Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy

Komentarze

Transkrypt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy
Urząd Miasta Rypin
www.rypin.eu
facebook.com/MiastoRypin
Egzemplarz bezpłatny
KRONIKA
RYPIŃSKA
NR 253
ISSN 1232-6364
g r u d z i e ń 2 0 1 4 Pismo dla mieszkańców Rypina i okolic
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia zdrowia,
radości i ciepłej rodzinnej atmosfery.
Niech cud Bożego Narodzenia odmieni nasze serca,
napełni je miłością, nadzieją i wiarą na każdy kolejny dzień.
Nowy 2015 Rok niech będzie zaś czasem pokoju
oraz realizacji osobistych planów i zamierzeń.
Burmistrz Miasta Rypin
Paweł Grzybowski
Radni Rady Miasta Rypin
KRONIKA RYPIŃSKA
fot. Magdalena Balińska
W świątecznym nastroju
szych nie zabrakło niespodzianki –
wizyty Św. Mikołaja, który rozdawał milusińskim słodycze i chętnie
pozował z nimi do zdjęć.
Z kolei 11 grudnia atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia można było poczuć w Urzędzie Miasta Rypin.
Wszystko za sprawą kiermaszu
ozdób świątecznych wykonanych
przez uczniów rypińskiego Liceum
Plastycznego. Kiermasz cieszył się
dużą popularnością i był niepowtarzalną okazją do nabycia ręcznie
wykonanych kartek świątecznych,
ozdób choinkowych i ceramicznych. Wyjątkowe prace sprzedawały uczennice Liceum Plastycznego pod opieką nauczycielek:
Małgorzaty Mikołajko i Małgorzaty Wojnowskiej-Sobeckiej.
Spotkanie z Mikołajem na placu przy ul. Nowy Rynek
fot. Magdalena Balińska
fot. Magdalena Balińska
W przeddzień Mikołajek, tj.
5 grudnia rypińskie przedszkola odwiedzili: burmistrz Paweł
Grzybowski,
przewodniczący
Rady Miasta Jarosław Sochacki
oraz radna Alicja Federowicz. Goście w Mikołajkowych czapkach
przekazali upominki i cukierki
wszystkim dzieciom oraz złożyli
najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Mikołajkowe prezenty trafiły także do dzieci, które przebywały na
Oddziale Dziecięcym rypińskiego
szpitala oraz do Domu Dziecka.
5 grudnia burmistrz oraz radni
spotkali się również z mieszkańcami miasta na placu przy ul. Nowy
Rynek, gdzie wspólnie śpiewano
kolędy i zapalono światełka na
świątecznej choince. Dla najmłod-
fot. Marcin Kowalczyk
Mikołajki w Przedszkolu Miejskim Nr 2
Kiermasz świąteczny w Urzędzie Miasta
2
grudzień 2014
Mikołajki w Przedszkolu Miejskim Nr 1
KRONIKA RYPIŃSKA
Rada Miasta Rypin
Kadencja 2014–2018
Jarosław Sochacki
Przewodniczący Rady
nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie
Radny Rady Miasta Rypin dwóch kadencji
2006–2014, Przewodniczący Komisji Oświaty
w minionej kadencji Rady Miasta Rypin
rodzina: żona, trójka dzieci
Janusz Chojnacki
pracownik Poczty Polskiej
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego,
Handlu i Usług w minionej kadencji Rady Miasta
Rypin
rodzina: żona, dwoje dzieci
Waldemar Murawski
pracownik w MPEC w Rypinie
od 2005 roku w Zarządzie Spółdzielni
Mieszkaniowej Rypinianka
rodzina: żona, dwoje dzieci
Tadeusz Dworzyński
nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej
Nr 1
kurator społeczny
rodzina: żona, syn
Jarosław Nowatkowski
I zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Rypinie
Radny Rady Miasta Rypin kadencji 2002–2006
rodzina: żona, troje dzieci
Alicja Federowicz
pielęgniarka dyplomowana
Radna Rady Miasta Rypin dwóch kadencji 2006–
2014
rodzina: mąż, córka
Andrzej Pacer
nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie
działacz sportowy
rodzina: żona, córka
Barbara Górecka
nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie
prezes Nauczycielskiego Chóru „Belcanto”, ławnik
rodzina: mąż, syn
Sławomir Pawłowski
dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie
Radny Rady Miasta Rypin dwóch kadencji
2006–2014
rodzina: żona, dwoje dzieci
Rafał Jankowski
handlowiec
rodzina: żona, dwoje dzieci
Paweł Sobierajski
kierownik Działu Sprzedaży i Logistyki
w MPEC
Radny Rady Miasta Rypin 2010–2014
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w minionej
kadencji Rady Miasta Rypin
rodzina: żona, syn
Zbigniew Dariusz Kędzierski
przedsiębiorca
Radny Rady Miasta Rypin trzech kadencji
2002–2014, Przewodniczący Komisji Budżetu
w minionej kadencji Rady Miasta Rypin
rodzina: dwoje dzieci
Tomasz Szczęsny
nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie
działacz Klubu Sportowego „Ekonomik”
rodzina: żona, córka
Sławomir Malinowski
Wiceprzewodniczący Rady
dyrektor Szkoły Podstawowej w Stępowie
rodzina: żona, dwoje dzieci
Henryk Żywocki
przedsiębiorca
Radny Rady Miasta Rypin kadencji 2010–2014
rodzina: żona, dwoje dzieci
grudzień 2014
3
KRONIKA RYPIŃSKA
Nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie
inauguracyjnej sesji), Tadeusz
Dworzyński, Alicja Federowicz,
Barbara Górecka, Rafał Jankowski, Zbigniew Dariusz Kędzierski,
Sławomir Malinowski, Waldemar
Murawski, Jarosław Nowatkowski, Andrzej Pacer, Sławomir Pawłowski, Paweł Sobierajski, Jarosław Sochacki, Tomasz Szczęsny,
Henryk Żywocki.
fot. Magdalena Balińska
1 grudnia odbyła się I sesja
Rady Miasta Rypin w kadencji 2014–2018, w czasie której
ślubowanie złożyli nowi Radni
i Burmistrz Miasta Rypin.
Pierwszą sesję Rady Miasta
w nowej kadencji poprowadził
radny senior Henryk Żywocki. Otworzył on obrady sesji oraz powitał
zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: ks. infułat
Marek Smogorzewski, nowo wybrany Starosta Rypiński Zbigniew
Zgórzyński, Wicestarosta Marek
Tyburski, byli burmistrzowie Stefan
Borowski i Krzysztof Maciejewski,
komendant policji Cezary Cosban
-Woytycha, rypińscy przedsiębiorcy, kierownicy wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy jednostek
podległych, prezesi spółek, rodziny
radnych oraz mieszkańcy miasta.
Przed uroczystym ślubowaniem,
przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej, Kazimierz Mroczyński wręczył zaświadczenia nowo
wybranym Radnym Rady Miasta
Rypin. Zaraz potem złożyli oni
uroczyste ślubowanie.
Radnymi VII kadencji Radny Miasta Rypin zostali: Janusz
Chojnacki (nieobecny podczas
fot. Magdalena Balińska
Inauguracyjna Sesja Rady Miasta
fot. Marcin Kowalczyk
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Kazimierz Mroczyński wręczył
zaświadczenie o wyborze burmistrzowi Pawłowi Grzybowskiemu
Na zdj. od lewej: wiceprzewodniczący Rady Miasta Rypin Sławomir Malinowski,
przewodniczący Jarosław Sochacki i burmistrz Paweł Grzybowski
4
grudzień 2014
Na sesji odbyło się również zaprzysiężenie Burmistrza elekta Pawła Grzybowskiego. Podziękował
on wyborcom za obdarzenie go tak
dużym zaufaniem oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu.
Kolejnym punktem był wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Rypin. Powołana została komisja
skrutacyjna w składzie: Zbigniew
Dariusz Kędzierski, Barbara Górecka i Jarosław Nowatkowski,
która czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.
Przewodniczącym Rady Miasta
został Jarosław Sochacki, a Wiceprzewodniczącym
Sławomir
Malinowski. Kandydaci zostali
wybrani jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Drugą część sesji Rady Miasta prowadził nowy przewodniczący Jarosław Sochacki. Podziękował on wszystkim radnym
poprzedniej kadencji, z którymi
miał przyjemność współpracować.
Wśród nich byli: Joanna Krukowska, Hanna Pawlak, Aleksandra
Ziółkowska, Roman Bytner, Roman Gładkowski, Leszek Furman
i Krzysztof Maciejewski. Spośród
wymienionych osób obecna na
sesji była tylko Hanna Pawlak,
której wręczono kwiaty. Na tym
zamknięto obrady I sesji Rady
Miasta Rypin.
Aneta Lipińska
Zwycięstwo w I turze
Za nami 16 listopada i wybory samorządowe, w czasie których zdecydowaliśmy m.in. o wyborze Burmistrza Miasta Rypin
i Radnych Rady Miasta Rypin.
O stanowisko gospodarza miasta
ubiegało się czterech kandydatów: przewodnicząca Rady Miasta Rypin w kadencji 2010–2014
Joanna Krukowska, burmistrz
Paweł Grzybowski oraz Krzysztof Bułkowski i Leszek Lewczuk.
Mieszkańcy miasta już w pierwszej turze wyborów zdecydowali
o tym, kto przez kolejne cztery
lata będzie sprawował funkcję
włodarza miasta. Dotychczasowy
burmistrz Paweł Grzybowski pokonał swoich kontrkandydatów
zdobywając blisko 82% głosów
poparcia.
Wyniki wyborów na Burmistrza Miasta Rypin:
Paweł Grzybowski – 5592
Krzysztof Bułkowski – 637
Joanna Krukowska – 531
Leszek Lewczuk – 136
KRONIKA RYPIŃSKA
Trzy pytania do…
Burmistrza Miasta Rypin
Pawła Grzybowskiego
Jak odebrał Pan wynik wyborów na burmistrza i tak duże poparcie ze strony mieszkańców?
Jestem zaszczycony tak dużym poparciem,
dzięki któremu zostałem wybrany na kolejną
kadencję już w pierwszej turze, co ma miejsce
po raz pierwszy w historii naszego miasta. Uzyskany wynik to sukces nie tylko mój, ale również
mieszkańców, za co serdecznie dziękuję. Kredyt
zaufania, który otrzymałem jest nie tylko powodem do dumy, ale i ogromnym zobowiązaniem.
Mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby
moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść. Głęboko wierzę, że wraz z radnymi nowej kadencji
uda się uczynić wiele dobra dla naszego miasta,
gdyż skład wybranej Rady gwarantuje dalsze
sprawne i skuteczne działanie.
Jakie inwestycje planuje Pan zrealizować
w nowej kadencji?
Zamierzam w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 i pozyskać maksymalne wsparcie unijne. Bardzo zależy nam na
dofinansowaniu rozbudowy strefy gospodarczej
Bielawki, jej infrastruktury i nowych terenów
inwestycyjnych, co powinno skutkować pozyskaniem kolejnych inwestorów i miejsc pracy.
Mamy nadzieję, że preferencje RPO umożliwią umieszczenie w „zadaniach kluczowych”
kontynuacji programu poprawy efektywności
energetycznej w obiektach publicznych. Największą inwestycją będzie tutaj termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich. Projekt obejmie
również wymianę systemów c.o. i oświetlenia
na energooszczędne w pozostałych szkołach
i przedszkolach. Chcielibyśmy ze środków UE
przekształcić budynek tzw. „Katolika” przy ul.
Kościuszki, na prężnie działający ośrodek aktywizujący szczególnie zagrożone bezrobociem
grupy wiekowe i seniorów. Przy pomocy UE
chcielibyśmy stworzyć również regionalny ośrodek kultury w oparciu o obiekt RDK z wielofunkcyjną salą kinowo‑teatralno‑konferencyjną,
co ułatwi jego samofinansowanie, a przede
wszystkim umożliwi dalsze funkcjonowanie zagrożone stanem technicznym budynku.
Co będzie największym wyzwaniem?
Największym wyzwaniem będzie skuteczne
aplikowanie o wsparcie UE. Dzięki działaniom
podjętym w poprzedniej kadencji, stan budżetu miasta zabezpiecza niezbędny wkład własny
w planowane inwestycje. Priorytetem będzie
również poszerzenie terenów inwestycyjnych
i naniesienie na nich strefy. Ponadto będziemy
kontynuować rozpoczęty w minionej kadencji program przebudowy i rewitalizacji dróg
miejskich i terenów zielonych. Sprawdzonym
wzorem innych miast zamierzamy również
przeznaczyć pulę środków w budżecie na realizację tzw. projektów obywatelskich zgłaszanych i wybieranych bezpośrednio przez samych
mieszkańców.
