Opis projektów obywatelskich biorących udział w głosowaniu

Komentarze

Transkrypt

Opis projektów obywatelskich biorących udział w głosowaniu
1. „ Ćwicz i graj razem z sołtysami”
Celem projektu jest wzbudzenie w mieszkańcach chęci do działania oraz zaktywizowanie i
zachęcenie mieszkańców miejscowości Pleśnej i Łowczówka
do uczestnictwa w życiu społecznym
poszczególnych miejscowości, aby sprostać oczekiwaniom dzieci i młodzieży oraz dorosłym.
Przewidywane jest zorganizowanie turniejów sportowych dla dorosłych z Pleśnej i Łowczówka w
piłce nożnej, piłce siatkowej oraz ping – ponga. Projekt ten jest również zbieżny ze Strategią
Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2008 – 2015, gdzie problem poszerzania bazy sportowej był
uwidaczniany. Innowacyjnością w tym projekcie jest fakt iż planowane są w ramach projekty „
spotkania z mistrzem „ które będą miały na celu przyciągnięcie oraz zainteresowanie jak
największej liczby dzieci i młodzieży, poszczególnymi dyscyplinami sportu tj piłka nożna, żużel,
siatkówka, koszykówka. Celem tych spotkań będzie rozmowa oraz pokazy dyscypliny przez byłych
lub obecnych zawodników, bliskość spotkania z zawodnikami uprawiającymi te dyscypliny.
Uczestnikami projektu będą głównie dzieci i młodzież uczęszczający do miejscowej szkoły
podstawowej oraz uczniowie tutejszego gimnazjum. Uczniami szkoły podstawowej są dzieci
mieszkający w miejscowościach Pleśna i Łowczówek natomiast uczniami gimnazjum jest młodzież z
Pleśnej i Łowczówka oraz Lichwina, Rychwałdu oraz Świebodzina, są to jednak miejscowości
należące do gminy Pleśna. Tak więc projekt ten jest zaproszeniem do uczestniczenia w nim szerszej
grupy uczestników. Powyższy projekt jest również zaproszeniem do uczestnictwa w nim osób w
średnim wieku. W ramach projektu planowane jest organizowanie zawodów sportowych w piłkę
nożną, ping – ponga w piłkę siatkową oraz piłkę koszykową. W zawodach będą brały udział nie
tylko dzieci i młodzież ale również osoby w średnim wieku. Celem projektu jest również chęć
częściowego zorganizowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży. Projekt ten ma spełniać w dużym
stopniu oczekiwania mieszkańców Pleśnej i Łowczówka w zakresie czynnego spędzania wolnego
czasu w sferze kultury fizycznej. Celem projektu ma być większa integracja mieszkańców tych
miejscowości oraz zaspokajanie potrzeb w sferze sportowo – rekreacyjnej. Po zamontowaniu
wnioskowanych urządzeń sportowo – rekreacyjnych będzie służyło również jako miejsce spotkań
mieszkańców. W przyszłości prace które zostaną wykonane wokół obiektu będą służyły do
organizacji nie tylko imprez sportowych ale również kulturalnych o charakterze lokalnym.
Planowane działania
Szczegółowy opis działania
Czas realizacji
Promocja projektu
Promocja projektu( tablice ogłoszeń - plakaty, strona
internetowa gminy, gazeta lokalna, kontakty osobiste0
oraz zapisy uczestników do zajęć sportowych oraz
zawodów.
Sierpień
Przygotowanie
terenu
Teren wokół obiektu Orlik 2012, należy przygotować tzn.
zniwelować teren pod skocznię do skoku w dal,
zamontowanie stołu do ping-ponga, ławek oraz grilla.
Sierpień
Montaż urządzeń
Montaż zakupionego stołu do gry w ping-ponga, skoczni
do skoku w dal, ławek, grilla oraz skoczni do skoku w dal.
