Pierwsze dziecko w Sandomierskim oknie życia

Komentarze

Transkrypt

Pierwsze dziecko w Sandomierskim oknie życia
Pierwsze
dziecko
Sandomierskim oknie życia
w
W sobotę 14.03.2015 r ok. godz.
19 tej Siostry Szarytki
opiekujące się Oknem Życia
zostały powiadomione, że w
Oknie Życia znajduje się
dziecko. Siostry zgodnie z
procedurą zaopiekowały się
niemowlakiem
i
wezwały
pogotowie gdzie dziecko trafi
na oddział noworodków w celu przeprowadzenia kompleksowych
badań. Dziecko było zadbane i bardzo ładnie ubrane. Okno Życia
w Sandomierzu funkcjonuje od 25 marca 2009 r. Okno Życia
prowadzone jest przez Caritas Diecezji Sandomierskiej która
jest
kontynuatorem
dobroczynności
w
Sandomierzu
zapoczątkowanej przez Duchaków w XIII w.
Duchacy (Duchacy de
Saxia, Zakon Świętego Ducha, Zakon Kanoników Regularnych od
Świętego Ducha , zakon pochodzący z Francji, założony w
Montpellier w 1175 roku, kiedy to bł. Gwidon wybudował szpital
pomagający biednym i porzuconym dzieciom, obierając sobie za
patrona Ducha Świętego i żyjąc według reguł św. Augustyna. W
chwili obecnej w Sandomierzu opiekę nad Oknem Życia sprawują
Siostry Szarytki.
Ks. Bogusław Pitucha

Podobne dokumenty