Magdalena Balińska
Z sesji Rady Miasta
Kadencja 2010–2014
26 sierpnia odbyła się LII sesja Rady Miasta Rypin. Podczas obrad radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwała nr LII/371/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/301/13
Rady Miasta Rypina z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w obszarze IV i V położonych po zachodniej stronie torów kolejowych,
• Uchwała nr LII/372/14 Rady Miasta Rypin w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków znajdujących się na terenie Gminy
Miasta Rypin nie stanowiących jej wyłącznej
własności,
• Uchwała nr LII/373/14 Rady Miasta Rypin
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów
szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych
w szkołach oraz wprowadzenia nowych zasad
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
• Uchwała nr LII/374/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
w Rypinie,
• Uchwała nr LII/375/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Rypinie
oraz objęcie z tego tytułu udziałów,
• Uchwała nr LII/376/14 Rady Miasta Rypin
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2014 rok,
• Uchwała nr LII/377/14 Rady Miasta Rypin
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na
lata 2014–2024,
• Uchwała nr LII/378/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie zmiany opisu granic obwodów glosowania na terenie Miasta Rypin
• Uchwała nr LII/379/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Rypin.
18 września odbyła się LIII sesja Rady
Miasta Rypin. Podczas obrad radni podjęli
następujące uchwały:
• Uchwała nr LIII/380/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
• Uchwała nr LIII/381/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie zmiany uchwały,
grudzień 2014
5
KRONIKA RYPIŃSKA
• Uchwała nr LIV/387/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie
nieruchomości do sprzedaży,
• Uchwała nr LIV/388/14 Rady Miasta Rypin zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina
Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku
w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk
oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina,
• Uchwała nr LIV/389/2014 Rady Miasta Rypin w sprawie: przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2015 rok,
• Uchwała nr LIV/390/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę
Miasta Rypin projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Rypin” oraz przyjęcia środków z Funduszu
Spójności (FS),
• Uchwała nr LIV/391/14 Rady Miasta Rypin
uchylająca uchwałę Nr LIII/381/14 Rady Mia-
Miasto inwestuje
fot. Marcin Kowalczyk
Oszczędzamy
na energii
Rypińska Grupa Zakupowa
25 listopada w Urzędzie Miasta Rypin uroczyście podpisano
umowy na dostawę energii elektrycznej w ramach Rypińskiej
Grupy Zakupowej.
W tym roku Grupa Zakupowa,
której Gmina Miasta Rypin jest
liderem, powiększyła się o Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Mławie i Gminę
Miasto Golub‑Dobrzyń wraz
z podległymi jednostkami. Obecnie grupa liczy 11 uczestników
tj.: Gmina Miasta Rypin, Gmina
Miasto Golub-Dobrzyń, Powiat
Rypiński, Powiat Golubsko‑Dobrzyński, Rypińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, SP
ZOZ w Mławie, Gmina Wąpielsk,
Gmina Skrwilno, Gmina Rypin,
6
grudzień 2014
sta Rypin z dnia 18 września 2014 w sprawie
zmiany uchwały,
• Uchwała nr LIV/392/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/06,
• Uchwała nr LIV/393/14 Rady Miasta Rypin
z dnia 30 października 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Remont chodnika
przy ul. Piaski”,
• Uchwała nr LIV/394/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko‑Katolickiej pw. św. Trójcy w Rypinie,
• Uchwała nr LIV/395/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie: podatku leśnego,
• Uchwała nr LIV/396/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie: podatku rolnego,
• Uchwała nr LIV/397/14 Rady Miasta Rypin
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2014 rok,
• Uchwała nr LIV/398/14 Rady Miasta Rypin zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Rypin na lata 2014–2024.
Gmina Rogowo oraz Gmina
Lubicz. Wspólny zakup energii
pozwolił uzyskać spore oszczędności. Szacowane zużycie energii
w okresie umowy tj. od 01.01.2015
r. do 31.12.2015 r. dla wszystkich
partnerów wynosi 6531,98 MWh.
W ramach ogłoszonego przetargu najkorzystniejszą ofertę na
dostawę energii elektrycznej dla
Rypińskiej Grupy Zakupowej
złożyły: PKP Energetyka S.A.
z siedzibą w Warszawie (dostawa energii elektrycznej dla lokali i obiektów) i ENEA S.A.
z siedzibą w Poznaniu (dostawa
energii elektrycznej dla potrzeb
oświetlenia drogowego).
Magdalena Balińska
W ostatnim czasie w naszym
mieście realizowanych jest szereg inwestycji. Dzięki temu wiele miejsc nie tylko zmienia swój
wygląd na lepsze, ale również
zyskuje na funkcjonalności i bezpieczeństwie.
Dzięki działaniom władz
miasta
systematycznie
modernizowana i remontowana
jest
infrastruktura
drogowa.
Z nowej nawierzchni drogi, parkingu i chodników mogą się cieszyć m.in. mieszkańcy ulicy Rzeźniczej. Zakończyła się również
przebudowa nawierzchni drogi
wewnętrznej przy ul. Nowy Rynek (na odcinku przy kwiaciarni).
Ponadto wykonano remont chodnika przy ul. Mławskiej oraz drugi
etap przebudowy odcinka ulicy
Słonecznej. W innych częściach
miasta prace są w trakcie realizacji.
W październiku rozpoczął się długo oczekiwany przez mieszkańców remont jednej z najstarszych
w mieście ulic – Spokojnej. Poza
kompleksową modernizacją ulicy
zakres prac obejmuje również ułożenie na ul. Zacisze płyt drogowych pochodzących z demontażu.
wPierwszy etap tej inwestycji ma
się zakończyć w tym roku (tj. około 430 metrów), a drugi do końca
maja przyszłego. Wartość brutto
zadania wynosi około 800 tysięcy
złotych.
W naszym mieście poprawia
się nie tylko stan infrastruktury
drogowej, ale również estetyfot. Aneta Lipińska
• Uchwała nr LIII/382/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie”,
• Uchwała nr LII/383/14 Rady Miasta Rypin
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES spółka z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu,
• Uchwała nr LII/384/14 Rady Miasta Rypin
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2014 rok,
• Uchwała nr LIII/385/14 Rady Miasta Rypin
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na
lata 2014–2024.
30 października odbyła się ostatnia w kadencji 2010–2014 sesja Rady Miasta Rypin. Podczas
obrad radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwała nr LIV/386/14 Rady Miasta Rypinw sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Rypin na lata
2014–2020,
Przedszkole Miejskie Nr 2 po termomodernizacji
fot. Monika Kalinowska
fot. Magdalena Balińska
KRONIKA RYPIŃSKA
Na ulicy Malanowskiego pojawiły się nowe oprawy oświetleniowe
ka wielu miejsc. Na placu przy
ul. Rynek ułożono nawierzchnię
trawiastą. Skwer przy pomniku
patrona miasta – Św. Jana Chrzciciela, upiększyło 300 metrów kwadratowych trawy w rolce. Dywany
trawiaste będą systematycznie
urozmaicane nasadzeniami zieleni sezonowej. Trawę uzupełniono
też na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej
i Sommera oraz na Placu Sienkiewicza przy „Zniczu”. W naszym
mieście pojawiły się również nowe
oprawy oświetleniowe przy ul.
Rynek i Malanowskiego. Dzięki
temu poprawiło się bezpieczeństwo. Oprawy oświetleniowe będą
systematycznie wymieniane również przy innych ulicach.
Wiele inwestycji przeprowadzono również w rypińskich placówkach oświatowych. Przy Zespole Szkół Miejskich zakończyła
się m.in. przebudowa ogrodzenia.
Zakres prac obejmował montaż nowych słupków, paneli ogrodzeniowych, bram i bramek. Z kolei przy
Szkole Podstawowej Nr 1 im. mjr.
Henryka Sucharskiego zakończyły
się prace przy budowie drogi wewnętrznej, w ramach których położona została kostka brukowa na
nierównym i zniszczonym dotychczas terenie. Ponadto przy szkole
został także doposażony plac zabaw.
Na wizerunek miasta pozytywnie wpływają również zadbane
elewacje budynków. Największe
Dywany trawiaste przy ul. Rynek
zmiany można zaobserwować
w Przedszkolu Miejskim nr 2
i Nr 3, gdzie wykonano termomodernizacje budynków. Inwestycje te
mają nie tylko wymiar estetyczny,
ale także finansowy ze względu na
mniejsze zużycie ciepła.
Roboty budowlane trwają
także przy ul. Dworcowej, gdzie
powstaje nowy blok komunalny z 24 mieszkaniami, które będą
miały standard pod klucz. Będą to
51-metrowe mieszkania dwupokojowe z kuchnią i łazienką oraz
36-metrowe jednopokojowe. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie około 1100 m2, będzie to blok
dwuklatkowy, czterokondygnacyjny i podpiwniczony. Wykonawcą
inwestycji jest firma „KOM-BUD”
z Brodnicy. W ramach tego zadania
wykonana zostanie również droga
dojazdowa do garaży i bloku. Teren
wokół zostanie zagospodarowany,
powstaną chodniki i plac zabaw.
Zakończenie prac planuje się na
koniec maja 2015 roku.
Ponadto w ostatnim czasie
odnowione zostały schody łączące
ul. Lipową z ul. Żytnią. W ramach
prac wymieniono zniszczoną nawierzchnię betonową schodów na
nawierzchnię z kostki brukowej.
W przyszłym roku planowana jest
wymiana barierek i oświetlenie
schodów.
Magdalena Balińska
Wraca rypiński Sąd Rejonowy
Minister
Sprawiedliwości
podpisał rozporządzenia dotyczące przywrócenia kolejnych
sądów rejonowych.
Z dniem 1 lipca 2015 r. odtworzone zostaną 34 sądy rejonowe.
Minister Sprawiedliwości Cezary
Grabarczyk podpisał 12 listopada
2014 r. rozporządzenia dotyczące przywrócenia kolejnych sądów
rejonowych zniesionych w związku z tzw. reorganizacją małych
sądów. 7 października 2014 r. zostało podpisane rozporządzenie na
mocy, którego od 1 stycznia 2015 r.
na mapę sądownictwa powróci 41
sądów rejonowych, które na przełomie 2012 i 2013 r. zostały zniesione i przekształcone w wydziały
zamiejscowe innych sądów rejonowych. W drugim etapie, z dniem 1
lipca 2015 r., Ministerstwo Spra-
wiedliwości planuje odtworzyć kolejne 34 sądy, w tym Sąd Rejonowy
w Rypinie.
Odtwarzanie sądów rejonowych to konsekwencja tzw. prezydenckiej noweli ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych,
która wprowadziła obiektywne
kryteria tworzenia i znoszenia sądów rejonowych, a także wyjście
naprzeciw potrzebom społeczności
lokalnych i wymiaru sprawiedliwości.
Przypomnijmy, że rypiński
sąd został uznany jako wydział zamiejscowy wskutek polityki byłego
Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina. Władze miasta na
prośbę pracowników sądu włączyły się aktywnie w obronę rypińskiej
jednostki. Reforma, jeszcze zanim
weszła w życie, wywołała sprze-
ciwy. Rozporządzenie ministra
w sprawie reorganizacji sądów krytykowała zarówno cała opozycja,
jak i koalicyjny PSL. Tzw. reforma
Gowina wywołała liczne protesty – pisma, pikiety, konferencje,
zbieranie podpisów, wyjazdy, a także spotkanie w Sejmie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele rypińskiego sądu i Urzędu Miasta.
Wydawało się, że walka o przywrócenie sądów jest na straconej
pozycji, jednak wraz ze zmianą
Ministra Sprawiedliwości pojawiła
się szansa na „odkręcenie” reformy.
Według ministra Cezarego Grabarczyka likwidacja nie przyniosła
oczekiwanych rezultatów i wywołała duże zamieszanie. Minister
uwzględniał przywrócenie sądów,
jeśli włodarze samorządowi, którzy są reprezentantami swoich
społeczności lokalnych przekonają o tym, jak duże mają one dla
nich znaczenie. W związku z tym,
w październiku br. Burmistrz
Miasta Rypin Paweł Grzybowski
i Starosta Rypiński Marek Tyburski wystosowali pismo do ministra
Cezarego Grabarczykaz prośbą
o przywrócenie Sądu Rejonowego
w Rypinie. 14 listopada wpłynęła
odpowiedź odnośnie przywrócenia
sądu, jako samodzielnej jednostki.
Do przywrócenia Sądu Rejonowego zapewne w znacznym
stopniu przyczyniła się postawa
pracowników rypińskiej jednostki.
Ich determinacja jest godna podziwu, ponieważ walczyli nie tylko
o swoje miejsce pracy, ale również
o prestiż dla naszego miasta.