Sierpień –
Wrzesień
Trening Sportowy
Zajęcia sportowe przygotowujące zawodników do turnieju
piłkarskiego prowadzone przez instruktora nauki gry w
piłką nożną.(5 godzin instruktora x 50zł )
Sierpień
Zawody sportowe
Turniej piłki nożnej dla dzieci ze szkoły podstawowej klasy
I – III. ( 60 zawodników, 10 osób obsługi, 4 godziny)
Sierpień
Trening Sportowy
Zajęcia sportowe przygotowujące zawodników do turnieju
piłkarskiego prowadzone przez instruktora nauki gry w
piłką nożną.(5 godzin instruktora x 50 zł )
Sierpień
Zawody sportowe
Turniej piłki nożnej dla dzieci ze szkoły podstawowej klasy
IV – VI. ( 60 zawodników, 10 osób obsługi,5 godziny)
Sierpień
Trening Sportowy
Zajęcia sportowe przygotowujące zawodników do turnieju
piłkarskiego prowadzone przez instruktora nauki gry w
piłką nożną.(5 godzin instruktora x 50 zł )
Sierpień
Zawody sportowe
Turniej piłki nożnej dla uczniów gimnazjum
( 50 zawodników, 10 osób obsługi, 4 godziny )
Sierpień
„Spotkanie z
mistrzem”
Spotkanie dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum z
zawodnikiem czynnie uprawiającym ping-ponga
mieszkańcem naszej gminy dla dzieci , młodzieży oraz
dorosłych. Pokaz oraz nauka gry w ping– ponga.
( Łącznie 10 godzin 40 uczestników )
Sierpień
Zawody sportowe
Zawody sportowe pomiędzy mieszkańcami miejscowości
Pleśna i Łowczówek w ping – ponga. ( 40 zawodników, 5
osób obsługi, 5 godzin )
Sierpień
Zawody Sportowe
Mecz piłkarski pomiędzy mieszkańcami wsi Pleśnej i
Łowczówka ( 30 uczestników, 5 osób obsługi 2 godziny )
Sierpień
Trening sportowy
Trening przygotowawczy dla uczestników zawodów w
piłkę siatkową, klasy IV – VI szkoły podstawowej. Zajęcia
poprowadzi instruktor nauki gry siatkówkę ( 30
uczestników, 5 godzin instruktora x 50 zł ).
Sierpień
Zawody sportowe
Turniej piłki siatkowej dla uczniów szkoły podstawowej
klas IV – VI ( 30 uczestników, 5 osób obsługi, 4 godziny )
Wrzesień
Trening Sportowy
Trening przygotowawczy dla uczestników zawodów w
piłkę siatkową, klasy gimnazjum. Zajęcia poprowadzi
instruktor nauki gry siatkówkę ( 30 uczestników, 5
godzinn instruktora x 50 zł ).
Sierpień
Zawody Sportowe
Turniej piłki siatkowej dla uczniów gimnazjum ( 30
uczestników, 5 osób obsługi, 4 godziny )
Wrzesień
Trening Sportowy
Zajęcia sportowe przygotowujące zawodników do turnieju
piłkarskiego prowadzone przez instruktora nauki gry w
piłką nożną.(5 godzin x 50 zł )
Wrzesień
Zawody sportowe
Turniej piłki nożnej dla dzieci ze szkoły podstawowej klasy
I – III. ( 60 zawodników, 10 osób obsługi, 4 godziny)
Wrzesień
Zawody Sportowe
Mecz piłki siatkowej pomiędzy mieszkańcami Pleśnej i
Łowczówka ( 30 uczestników, 5 osób obsługi, 3 godziny)
Wrzesień
Trening Sportowy
Zajęcia sportowe przygotowujące zawodników do turnieju
piłkarskiego prowadzone przez instruktora nauki gry w
piłką nożną.(5 godzin x 50 zł )
Wrzesień
Zawody Sportowe
Turniej piłki nożnej dla dzieci ze szkoły podstawowej klasy
IV – VI. ( 60 zawodników, 10 osób obsługi,4 godziny)
Wrzesień
Trening Sportowy
Zajęcia sportowe przygotowujące zawodników do turnieju
piłkarskiego prowadzone przez instruktora nauki gry w
piłką nożną.(5 godzin x 50 zł )
Wrzesień
Zawody sportowe
Turniej piłki nożnej dla uczniów gimnazjum
( 50 zawodników, 10 osób obsługi, 4 godziny )
