PKO Bank Polski prawie podwoił wydajność

Komentarze

Transkrypt

PKO Bank Polski prawie podwoił wydajność
OPIS WDROŻENIA
Macierze Hitachi VSP sprawdziły się w testach bardzo
dobrze. Wszystko działało zgodnie z deklaracjami.
W niektórych scenariuszach wydajność znacznie przekraczała
wymagania. Po wdrożeniu w środowisku produkcyjnym
wyniki testów w pełni
się potwierdziły.
Transform
Virtualization
Economics
INNOVATE Innovate Re
Trusted Information
Global
Change
Intelligent
Technolo
Maciej Księżycki
Starszy
Administrator
w
Zespole
Pamięci
Value Insight
Opportunity Social Infrastructure Integra
Masowych w Departamencie Infrastruktury
Informatycznej PKO Banku Polskiego
PKO Bank Polski prawie podwoił wydajność centralnego systemu
bankowego Alnova dzięki pamięciom masowym Hitachi
Największy bank w Polsce stanął przed wyzwaniem związanym
z wydajnością platformy transakcyjnej Alnova działającej
w środowisku mainframe. W okresach szczytów transakcyjnych,
a także podczas przetwarzania wsadowego na koniec dnia
i miesiąca, systemy pamięci masowych zaczęły osiągać
maksimum swojej wydajności. Bank postanowił temu zaradzić,
wdrażając systemy pamięci masowych Hitachi Virtual Storage
Platform. W wyścigu o ten prestiżowy kontrakt Hitachi
zdystansowało rozwiązania trzech innych dostawców.
PKO Bank Polski to największy polski
bank detaliczny z sumą bilansową
przekraczającą 200 miliardów zł
i ponad 6 milionami rachunków ROR. Bank
posiada prawie 1200 oddziałów własnych,
współpracuje z ponad 1000 placówek
agencyjnych i zarządza siecią ponad 3000
bankomatów. Bank Polski jest jednym
z liderów bankowości internetowej
w Polsce, a dzięki rozwiązaniu iKO jest
obecnie niekwestionowanym innowatorem
w dziedzinie bankowości mobilnej.
Wyzwanie: Utrzymać
wydajność obsługi
transakcyjnej
PKO Bank Polski wykorzystuje
nowoczesną platformę transakcyjną
Alnova, działającą w środowisku
systemowym z/OS (mainframe), w skład
którego wchodzi także duże środowisko
pamięci masowych. W okresach wzrostu
obciążenia platforma przetwarza blisko
dwa tysiące transakcji na sekundę. Od
wydajności obsługi transakcji, a konkretnie
od opóźnień w ich realizacji, zależy
cały biznes banku. Nad zapewnieniem
systemowi transakcyjnemu stabilnej
i wydajnej pracy czuwa na co dzień wiele
zespołów specjalizujących się w różnych
obszarach wiedzy informatycznej
i biznesowej.
„Naszą rolą jest spełnianie oczekiwań
klientów w dziedzinie jakości obsługi.
Korzystając z kanałów internetowych
i mobilnych, jak Inteligo, iPKO czy iKO,
klienci spodziewają się błyskawicznej
realizacji wykonywanych operacji.
Obsługa w oddziałach również musi
odbywać się wydajnie – w praktyce nawet
niewielkie opóźnienia mogą spowalniać
pracę systemu jako całości i wydłużać
obsługę klientów. Szybkość działania
systemów transakcyjnych, oprócz
aspektu czysto praktycznego, ma w
bankowości związek z zaufaniem. Wpływa
PKO Bank Polski SA (PKO BP)
SEKTOR
Bankowość
ROZWIĄZANIE
Platforma klasy enterprise
SPRZĘT
Hitachi Virtual Storage Platform (4)
OPROGRAMOWANIE
Hitachi Tuning Manager
Korzyści w skrócie
■■
■■
■■
Prawie dwukrotny wzrost wydajności.
Utrzymanie kluczowych dla banku
opóźnień zapisu danych poniżej limitu.
Precyzyjne informacje o wydajności
i wykorzystaniu zasobów na potrzeby
zarządzania i diagnostyki.
OPIS WDROŻENIA
też na zdolność banku do wywiązania się
z obowiązków sprawozdawczych
w terminach ustanowionych przez regulatora”
– wyjaśnia Daniel Sosiński, Dyrektor
Departamentu Infrastruktury Informatycznej
PKO Banku Polskiego.
