Dr med. Bogdan Koczy - nowym konsultantem wojewódzkim ds

Transkrypt

Dr med. Bogdan Koczy - nowym konsultantem wojewódzkim ds
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
Dr med. Bogdan Koczy - nowym konsultantem
wojewódzkim ds. ortopedii i traumatologii
W Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk (2.11.2010r.) wręczył nominacje
nowo powołanym konsultantom wojewódzkim dla poszczególnych specjalności lekarskich. Nominacje te wcześniej
zatwierdził Minister Zdrowia. Wśród grupy lekarzy, którzy będą przez najbliższe pięć lat nadzorować stan naszego
lecznictwa w różnych specjalnościach - w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej (traumatologii) funkcję konsultanta
wojewódzkiego pełnić będzie - dr n. med. Bogdan Koczy, dyrektor naszego Szpitala.
Do zakresu działania konsultanta należy m.in. kontrola dostępności doświadczeń leczniczych, prawidłowość
stosowanych procedur, metod diagnostycznych i zabiegowych w ortopedii i chirurgii urazowej. Konsultant wojewódzki
może wnioskować też o przeprowadzenie kontroli jakości udzielonych świadczeń leczniczych, co w przypadku tej
specjalności klinicznej - ma ogromne znaczenie dla leczonych i leczących. Podstawowym jednak obowiązkiem
konsultanta wojewódzkiego jest dbałość o poziom kształcenia nowych specjalistów i wprowadzanie najnowszej wiedzy
medycznej do praktyki leczniczej. Wyraża się to m.in. w opiniowaniu i przeprowadzaniu konkursów na stanowiska
ordynatorskie.
W województwie śląskim funkcjonuje 35 oddziałów ortopedyczno - urazowych. Lekarze wykonujący tę specjalność w
naszym regionie, stanowią najliczniejszą grupę zawodową w środowisku polskich ortopedów.
Powierzenie funkcji konsultanta wojewódzkiego dr med. Bogdanowi Koczemu, na co dzień również kierującego
Oddziałem I w piekarskiej "urazówce" - postrzegane jest w środowisku śląskich medyków jako kolejne wyróżnienie
Szpitala i docenienie kompetencji naszego Dyrektora.
Konsultantem wojewódzkim z zakresu medycyny sportowej- na kolejna kadencję- powołany został ordynator Oddziału
II piekarskiej" urazówki" - dr hab.med. Jerzy Widuchowski.
Przypominamy także, że od 2001 r. konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa jest dr n. biol. Grazyna Kruk Kupiec, na co dzień Naczelna Pielęgniarka naszego Szpitala.
1

Podobne dokumenty