Kielce, dnia 14-10-2009 ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali

Transkrypt

Kielce, dnia 14-10-2009 ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kielce, dnia 14-10-2009
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wynajem sali w ramach specjalistycznych kursów dla studentów i społeczności
pozaakademickiej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem sal ćwiczeniowych do prowadzenia kursów
informatycznych realizowanych w ramach Priorytetu IV , Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Modyfikacja programu na
kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności” nr POKL.04.01.01-00-117/09
z zakresu:
Oczekiwania od oferentów:
1. Webmaster – Administrator serwisów Internetowych – sala 10 osobowa + stanowisko
prowadzącego
Wymagania odnośnie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu dodatkowego:
- Adobe Photoshop w dowolnej wersji
- Gimp w wersji najnowszej
- MySQL
- Firebird,
- Aptana,
- Eclipse,
- Adobe Flash Studio,
- Adobe Dreamweaver,
- XAMPP
Na stanowiskach wymagana jest konieczność umożliwienia kursantom instalowania
dodatkowego, bezpłatnego oprogramowania (między innymi serwery WWW, FTP i inne)
2. Profesjonalny grafik komputerowy – sala 10 osobowa + stanowisko prowadzącego
Wymagania odnośnie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu dodatkowego:
- Corel Draw min. Wer. 13
- Adobe Photoshop SC3
- Adobe PageMaker min. Wer. 6.5
- Adobe Acrobat
- przynajmniej jeden skaner na dwa stanowiska ćwiczeniowe z możliwością skanowania
slajdów i przeźroczy
- kalorymetr typu Spider
Projekt pn.: „Modyfikacja programu na kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności”
Nr: POKL.04.01.01-00-117/09
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Obydwie sale muszę być dostępne w godzinach: 16.30 – 19.45,
w następujących terminach (łącznie 120 godz. na salę):
27 październik
2009
24 listopad 2009
28 październik
2009
25 listopad 2009
3 listopad 2009
4 listopad 2009,
10 listopad 2009
17 listopad 2009
1 grudzień 2009
2 grudzień 2009
8 grudzień 2009
9 grudzień 2009
16 grudzień 2009
5 styczeń 2010
6 styczeń 2010
12 styczeń 2010
13 styczeń 2010
19 styczeń 2010
26 styczeń 2010
17 luty 2010
27 styczeń 2010
23 luty 2010
2 luty 2010
3 luty 2010
9 luty 2010
10 luty 2010
18 listopad
2009
15 grudzień
2009
20 styczeń
2010
16 luty 2010
Kryterium wyboru oferty:
O wyborze oferty będzie decydowała najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia.
Szczegółowe warunki realizacji szkolenia ostatecznie ustalone zostaną podczas negocjacji z
wybranym oferentem. Uprzejmie prosimy o złożenie wyceny oferty w terminie do dnia 21
października 2009 r. do godziny 12.00.
Oferty należy składać za pomocą faksu, drogą mailową lub w biurze projektu Wyższej Szkoły
Ekonomii i Prawa pokój 113.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22 października 2009 r.
Projekt pn.: „Modyfikacja programu na kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności”
Nr: POKL.04.01.01-00-117/09

Podobne dokumenty