Wdrożone w 2011 r. nowe serwery klasy
mainframe zwiększyły moc obliczeniową
dostępną dla systemu Alnova, ale potrzeby
stale rosły. O wydajności środowisk
transakcyjnych nie przesądzają wyłącznie
platformy serwerowe. Duże bazy danych nie
mieszczą się w pamięciach serwerów
i muszą być przechowywane w pamięciach
masowych. Szybkość przetwarzania
transakcji, ale także zadań wsadowych, np.
generowania raportów na zakończenie dnia
czy miesiąca zależy więc w bardzo dużej
mierze od wydajności systemów dyskowych.
„Dysponowaliśmy wysokiej klasy systemem
dyskowym z ogromną pamięcią cache. Mimo
to, na przełomie miesięcy oraz dni, na które
przypadały terminy obowiązkowych płatności,
zdarzało się, że procesory kontrolerów
macierzy obciążone były w 100%.
Musieliśmy działać, ponieważ w planach było
przeniesienie do systemu Alnova ok. 600 tys.
rachunków klientów usługi Inteligo. Wtedy
tego jeszcze nie wiedzieliśmy, ale
w perspektywie było także przejęcie Nordea
Bank Polska. Bankowi zależało na wymianie
systemu pamięci masowych, ale wszyscy
wiedzieliśmy, że taka operacja nie może
odbyć się z dnia na dzień. Potrzebnych było
kilka miesięcy żmudnych analiz i przygotowań
i kolejnych kilka miesięcy testów” – wspomina
Maciej Księżycki, Starszy Administrator
w Zespole Pamięci Masowych
w Departamencie Infrastruktury
Informatycznej PKO Banku Polskiego.
Rozwiązanie: Macierze Hitachi
Virtual Storage Platform
Bank wysłał zapytania ofertowe do wiodących
integratorów pamięci masowych, stawiając
bardzo wysokie wymagania w dziedzinie
wydajności rozwiązania oraz liczne warunki
dodatkowe. Jednym z nich była zgoda na
dostarczenie oferowanego sprzętu w celu
weryfikacji deklaracji zawartych w ofercie
oraz przeprowadzenia wszechstronnych
testów, przede wszystkim wydajnościowych.
Dostarczenie sprzętu nie oznaczało uzyskania
zamówienia. Ustalono, że jeśli rozwiązanie
wyłonione na etapie formalnego porównania
ofert nie osiągnie w testach parametrów
zadeklarowanych w ofercie, sprzęt zostanie
zwrócony dostawcy bez dodatkowych
kosztów dla banku. W razie zaistnienia
Najdłuższe przetwarzanie wsadowe,
trwające wcześniej do 10 godzin, po wymianie
macierzy trwa ok. 7-8 godzin. Maciej Księżycki,
Starszy Administrator w Zespole Pamięci
Masowych w Departamencie Infrastruktury
Informatycznej PKO Banku Polskiego
takich okoliczności testom poddany miał
być system dostawcy zajmującego kolejną
pozycję na liście.
Bank doskonale wiedział, jakie parametry
działania macierzy są dla niego kluczowe.
Nad opracowaniem szczegółowych
wymagań pracował duży zespół
specjalistów odpowiedzialnych za aplikacje,
bazy danych, sieci, serwery i pamięci
masowe.
„Na podstawie kilkumiesięcznych testów
aplikacji, środowiska systemowego
i pamięci masowych, które poprzedziły
opublikowanie zapytania ofertowego,
ustaliliśmy bardzo precyzyjny profil obciążeń
całości instalacji. Pracował nad tym cały
sztab ludzi, łącznie ok. 10 osób. Dopiero na
podstawie tych badań, sprowadzających się
niekiedy do analizy pojedynczych transakcji,
mogliśmy sformułować rzetelne wymogi
funkcjonalne i wydajnościowe dla nowego
środowiska pamięci masowych” – mówi
Urszula Michnowska-Czyż, kierownik
Zespołu Pamięci Masowych
w Departamencie Infrastruktury
Informatycznej PKO Banku Polskiego.
Kluczowym obszarem wymagań była
wydajność. Bankowi zależało, aby
środowisko pamięci masowych nie
wprowadzało do łącznego czasu transakcji
opóźnień dłuższych niż 2,5 milisekundy.