Aneta Lipińska
grudzień 2014
7
KRONIKA RYPIŃSKA
Nominacja dla Rypina
nasadzeń, samodzielnie wykonanych przez członków Wspólnoty
Mieszkaniowej.
Przekazane rośliny stanowią
element wykonywanych na terenie miasta nasadzeń drzew i krzewów prowadzonych przy udziale
środków WFOŚiGW regularnie
od 2009 r. W bieżącym roku na
terenie Rypina zostało w sumie
posadzonych ponad 70 sztuk
drzew i 80 sztuk krzewów, które
wzbogacają szatę roślinną naszego
miasta.
Magdalena Balińska
przedsiębiorstw. Inicjatywa ta
uzyskała poparcie Kancelarii
Prezydenta RP.
Magdalena Balińska
Podpisanie aktu
notarialnego
roku pobudowano nowe hale
produkcyjne przy ul. Bielawki.
Jest to pierwsza firma, która zainwestowała w Rypińskim Obszarze Gospodarczym Bielawki.
Przedsiębiorstwo systematycznie
rozbudowuje się we wszystkich
obszarach jego działania od personelu i jego kwalifikacji, poprzez
technologię produkcji, po coraz
bardziej zaawansowane działania
marketingowe.
Aneta Lipińska
Na zdjęciu mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej, burmistrz Paweł Grzybowski
i z-ca kierownika Wydziału Nieruchomości i Środowiska Przemysław Rębacz
Umowa na
przebudowę ulicy
1 października w Urzędzie
Miasta podpisana została umowa
na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Spokojnej”. Wykonawcą
inwestycji została firma Handel
i Usługi Budowlane „ER-BRUK”
Avetisyan Karen z Wielgiego. Na
zdjęciu od lewej: skarbnik Violetta Zielaśkiewicz, burmistrz Paweł
Grzybowski, wykonawca inwestycji Avetisyan Karen i radny Jarosław Sochacki.
Magdalena Balińska
fot. Monika Kalinowska
fot. Aneta Lipińska
5 września br. podpisany
został akt notarialny z firmą
Hadepol Flexo Sp. z o.o. Firma
w dniu 13 sierpnia wygrała przetarg o nieruchomość znajdującą
się przy ul. Bielawki. Działka
o powierzchni ponad 0,36 ha
przeznaczona jest pod inwestycje. Hadepol Flexo Sp. z o.o. na
rynku opakowań działa od 1994
roku. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Polnej w Rypinie.
W związku z polityką rozwojową przedsiębiorstwa, w 2012
26 listopada zostały przekazane drzewka i krzewy ozdobne
dla Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Mławskiej 41. Rośliny
zostały zakupione w ramach zadania „Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni
miejskiej na terenie miasta Rypin” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nasadzenie 2 sztuk drzew gatunku
grab (w odmianie Fastigiata) i 10
sztuk krzewów wykonano, jako
uzupełnienie
dotychczasowych
fot. Magdalena Balińska
Decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu,
Przemysłu i Usług – Miasto Rypin zostało nominowane do nagrody Gmina Roku 2014.
Tytuł Gmina Roku 2014
jest przyznawany samorządom,
które efektywnie pozyskują środki unijne, inwestują w rozwój
swojego regionu, a także dbają
o warunki sprzyjające rozwojowi
przedsiębiorczości oraz jakości
życia mieszkańców. Ogólnopolski
Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu realizowany jest w ramach
Narodowego Programu Promocji
Polska Przedsiębiorczość 2020,
którego zadaniem jest budowanie konkurencyjności polskich
Zieleń w mieście
fot. Marcin Kowalczyk
Nominacja
do nagrody
Podpisanie aktu notarialnego z firmą Hadepol
8
grudzień 2014
KRONIKA RYPIŃSKA
Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta w kadencji 2010–2014,
wręczono medale za zasługi dla
Ligi Obrony Kraju.
O działalności organizacji
propagującej tradycje obronne
kraju opowiedział Jakub Gmiński – prezes Zarządu Rejonowego
Ligi Obrony Kraju w Rypinie.
Zarząd obejmuje swoim zasięgiem powiat rypiński i lipnowski
zrzeszając tym samym około 100
członków. Organizacja prowadzi
szeroką działalność, m.in. strzelectwo sportowe, żeglarstwo, modelarstwo, kursy i szkolenia.
W podziękowaniu za wsparcie i pomoc w działaniach, Zarząd Rejonowy LOK wystąpił do
Kujawsko-Pomorskiego Zarządu
Wojewódzkiego o nadanie medali za zasługi dla Ligi Obrony
Kraju. Srebrne medale otrzymali: burmistrz Paweł Grzybowski,
przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Cegłowski, zastępca
fot. Aneta Lipińska
Zasłużeni dla Ligi
Obrony Kraju
Na zdjęciu od lewej odznaczeni: przewodniczący rady Powiatu Krzysztof Cegłowski,
burmistrz Paweł Grzybowski i z-ca KPP Jarosław Nowatkowski
komendanta policji Jarosław Nowatkowski oraz dyrektor Zespołu
Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej
Henryk Kiełkowski. Wyróżnienia
dla zasłużonych wręczył dyrektor
Biura Zarządu LOK w Bydgoszczy Grzegorz Kruk.
Magdalena Balińska
o kompleksowej termomodernizacji przedszkola i przybliżyła
jego historię. Uroczystość uatrakcyjnił występ artystyczny przedszkolaków. Najmłodsi mieszkańcy
Rypina z przejęciem przedstawili
przygotowany program oraz podziękowali za inwestycję przeprowadzoną w ich przedszkolu, które
jest dla nich – jak sami podkreślali
– „drugim domem”.
Z okazji uroczystości burmistrz Paweł Grzybowski przekazał na ręce dyrekcji symboliczną
skarbonkę, do której będzie można wrzucać zaoszczędzone dzięki
modernizacji obiektu pieniądze.
fot. Aneta Lipińska
24 października odbyła się
uroczystość związana z oddaniem po termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 2 w Rypinie.
W spotkaniu uczestniczyli
m.in.: burmistrz Paweł Grzybowski, radni Rady Miasta – Hanna
Pawlak i Henryk Żywocki, pracownicy Urzędu Miasta, obecni
oraz emerytowani dyrektorzy
miejskich przedszkoli, zaproszeni
goście oraz przedszkolaki, rodzice
i grono pedagogiczne. Wszystkich powitała dyrektor Barbara
Piotrowska, która podziękowała władzom miasta za decyzję
Program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków
fot. Aneta Lipińska
Termomodernizacja Przedszkola
Miejskiego Nr 2
Burmistrz Paweł Grzybowski wręczył na ręce dyrektor Barbary Piotrowskiej
symboliczną świnkę-skarbonkę
Zaznaczył, że inwestycja ma nie
tylko wymiar estetyczny, ale także
finansowy ze względu na mniejsze
zużycie ciepła oraz ekologiczny
dzięki zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.
Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pod nazwą
„Termomodernizacja
budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Rypinie”. Wykonawcą był Józef
Sławianowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH, mającą siedzibę we
Włocławku. W 2013 r. tylko dwa
urzędy otrzymały dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego na termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej – do projektu zaliczono
Przedszkole Miejskie Nr 2.
Aneta Lipińska
grudzień 2014
9
KRONIKA RYPIŃSKA
Szpital w Rypinie otrzyma wsparcie z RPO
i pomocy społecznej. 28 października odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie
projektów z udziałem marszałka
Piotra Całbeckiego oraz Dyrek-
fot. Nadesłane
Do 4 lipca br. Urząd Marszałkowski przyjmował wnioski
w konkursie na dofinansowanie
projektów związanych z rozwojem
infrastruktury ochrony zdrowia
Na zdjęciu od lewej: burmistrz Paweł Grzybowski, marszałek Piotr Całbecki,
starosta Marek Tyburski i dyrektor SP ZOZ Marek Bruzdowicz
tora SP ZOZ Rypin Marka Bruzdowicza. Na spotkaniu obecni byli
również Burmistrz Miasta Rypin
Paweł Grzybowski i Starosta Rypiński Marek Tyburski.
Szpital Powiatowy w Rypinie
otrzyma środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w wysokości 1,5 mln złotych.
Zostaną one przeznaczone na
projekt, w ramach którego wyremontowane zostaną oddziały:
chirurgiczny, ginekologiczny, izba
przyjęć, a także wybudowany
zostanie zadaszony podjazd dla
karetek. Docelowo planuje się
również zakup kolejnej wieży endoskopowej. Całkowita wartość
projektu to 2,6 mln złotych.
Wsparcie na realizację projektu było możliwe dzięki uruchomionym przez marszałkowską
administrację środkom w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przedsięwzięć dotyczących zarówno przebudowy i rozbudowy obiektów
ochrony zdrowia w całym regionie, jak również zakupów aparatury i urządzeń medycznych.
Spotkanie było również okazją do osobistego podziękowania
marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za współpracę z rypińskim
samorządem przez ostatnie 4 lata,
co zaowocowało kilkudziesięcioma milionami wsparcia unijnego.
Aneta Lipińska
Duży zachwyt wzbudzały występy dzieci i młodzieży
fot. Aneta Lipińska
tematycznych znalazły się: łucznicze (pokazy produkcji strzał
z wykorzystaniem lotek z gęsich
skrzydeł), jak i pisarskie (pokazy
i warsztaty pisania gęsim piórem).
Swoje stoisko miała również firma
PSB Mrówka.
Podczas pikniku skosztować
można było potraw z gęsiego mięsa – pasztetów, rolad, smalcu i czerniny. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się degustacje potraw nie
tylko z gęsi, ale również dań serwowanych przez firmę Cedrob
S.A. W trakcie pikniku komisja
konkursowa próbowała przygotowanych potraw z gęsi rypińskiej.
Zadanie było bardzo trudne, gdyż
wszystkie dania były znakomite.
Zespoły, które przygotowywały
fot. Aneta Lipińska
Narodowe Święto Niepodległości i Dzień Świętego Marcina
to okazja do biesiady w gronie
rodzinnym.
Dlatego w dniu 11 listopada na
hali Rypińskiego Centrum Sportu
odbył się piknik „Na św. Marcina
najlepsza gęsina z Rypina”. Promocja gęsi rypińskiej już po raz drugi
organizowana była w takiej formie.
Jej inicjatorem był Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski.
W trakcie imprezy można
było zobaczyć występy dzieci
i młodzieży z lokalnych przedszkoli, szkół podstawowych oraz
Dziecięcej Akademii Rozwoju
Umiejętności. W części basenowej odbyły się zawody pływackie z Sejwalem. Wśród stoisk
fot. Aneta Lipińska
Piknik rodzinny
Na pikniku prezentowała się nowa sieć handlowa PSB Mrówka
Podczas pikniku można było skosztować potraw z gęsiny. Na zdjęciu zespół z PM Nr 3.
10
grudzień 2014
dania otrzymały książki z przepisami i pamiątkowe kubeczki.
Główne wyróżnienie trafiło do
Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej. Zwycięzcy otrzymali
dodatkowo torby z produktami
Cedrob S.A. oraz gadżety z Urzędu Miasta, które wręczył burmistrz
Paweł Grzybowski. Słowa uznania
należą się dla duetu prowadzących
– Andrzeja Szalkowskiego i Andrzeja Pawlewicza, którzy podczas
pikniku zabawiali publiczność. Na
koniec wystąpił zespół InoRos,
finalista drugiej edycji programu
Must Be the Music.
Aneta Lipińska
KRONIKA RYPIŃSKA
W rocznicę Odzyskania Niepodległości
fot. Magdalena Balińska
rowe, delegacje, kombatanci oraz
mieszkańcy miasta. Uroczystości
rozpoczęły się w kościele parafii
św. Stanisława Kostki okolicznościową akademią w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii
Europejskiej w Rypinie. Następnie
fot. Magdalena Balińska
11 listopada odbyły się uroczystości z okazji 96. rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W obchodach udział wzięli
przedstawiciele lokalnych władz
samorządowych, poczty sztanda-
Okolicznościowa akademia w wykonaniu uczniów z ZS Nr 2
Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem
marszałka J. Piłsudskiego
rozpoczęła się Msza Święta za Ojczyznę, której przewodniczył ksiądz
infułat Marek Smogorzewski. Po
uroczystym nabożeństwie w asyście orkiestry dętej z Zespołu Szkół
Nr 5, uczestnicy obchodów niosąc
biało‑czerwoną flagę przeszli do
parku pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie poszczególne
delegacje złożyły kwiaty.
ciciel Jakub Górecki, III buldog
francuski, właściciel Krzysztof
Miler, a IV Australian Cattle Dog,
właściciel Bartosz Kozłowski.
