Program zajęć w Szkole Rodzenia „Zosieńka”

Transkrypt

Program zajęć w Szkole Rodzenia „Zosieńka”
Program zajęć w Szkole Rodzenia „Zosieńka”
Program jest realizowany w ciągu 5 tygodni. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Każde spotkanie trwa 3 godziny.
Przedstawiony program ma charakter ramowy, kolejność zajęć może ulec zmianie.
I. Spotkanie
Spotkanie organizacyjno-informacyjne 18:00-18:15
Przygotowanie do porodu 18:15-20:15
−
−
−
−
−
−
Termin porodu – objaśnienie, opieka w ciąży po terminie porodu.
Objawy przepowiadające poród.
Sygnały rozpoczynającego się porodu, kiedy jechać do szpitala.
Co zabrać do szpitala.
Przyjęcie do szpitala.
Plan porodu.
Ćwiczenia dla kobiet w ciąży 20:15-21:00
II. Spotkanie
Poród 18:00-21:00
−
−
−
−
−
Przebieg porodu fizjologicznego: omówienie czterech okresów porodu – fizjologia,
sekrecja hormonów, emocje, typowe zachowania.
Aktywne pozycje porodowe, metody łagodzenia bólu, techniki oddechowe, sposoby
parcia, nauka relaksacji w przerwach międzyskurczowych, masaż.
Rola osoby towarzyszącej w porodzie (mąż, partner, doula).
Znieczulenie zewnątrzoponowe.
Cięcie cesarskie.
III. Spotkanie
Połóg 18:00-19:30
−
−
−
−
Higiena w okresie połogu.
Pobyt w Oddziale Położniczo-Noworodkowym po porodzie w systemie „rooming-in”.
Wypis ze szpitala.
Uprawnienia związane z macierzyństwem.
Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
centrala tel. 22 35-69-300
sekretariat tel. 22 53-69-301
KRS 0000445779
REGON 012103423
NIP 527 010 47 46
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł
[email protected]
www.szpitalzelazna.pl
DYD/JK
Pielęgnacja noworodka 19:30-21:00
−
−
Wyprawka dla dziecka.
Ćwiczenie sposobów noszenia dzieci, przewijania, ubierania, kąpieli noworodka,
pielęgnacji kikuta pępowiny, masażu antykolkowego.
IV. Spotkanie
Karmienie noworodka – Laktacja 18:00-21:00
−
−
−
−
−
−
−
−
Przygotowanie do karmienia piersią w czasie ciąży.
Pierwszy kontakt mamy z dzieckiem po porodzie i pierwsze karmienie.
Specyfika karmienia piersią w pierwszych dobach po porodzie, jakie trudności
mogą się pojawić i jak sobie z nimi radzić.
Prawidłowa pozycja do karmienia i przystawianie dziecka do piersi.
Kiedy karmić dziecko? Jak często i jak długo? Z jednej piersi czy obu
w czasie jednego karmienia?
Jak rozpoznać czy dziecko się najada?
Gdzie i w jakich sytuacjach związanych z karmieniem szukać pomocy.
Zasady żywienia matki karmiącej.
V. Spotkanie
ABC Noworodka 18:00-19:30
−
−
−
−
Ocena noworodka wg skali Apgar, pierwsze badanie noworodka po urodzeniu,
znaczenie odruchów neurologicznych.
Stany przejściowe noworodka.
Pierwsze problemy – wysypka, kolka, katar, płacz dziecka, żółtaczka fizjologiczna
i in.
Szczepienia ochronne u noworodka (I doba życia), testy przesiewowe, badanie
słuchu.
Zajęcia z psychologiem 19:30-21:00
−
−
Zmiany jakie pojawiają się w rodzinie, w życiu codziennym wraz
z pojawieniem się dziecka oraz ich znaczenie dla wzajemnych relacji rodziców.
Specyfika funkcjonowania psychiki kobiety w czasie ciąży i połogu, wrażliwość
emocjonalna w tym okresie. Emocjonalne przygotowanie do porodu.
Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
centrala tel. 22 35-69-300
sekretariat tel. 22 53-69-301
KRS 0000445779
REGON 012103423
NIP 527 010 47 46
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł
[email protected]
www.szpitalzelazna.pl
DYD/JK
−
−
−
−
−
Emocjonalność ojców. Rola ojca w okresie życia płodowego dziecka,
w czasie porodu i od pierwszych chwil po narodzinach
Trudności emocjonalne związane z narodzinami dziecka: baby blues, depresja
poporodowa, sytuacje kryzysowe oraz formy pomocy i wsparcia.
Omówienie
kompetencji
i
potrzeb
rozwojowych
dziecka
istotnych
w kontaktowaniu się i odczytywaniu potrzeb maluszka.
Kobiecość w ciąży, w czasie porodu oraz w kolejnych miesiącach po narodzinach
dziecka– potrzeby kobiet w tym okresie oraz formy ich zaspokajania.
Podsumowanie zajęć. Rozdanie zaświadczeń.
Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
centrala tel. 22 35-69-300
sekretariat tel. 22 53-69-301
KRS 0000445779
REGON 012103423
NIP 527 010 47 46
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł
[email protected]
www.szpitalzelazna.pl
DYD/JK

Podobne dokumenty