Październik
Zawody Sportowe
Mecz piłki nożnej pomiędzy mieszkańcami wsi Pleśna i
Łowczówek ( 30 uczestników, 5 osób obsługi 3 godziny
Październik
Zajęcia treningowe
w tenisie ziemnym
Zajęcia sportowe powadzone przez instruktorów tenisa
ziemnego dla chętnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych
( 20 uczestników, 26 x 50 zł )
Sierpień –
Wrzesień
Zawody
lekkoatletyczne
Trójbój lekkoatletyczny dla dzieci 7 – 10 lat. ( 50
uczestników, 5 godzin )
Spotkanie z
mistrzem
Spotkanie z żużlowcem mistrzem świata i Polski Januszem
Kołodziejem ( 100 uczestników, 2 godziny )
Zawody sportowe
Rywalizacja sportowa pomiędzy mieszkańcami Pleśnej i
Łowczówka w kategoriach sportowo – rekreacyjnych o
puchar sołtysów wsi Pleśnej i Łowczówka ( 70 osób, 3
godziny )
Wrzesień
Październik
Październik
2. „Klub Mam z Pleśnej i Łowczówka”
Grupą do której adresowany jest projekt są mamy w różnym wieku, które przebywają na urlopie
macierzyńskim, bądź nie są aktywne zawodowo, pracują dorywczo, na część etatu, a większą część
czasu, szczególnie w godzinach przedpołudniowych spę dzają
z dzieckiem/z dziećmi w domu oraz
kobiety w stanie błogosławionym czekające na rozwiązanie. W ostatnich latach zauważa się
osiedlanie nowych rodzin na terenach gminy. Są to przede wszystkim młode małżeństwa. Jako
ludność napływowa trudniej jest im zasymilować się z ponad 60% mieszkańcami żyjącymi tu od
urodzenia. Stąd też kobiety, które wybierają macierzyństwo mają być w szczególności odbiorcami
tego projektu. Ponadto drugą bardzo ważną grupą są dzieci, które z racji wieku (od 0 do 3 lat) i innych
uwarunkowań są pod opieką matek ( bądź innych opiekunów prawnych), a do pełnego rozwoju
potrzebują kontaktu także z innymi dziećmi. W związku z wielością potrzeb ograniczyliśmy nasze
obecne działanie do zawężonej, ale i licznej grupy.
Cele:
a) Długotrwałe spotkania Klubu Mam na terenie gminy; w zmieniającej się grupie społecznej,
gdzie jedne kobiety odchodzą, inne przychodzą wraz z rosnącymi bądź rodzącymi się
dziećmi – zachowanie ciągłości idei, integracja i budowanie tożsamości lokalnej
b) Stworzenie nowej oferty spędzania wolnego czasu, poszerzenie strefy kultury we wsiach i
przyczynienie się do rozwijania zainteresowań dzieci i dorosłych
c) Zaaranżowanie miejsca zabawy dla dzieci, co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza do czasu,
dopóki nie powstanie plac zabaw
d) Poprawa sytuacji młodych oraz przyszłych mam oraz dzieci w wieku 0-3 z Pleśnej i
Łowczówka poprzez stworzenie miejsca wspólnych spotkań, zabaw
e) Wypracowanie pozytywnego wizerunku Klubu i dowartościowanie roli matki w świadomości
mieszkańców wsi Pleśna i Łowczówek
f) Stworzenie oferty edukacyjnej dla dzieci dla dzieci do lat 3
g) Nawiązanie nowych, trwałych więzi społecznych, wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc
między kobietami uczestniczącymi w działalności klubu
h) Pozytywne oddziaływanie zadowolonych matek na rodziny, które tworzą i społeczeństwo
które je otacza
Planowane działania
Szczegółowy opis działania
Czas realizacji
Promocja
3 osoby
Zamieszczenie informacji na gminnej stronie
internetowej
Ogłoszenie informacji o nowo zawiązanym klubie podczas
niedzielnych ogłoszeń parafialnych (przez 2 tyg.)