Podczas sobotnich uroczystości nie zabrakło także prezentacji
zespołów artystycznych z gmin
Powiatu Rypińskiego, a nie lada
atrakcją okazała się rywalizacja
samorządów naszego powiatu „na
wesoło”, która zakończyła się wygraną Gminy Miasta Rypin. Tuż
za miastem uplasowała się Gmina
Brzuze, trzecie miejsce zdobyli reprezentanci Powiatu Rypińskiego,
a czwarte Gmina Skrwilno. Sobotni program Agry zwieńczyła
zabawa taneczna przy zespole
muzycznym.
Niedzielne obchody rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego i uroczysta Msza Święta,
której przewodniczył proboszcz
Parafii Św. Stanisława Kostki ks.
infułat Marek Smogorzewski.
Podczas oficjalnych obchodów
rozstrzygnięto także liczne konkursy, m.in. dla najlepszych rolników, wystawców, a na kortach
MOSiR podsumowano turniej
tenisa ziemnego. W kategorii
gry pojedynczej udział wzięło 14 zawodników, a końcowa
klasyfikacja przedstawiała się
następująco: I miejsce wywalczył
Marek Adamowski, II Marcin
Rybacki, a III Marek Taczyński.
W grze podwójnej udział wzięło
10 par. Na podium w tej kategorii stanęli: Marek Adamowski,
Oskar Kuźmiński (I miejsce),
Jerzy Biernatowski, Waldemar
Grzybowski (II miejsce) oraz
Tadeusz Dworzyński i Jacek Krajewski (III miejsce). Zwycięzcom
wręczono puchary ufundowane
przez dyrektora MOSiR Jana
Szymańskiego, a najlepsi zawodnicy gry pojedynczej dodatkowo
upominki od firmy Cedrob. Ponadto ogłoszono także wyniki
konkursów na „Najpiękniejszy
ogród” i „Najpiękniejszy balkon
– pełen kwiatów”. Laureatką
konkursu na najbardziej urokliwy
ogród została Cecylia Słupska,
a najładniejszym balkonem może
się pochwalić Irmina Ryncarz‑Ziontkowska.
Bezwątpienia jednym z najciekawszych punktów Agry były
tradycyjnie wybory Miss. O tytuł
ten zabiegało dwanaście uczestniczek. Jury po burzliwych obradach
zdecydowało przyznać tytuł Miss
Agra 2014 Darii Jenziorskiej.
Magdalena Balińska
Rypin Agra 2014
W dniach 12–14 września
na terenie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbyły się
XXIV Targi Rypin Agra 2014
połączone z Dożynkami Powiatowymi.
Coroczne wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem
mieszkańców miasta i powiatu.
Pogoda dopisała, a przygotowane
przez organizatorów atrakcje oraz
towarzyszące Agrze liczne wystawy przyciągały tłumy.
Trzydniowe uroczystości zainaugurował mecz samorządowców
z Rypina i Lipna (12 września),
który zakończył się wynikiem 4:3
dla reprezentacji Rypina. Oficjalne
otwarcie Targów odbyło się dzień
później. Już z samego rana na oczku wodnym na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły
się zawody wędkarskie. W konkursie udział wzięło 15 zawodników
oraz sześć osób poza konkursem.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez MOSiR. Wśród wędkarzy najlepszy
okazał się Daniel Grabowski, drugie miejsce zajął Maciej Kędzierski, a kolejne Krzysztof Ruciński.
Nie zabrakło także atrakcji
dla miłośników biegania, zarówno
tych młodszych, jak i nieco starszych. Już po raz drugi zorganizowano Dziecięcy Bieg Po Zdrowie.
Dzieciom, które wystartowały
w biegu aktywnie kibicowali rodzice, a dla samych milusińskich
tego typu rywalizacja okazała się
świetną zabawą. Dla trochę starszych miłośników biegania już po
raz IX wystartował Rypiński Bieg
Po Zdrowie, który w tym roku został ponownie włączony do Grand
Prix Województwa Kujawsko‑Pomorskiego. Dziesięciokilometrowy odcinek jako pierwszy pokonał
Mikołaj Raczyński z Bydgoszczy
(Klub RWT Bydgoszcz), drugi
był Oskar Mika również z Bydgoszczy (Klub Tucholanka Tuchola), a kolejny Marek Wojtas
z Tucholi (Klub Tucholanka Tuchola).
W dalszej części programu nie
zabrakło atrakcji dla miłośników
czworonogów. Już po raz kolejny
zorganizowano pokaz psów, któremu towarzyszył pokaz agality
i psich zabaw z frisbee. W samym
pokazie udział wzięły 42 psy,
a końcowe wyniki były następujące: I miejsce dog niemiecki,
właściciel Remigiusz Figlewski,
II sznaucer olbrzym czarny, właś-
grudzień 2014
11
fot. Nadesłane
KRONIKA RYPIŃSKA
Jedną z atrakcji Agry były tradycyjne wybory Miss
Pierwszą V-ce Miss została Jagoda Czarnecka, a tytuł drugiej V-ce
Miss przypadł Milenie Chojnackiej. Targi Rypin Agra 2014
uwiecznił także koncert wscho-
dzącej gwiazdy muzyki disco-polo zespołu Kamasutra, a gwiazdą
wieczoru był zespół Power Play.
Organizatorami uroczystości
byli: Burmistrz Miasta Rypin,
Starosta Rypiński, a współorganizatorami Kujawsko‑Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji i Rypiński
Dom Kultury. Patronem Agry
była Firma Cedrob. Patronat medialny nad obchodami objęły lokalne i regionalne media.
Magdalena Balińska
Klub Seniora „Srebrny Włos” obchodził
jubileusz 40-lecia istnienia. Spotkanie, które
odbyło się 20 września w Szkole Podstawowej Nr 3 połączone było z Dniem Seniora.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: burmistrz
Paweł Grzybowski, starosta Marek Tyburski,
dyrektor RDK Grzegorz Ziomek, Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej Aleksandra Ziółkowska,
radna Rady Miasta Hanna Pawlak, prezes
PKPS we Włocławku Halina Orzelska, długoletni były dyrektor Domu Kultury Andrzej
Korzeniewski, instruktor Teatru Poezji i Sceny
Jednego Aktora oraz opiekun klubu Bogdan
Balcerowicz, a także seniorzy z zaprzyjaźnionych klubów, organizacji i stowarzyszeń.
W programie obchodów znalazła się
krótka prezentacja Klubu Seniora „Srebrny
Włos”, występ chóru, solistki oraz zespołu „Walentynki”. Były też podziękowania
dla osób wspomagających działalność klubu i wręczenie dyplomów oraz upominków
dla całego klubu. Miłym akcentem uroczystości było odznaczenie przez Prezes PKPS
z Włocławka – Halinę Orzelską zasłużonych
działaczy klubu złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami.
Złote odznaki otrzymali: Zimnicka Barbara, Paprocka Bożena i Łapkiewicz Lucyna.
Srebrne: Marcinkowski Roman, Kaślewicz
Irena i Błaszkiewicz Genowefa.
Brązowe: Kulwicka Gabriela, Kaliszewska
Elżbieta, Marcinkowska Zenobia, Trzcińska
12
grudzień 2014
Krystyna, Skowroński Kazimierz i Rzeszotarska Jadwiga.
Jak na urodziny przystało nie zabrakło także tortu
i toastu za zdrowie wszystkich
seniorów. Były także podziękowania, gratulacje i życzenia
od zaproszonych gości oraz
wspólna zabawa.
Klub Seniora „Srebrny
Włos” powstał 13 maja 1974
roku przy ówczesnym Powiatowym Domu Kultury. Jego
inicjatorem był Naczelnik
Powiatu Rypińskiego – dr
Zdzisław Cieślak. OpiekunaJak na jubileusz przystało nie zabrakło tortu
mi zostali instruktorzy PDK
– Danuta Gronkowska oraz
Bogdan Balcerowicz. Początki klubu były zuRypińscy seniorzy co roku twórczo odpełnie inne niż jego obecna forma. Na działal- notowują swoją obecność podczas różnych
ność i rozwój miały wielki wpływ życzliwość wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.
i pomoc Domu Kultury, a także przychylność Zespoły działające przy klubie uczestniczą
władz miasta i zakładów pracy.
w różnego typu przeglądach, festiwalach,
Pierwszym prezesem Klubu został Ignacy konkursach, odbywających się poza granicami
Brzeziński. W roku 1980 został wybrany nowy naszego miasta, konfrontując swój dorobek
Zarząd, którego Przewodniczącą została Kry- z innymi klubami. Istnienie Klubu Seniora to
styna Witkowska. Kolejną Przewodniczącą doskonały pomysł, bo tu właśnie ludzie tzw.
Klubu została wybrana 19 maja 1981 r. Ge- III wieku mogą się dalej realizować, rozbunowefa Szalkowska. 31 lipca 1994 r. wybrano dzać zainteresowanie, czy też po prostu znanowy Zarząd, a Przewodniczącą została Lu- leźć alternatywę dla szarej codziennej rzeczycyna Marynowska pełniąca funkcję do 2010 r. wistości.
Od 15 września 2010 r. funkcję PrzewodnicząAneta Lipińska
cej pełni Barbara Zimnicka.
fot. RDK
Jubileusz Klubu Seniora
KRONIKA RYPIŃSKA
Inauguracja UKW
Członkowie Klubu Seniora wraz z zaproszonymi gośćmi
15 października w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora, których gospodarzem był Klub Seniora „Wrzosy”.
Wśród przybyłych gości byli m.in.
burmistrz Paweł Grzybowski, starosta Marek Tyburski, kierownik
Biura Promocji i Komunikacji
Społecznej Monika Kalinowska,
dyrektor Rypińskiego Domu Kultury Grzegorz Ziomek, prezes
OSP Krzysztof Pesta, przedstawiciele Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej z Włocławka, delegacje
zaprzyjaźnionych klubów seniora.
Wszystkich powitała przewodnicząca Klubu Seniora „Wrzosy” Zenobia Miłoszewska, która
podziękowała za przybycie i zaprosiła do wspólnego świętowania obchodów Dnia Seniora. Następnie
głos zabrali goście, którzy wszystkim seniorom złożyli serdeczne
życzenia oraz przekazali na ręce
przewodniczącej kwiaty i upominki. Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek, a spotkanie
zakończyła zabawa taneczna.
Magdalena Balińska
6 października w sali sesyjnej
Urzędu Miasta Rypin już po raz
piąty odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Każdego Wieku. Spotkanie
zaszczycił swoją obecnością Jego
Magnificencja prof. dr hab. Andrzej Tretyn – rektor Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
wraz z małżonką – Joanną Jarkiewicz‑Tretyn – Prezesem Stowarzyszenia Genetyki Nowotworowej.
Uroczystość rozpoczęła się
studencką pieśnią hymniczną śpiewaną w czasie uroczystości akademickich Gaudeamus igitur (łac.
Radujmy się więc) w wykonaniu
Chóru Nauczycielskiego „Belcan-
to”. Następnie zebrani wysłuchali
koncertu inauguracyjnego w wykonaniu tegoż chóru.
Po koncercie słowo okolicznościowe do zebranych skierował
Burmistrz Miasta Rypin – Paweł
Grzybowski. Wykład inauguracyjny POCZĄTKI UNIWERSYTETU wygłosił rektor UMK prof.
dr hab. Andrzej Tretyn. Ponadto
podczas spotkania przedstawiono studentom ofertę dydaktyczną
na I semestr roku akademickiego,
a na zakończenie Burmistrz i Rektor wręczyli indeksy studentom
pierwszego roku.
Magdalena Balińska
fot. Marta Jadzińska
fot. Aneta Lipińska
Dzień Seniora
Zaproszeni na uroczystość goście
Dzień Edukacji Narodowej
strza” oraz w konkursie matematycznym „O Złoty Notebook
Burmistrza”. Na wniosek burmistrza patronat nad konkursami
objęli przedsiębiorcy: Prezes Zarządu „Lewiatan Holding S.A” –
Wojciech Kruszewski oraz Prezes
Izby
Przemysłowo‑Handlowej
w Toruniu, Oddział w Rypinie –
Zbigniew Wiśniewski, którzy byli
również sponsorami nagród. Burmistrz Paweł Grzybowski wręczył
także nagrody pieniężne dla sześciu najzdolniejszych uczniów.
Na uroczystości nie zabrakło
okolicznościowych przemówień
i gratulacji dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Burmistrz
wyraził nadzieję, że nagrody, które otrzymali uczniowie pomogą
w dalszej edukacji i będą motywacją do owocnej pracy. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej życzył,
aby niełatwa misja nauczycieli i rodziców przyniosła jeszcze
lepsze efekty, satysfakcję oraz
świadomość, że budują oni fundamenty lepszej przyszłości. Rów-
nież sponsorzy nagród skierowali
słowa do młodzieży. Podkreślili,
że marzenia rodzą się już teraz,
a w dorosłym życiu się je realizuje.
