Metody pracy - Kraina Dziecka

Transkrypt

Metody pracy - Kraina Dziecka
METODY PRACY
Żłobek Kraina Dziecka znajduje się w rejestrze Żłobków Niepublicznych, co
gwarantuje, że spełnia wszystkie normy zapewniające bezpieczeństwo i komfort
przebywających w nim dzieci. Wysoko wykwalifikowany personel dba, aby
dzieci czuły się w żłobku szczęśliwe, kochane, doceniane, by ich indywidualne
potrzeby były zaspokojone.
Żłobek jest pierwszą placówką na długiej drodze edukacji dzieci, która
przygotowuje je do funkcjonowania w społeczeństwie:
• Wspiera usamodzielnianie się dzieci.
• Uczy norm i reguł obowiązujących w społeczeństwie.
• Wspomaga rozwój komunikacji językowej.
Wykorzystując naturalną w tym wieku rozwojowym dziecięcą ciekawość i
ruchliwość Żłobek Kraina Dziecka oferuje szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych
i zabaw opartych na różnych formach aktywności twórczej i ruchowej,
uwzględniając indywidualny stopień rozwoju dziecka. Dzieciom łatwiej jest
przyswoić wiedzę jeśli jest ona uporządkowana, dlatego w naszym żłobku każdy
dzień ma swoją specyfikę:
• Dzień muzyki i tańca- poznajemy instrumenty, wydobywamy z nich
dźwięki, słuchamy muzyki z różnych epok, śpiewany piosenki, rozwijamy
koordynację słuchowo- ruchowa podczas tańca, słuchamy różnych
odgłosów i je odtwarzamy.
• Dzień doświadczania świata- wcielamy się w badaczy, naukowców,
odkrywców i przeprowadzamy eksperymenty, prowadzimy obserwacje,
tropimy.
• Dzień kina i teatru- rozbudzamy zainteresowanie literaturą piękną
polską i światową i krótkimi formami literackimi poprzez prezentację
teatrzyków, inscenizację bajek i opowiadań, przy czy dziecko jest nie
tylko widzem, ale i aktorem, recytujemy krótkie wierszyki i rymowanki,
oglądamy bajki na DVD związane z tematem dnia i ujęte w planie pracy
dydaktyczno- wychowawczej, prowadzimy rozmowy twórcze i odtwórcze
na temat tego co dzieci obejrzały, poznajemy różne formy teatralne i
środki ich wyrazu.
• Dzień małego artysty- tworzymy prace plastyczne indywidualne,
zespołowe, grupowe z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi,
NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRAINA DZIECKA
___________________________________
ul. Jodłowa 3, 16-001 Ignatki – Osiedle / www.przedszkolekrainadziecka.pl
tel. 85 878 90 99/ kom. 731 822 731, 668 674 088 / e-mail: [email protected]
NIP: 542 185 18 73 REGON: 200 350 490
wznowimy różne konstrukcje, tworzymy prace przestrzenne .
Wykorzystując sprzęt multimedialny zwiedzamy wystawy i muzea.
• Dzień sportu i dobrych manier- Żłobek Kraina Dziecka podpisuje się
pod maksymą: „ W zdrowym ciele zdrowy duch” dlatego duży nacisk
kładziemy na rozwijanie sprawności ruchowej i hartowanie organizmu.
Organizujemy turnieje, zawody, gry zespołowe, przygotowujemy tory
przeszkód. Dzieci uczą się zdrowej rywalizacji, zasad fair play, nabywają
umiejętności radzenia sobie z przegraną. Codziennie przed śniadaniem
prowadzimy 15- minutową gimnastykę poranną wykorzystując elementy
MRR Weroniki Sherborne, zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu
sportowego, aerobik. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu hartują
organizm dlatego w naszym żłobku preferowana jest ta forma aktywności
ruchowej, nawet zimą ( dzieci mają do swojej dyspozycji sanki i narty).
W ciągu dnia dzieci mają czas na zabawy swobodne dostępnymi w żłobku
zabawkami , podczas których rozwijają swoje zainteresowania, nawiązują
pierwsze przyjaźnie.
Przeciążony różnymi bodźcami układ nerwowy dzieci potrzebuje wyciszenia.
Personel żłobka dba o higienę układu nerwowego dzieci organizując zabawy
wyciszające bazujące na muzyce relaksacyjnej, masażach według Bogdanowicz,
ćwiczeniach oddechowych. W celu uspokojenia szczególnie pobudzonego
dziecka stosujemy masaż Shantala.
Żłobek Kraina Dziecka specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju
mowy dziecka. Od momentu przyjścia dziecka do nas w każdej sytuacji
rozmawiamy z dzieckiem, komentujemy wszystko, co przy nim robimy, nazywamy
to, co robi dziecko. Stymulujemy słuch dziecka wykorzystując do tego zabawki
dźwiękowe, muzykę, śpiew. Aby mowa dziecka była poprawna pod względem
artykulacyjnym do zabaw włączamy elementy logopedii- ćwiczenia oddechowe,
fonacyjne i usprawniające aparat artykulacyjny. Najlepszym ćwiczeniem
aparatu artykulacyjnego jest dbanie o prawidłowe nawyki żywnościowe, dlatego
dieta w naszym żłobku jest urozmaicona, pokarmy mają różną konsystencję.
Daje to możliwość prawidłowego opanowania takich czynności jak odgryzanie,
gryzienie, żucie, połykanie i picie. Dzięki temu aparat artykulacyjny jest
samoistnie uwrażliwiany, masowany, uzyskuje właściwą ruchomość.
Personel żłobka opierając się na założeniu metodycznym: „im młodsze dziecko
tym łatwiej i „bezboleśniej” przychodzi mu uczenie się języka obcego” od
września 2015 wprowadza naukę języka angielskiego dla dzieci do lat trzech.
NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KRAINA DZIECKA
___________________________________
ul. Jodłowa 3, 16-001 Ignatki – Osiedle / www.przedszkolekrainadziecka.pl
tel. 85 878 90 99/ kom. 731 822 731, 668 674 088 / e-mail: [email protected]
NIP: 542 185 18 73 REGON: 200 350 490

Podobne dokumenty