Zwiększenie opóźnień w zapisie danych
podczas transakcji powyżej 3 milisekund
zostało zidentyfikowane jako jeden
z głównych czynników powodujących
znaczące spowolnienie całego środowiska.
Dodatkowym warunkiem było utrzymanie
opóźnień poniżej progu przy włączonej
replikacji synchronicznej na macierz
znajdującą się w ośrodku zapasowym.
„Wstępny etap postępowania wygrało Hitachi
Data Systems oferujące systemy VSP –
Virtual Storage Platform. Na potrzeby testów
w lokalizacji głównej stanęły dwie macierze
– każda z nich zawierała
Virtual
dyski o surowej pojemności
Storage
90 TB. Zasoby macierzy
Platform
zostały podzielone na dwie
logiczne domeny po 45 TB,
LEARN MORE
aby wykonywać lokalne
kopie. Druga identyczna
instalacja, czyli kolejne dwie macierze,
stanęła w ośrodku zapasowym. Odległość
między ośrodkami wynosi wprawdzie niecałe
20 km, ale na potrzeby testów połączono je
światłowodem o długości 50 km. Chcieliśmy
w ten sposób sprawdzić empirycznie, czy
potencjalne oddalenie ośrodka zapasowego
pozwoliłoby utrzymać opóźnienia poniżej
progu” – opowiada Maciej Księżycki.
W każdej macierzy VSP zainstalowano
dwie pary kontrolerów z portami FICON dla
serwerów mainframe, dwie pary kontrolerów
z buforem cache o łącznej pojemności 160
GB, dwie pary kontrolerów dyskowych, dwie
pary kontrolerów zarządzających macierzą
oraz jedną parę kontrolerów z portami
Fibre Channel do zdalnej replikacji. W celu
przetestowania macierzy w warunkach
maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych,
inżynierowie banku „nagrali” ok. 3 godziny
pracy środowiska produkcyjnego pod bardzo
dużym obciążeniem. Wykorzystali w tym
celu aplikację Hiperstation firmy Compuware
sprawdzoną już wcześniej w podobnych
zastosowaniach. Nagrane obciążenie było
odtworzone w środowisku testowym
w kilku etapach – przy różnych parametrach
konfiguracyjnych środowiska pamięci
masowych, platformy serwerowej i sieci.
„Na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy
systematycznie testowaliśmy każdy parametr
zapisany w ofercie Hitachi Data Systems.
Zapisy ofertowe traktowaliśmy dosłownie
i byliśmy bardzo skrupulatni. Oprócz tego,
każdy scenariusz testowy wykonywany był
z różnymi wariantami konfiguracji
i dostępności zasobów poszczególnych
warstw środowiska, różną liczbą zadań
wykonywanych równolegle, różnymi
symulowanymi problemami itd. Wszystkie
testy były planowane i dokumentowane, aby
w razie konieczności można je było powtórzyć
lub porównać” – opowiada Maciej Księżycki.
Korzyści: Zdwojona wydajność
i zapas mocy
PKO Bank Polski nie musiał testować innych
systemów pamięci masowych. Wyniki
testów rozwiązań Hitachi były bardziej
niż zadowalające. „Macierze Hitachi VSP
sprawdziły się w testach bardzo dobrze.
Wszystko działało zgodnie z deklaracjami.
W niektórych scenariuszach wydajność
znacznie przekraczała wymagania. Po
wdrożeniu w środowisku produkcyjnym
wyniki testów w pełni się potwierdziły” – mówi
Maciej Księżycki. „Najdłuższe przetwarzanie
wsadowe, trwające wcześniej do 10 godzin,
po wymianie macierzy trwa ok. 7-8 godzin.
Serwerów nie zmienialiśmy, i to pokazuje jak
bardzo wydajność środowisk aplikacyjnych
zależy od pamięci masowych” – podkreśla
Maciej Księżycki.
Innowacja to motor zmian napędzany przez
informację. Wprowadzaj innowacje
w przemyślany sposób, aby stać się liderem na
rynku, rozwijać firmę i zmieniać świat.
Zarządzaj informacjami wspólnie
z Hitachi Data Systems.
www.HDS.com/innovate
Innowacje dzięki informacji w PKO Bank Polski
■■
■■
■■
Empiryczny test wydajności i skalowalności infrastruktury do zarządzania
transakcjami, dzięki któremu bank lepiej rozpoznał granice obciążeń środowiska
transakcyjnego jako całości.