Żeby do tego dążyć potrzebna jest
nauka i ciężka praca.
fot. Magdalena Balińska
14 października to polskie
święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Dzień Edukacji Narodowej
w Rypinie obchodzono uroczyście 13 października w gmachu
Urzędu Miasta. Wśród przybyłych gości byli m.in.: Przewodniczący Komisji Oświaty Jarosław
Sochacki, Dyrektor Miejskiego
Zespołu Obsługi Oświaty Małgorzata Świtalska, dyrektorzy
szkół i przedszkoli oraz uczniowie
z rodzicami.
Dzień Edukacji Narodowej to
okazja, by nie tylko podziękować
nauczycielom za trud włożony
w edukację dzieci i młodzieży, ale
również nagrodzić najzdolniejszych. Wręczone zostały nagrody
dla uczniów, którzy wyróżnili się
sukcesami w konkursie ortograficznym „O Złote Pióro Burmi-
Nagrodzeni uczniowie przybyli na uroczystość wraz z rodzicami
grudzień 2014
13
fot. Magdalena Balińska
fot. Magdalena Balińska
KRONIKA RYPIŃSKA
Burmistrz Paweł Grzybowski i przewodniczący Komisji Oświaty Jarosław Sochacki
podziękowali sponsorom nagród: Wojciechowi Kruszewskiemu i Zbigniewowi
Wiśniewskiemu
Uczestnicy spotkania z okazji DEN
VIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
„O Złote Pióro Burmistrza”
Kategorie:
Klasy III–IV Szkoły Podstawowe
– Ignacy Chmielewski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie – II Wicemistrz
– Otylia Ciborska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie – I Wicemistrz
– Klaudia Kubicka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie – Mistrz Ortografii
Klasy V–VI Szkoły Podstawowe
I Wicemistrz nagroda ex aequo
– Cyrankowski Dominik – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie – I Wicemistrz
– Adrianna Górecka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie – I Wicemistrz
– Nadia Polanowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie – Mistrz Ortografii
Szkoły Gimnazjalne
– Martyna Wiśniewska – uczennica Gimnazjum im. J. Wybickiego w Rypinie – II Wicemistrz
– Natalia Kowalska – uczennica Gimnazjum Powiatowego w Rypinie – I Wicemistrz
– Kacper Pawłowski– Gimnazjum Powiatowe w Rypinie – Mistrz Ortografii
VII Międzygimnazjalny Konkurs
Matematyczny
„O Złoty Notebook Burmistrza”
– Kamil Arentowicz – Gimnazjum Powiatowe w Rypinie – II Wicemistrz
– Cezary Radosław Grodek – Gimnazjum im. J. Wybickiego – I Wicemistrz
– Radosław Szawłowski – Gimnazjum Powiatowe w Rypinie – Mistrz
Aneta Lipińska
14
grudzień 2014
KRONIKA RYPIŃSKA
15 października organizowany
jest Międzynarodowy Dzień Białej
Laski, czyli święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone od 50 lat. Koło Polskiego
Związku Niewidomych w Rypinie
zorganizowało 13 października
spotkanie, w którym udział wzięli m.in. burmistrz Paweł Grzybowski, starosta Marek Tyburski,
kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Marta Kubas‑Trędewicz, a także przedstawiciele
Związku Niewidomych. Wszystkich gości powitała prezes Koła
Polskiego Związku Niewidomych
w Rypinie Lucyna Spalding. Goście złożyli na jej ręce serdeczne
życzenia, gratulacje i upominki. Na
wniosek prezes Koła wyróżniona
została Janina Gajkowska, która
swoją postawą daje przykład jak
można się zaangażować w pracę na
rzecz niewidomych.
Obecnie przez Koło Powiatowe w Rypinie realizowany jest
fot. Monika Kalinowska
Międzynarodowy
Dzień Białej Laski
Życzenia na ręce prezes Lucyny Spalding złożyli burmistrz Paweł Grzybowski i
kierownik MOPS Marta Kubas-Trędewicz
projekt „Poznaj świat oczami
wyobraźni”. Celem działań jest
stworzenie nowej płaszczyzny
aktywności społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz
wzbogacenie oferty kulturowo-
‑edukacyjnej, a także rozwinięcie
kreatywności i potrzeby twórczego spędzania wolnego czasu.
Aneta Lipińska
Rypiński Przegląd Chórów Amatorskich
go, Świedziebni, Żuromina, Chełmna oraz Chór Szkoły Muzycznej
z Rypina i wspomniane „Belcanto”. Wśród gości byli między innymi Burmistrz Gminy i Miasta
Żuromina – Zbigniew Nosek
i Wójt Gminy Lutocin – Ryszard
Gałka. Jak zapewniają organizatorzy, Rypiński Przegląd Chórów
Amatorskich na stałe wpisze się
w kalendarz miejskich wydarzeń.
Monika Kalinowska
fot. Monika Kalinowska
27 września br. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie odbył
się I Rypiński Przegląd Chórów
Amatorskich.
Organizatorami
wydarzenia byli: Urząd Miasta
Rypin, Szkoła Podstawowa Nr 3
w Rypinie, Rypiński Dom Kultury oraz Chór Nauczycielski
„Belcanto”. Burmistrz Miasta
Rypin – Paweł Grzybowski objął przegląd swoim patronatem.
Podczas sobotniego popołudnia
zaprezentowali się chórzyści z Torunia, Aleksandrowa Kujawskie-
Podczas przeglądu nie zabrakło występu wszystkich chórów
Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK obchodzone są co
roku w listopadzie. Jest to święto
wszystkich Polskich Honorowych
Dawców Krwi i czas podziękowań. Rypiński Oddział PCK 7
listopada podziękował wszystkim,
którzy swoją działalnością wspierają ideę krwiodawstwa. W tym
roku obchody były wyjątkowo
uroczyste, ponieważ świętowaliśmy 95 urodziny Polskiego Czerwonego Krzyża.
Uroczystość, która odbyła się
w Rypińskim Domu Kultury poprowadził instruktor Maciej Jesionkowski. Podczas niej na ręce
Prezesa Rejonowego Oddziału
PCK Jana Zabornego został wręczony przez Burmistrza Miasta
Rypin Pawła Grzybowskiego nowy sztandar. Do drzewca
sztandaru zostały przytwierdzone
okolicznościowe gwoździe fundatorów sztandaru, z którymi OR
PCK współpracuje od lat. Wśród
nich znaleźli się: Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski,
Starosta Rypiński Marek Tyburski, Przedsiębiorstwo Komunalne „Komes”, Łucja Andrzejczyk
(Oddział Rejonowy PCK we
Włocławku), Zygmunta i Tadeusz Bojanowscy, Firma „Damix”,
fot. Aneta Lipińska
Jubileusz PCK
Na zdj. nowy sztandar prezentuje Prezes PCK Jan Zaborny
Mirosław i Jerzy Dobaczewscy,
Marian i Jacek Żuchowscy, Anita Fede-Chreścionko (Firma
„Pati”), Piotr Rakoczy, Stanisław
Pacek, Spółdzielnia Mleczarska
„ROTR”, Tomasz Rejs („Piece
C.O”), Wójt Gminy Skrwilno
Dariusz Kolczyński.
Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności PCK, przypomnienia historii
i uhonorowania tych, którzy nio-
grudzień 2014
15
KRONIKA RYPIŃSKA
Bogdański, Stanisław Korczewski, Stanisław Ziółkowski, Stefan
Milewicz, Tomasz Ożdżyński,
Wiesław Witkowski, Władysław
Jasiński, Wojciech Goźliński,
Zdzisław Rutecki, Aleksandra
Ziółkowska, Anna Koncewicz,
Anna Szulc, Barbara Piotrowska,
Beata Went, Bogusława Markuszewska, Dorota Dłużniewski,
Edyta Arkuszewska, Elżbieta
Felka, Elżbieta Kijewska, Elżbieta Pilarska, Elżbieta Skarszewska,
Elżbieta Turowska, Ewa Sandecka, Ewa Tomaszewska, Halina
Rutkowska, Hanna Wieczorek,
Henryka Chrzanowska, Iwona
Włodarczyk, Janusz Drzymalski,
Złote Gody
W Urzędzie Miasta odbyły
się uroczystości z okazji 50-lecia
zawarcia związku małżeńskiego.
Dwadzieścia jeden par obchodziło w ostatnim czasie Złote
Gody. Wszystkim jubilatom życzenia zdrowia, szczęścia i radości złożyli kierownik USC Aneta
Wilkanowska i burmistrz Paweł
Grzybowski. Podczas uroczystości
jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP, kwiaty
i upominki.
Złote Gody obchodzili państwo: Maria i Jerzy Fabczak, Henryka i Stefan Gurtowscy, Stefania
i Ryszard Kamińscy, Hanna i Jan
Kamińscy, Romualda i Henryk Józef Kloskowscy, Bogusława i Eryk
Makowscy, Halina i Bogusław
Małkiewicz, Marianna i Eugeniusz Nowakowscy, Jadwiga i Jan
Nowowiescy, Jadwiga i Piotr Bogdan Pilarscy, Halina i Stefan Piotrowscy, Stanisława Marianna
i Jan Pypczyńscy, Wiktoria i Tadeusz Rosińscy,Danuta i Roman
Rutkowscy, Halina i Stanisław
Skonieczni, Wanda Teresa i Józef
Smolińscy, Maria Krystyna i Andrzej Marian Szymańscy, Laurentia i Feliks Tuchalscy, Stanisława
i Roman Urbańscy, Genowefa
i Witold Wierzbowscy oraz Irena
i Władysław Wiesztort. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych jubileuszy.
Joanna Maciejewska, Jolanta Gawrych, Jolanta Świeżawska, Justyna Bechcińska, Kamila Żuchowska, Małgorzata Marynowska,
Maria Klonowska, Mariola Aranowska, Mariola Lipska, Mariusz
Buchalski, Marzena Rumińska,
Marzena Wrzesińska, Monika
Kalinowska, Renata Zwolińska,
Stanisław Makowiecki, Sylwester
Ziomek, Teresa Jankowska, Teresa
Krzyżanowska, Teresa Siatkowska, Wiesława Więcławska, Wioletta Majewska, Witold Ferdyn,
Zygmunta Bojanowska, Krzysztof
Wysocki.
Aneta Lipińska
fot. Marcin Kowalczyk
Paszke, Andrzej Dzwonkowski,
Ariel Cześnik, Dariusz Lewandowski, Grażyna Gładkowska,
Grzegorz Gajkowski, Grzegorz
Rumiński, Henryk Filipiki, Jacek Czarski, Jan Sarnowski, Jan
Skowroński, Janusz Miaskowski,
Jerzy Dzwonkowski, Jolanta Rzeszot, Kazimierz Deska, Krzysztof
Tadajewski, Leszek Kamiński, Lidia Stępniewskia Maciej Czarski,
Mariusz Herszt, Marek Stawicki,
Marek Taczyński, Piotr Hiszpański, Robert Zabłocki, Roman
Dzwonkowski, Ryszard Grabowski, Ryszard Nawrocki, Ryszard
Popkowski, Sławomir Michalski,
Sławomir Piotrowski, Stanisław
fot. Marcin Kowalczyk
są pomoc innym. Okolicznościowe medale z okazji 95-lecia
PCK otrzymali m.in.: burmistrz
Paweł Grzybowski, starosta Marek Tyburski, radna Aleksandra
Ziółkowska, Firma „EMIX”,
Przedsiębiorstwo
Komunalne
„Komes” i Spółdzielnia Mleczarska „ROTR”. Statuetkami
i medalami zostali wyróżnieni
również: Jan Zaborny, Bożena
Korzeniewska, Grażyna Darmofalska, Tadeusz Ostrowski,
Barbara Buchalska, Ireneusz
Ziółkowski, Janusz Werterowski,
Marcin Kowalczyk, Piotr Krajnik,
Barbara Cieszyńska, Józef Bądzelewski, Ryszard Sarnowski, Adam
Magdalena Balińska
20 listopada w sali sesyjnej
Urzędu Miasta odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
To święto, które daje szczególną możliwość wyrażenia uznania
i szacunku pracownikom pomocy społecznej. Podziękowania za
trud pracy dnia codziennego i życzenia wytrwałości w pełnieniu
dalszych obowiązków, wszystkim
pracownikom socjalnym w imie-
16
grudzień 2014
niu burmistrza Pawła Grzybowskiego złożyli: sekretarz Mikołaj
Kozubowicz i kierownik Biura
Promocji i Komunikacji Społecznej Monika Kalinowska. Słowa
uznania i wyrazy podziękowania
pracownikom socjalnym i osobom współpracującym przekazała również kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Kubas-Trędewicz.
