PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH Koło Łowieckie

Transkrypt

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH Koło Łowieckie
PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH
na sezon 2015/2016
Koło Łowieckie „OSTĘP” ZIELONA GÓRA
LP
1.
DATA
08-11-2015
NIEDZIELA
HUBERTSKIE
2.
21-11-2015
3.
05-12-2015
4.
5.
6.
SOBOTA
SOBOTA
20-12-2015
NIEDZIELA
WIGILIJNE
03-01-2016
NIEDZIELA
NOWOROCZNE
16-01-2016
SOBOTA
OBWÓD
ŁOWIECKI
210
197
210
197
210
197/210
PROWADZĄCY
Chaszczewski Robert
Jankowiak Roland
Reszczyński Daniel
Bogusław Smoleński
Kowalczyk Marcin
Graczyk Łukasz
Szuszka Krzysztof
Reszczyński Gaweł
Kołoda Krzysztof
Rowiński Roman
Reszczyński Kamil
Wójcik Rafał
telefon do
Prowadzącego
608381532
691959415
601567383
883434464
661957933
724140190
GATUNEK
ZWIERZYNY
dzik, jeleń sarna,
drapieżniki
dzik, jeleń, sarna,
drapieżnik
dzik, jeleń, sarna
drapieżniki
dzik, jeleń, sarna,
drapieżniki
MIEJSCE
ZBIÓRKI
NAGANKA
5-7 osób
ŚWIBNA
(śniadanisko)
ŚWIBNA
(śniadanisko)
ŚWIBNA
(śniadanisko)
ŚWIBNA
(śniadanisko)
dzik, jeleń, sarna,
5-7 osób
drapieżniki
dzik, jeleń, sarna,
drapieżniki
5-7 osób
ŚWIBNA
(śniadanisko)
ŚWIBNA
(śniadanisko)
5-7 osób
5-7 osób
5-7 osób
UWAGI:
1. Odprawa przed polowaniami rozpoczyna się godz. 7:30.
2. Z wymienionych w kolumnie „Prowadzący” Kolegów, pierwszy jest głównym prowadzącym i
kierownikiem polowania, a drugi jego pomocnikiem lub zastępcą, na wypadek nieobecności pierwszego.
3. Wszystkie koszty polowania noworocznego, wigilijnego i hubertowskiego ponosi Koło, natomiast na
pozostałych polowaniach koszty naganki ponoszą myśliwi.
4. Zarząd Koła prosi o zgłoszenie przez myśliwego swojego udziału w polowaniu nie później niż na
3 dni przed jego rozpoczęciem na numer telefonu Prowadzącego polowanie.
5. Jeśli myśliwy będzie chciał zaprosić gościa na polowanie, musi powiadomić prowadzącego i uzyskać
jego zgodę na 3 dni przed polowaniem oraz uiścić opłatę 50 zł u Skarbnika przed polowaniem. Gdy
opłata nie będzie uiszczona przed polowaniem, gość nie będzie mógł brać udziału w polowaniu.
6. Na polowaniu hubertowskim i wigilijnym będzie organizowany przez Koło uroczysty posiłek dla
uczestników polowania oraz pozostałych członków Koła, zaś na pozostałych polowaniach koło zapewni
poczęstunek w formie śniadania.
7. Każdy z prowadzących polowanie odpowiedzialny jest osobiście za zorganizowanie wskazanej w planie
ilości naganki i karawanu, zagwarantowanie na polowaniu kamizelek, apteczki, zakupu posiłku oraz
przygotowanie ogniska w lesie oraz rozliczenie polowania. Konieczne zakupy na koszt Koła należy
dokonać w porozumieniu ze Skarbnikiem Koła tel. 883434464
8. Organizator może uzgodnić z innym członkiem Koła zastępstwo w swoich obowiązkach. Jeżeli tego nie
zrobi i będzie nieobecny na polowaniu, to zostanie zawieszony na pierwsze następne polowanie
zbiorowe, na które przyjedzie.
9. Na 3 dni przed polowaniem zbiorowym, zamyka się obwód na którym odbędzie się polowanie, na
polowania indywidualne z podchodu.
Za Zarząd
ŁOWCZY
Robert Chaszczewski

Podobne dokumenty