Analiza różnych scenariuszy działania środowiska transakcyjnego pod kątem
nietypowych konfiguracji i sekwencji zdarzeń, dająca bankowi możliwość lepszej
oceny ryzyka i rzetelniejszego przygotowania procedur awaryjnych.
Rzetelna ocena planów operacyjnych i planów inwestycyjnych związanych
z ciągłością działania i bezpieczeństwem środowiska transakcyjnego banku.
Wydajność w powiązaniu z atrakcyjną ofertą
przesądziły o wyborze rozwiązania Hitachi.
Wynikało to nie tylko z zaproponowanej ceny.
Na przykład, pozytywnym elementem oferty
Hitachi Data Systems i źródłem korzyści dla
PKO Banku Polskiego jest opcja wykupienia
usług wsparcia technicznego po zakończeniu
okresu gwarancji. Po trzech latach
użytkowania macierze dyskowe są zwykle
nadal sprawnymi urządzeniami.
Z technicznego punktu widzenia klient może
wykorzystywać je dalej albo przeznaczyć je
do innych celów, np. jako magazyn danych
dla środowiska testowego lub system
dedykowany do generowania analiz
i raportów.
„Opcja wykupienia wsparcia technicznego
po okresie gwarancji jest cenna, ponieważ
zapewnia nam bezpieczeństwo inwestycji.
Jak widać na podstawie dotychczasowych
doświadczeń, obciążenie i wypełnienie
systemów danymi zależy głównie od
czynników rynkowych i biznesowych, a nie
od naszych planów. Jeśli danych i transakcji
będzie przybywać powoli, opcja wsparcia
po gwarancji pozwoli nam opóźnić zakup
nowego środowiska. Jeśli tempo wzrostu
będzie większe, macierz, nawet kilkuletnia,
z pewnością znajdzie w banku zastosowanie
– w organizacji tej skali zawsze są jakieś
obszary, które skorzystają na przeniesieniu
przetwarzania na macierz najwyższej klasy”
– sugeruje Urszula Michnowska-Czyż.
Wdrożenie w PKO Banku Polskim pokazało
również, że ocena systemów pamięci
masowych na podstawie punktowych
parametrów zupełnie mija się z celem.
„W każdym z naszych dwóch centrów
przetwarzania macierz z najwyższej półki
z 512 GB pamięci cache zastąpiliśmy
dwoma macierzami Hitachi. Każda z nich
posiada 160 GB pamięci cache, a więc jej
sumaryczna wielkość w dwóch macierzach
Hitachi to tylko trochę więcej, niż połowa
pamięci cache poprzedniej macierzy.
Mimo to mamy obecnie znacznie mniejsze
opóźnienia i istotnie większą przepustowość.
Wydajność to nie tylko sprzęt – to także
algorytmy zarządzania danymi, które
w przypadku Hitachi wyglądają na bardzo
udane” – zwraca uwagę Maciej Księżycki.
Środowisko transakcyjne PKO Banku
Polskiego działa stabilnie i wydajnie. To
samo dotyczy przetwarzania wsadowego.
Administratorzy mogą na bieżąco analizować
statystyki wydajnościowe z bardzo dużą
dokładnością. „Na mnie osobiście największe
wrażenie robi dostarczane wraz
z macierzami oprogramowanie Hitachi Tuning
Manager. Za jego pomocą mam możliwość
obserwowania stanu całej macierzy w czasie
rzeczywistym w ciągu ostatnich 24 godzin
w odstępach jednominutowych. Dane na
potrzeby raportów gromadzone są w pełni
automatycznie, a same raporty są dobrym
punktem wyjścia do analiz szczegółowych”
– mówi Maciej Księżycki.
Siedziba firmy
2845 Lafayette Street
Santa Clara, CA 95050-2639 USA
www.HDS.com community.HDS.com
Regionalne dane kontaktowe:
Ameryka Północna i Południowa: +1 408 970 1000 lub [email protected]
Europa, Bliski Wschód i Afryka: +44 (0) 1753 618000 lub [email protected]
Azja Pacyfik: +852 3189 7900 lub [email protected]
Polska: +48 22 850 99 00, www.hds.com/pl lub [email protected]
© Hitachi Data Systems Corporation 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. HITACHI to zarejestrowany znak towarowy firmy Hitachi, Ltd. w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.
Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy firm w niniejszym dokumencie lub na stronie internetowej należą do właścicieli stosownych praw.
SS-531-A_DG wrzesień 2014