Powrót TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE

Transkrypt

Powrót TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE
Powrót
YTKSY
TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE
ZASTOSOWANIE
Kable YTKSY stosowane są do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych telefonicznych, telegraficznych
i teletransmisyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji i innych podobnych urządzeń.
BUDOWA
- żyły jednodrutowe, wykonane z miedzi, o średnicach 0,5; 0,6; 0,8 i 1,0 mm,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,
- kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,
- pary skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC).
WYKONANIA SPECJALNE
Kable HTKSH w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego w kolorze pomarańczowym. Kable
bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. Kable te
nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
DANE TECHNICZNE
Średnica żyły przewodzącej
Rezystancja pętli żył par
(w temperaturze 20°C)
Pojemność skuteczna dowolnej pary
wartość średnia
Pojemność skuteczna dowolnej pary
wartość maksymalna
Rezystancja izolacji dowolnej żyły
pod napięciem stałym - min.
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze - min.:
- wartość skuteczna napięcia przemiennego, przez 60s
- napięcie stałe
Indukcyjność - wartość orientacyjna
: 0,7 mH/km
Zakres temperatury pracy:
- podczas pracy
: -30 do +70 °C
- podczas układania
: -10 do +50 °C
[mm]
0,5
0,6
0,8
1,0
[Ω/km]
195,6
135,8
75,0
48,0
[nF/km]
95
95
90
90
[nF/km]
120
120
120
120
[MΩkm]
500
500
500
500
[V]
[V]
1000
1500
1000
1500
1500
2250
1500
2250
Minimalny promień zginania
: 10 x średnica kabla
Palność kabla
: kable nie rozprzestrzeniają płomienia
Próby palności
: - PN-89/E-04160/55 metoda 1
: - IEC 60332-1
: - DIN EN 50265-2-1
Wykonanie w oparciu o normy
: - PN-92/T-90321
: - PN-92/T-90320
WYMIARY I MASA
Liczba par
Średnica zewnętrzna
lub czwórek
kabla,
Indeks miedziowy
i średnica żył
wartość orientacyjna
[szt. x mm]
[mm]
[kg/km]
8.3.268
1x2x0,5
3,2
3,8
8.3.269
1x4x0,5
3,6
7,5
8.3.396
2x2x0,5
3,6
7,5
8.3.270
3x2x0,5
4,5
11,3
8.3.271
4x2x0,5
4,8
15,1
8.3.272
5x2x0,5
5,2
18,8
8.3.273
6x2x0,5
5,6
22,6
8.3.274
7x2x0,5
5,9
26,4
8.3.451
8x2x0,5
6,6
30,2
8.3.275
10x2x0,5
6,9
37,7
8.3.276
12x2x0,5
7,3
45,2
8.3.278
21x2x0,5
9,4
79,2
8.3.391
25x2x0,5
9,9
94,2
8.3.280
30x2x0,5
12,1
113,1
8.3.409
3x2x0,6
5,1
16,3
8.3.407
5x2x0,6
6,4
27,1
8.3.411
10x2x0,6
8,3
54,3
8.3.418
21x2x0,6
10,9
114,0
8.3.285
1x2x0,8
4,2
9,7
8.3.286
1x4x0,8
4,8
19,3
8.3.453
2x2x0,8
6,2
19,3
8.3.287
3x2x0,8
7,2
29,0
8.3.405
4x2x0,8
7,7
38,6
8.3.288
5x2x0,8
7,8
48,3
8.3.459
1x2x1,0
5,0
15,1
8.3.450
2x2x1,0
7,7
30,2
8.3.432
3x2x1,0
8,2
45,2
Na zamówienie wykonujemy kable o innych średnicach i innej liczbie żył.
Nr wyrobu
Wszystkie prawa zastrzeżone 2003 Technokabel SA Webmaster
Masa kabla,
wartość orientacyjna
[kg/km]
13,2
20,0
20,8
28,2
34,3
40,0
49,2
54,9
61,6
73,4
85,0
142,8
166,0
199,1
34,5
52,3
94,4
182,6
24,7
39,0
42,6
62,8
75,1
84,9
33,9
64,9
87,0

Podobne dokumenty