Zamieszczenie informacji w „Pogórzu” – lokalnej gazecie
Rozklejenie 15 plakatów na tablicach ogłoszeń na terenie
miejscowości Pleśna i Łowczówek przez 3 tyg. (w sumie
45 plakatów)
Wykonanie i zawieszenie baneru reklamującego
spotkania (forma promocji wcześniej nie praktykowana
przez DK) przed wejściem do Domu Kultury.
Bezpośrednie zapraszanie spotkanych mam i sąsiadek na
spotkania (kontynuowane przez cały czas trwania
projektu).
Od 1 sierpnia
do 15 sierpnia
2012 roku
Rekrutacja
1osoba
Uczestniczki będą rekrutować się spośród
przychodzących na spotkania mam. Każda osoba będzie
proszona o pozostawienie danych kontaktowych, aby
móc włączyć ją do e-mailowej listy dyskusyjnej, dzięki
której będzie na bieżąco informowana o tematach
spotkań, a także będzie mogła wymieniać się uwagami,
informacjami i potrzebami z innymi dziewczynami w
grupie.
Od 1 sierpnia
do 4 grudnia
2012 roku
Przygotowanie
spotkań
W zakres przygotowań wchodzi zorganizowanie i
umówienie konkretnych osób i potwierdzenie dokładnych
terminów spotkań ze specjalistami i warsztatów dla
dzieci; odbywać się to będzie telefonicznie jak i podczas
osobistych spotkań
Zakupy
Spotkania
integracyjne
Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 7 sierpnia,
przed tą datą należy zakupić produkty niezbędne do
przygotowania poczęstunku podczas pierwszych zajęć.
Produkty potrzebne do przeprowadzenia zajęć będą
zakupione do końca sierpnia. Mieszkaniec Pleśnej użyczy
samochodu na przywiezienie części akcesoriów. Reszta
zamówionych rzeczy będzie przesłana pocztą bądź
kurierem. Pozostałe zakupy, dotyczące bieżących
spotkań np. świeże owoce sezonowe będą kupowane na
bieżąco, aż do zakończenia projektu.
Spotkania integracyjne dla mam będą odbywały się w
każdy wtorek o godzinie 10 na terenie Gminnego
Centrum Kultury. W sumie planowane jest 18 spotkań od
7 sierpnia do 4 grudnia. Na każdym spotkaniu będzie
poczęstunek dla mam i dzieci w formie szwedzkiego
stołu. Naczynia, termosy z gorącą wodą i przekąski będą
przygotowane przed spotkaniem przez wolontariuszki
(2osoby) i sprzątnięte po zakończeniu spotkania. Krzesła,
pufy i worki sako (ułatwiające karmienie piersią) dla
mam będą ustawione w okręgu tworząc swobodną
przestrzeń do rozmów (poznanie się, wymienianie opinii,
zasięganie rad, wspieranie się w problemach, dzielenie
się pasjami). Obok będą także rozłożone dywaniki i
wielkogabarytowe zabawki dla dzieci – namiastka placu
zabaw, doświadczenie ułatwiające wzajemną socjalizację
i rozrywkę maluchom. Ponadto będzie każdorazowo
zorganizowany kącik do przewijania do dyspozycji mam.
Wszystkie używane sprzęty będą musiały być za każdym
Od 1 sierpnia
do 15 września
2012 roku
Od 1 sierpnia
do 30 sierpnia
Oraz
Od1 września
do 4 grudnia
2012
Od 7 sierpnia
do 4 grudnia
2razy w
miesiącu;
razem schowane, gdyż sala spotkań ma wiele funkcji i
jest miejscem, w którym odbywają się też inne zajęcia.
Jest to pierwsza na ternie gminy inicjatywa, która
zauważa potrzeby mam i małych dzieci, tworzy dla nich
specjalnie przystosowaną przestrzeń.
