Zakręceni wokół filmów

Komentarze

Transkrypt

Zakręceni wokół filmów
My favourite film is „Legally Blonde”.
It’s a comedy. The story is about Elle Woods a blond girl. She’s rich, confident and friendly.
She’s beautiful and happy about her life. She
suffers shock when her boyfriend leaves her.
She wants him back, so she decides to study
the Law to be close to him . Her new
colleagues think that she is stupid, because
she is pretty, interested in fashion and wears
pink clothes very often.
Elle passes all the exams and receives
a good position. However, her ex-boyfriend
also passes, but he isn’t offered the job.
The story ends happily.
Mój ulubiony film
"Legalna blondynka" to
komedia. Historia opowiada o Elle Woods. Jest
bogata, pewna siebie i przyjazna. Jest piękną
i zadowoloną ze swojego życia dziewczyną.
Przeżywa szok, gdy jej chłopak zostawia ją.
Chce go odzyskać, dlatego decyduje się
studiować prawo, aby być blisko niego. Jej
nowi koledzy myślą, że jest głupia, bo jest
ładna, interesuje się modą i nosi często różowe
ubrania.
Elle zdaje wszystkie egzaminy i zostaje
prawnikiem. Jej były chłopak też kończy
studia, ale on nie otrzymuje oferty pracy.
Historia kończy się szczęśliwie.
My favourite film is ”Ghost Rider”. It’s an action
film about man who sold his soul to the devil.
The devil kills his father so Johnny wants to
destroy hell, but he can’t because he became
to ”Sceleton on a fire”. He must give evil soul to
the hell. If he wants to destroy hell he must kill
the Black Heart. It’s a son of the devil. I love this
film. It’s the best!
Ulubiony film Oli:
Mój ulubiony film to „Ghost Rider”. To film akcji,
który opowiada o mężczyźnie, który sprzedał
duszę diabłu. Diabeł zabił jego ojca, więc
Johnny chciał zniszczyć piekło, ale nie mógł,
bo stał się „ szkieletem w ogniu” . Musiał
posyłać złe dusze do piekła . Jeśli chciał je
zniszczyć musiał zabić Black Heart’a. To syn
diabła. Uwielbiam ten film, jest najlepszy!
My favorite movie is "Night at the Museum".
It tells the adventures of Larry loser who finds
a job at the Museum of Natural History in New
York. At first he did not understand what was
going on, but soon it reaches him. Namely,
after the sunset all the exhibits in the museum
come to life. They remain in this state until
dawn. I like this movie, because it shows how
an ordinary loser becomes a real man and
gains respect in the eyes of his son. I really like
this movie.
Ulubiony film Marysi:
Mój ulubiony film to „Noc w muzeum”.
Opowiada on o przygodach Larry’ego,
który znajduje pracę w Muzeum Historii
Naturalnej w Nowym Jorku. Z początku
nie rozumie tego co się tam dzieje, ale
później dociera to do niego. Mianowicie
po zachodzie słońca w tym muzeum
ożywają eksponaty. Pozostają w tym
stanie aż do świtu. Podoba mi się ten film,
ponieważ pokazuje, jak ze zwykłego
nieudacznika stać się prawdziwym
mężczyzną i zyskać szacunek w oczach
własnego syna. Bardzo lubię ten film.
Komedia
Komedia – jeden z trzech, obok tragedii
i
dramatu
właściwego,
gatunków
dramatycznych.
Komedie
cechuje
pogodny nastrój, komizm, najczęściej
żywa akcja i szczęśliwe dla bohaterów
zakończenie. Komedia rozwijała się już
w starożytnej Grecji i Rzymie. Przedstawia
komicznie sytuacje i wady bohaterów.
Przykłady komedii:
• „Blondynka
•„
w koszarach”
Poznaj mojego tatę”
Tragedia
Tragedia
- jeden z trzech podstawowych gatunków
dramatu. Tragedia to utwór dramatyczny, w którym
ośrodkiem akcji jest nieprzezwyciężalny i kończący się
nieuchronną klęską, konflikt wybitnej jednostki z siłami
wyższymi - losem, fatum, prawami historii, prawami
moralnymi, prawami społecznymi itp. Konflikt ten określa się
jako konflikt tragiczny, stanowi on występujący w większości
tragedii model sytuacji człowieka, zarazem jako kategoria
estetyczna tragizmu stanowiąc o estetycznej wymowie
tragedii. Konflikt tragiczny stanowi przeciwieństwo dwóch
racji równowartościowych - dlatego też mający dokonać
między nimi wyboru musi ponieść klęskę, a jego działania
kończą się katastrofą.
Przykład tragedii:
•„ Romeo i Julia”
Dramat właściwy
Dramat właściwy
– gatunek dramatu ukształtowany
w czasach nowożytnych przez odejście od wprowadzania
tradycyjnych
wyróżników
starożytnych
form komedii i tragedii takich jak elementy komiczne,
tragiczne konflikty czy bohaterowie. Początkowo mianem tym
określano tragikomedie, czyli utwory łączące elementy
tragedii i komedii. Z czasem jednak nazwę tę zaczęto używać
w stosunku do poważnych utworów teatralnych, budujących
napięcie na innych zasadach niż zasady konfliktu
tragicznego.
Przykłady dramatów:
•„ Pianista”
•„ Sprawa Kramerów”
http://ambinet.pl/film/tapeta/1822/1/legalna_blondynka.htm
http://cellia.wrzuta.pl/obraz/3ysMXsdwQhs/ghost-rider
http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/liceumkoscielec/pszczeli_miod_ginacy_cud_2/metody-i-narzedzia/
http://www.filmweb.pl/Noc.W.Muzeum
http://www.varbak.com/fotografia/ta%C5%9Bma-filmowa-rysunek
http://www.canstockphoto.pl/teatr-komedia-tragedia-maski-6794584.htm
http://www.filmweb.pl/film/Blondynka+w+koszarach-2008-297572#
http://merlin.pl/Poznaj-mojego-tate_JayRoach/browse/product/2,534300.html
http://www.filmweb.pl/film/Romeo+i+Julia-1996-550
http://www.film.org.pl/prace/pianista_wybor.html
http://www.empik.com/sprawa-kramerow-benton-robert,273376,film
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat_w%C5%82a%C
5%9Bciwy

Podobne dokumenty