Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego - 20 października

Transkrypt

Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego - 20 października
Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego - 20 października 2012 r.
Koleżanki i Koledzy, Kontrolerzy Ruchu Lotniczego,
Nie tylko dwudziestego października, każdego dnia roku, 24/7 mamy w PAŻP świadomość ogromnego ciężaru
odpowiedzialności za bezpieczeństwo podróżujących w polskiej przestrzeni powietrznej, które spoczywa na czterystu
polskich Kontrolerach Ruchu Lotniczego.
Z okazji Waszego święta: Międzynarodowego Dnia Kontrolera Ruchu Lotniczego życzę Wam wszelkiej pomyślności,
rozwoju zawodowego i proszę o dalsze zaangażowanie w pracę na rzecz budowy bezpiecznego i sprawnego systemu
ATM w Polsce.
Niech to święto będzie okazją do przypomnienia, że dobre wyniki pracy polskiej kontroli ruchu lotniczego są zauważane
w Europie i znajdują odzwierciedlenie w raportach PRU oraz ACE oraz dobrze pozycjonują PAŻP na tle innych
europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.
Pojęcie „kontroli ruchu lotniczego” w powszechnym odbiorze wykracza poza tą szczególną grupę zawodową jaką są
kontrolerzy ruchu lotniczego. Dlatego kieruję życzenia również do przedstawicieli służb wojskowych, aeroklubowych,
osób z aeroklubów i GA. Wasze wsparcie jakiego udzielacie pilotom jest absolutnie niezbędne dla sprawnego
i bezbłędnego wykonania zadań lotnictwa. Wasza współpraca z kontrolą ruchu lotniczego jest również nieodzowna
i stanowi element systemu bezpieczeństwa w żegludze powietrznej.
Dziękuję za Waszą pracę, doświadczenie, umiejętność szybkiej i trafnej oceny sytuacji
oraz podejmowania właściwych decyzji.
Z poważaniem,
Krzysztof Banaszek
Prezes PAŻP

Podobne dokumenty