Około 2h jedno spotkanie w godzinach od 10 do 12 przed
południem
Około 10 matek i około 10 dzieci na każdym spotkaniu
Spotkania ze
specjalistami
Warsztaty
ogólnorozwojowe
dla dzieci od 6
miesięcy do 3 lat
Spotkania na których będą obecni zaproszeni goście z
zewnątrz będą miały bardziej formalny charakter, ale
zakładają też spontaniczną atmosferę (taką jaką tworzy
obecność dzieci). Na spotkaniach tych także jest
przewidziany poczęstunek, ale w miejsce luźnych
rozmów przewidziana jest pogadanka z możliwością
zadawania pytań, tudzież prezentacja i pytania
uczestniczek (około 1,5h). Przewidziani goście to:
psycholog, doradca zawodowy, specjalista z poradni
integracji sensorycznej, lekarz o specjalności wybranej
przez uczestniczki spotkań, bądź specjalista z innej
dziedziny dotyczącej wychowania. Podczas spotkań
przeznaczonych dla mam dzieci także mają swoją
przestrzeń do zabawy. Spotkanie dotyczące integracji
sensorycznej oraz spotkanie z lekarzem będzie dotyczyło
problemów dzieci, Doradca zawodowy i psycholog będzie
odpowiadał na potrzeby mam. Ponieważ cała idea
spotkań dla mam jest całkowicie pionierska na tym
terenie, podobne spotkania nie odbywały się nigdy
wcześniej ani w Pleśnej, ani w Łowczówku.
Około 10 matek i około 10 dzieci na każdym spotkaniu
Spotkania Klubu Mam będą rozpoczynać się raz w
miesiącu warsztatami dla dzieci (45min). Uczestniczą w
nich dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat (docelowo
dwie grupy: 6miesiecy-1,5roku i 1,5roku-3lata) razem z
opiekunami. Warsztat składa się między innymi z:
śpiewanego przywitania każdego dziecka, zabawy
tematycznej z instrumentami muzycznymi, zabawy
specjalnymi tkaninami rozwijającymi zmysły (klanza i
tkanina ze wstążkami), śpiewania piosenki z
pokazywaniem, puszczania baniek dzieciom i śpiewanego
pożegnania na koniec. Zawierają elementy języka
migowego zrozumiałego dla najmłodszych, muzykoterapii
i integracji sensorycznej. Warsztaty mają na celu
pokazanie mamom form zabawy z dziećmi w wieku przed
przedszkolnym i po zakończeniu pilotażowej serii wejść
na stałe w program zajęć Domu Kultury. Po warsztatach
dzieci i opiekunowie zostają na wspólną spontaniczną
zabawę oraz na poczęstunek i rozmowy.
Nigdy wcześniej nie odbywały się tego rodzaju zajęcia
dla dzieci i mam. Wszelkie zabawy i warsztaty były
elementami festynów rodzinnych, jednak nie oferowano
zorganizowanych zabaw dzieciom poniżej 3 roku życia.
Około 10 matek lub opiekunów i około 10 dzieci na
każdych warsztatach
Od 21 sierpnia
do 27 listopada
1raz w
miesiącu – w
sumie
4 spotkania
Od 14 sierpnia
do 4 grudnia
1raz w
miesiącu – w
sumie
4 spotkania
3. „Zdrowo to sportowo”
Celem projektu jest propagowanie wśród mieszkańców obu miejscowości spędzania wolnego czasu
na zajęciach sportowych, których trudność dostosowana będzie do wieku i możliwości uczestników
projektu. Docelową grupą wiekową, do której adresowane będą zajęcia to mieszkańcy obu
miejscowości, przede wszystkim w wieku 40+.
Zajęcia odbywały się będą 1 raz w tygodniu w Sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.
Grupa osób ćwiczących-20.