Magdalena Balińska
fot. Magdalena Balińska
Dzień Pracownika Socjalnego
KRONIKA RYPIŃSKA
26 października w Rypińskim
Domu Kultury odbył się koncert
Dziecięco-Młodzieżowej Grupy
Estradowej „Sercem za Serce”.
Koncert był swoistym podziękowaniem dla wszystkich osób
wspierających Dziecięco‑Młodzieżową Grupę Estradową, prowadzoną pod kierunkiem Katarzyny
Becmer. Zespół wielokrotnie odnosił sukcesy i zdobywał laury na
przeglądach i festiwalach w całym
kraju. Szybko stał się wizytówką
miasta i województwa. Rypińscy
artyści występowali już dwukrotnie
we Francji i we Włoszech, wyjeżdżali z koncertami do Czech, Węgier i Łotwy. Ostatnio prezentowali swoje umiejętności w Bułgarii
i na Węgrzech.
Koncert, który odbył się
w ubiegłą niedzielę pokazał, jak
wysoki poziom artystyczny prezentuje Grupa Estradowa. Mieszkańcy miasta wielokrotnie mogli
się o tym przekonać, podziwiając
umiejętności taneczne, wokalne
i muzyczne lokalnych artystów.
Przy okazji można było obejrzeć
multimedialną relację fotograficzną z wyjazdu do Bułgarii i Węgrzech. Wszystko zostało szczegółowo dopracowane, a sam koncert
wzbudził zachwyt wśród gości. Był
on dedykowany przede wszystkim
tym, którzy wspierają grupę zarówno finansowo, jak i duchowo.
Szczególne podziękowania trafiły
do Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego i Jana Rejs,
którzy swoją postawą i wsparciem
przyczyniają się do ciągłego rozwoju
Dziecięco-Młodzieżowej
Grupy Estradowej. Nie zabrakło
podziękowań dla Firmy KDSH,
Spółdzielni Mleczarskiej „ROTR”,
„Pati” oraz Zenona Fede.
Swoje osobiste odczucia wyraziła Katarzyna Becmer, która
na co dzień sprawuje pieczę nad
Dziecięco-Młodzieżową Grupą
Estradową: – Czasami człowiekowi
fot. Wojciech Goźliński
Sercem za serce
Występy młodych artystów wzbudzały ogromny zachwyt
wydaje się, że jest bardzo silny, ale
tak naprawdę bez podanej pomocnej
dłoni niewiele może zrobić. Dziś
„Sercem za serce” pragniemy podzię‑
kować wszystkim, którzy wspierają
nas w różnych projektach i codzien‑
nym funkcjonowaniu Dziecięco‑
‑Młodzieżowej Grupy Estradowej
działającej przy Zespole Szkół Miej‑
skich. Dziękuje panu Burmistrzowi
za ciągłą gotowość do współpracy,
za życzliwość i otwartość. Pana oso‑
bowość sprawia, że z szacunkiem
odnosi się Pan do każdego człowieka,
jednoczy ludzi i wspiera ich w dzia‑
łaniu. To z kolei przekłada się na do‑
bre relacje z przedsiębiorcami. To oni
wspierają wiele inicjatyw kultural‑
nych i artystycznych w mieście w tym
działalność naszej grupy. To dzięki
tym działaniom w Dziecięco-Mło‑
dzieżowej Grupie Estradowej może
rozwijać swoje umiejętności ponad
setka dzieci. Z całego serca dziękuje
wszystkim sponsorom i darczyńcom.
Dziękuję Radzie Miasta, za przy‑
chylność i wsparcie jakie otrzymują
dzieci.
Aneta Lipińska
Promowali miasto za granicą
Magia strojów, bogactwo układów choreograficznych, szczególne
umiejętności wokalne wprawiły
w zachwyt publiczność, o czym
świadczyły długie owację na stojąco. Recenzje publiczności były
bardzo spontaniczne i pochlebne.
Opinia profesora Uniwersytetu
Warszawskiego, który wykładał na
czterech kontynentach utwierdziła
dzieci i opiekunkę zespołu o zasadności takich projektów. Powiedział
on: „Dzisiaj po występie tych dzieci
jestem dumny, że jestem Polakiem,
a nie zawsze tak bywało. To co
dzisiaj pokazaliście to przepiękny spektakl w wykonaniu polskiej
młodzieży, to świadectwo wielkiej
kultury naszych młodych Polaków,
to wysoki poziom artystyczny. Gratuluje władzom miasta Rypina, województwa kujawsko-pomorskiego,
że tak pięknie może ukierunkować
zainteresowania młodych i bardzo
młodych Polaków. Będę mówił
o waszym mieście i o was wszędzie
gdzie się pojawię.” Wiele ciepłych
słów usłyszeliśmy również od publiczności bułgarskiej.
Po tym występie Dziecięco‑Młodzieżowa Grupa Estradowa
otrzymała trzy propozycję udziału
w koncertach w przyszłym roku:
Międzynarodowy Festiwal „Słoneczny Brzeg”, święto narodowe Bułgarii (występy w Varnie)
oraz uroczyste otwarcie Szkoły
Polskiej. O tym, czy skorzystają
z tych zaproszeń, grupa zadecyduje
w późniejszym terminie. Kolejnym
występem był koncert w Hajduszoboszlo. Rypińska młodzież gościła
i reprezentowała tam Rypin po raz
trzeci.
Dla dzieci bułgarsko-węgierska
przygoda z pewnością zapadnie głęboko w pamięci. Ich podróż wiodła
przez cztery kraje. Zwiedzali wiele
miast, podziwiali show delfinów, kąpali się w wodach Morza Czarnego.
Realizacja tego projektu była możliwa dzięki ogromnej przychylności
Burmistrza Miasta Rypin – Pawła
Grzybowskiego, wsparciu: Jana Rejs,
Prezesa KDSH – Grzegorza Filipskiego oraz Prezesa ROTR – Mariusza Trojakowskiego.
Nadesłane
fot. Nadesłane
Ponad 20 lat minęło od momentu kiedy pierwszy raz zespół
tańczył i śpiewał na wzór znanej
w całej Polsce Gawędy. Od samego początku odnosił sukcesy
i zdobywał laury na przeglądach
i festiwalach w całym kraju. Zespół
szybko stał się wizytówką miasta
i województwa. Widząc szansę doskonałej promocji miasto chętnie
wspierało i w dalszym ciągu wspiera działalność grupy.
Rypińscy artyści występowali już dwukrotnie we Francji i we Włoszech (śpiewali dla
papieża Jana Pawła II), wyjeżdżali z koncertami do Czech,
na Węgry i na Łotwę. W Hajduszoboszlo (Węgry) wywołali
zachwyt i pozostawili po sobie
niezatarte wspomnienia. Stąd też
coroczne zaproszenia kierowane
do naszych młodych artystów.
Odpowiadając na zaproszenie
w dniach 5.09.–14.09. br. Dziecięco‑Młodzieżowa Grupa Estradowa wyjechała na Węgry i do
Bułgarii. Koncertowali w Hajduszoboszlo i w Złotych Piaskach.
Dziecięco-Młodzieżowa Grupa Estradowa
grudzień 2014
17
KRONIKA RYPIŃSKA
Święto Służby Zdrowia
uroczysta msza święta w intencji
rypińskiej służby zdrowia. W uroczystości udział wzięli m.in. emerytowani i obecnie pracujący le-
fot. Maria Wiśniewska
18 października w dzień św.
Łukasza – patrona lekarzy, w kościele Parafii Św. Stanisława Kostki
w Rypinie, odprawiona została
Święto było okazją do wyróżnienia pracowników służby zdrowia
karze, pielęgniarki, pracownicy
administracji, mieszkańcy miasta.
Święto rypińskiej służby
zdrowia było także okazją do wręczenia wyróżnień pracownikom
rypińskiego szpitala. Podziękowania za długoletnią pracę na rzecz
rozwoju rypińskiej służby zdrowia
otrzymały następujące osoby:
– Witold Ferdyn,
– Margarita Tomaszewska,
– Wojciech Łapkiewicz,
– Urszula Moszyńska,
– Józef Moskalonek,
– Jerzy Grajkowski,
– Maria Tuszko,
– Anna Suchecka,
– Janusz Kostrzewa,
– Urszula Grudzińska,
– Aurelia Lewandowska-Rakoczy,
– Bożena Zurel,
– Bożena Górecka,
– Marianna Dąbrowska,
– Wanda Wielgus.
Ponadto dyrektor SP ZOZ
Marek Bruzdowicz podziękował
za współpracę i wkład w rozwój
rypińskiej służby zdrowia księdzu infułatowi Markowi Smogorzewskiemu,
burmistrzowi
Pawłowi Grzybowskiemu, staroście Markowi Tyburskiemu
oraz nieobecnemu na uroczystości marszałkowi województwa
kujawsko-pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu. Uroczystość
uświetnił swoim występem Chór
Nauczycielski „Belcanto”.
Magdalena Balińska
Polski Koncern Naftowy Orlen przekazał darowizny finansowe i rzeczowe przedstawicielom
jednostek straży pożarnych.
Uroczystość z tej okazji odbyła się 5 listopada w Niepokalanowie i uczestniczyło w niej kilkuset
reprezentantów jednostek straży
pożarnych z całego kraju. Wśród
nich znalazła się również Ochotnicza Straż Pożarna Rypin, jako
jedna z trzech w województwie
kujawsko-pomorskim i jedyna
z powiatu rypińskiego. Jednostkę
reprezentował prezes – Krzysztof
Pesta. PKN Orlen i Fundacja Orlen „Dar Serca” wsparła działalność rypińskich strażaków kwotą
pięciu tysięcy złotych, kartą na
zakupy paliwa o wartość 500 zł,
a także upominkami rzeczowymi.
Ochrona zdrowia i życia to
przedmiot szczególnej troski
PKN Orlen. Celem programu
realizowanego już od 2000 r. jest
nie tylko poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale także kształtowanie odpowiednich
postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc. W czternastoletniej historii
realizacji programu pomocy jednostkom straży pożarnej, PKN
ORLEN przekazał darowizny
rzeczowe i finansowe o wartości
ponad 6,5 mln zł. Łączna wartość
środków w tym roku to ponad
900 tys. zł.
fot. Magdalena Balińska
Wsparcie dla OSP Rypin
Na zdjęciu burmistrz Paweł Grzybowski i prezes OSP Krzysztof Pesta
W dniu 6 listopada z prezesem OSP Krzysztofem Pestą
spotkał się burmistrz Paweł Grzybowski. Gospodarz miasta prze-
kazał serdeczne gratulacje i życzył
dalszej pomyślności w działaniach
rypińskiej jednostki.
i warsztatów terapii zajęciowej z województwa kujawsko-pomorskiego.
W tegorocznych zmaganiach
kulinarnych uczestniczyło dziesięć
drużyn. Przygotowane potrawy
oceniało jury w składzie: poseł Janusz Dzięcioł, Monika Naruszko
z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bog-
dana Chełmickiego oraz Barbara Tuptyńska – kierownik WTZ
w Brodnicy. Drużyny rywalizowały
w dwóch kategoriach: grill i sałatka/
surówka. W przygotowaniu potraw
uczestnikom pomagali wolontariusze z ZS Nr 2 i ZS Nr 3 w Rypinie.
Patronat honorowy nad imprezą
Magdalena Balińska
Kulinarne zmagania
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie już po raz ósmy
zorganizował konkurs pn. „Kulinariada”. Tradycyjnie nie zabrakło
przysmaków prosto z grilla i pysznych sałatek.
„Kulinariada” już na stałe wpisała się w kalendarz imprez organizo-
18
grudzień 2014
wanych przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Rypinie. Ma ona
charakter plenerowego konkursu
kulinarnego, któremu towarzyszą
występy artystyczne. Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych, zwłaszcza uczestników środowiskowych domów samopomocy
fot. Nadesłane
KRONIKA RYPIŃSKA
objął Burmistrz Miasta Rypin. Imprezę wsparli także liczni sponsorzy.
Wyniki konkursu:
Kategoria grill:
I miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy, Golub-Dobrzyń
II miejsce – Warsztat Terapii Zajęciowej, Rypin
III miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy, Osiek nad Wisłą
Kategoria sałatka/surówka:
I miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy, Czarne
II miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy Świecie nad Osą
III miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy, Kowal
Magdalena Balińska
Kulinariada była okazją do miłego spędzenia czasu
Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” w Rypinie zorganizowało XIII edycję Konkursu Recytatorskiego
Poezji Dobrzyńskiej im. Jerzego
Pietrkiewicza dla dzieci i młodzieży.
