Badania w kierunku ustalenia przyczyny padnięcia zwierząt

Komentarze

Transkrypt

Badania w kierunku ustalenia przyczyny padnięcia zwierząt
Badania w kierunku ustalenia przyczyny padnięcia zwierząt
towarzyszących i gospodarskich.
Badania wykonywane są przez doświadczony personel. Sprawozdanie
z
badań
zawiera
szczegółowy,
obiektywny
opis
zmian
anatomopatologicznych. W razie konieczności wykonywane są badania
dodatkowe w tym toksykologiczne.
Zasady przyjmowania zwłok do badań:
Zwłoki
do
badań
nie
powinny
znajdować
się
w
stanie
rozkładu.
W przypadku gdy brak informacji dotyczącej szczepienia w kierunku
wścieklizny badanie sekcyjne jest poprzedzone testem wykluczającym
to zakażenie (wymagane skierowanie z właściwego Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii).
Przy
dostarczeniu
zwłok
do
badań
prosimy
o
udzielnie
możliwie
wyczerpujących informacji nt. okoliczności śmierci zwierzęcia. Po badaniu
zwłoki są przekazane do utylizacji.
Postępowania wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy
weterynarii - prowadzi Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (Małopolska Izba Lekarsko Weterynaryjna,
ul.
Widok
4/2,
33-100
Tarnów,
tel.
14
622-20-65,
email: [email protected]).
Próbki do badań laboratoryjnych przyjmowane są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08:00 - 15:00
KOSZTY BADAŃ:

Przeprowadzenie sekcji zwłok (cena zależna od gatunku i wielkości
zwierzęcia): 27,00-71,00 zł. brutto

Badanie bakteriologiczne wraz z antybiogramem: 45,00 zł. brutto

Badanie parazytologiczne w kierunku endopasożytów: 25,00 zł. brutto

Badanie parazytologiczne w kierunku ektopasożytów: 20,00 zł. brutto

Badanie kału w kierunku obecności parwowirusa: 70,00 zł. brutto

Badanie kału w kierunku obecności coronowirusa: 71,00 zł. brutto

Badanie kału w kierunku obecności Giardia duodenalis: 65,00 zł. brutto

Badanie kału w kierunku obecności parwowirusa, coronowirusa, Giardia
duodenalis: 130,00 zł. brutto

Badania
toksykologiczne
materiału
biologicznego
metodami
chromatograficznymi (oznaczanie rodentycydów hydroksykumarynowych
i karbofuranu) : 550,00 zł. brutto

Utylizacja zwłok (cena za 1 kg): 5,00 zł. brutto
KONTAKT:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie
Pracownia Patologii
Kierownik: lek. wet. Joanna Śliwa
ul. Brodowicza 13 B
30-965 Kraków 69
Telefon: (12) 293 10 72
Adres e-mail: [email protected]
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Podobne dokumenty