Planowane działania
Szczegółowy opis działania
Kampania
informacyjna
-opracowanie projektu plakatu informacyjnego, ogłoszeń
do miesięcznika „Pogórze” i na stronę internetową
Czas realizacji
1 -10 sierpień
-rozwieszenie plakatów na tablicach ogłoszeń Pleśnej i
Łowczówku, bieżące monitorowanie, informowanie
mieszkańców podczas osobistych kontaktów, spotkań
towarzyskich
-publikacja ogłoszeń w Pogórzu i na stronie internetowej
gminy Pleśna
Rekrutacja
Zakup sprzętu
Prowadzenie zajęć
Rekrutacja uczestników (zapisy telefoniczne lub osobiście
w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna)
Zakup niezbędnego sprzętu do zajęć oraz 2 szaf do jego
przechowywania
Zajęcia odbywały się będą z instruktorem, 1 raz w
tygodniu, 1 godzinę zegarową w Sali Centrum Kultury,
Sportu i Promocji Gminy Pleśna. W zajęciach
uczestniczyło będzie około 20 osób, w średnim wieku
(40+). Intensywność ćwiczeń dostosowana będzie do
wieku uczestników i ich kondycji zdrowotnej. Podczas
zajęć będzie możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy na
temat zasad zdrowego żywienia. Dotychczas na terenie
Pleśnej i Łowczówka nigdy tego typu zajęcia nie były
prowadzone. Planujemy, że 10-15 min przed każdymi
zajęciami będzie można zadać pytania specjaliście z
zakresu zasad zdrowego żywienia, komponowania
posiłków, zasad odżywiania przy występujących
chorobach typu cukrzyca, otyłość, miażdżyca, choroby
reumatyczne
31.08
1-10.09
15.09-15.12
4. „Wędruj razem z nami”
Brak dotychczasowej oferty turystycznej dla mieszkańców wsi Łowczówek i Pleśna. Realizacja
projektu wpłynie na integrację mieszkańców, rodzinne spędzenie wolnego czasu, rozwijanie
zainteresowań turystycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Pozwoli na wzajemne poznanie i
zbliżenie się mieszkańców wsi Pleśna i Łowczówek. Realizacja projektu pozwoli zapoznać się
mieszkańcom z organizacją turystyki w rejonach planowanych wycieczek i ewentualnej późniejszej
adaptacji na terenie naszej gminy stosowanych tam rozwiązań. Należy zaznaczyć, że rejony
planowanych wycieczek są atrakcyjne turystycznie o bardzo dobrze rozwiniętej bazie noclegowej,
gastronomicznej i pozostałych usług dla turystów. Szacowana liczba mieszkańców mogących
skorzystać z projektu to około 200 osób.
Planowane działania
Piesza wycieczka
turystyczna
Piesza wycieczka
turystyczna
Piesza wycieczka
turystyczna
Piesza wycieczka
turystyczna
Szczegółowy opis działania
Czas realizacji
Tatry Słowackie-rejon Tatrzańskiej Łomnicy Przystanek
Biała Woda-Zielony Staw, Biały Staw, Biała Woda.
Planowana liczba uczestników to około 80 osób. Wyjazd
autokarami w godzinach rannych około 6.00, rozpoczęcie
wędrówki około godziny 9:30, czas przejścia planowanej
trasy około 7h, powrót około godziny 21:00.
Sierpień 2012
wycieczka 1
dniowa
Bieszczady-Brzegi, Połonina Wetlińska, Wetlina.
Planowana liczba uczestników około 90 osób. Wyjazd
autokarami w godzinach rannych około 6.00, rozpoczęcie
wędrówki około godziny 9:00, czas przejścia planowanej
trasy około 4,5h, powrót około godziny 19:00.
Wrzesień 2012
wycieczka 1
dniowa
Beskid Wyspowy-Przełęcz Rydza Śmigłego, Mogielnica,
Jurków. Planowana liczba uczestników około 90 osób.
Wyjazd autokarami w godzinach rannych około 7.00,
rozpoczęcie wędrówki około godziny 9:30, czas przejścia
planowanej trasy około 4,5h, powrót około godziny
19:00.
Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie- Ciężkowice zwiedzanie
muzeum przyrodniczego, Jastrzębia zwiedzanie skansenu
„Rupieciarnia”, Jastrzębia piesza wędrówka na Jamną
czas przejścia 3 h. Planowana liczba uczestników to około
120 osób. Wyjazd autokarami w godzinach rannych
około 8.30. Około 15.00 uroczyste zakończenie i
podsumowanie akcji Wędruj razem z nami w 2012r.
wręczenie nagród i upominków dla najbardziej
aktywnych uczestników akcji.
Październik
2012
wycieczka 1
dniowa
Listopad 2012
wycieczka 1
dniowa

Podobne dokumenty