Uczestników
konkursu
i opiekunów powitała prezes
Stowarzyszenia Zenobia Rogowska. Wśród przybyłych gości byli
m.in. burmistrz Paweł Grzybowski – Honorowy Patron Konkursu i dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty Małgorzata
Świtalska.
Uczestnicy Konkursu:
Szkoły Podstawowe:
• Szkoła Podstawowa Nr 3 im.
Jana Pawła II w Rypinie
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie
• Szkoła Podstawowa w Ugoszczu
• Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych
• Szkoła Podstawowa w Trąbinie
• Szkoła Podstawowa w Sosnowie
Gimnazjum:
• Zespół Szkół Nr 5 im. Jana
Twardowskiego w Rypinie
• Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kowalkach
• Gimnazjum w Skrwilnie
• Gimnazjum im. J. Wybickiego
w Rypinie
• Gimnazjum Powiatowe w Rypinie
• Gimnazjum Gminy Brzuze
w Ostrowitem
Łącznie do konkursu przystąpiło 21 uczestników. Jury
w składzie: Elwira Żuchowska
(przewodnicząca), Justyna Motylewska i Bogdan Jan Balcerowicz
po wysłuchaniu wszystkich recytatorów postanowiło przyznać
następujące nagrody: Kategoria Szkoły Podstawowe:
–– I miejsce – Dominika
Rentflejsz – SP Nr 1 w Rypinie
–– II miejsce – Bartosz Rochnowski – SP w Ugoszczu
–– II miejsce – Amelia Chojnacka
– SP Nr 1
–– III miejsce – Karolina Moczkowska – SP w Sosnowie
Wyróżnienia:
–– Julia Wolak – SP Nr 3 w Rypinie
–– Sandra Chmielewska – SP
w Trąbinie
–– Oliwia Wernerowska – SP
fot. Magdalena Balińska
Konkurs Recytatorski Poezji Dobrzyńskiej
Uczestnicy i organizatorzy konkursu
w Sosnowie
–– Maja Bytner – SP w Radzikach
Dużych
Kategoria Gimnazja:
–– I miejsce – Weronika Rzeszotarska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach
–– I miejsce – Oliwia Rochnowska
– Gimnazjum Powiatowe w Rypinie
–– II miejsce – Patrycja Rygielska – Gimnazjum Gminy Brzuze
w Ostrowitem
–– III miejsce – Anna Pankowska
– Gimnazjum w Skrwilnie
Wyróżnienia:
–– Izabela Kowalkowska –
Gimnazjum w Skrwilnie
Poza utworami patrona konkursu – Jerzego Pietrkiewicza
uczestnicy recytowali utwory innych poetów Ziemi Dobrzyńskiej
m.in. Edwarda Walasiewicza, Jadwigii Gumińskiej, Zofii Szczęsnej, Ewy Manelskiej, Bogdana
Balcerowicza. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe
ufundowane przez burmistrza
Pawła Grzybowskiego. Ponadto nagrody książkowe przekazał
również prezes DTN Mirosław
Krajewski.
Magdalena Balińska
26 września 2014 roku w Rypińskim Centrum Sportu oficjalnie zaprezentowała się drużyna
juniorek młodszych PKS Staś
Rypin – Sekcja Hokeja na Trawie.
Burmistrz Paweł Grzybowski na
ręce kapitan drużyny Kamili Ka-
fot. Marcin Kowalczyk
Przekazanie strojów
bacińskiej przekazał nowe stroje,
w których nasze dziewczęta będą
występowały podczas rozgrywek
ligowych o Mistrzostwo Polski
juniorek młodszych.
Marcin Kowalczyk
grudzień 2014
19
KRONIKA RYPIŃSKA
Brydżyści walczyli o puchar burmistrza
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości sekcja Brydża
Sportowego, działająca przy
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie, zorganizowała Turniej Brydża Sportowego
par z cyklu Grand Prix Powiatów, Miast i Gmin.
Uczestnicy turnieju walczyli
o Puchar Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego, który
objął to wydarzenie honorowym
patronatem. W turnieju wystartowało 36 par, którym sędziował
Mariusz Żurek.
Pierwsze miejsce zajęła para
z Bydgoszczy: Bartłomiej Kamelski i Jerzy Masłoń, drugie: Iwona
Zielińska i Aleksander Marciniak
z Bielska, trzecie: Robert Kamiński i Julian Jurski z Torunia.
Nagrodę Starosty Rypińskiego
dla najlepszej pary z powiatu rypińskiego zdobyli: Józef Adamski i Albin Borkowski. Puchary
i nagrody uczestnikom turnieju
wręczyli burmistrz Paweł Grzybowski i starosta Marek Tyburski.
Impreza odbyła się w Restauracji „Tina”, a jej organizację
wsparli liczni sponsorzy: Burmistrz Miasta Rypin, Starosta
Rypiński, Apteka „Remedium”,
Z. Gawroński – Stacja Obsługi Samochodów, Katarzyna
Lewandowska – sklep Zenit,
Stanisław Pacek – „Emix” Rusinowo,Restauracja „Tina”, Spółdzielnia Mleczarska „ROTR”,
Sklep sportowo-przemysłowy H.
Tyburska, PHU Żuchowscy, Apteka „Przy Przychodni”.
Magdalena Balińska
W dniu 28 października w sali
konferencyjnej Rypińskiego Centrum Sportu odbył się wykład
„Pływaj bez promili” połączony ze
szkoleniem na specjalistycznym
sprzęcie, który poprowadziła dr
Ewa Zieliński z Bydgoszczy. Inicjatorem akcji był Klub Pływacki
Sejwal. Na początku spotkania
reprezentująca burmistrza Monika
Kalinowska powitała gościa i skierowała wyrazy uznania dla zarządu
klubu, który choć jest „młodą” organizacją to działa bardzo prężnie.
Głównym celem akcji było
rozpowszechnianie wiedzy o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się
z pływaniem i uprawianiem sportów wodnych po spożyciu alkoholu. Omówiony został również wpływ alkoholu na organizm. Statystyki utonięć są przerażające:
od maja do września woda pochło-
nęła ponad 390 istnień ludzkich
na terenie całej Polski. Dr Ewa
Zieliński zapewniała młodzież:
„Woda jest fajna, można nad nią
odpoczywać ale niesie ze sobą zagrożenia i trzeba być ostrożnym
– prawie 400 ofiar utonięć, to 400
ludzkich tragedii – w rodzinach,
szkołach, wśród przyjaciół, znajomych. Najczęściej tym tragediom
winny jest sam człowiek. Alkohol
i brawura są najczęstszymi przyczynami utonięć.”
Młodzież rypińskich szkół
średnich uczestnicząca w wykładzie wykazywała duże zainteresowanie tematem. Prezes Klubu
Pływackiego Sejwal – Karolina
Topolewska zapewniła, że tego
typu spotkania odbywać się będą
cyklicznie. Monika Kalinowska
fot. Nadesłane
fot. Magdalena Balińska
Brydżyści walczyli Pływaj bez promili
o Puchar Burmistrza
Gościem spotkania była dr Ewa Zieliński
21 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli: burmistrz Paweł
Grzybowski,zastępca dyrektora
Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Marcin Drogorób,prezes
Zarządu Toruńskiego Klubu
Sportowego PACIFIC – Leszek
Szyszkowski, kierownik Wydziału Projektów Unijnych, Rozwoju
i Sportu Urzędu Miasta – Jarosław Nowak. Podczas spotkania omówiona została kwestia
20
grudzień 2014
wsparcia dla nowo tworzonego
w Rypinie klubu kolarskiego.
Rozmawiano także o współpracy
przy planowanych inwestycjach
sportowych tj. bieżni tartanowej
z infrastrukturą lekkoatletyczną w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji oraz budowie boisk
wielofunkcyjnych (nawierzchnie
poliuretanowa i sztuczna trawa)
wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie.
Magdalena Balińska
fot. Magdalena Balińska
Sportowe tematy
KRONIKA RYPIŃSKA
Zawody pływackie
3. Wiktoria Zurel
styl grzbietowy chłopcy (7–8 lat)
1. Szymon Malinowski
2. Jonasz Świderski
3. Szymon Karczewski
styl dowolny dziewczęta (9–10 lat)
1. Michalina Jaśińska
2. Oliwia Głowacka
3. Aleksandra Cieślak
styl dowolny chłopcy (9–10 lat)
1. Piotr Stępski
2. Tomasz Andrzejczuk
3. Kacper Bilicki
styl dowolny dziewczęta (11–12 lat)
1. Dominika Rentflejsz
2. Barbara Cieślak
3. Zofia Andrzejczuk
styl dowolny chłopcy (11–12 lat)
1. Kacper Brokos
2. Maciej Walasiewicz 3. Emil Stefański
W Mistrzostwach Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów
w Karate WUKF, które odbyły
się 15–19 października w Szczecinie udział brali: Martyna Stefańska, Jagoda Rzeszot, Agata
Rochowicz, Natalia Raczyńska,
Filip Zdziarski, Bartosz Zaborowski. Jako jedyna zdobyła medal Martyna Stefańska – brąz
w kumite (walki). Godnie repre-
zentowali oni Polskę i nasze miasto.
Karate WUKF to jedna z największych imprez w historii Karate
– bezprecedensowe sportowe wydarzenie, które od dawna już widnieje w kalendarzach wszystkich
najpotężniejszych narodowych federacji. Udział w zawodach wzięło
ok. 1.400 zawodników z 36 krajów.
Nadesłane
Nadesłane
fot. Aneta Lipińska
11 listopada w Rypińskim
Centrum Sportu odbyły się zawody pływackie.
Zawody skierowane były do
najmłodszych i okazały się wspaniałą zabawą,w której nie wynik,
a satysfakcja z uczestnictwa była
najważniejsza. Wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowe medale
i dyplomy. A miejsca na podium
honorowane były nagrodami. Ponadto po zawodach każdy uczestnik miał możliwość spróbowania
swoich sił w kajaku na basenie
sportowym. Gratulujemy wszystkim startującym, życzymy powodzenia w kolejnych startach – dla
nas wszyscy zawodnicy są już za
samo uczestnictwo zwycięzcami. Wyniki zawodów:
styl grzbietowy dziewczęta (7–8 lat)
1. Maja Nowatkowska
2. Marcelina Bartecka
Mistrzostwa Świata
Dzieci, Kadetów
i Juniorów
w Karate WUKF
Uczestnicy zawodów wraz z organizatorami
II miejsce zajęła reprezentantka Rypina Martyna Stefańska
Po zapoznaniu się z opinią
komisji konkursowej Burmistrz
Miasta Rypin Zarządzeniem Nr
141/2014 z dnia 24 października
2014 roku rozstrzygnął otwarty
konkurs ofert na realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. 5 listopada
w Urzędzie Miasta burmistrz Paweł Grzybowski podpisał umowy
z klubami działającymi na terenie
miasta. Łączna kwota podpisanych umów wyniosła 26 000 zł.
7 podmiotów otrzymało dotację w formie wsparcia realizacji
na zadania:
• „Popularyzacja tenisa stołowego w mieście jako forma rekreacji
i na całe życie” – Młodzieżowy
Klub Sportowy „Ekonomik”,
• „Sport i rekreacja – gram, biegam, pływam” – Uczniowski Klub
Sportowy „Orlik”,
• „Organizacja turnieju i zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci w piłkę
nożną” – Klub Sportowy „Dziecięca Akademia Piłkarska Rypin”,
• „Kształtowanie
umiejętności
piłkarskich od najmłodszych lat
rocznika 2007–2002 chłopców
i dziewcząt” – Uczniowski Klub
Sportowy „TRÓJKA”,
• „Udział juniorek Basketu Rypin w wojewódzkiej lidze koszykówki” – Klub Sportowy „Basket
Rypin”,
fot. Marcin Kowalczyk
Podpisanie umów z klubami sportowymi
Na zdjęciu podpisanie umowy z Klubem Pływackim „SEJWAL”
• „Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży oraz organizacja Pucharu Tang Soo Do w Rypinie” –
Rypiński Klub TANG SOO DO,
• „Szkolenie i podnoszenie po-
ziomu sportowego dzieci – PŁYŃ
PO ZDROWIE” – Rypiński Uczniowski Klub Pływacki „SEJWAL”.
Aneta Lipińska
grudzień 2014
21
KRONIKA RYPIŃSKA
Zakończenie Ligi Tenisowej
w Rypinie. Organizacją rozgrywek zajmowała się Sekcja Tenisa
Ziemnego działająca w Rypinie.
