT NA ZAKUP POJAZDÓW
zmienna stopa procentowa
- od 5.000 zł. do 80.000 zł. z okresem spłaty do 7 lat – pojazdy nowe
8,00%
- od 5.000 zł. do 80.000 zł. z okresem spłaty do 7 lat – pojazdy używane
9,00%
UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY
zmienna stopa procentowa
Wibor 3M + marża 4,5%
- z okresem spłat do 15 lat
KREDYT MIESZKANIOWY „MÓJ DOM”
- z okresem spłat do 25 lat
zmienna stopa procentowa
Wibor 3M + marża (od 2% do 3,5%)
KREDYT KONSOLIDACYJNY NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW
- z okresem spłaty do 25 lat
KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT
- z okresem spłaty do 36 miesięcy do kwoty 20.000 zł.
KREDYTY PRZETERMINOWANE I CZEKI BEZ POKRYCIA
zmienna stopa procentowa
9,50%
zmienna stopa procentowa
10,00%
zmienna stopa procentowa
- czterokrotność wysokości
stopy kredytu lombardowego
Informacje dodatkowe:
 Kredyty mogą być udzielane maksymalnie na okres 25 lat.
 Ustala się nie więcej niż 2,50% dopuszczalną rozpiętość pomiędzy standardowym
oprocentowaniem kredytu, uwzględnionym w obowiązującej Tabeli oprocentowania, a
oprocentowaniem ustalonym w wyniku negocjacji.
 Zarząd Banku w indywidualnych przypadkach może ustalić inną wysokość oprocentowania
kredytów, w tym w oparciu o WIBOR.
Tabela oprocentowania
Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku
Nr 23/112/2016 z dnia 30.11.2016 roku
ROZDZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE
1. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych
WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWE
oprocentowanie zmienne
1 miesięczne
0,65%
2 miesięczne
0,85%
3 miesięczne
1,10%
6 miesięczne
1,30%
12 miesięczne
1,35%
24 miesięczne
1,50%
36 miesięczne
1,75%
Rodzaj rachunku
oprocentowanie zmienne
ROR POL- KONTO
0,00%
ROR POL-KONTO STUDENT
0,00%
ROR POL-KONTO JUNIOR
0,00%
SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI (SKO)
3,00%
2. Oprocentowanie środków pieniężnych POL-EFEKT
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt
oprocentowanie zmienne
- dla salda rachunku do 4.999,99 zł.
0,00%
- dla salda rachunku od 5.000,00 zł.
1,00%
Informacje dodatkowe:
 Lokaty terminowe osób fizycznych w kwocie 50.000 zł i wyżej, mogą być
indywidualnie w drodze negocjacji
 Nie oprocentowane są:
a. środki na rachunkach bieżących
b. wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie (a' vista)
oprocentowane
 Ustala się nie więcej niż 1,00% dopuszczalną rozpiętość pomiędzy standardowym
oprocentowaniem depozytu, uwzględnionym w obowiązującej Tabeli oprocentowania,
a
oprocentowaniem ustalonym w wyniku negocjacji.
 Zarząd Banku w indywidualnych przypadkach może przyznać wyższe oprocentowanie
oszczędnościowych wkładów terminowych.


Tabela oprocentowania produktów bankowych (tekst jednolity) obowiązuje:
od dnia 01.12.2016 roku
Traci moc załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku nr 2/5/2015 z dnia 27.01.2016 roku.
Tabela oprocentowania
Strona 5