prawnik - saturn tfi

Komentarze

Transkrypt

prawnik - saturn tfi
SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest nowoczesną instytucją, stawiającą na twórczych ludzi
ceniących pracę zespołową i kontakt z klientem.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:
PRAWNIK
w Departamencie Prawnym Towarzystwa
Główne zadania i czynności na stanowisku:


Bieżąca obsługa prawna firmy inwestycyjnej



Uczestniczenie w strukturyzacji portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych,

Uczestnictwo w tworzeniu projektów regulacji wewnętrznych i ich zmian w obszarze funduszy
inwestycyjnych oraz instytucji finansowych (w szczególności regulaminów, instrukcji, wzorów dokumentów, a
także zarządzeń),

Reprezentowanie Towarzystwa oraz funduszy inwestycyjnych w relacjach, w tym negocjacjach z klientami i
kontrahentami oraz współpraca z kancelariami zewnętrznymi,


Pisanie pism procesowych z zakresu odzyskiwania długu oraz sporów korporacyjnych,
Prowadzenie doradztwa prawnego w obszarze funduszy inwestycyjnych, prawa spółek oraz rynków
kapitałowych,
Obsługa prawna związana z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez fundusze inwestycyjne,
Opracowywanie pod kątem prawnym umów oraz innych dokumentów prawnych dotyczących
prowadzonych w ramach funduszy inwestycyjnych projektów inwestycyjnych,
Asystowanie w komunikacji z Komisją Nadzoru Finansowego, w tym przesyłanie raportów ESPI zgodnie z
odpowiednimi regulacjami dotyczącymi funduszy inwestycyjnych.
Wymagana wiedza / doświadczenie / umiejętności:



Min. 2 - letnie doświadczenia w pracy na stanowisku prawnika w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych,


Biegła znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego,



Dynamika w działaniu oraz doskonała organizacja pracy własnej,
Wykształcenie wyższe prawnicze,
Dobra znajomość otoczenia prawnego instytucji finansowych i rynku kapitałowego, w szczególności
działalności funduszy inwestycyjnych,
Bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie w prowadzone projekty i nastawienie na realizację
celów,
Zdolność analitycznego myślenia i wnioskowania,
Mile widziane uprawnienia radcy prawnego/adwokata lub rozpoczęta aplikacja radcowska/adwokacka.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres email: [email protected]
W temacie wiadomości e-mail prosimy podać: praca prawnika w Departamencie Prawnym.
Rezerwujemy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych)

Podobne dokumenty