W tegorocznej edycji najlepszy okazał się Marek Adamowski,
fot. Aneta Lipińska
W październiku 2014 r. zakończone zostały rozgrywki Rejs
Piece C.O. Ligi Tenisowej’2014
rozgrywane na kortach Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji
Na zdjęciu od lewej: burmistrz Paweł Grzybowski, Oskar Kuźmiński, Marek
Adamowski, Marek Taczyński
na drugim miejscu uplasował się
Oskar Kuźmiński, a trzecie miejsce zajął Marek Taczyński – pełna
tabela oraz komplet wyników dostępne są na stronie internetowej:
mosir-rypin.pl
18 października odbyło się
oficjalne zakończenie, wręczenie
pucharów oraz nagród dla najlepszych na rypińskich kortach.
Liga po raz kolejny zgromadziła
najlepszych rypińskich tenisistów.
Co warte podkreślenia, rozgrywki
gromadzą zarówno najstarszych
zawodników wciąż prezentujących bardzo wysoki poziom gry,
jak również młodych adeptów tenisa, którzy w ten sposób zbierają
cenne doświadczenie. W tym roku
do rywalizacji włączyło się także
dwóch czołowych lipnowskich
tenisistów.
Dzięki rozbudowie infrastruktury tenisowej (instalacja
oświetlenia na dwóch kortach)
część rozgrywek mogła odbywać
się w godzinach wieczornych.
Znacząco poszerzyło to możliwości organizacji treningu dla graczy
oraz turniejów.
4 listopada w siedzibie Urzędu Miasta Rypin, Burmistrz Paweł Grzybowski wręczył koszulki
sportowe z logo miasta czołowej
trójce tegorocznej ligi.
Aneta Lipińska
W dniu 24.10.2014 roku Stowarzyszenie Osób Działających na
Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych
„ RAZEM” pod honorowym patronatem Marka Tyburskiego
Starosty Powiatu zorganizowało
I Regionalny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
Osób Niepełnosprawnych pn.„
Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.
W imprezie wzięły udział 4 jednostki: Warsztat Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie, Zespół Szkół
nr 5 w Rypinie, Warsztat Terapii
Zajęciowej w Rypinie. Uczestnicy
Konkursu rywalizowali w trzech
konkurencjach tj: piosenka indywidualna, obowiązkowa, piosenka dowolna, kategoria zespół.
Uczestników biorących udział
w konkursie oceniało jury w składzie – Salomea Wochna – Przewodnicząca Komisji – Szablewski
Jacek, Andrzej Szalkowski, Tomasz Dziki, Rafał Ziętarski.
Po dość długich i bardzo
trudnych obradach w/w jury
przyznało:
w kategorii „ Piosenka indywidualna obowiązkowa”:
III miejsce – Klaudia Dąbrowska
ZS nr 5 w Rypinie
II miejsce – Sławomir Matysiak
WTZ Nadzieja w Rypinie
I miejsce Ewelina Ratkowska ŚdS
w Rypinie
w kategorii „Piosenka indywidualna dowolna”:
III miejsce – Anna Żychniewicz
WTZ w Kowalewie Pomorskim
II miejsce – Sławomir Matysiak
WTZ Nadzieja w Rypinie
I miejsce – Ewa Przybyłowska
ŚdS w Rypinie
w kategorii „Zespół”:
III miejsce – ZS nr 5 w Rypinie
II miejsce – WTZ Nadzieja
w Rypinie
I miejsce – ŚDS w Rypinie
Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze. Gościnny występ
wokalistki Natalii Wójcik zachę-
fot. Aneta Lipińska
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”
Uczestnicy konkursu
cił przybyłych gości, sponsorów
i uczestników konkursu do wspólnego śpiewu takich utworów jak
„Witaj Zosieńko”, „Żeby Polska
była Polską”, czy też „Powrócisz
tu” Ireny Santor.
Magdalena Lewandowska‑Kieruj – Prezes Stowarzyszenia
RAZEM wraz z członkami skła-
Zapraszamy na Noc Sylwestrową!
31 grudnia 2014 r., godz. 21:00–1:00
Nowe Centrum Rypina, ul. Nowy Rynek
22
grudzień 2014
dają serdeczne podziękowania
wszystkim darczyńcom za wsparcie rzeczowe i finansowe przy organizacji Regionalnego Konkursu
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Osób Niepełnosprawnych
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.
Nadesłane
KRONIKA RYPIŃSKA
Z MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
13 listopada 2014 r. w rypińskiej książnicy
odbyło się spotkanie autorskie z JUSTYNĄ
BARGIELSKĄ – poetką, pisarką, dwukrotną
laureatką Nagrody Literackiej Gdynia (2010,
2011), laureatką III edycji Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego (2001),
zdobywczynią nagrody specjalnej w 2002 r.
im. Jacka Bierezina (2002); dwukrotnie jej
utwory znalazły się w finale Nagrody Literackiej Nike (2011, 2013), otrzymała nominację do Paszportów Polityki (2011) oraz do
Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2013).
Opublikowała cztery tomy wierszy: „Dating
Sessions”(2003), „China Shipping” (2005),
„Dwa fiaty” (2009), „Bach for my baby”
(2013) oraz dwa tomy prozy „Obsoletki”
(2010) i „Małe lisy” (2013). Jej twórczość tłumaczona jest m.in. na język angielski, słoweński, czeski i niemiecki.
Wszystkie książki autorki – począwszy od
debiutanckiego zbioru wierszy „Dating Sessions”
z 2003 roku, a skończywszy na prozatorskich
„Małych lisach” z 2013 roku – charakteryzują
się bardzo dosadnym, zmysłowym językiem.
Dominuje w nich czarne, makabryczne poczucie humoru. W „Obsoletkach”, opowiadając
o martwych ciążach i poronieniach, Bargielska mierzyła się z traumą i odsłaniała żałobny
wymiar macierzyństwa. Śmierć i miłość, to
tematy, które poetka często przywołuje za pomocą słowa „dotyk”. Bargielska w twórczości
często pokazuje podmiot swoich wierszy przez
pryzmat seksualności. Jej bohaterka prezentuje
się w rolach matki, żony, kochanki. Zwłaszcza
„Małe lisy” łączą ze sobą fantazje o kobiecości
podążającej poza granice norm społecznych.
W książce „Bach for my baby” autorka opisuje
historię miłosnego trójkąta: mąż, żona i ten
trzeci. Często wprowadza porządek tego, co
niewidzialne, co daje możliwość czytelnikowi
obcowania z pewnego rodzaju religijnością,
mniej lub bardziej mistyczną. Bargielska pisze
porywająco, nie trzymając się żadnej określonej
kompozycji, jakby od niechcenia, z rozpędu,
w pośpiechu, jak sama podkreśla „w miedzy
czasie”.
fot. Nadesłane
Spotkanie autorskie
Na zdj. Justyna Bargielska i dyrektor MPBP Marek
Taczyński
Nie ma wątpliwości, że Bargielska jest
poetką wystającą ponad dzisiejsze literackie poziomy, której nie da się zaszeregować
w sztywnych ramach. W jej twórczości przejawia się odwaga i nowatorskie, świeże spojrzenie na wydawałoby się bardzo proste sprawy.
Elżbieta Kowalczyk
„Posłuchaj jak spadają liście”
– spektakl poetycki
Jesień skłania do zadumy, refleksji, te
i tym podobne odczucia najczęściej towarzyszą wspomnianej porze roku. Również rypińscy poeci chcąc podkreślić wyjątkowość tego
czasu, przygotowali spektakl poetycki zatytułowany: Posłuchaj jak spadają liście.
Przedstawienie zrealizowano dla czytelników Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rypinie, mieszkańców miasta
i wszystkich tych, którzy kochają poezję.
We wtorkowe popołudnie (7.10.2014 r.)
mogliśmy wysłuchać jesiennego repertuaru
w wykonaniu Mirosławy Kowalczyk – koor-
dynatorki Klubu Literackiego im. Edwarda
Walasiewicza, Urszuli Małkińskiej, Agnieszki Wawrzyńskiej i Henryka Nadlewskiego.
Jesienne tytuły wierszy (Strojna jesień, Pieśń
jesieni, Jesień i miłość, Październik, Jesienny
wiatr, Pani Jesień, Szara jesień) wiernie oddały nastrój i koloryt polskiej złotej jesieni,
ich treść przypomniała o urokach tego czasu. Spektakl poetycki wzbogacony został
o akcent muzyczny. Między deklamowaniem wierszy mogliśmy wysłuchać utworów
Czesława Niemena, Piotra Szczepanika,
Grzegorza Turnaua, Andrzeja Rybińskie-
go, Maryli Rodowicz. Za oprawę muzyczną
odpowiadał Jacek Szablewski, przy akompaniamencie muzyki rozbrzmiały w jego wykonaniu słowa piosenek znanych polskich
wykonawców. Całości towarzyszyła jesienna
aranżacja pomieszczenia, w którym odbywało się spotkanie. Wyeksponowane motywy
jesieni pozwoliły poczuć w pełni jej klimat.
Wśród jej atrybutów czuliśmy się, my widzowie, jak na jesiennym spacerze w piękne
popołudnie.
Natalia Baran
grudzień 2014
23
KRONIKA RYPIŃSKA
1 października w sali sesyjnej Urzędu
Miasta uczniowie ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie
spotkali się ze znanym i lubianym autorem
książek dla dzieci – Grzegorzem Kasdepke.
Pisarz w umiejętny sposób przedstawił
swoją twórczość nawiązując z uczestnikami
spotkania ciepły i serdeczny kontakt. Dzieciom
spodobało się zwłaszcza to, gdy wraz z autorem rozgryzały znaczenie niektórych związków frazeologicznych. Interesującym punktem
spotkania była także zabawa w dziennikarzy.
Uczniowie chętnie zadawali autorowi ciekawe i niejednokrotnie zabawne pytania. Na zakończenie można było zakupić książki autora
i zdobyć jego autograf. Spotkanie zorganizowała Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie.
Grzegorz Kasdepke – urodzony w 1972 r.
w Białymstoku. Autor książek dla dzieci i młodzieży. Twórca słuchowisk radiowych. W latach 1995–2000 redaktor naczelny magazynu
dla dzieci „Świerszczyk”. Autor scenariuszy
programów oraz seriali telewizyjnych (Ciuchcia, Budzik, Podwieczorek u Mini i Maxa).
Laureat Nagrody imienia Kornela Makuszyń-
fot. Magdalena Balińska
Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
Dzieciom spotkanie z autorem książek bardzo się podobało
skiego (za książkę „Kacperiada…”), zdobywca
– dwukrotnie – Nagrody Edukacyjnej XXI (za
książki „Co to znaczy…” oraz „Bon czy ton”),
autor bestsellerów wielokrotnie honorowanych
laurami (wyróżnienie Polskiej Sekcji ibBY za
książkę „Horror, czyli skąd się biorą dzieci”,
wyróżnienie w konkursie na najlepszą książkę
roku za książkę „Rózga”, „Małe pióro” za cykl
książek o Kubie i Bubie). Współpracuje z wydawnictwami: Nasza Księgarnia, Literatura,
Dwie Siostry, G+J, Egmont, Wydawnictwo
Literackie, Wilga. Mieszka w Warszawie.
Magdalena Balińska
„Lekcja czytania” to akcja Tygodnika Po‑
wszechnego. Lekcje prowadzą pisarze, publicyści, dziennikarze, krytycy literaccy, nauczyciele
akademiccy, profesorowie literatury. Akcja ta za
cel stawia sobie popularyzację czytelnictwa.
Warsztaty dyskusyjne, na których prezentowane jest autorskie podejście do omawianego
utworu, mają uczestnikom pokazać, jak osoby
profesjonalne, zajmujące się literaturą na co
dzień, prowadzą „żywe” czytanie literatury.
W Rypinie „Lekcja czytania” z Tygodni‑
kiem Powszechnym odbyła się już po raz drugi.
W ubiegłym roku poezję Wisławy Szymborskiej omawiał z uczniami prof. Aleksander
Nawarecki. 29.10.14 r. w Miejsko-Powiatowej
Bibliotece Publicznej odbyła się druga odsłona
akcji społecznej Fundacji Tygodnika Powszech‑
nego z udziałem młodzieży z rypińskiego LO.
Zajęcia poprowadził Wojciech Bonowicz
– wybitny poeta, laureat wielu nagród literackich, publicysta, stały felietonista Tygodnika
Powszechnego, miesięcznika Znak, biograf ks.
prof. Józefa Tischnera. Środowa „Lekcja czytania” w MPBP zatytułowana była „Powstanie
oczami cywila” – na podstawie „Pamiętnika
z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. Wybór tematu nie jest przypadko-
24
grudzień 2014
wy, ponieważ lekcją tą wpisujemy się w mijającą w tym roku 75. rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Wybór tekstu okazał się niezwykle
trafny.
Lekcja rozpoczęła się wprowadzeniem
historycznoliterackim zaproszonego gościa,
wspólna interpretacja utworu pokazała zaangażowanie i aktywny udział młodzieży w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach.
Tak odległa, wydawać by się mogło, problematyka nie zniechęciła uczestników do zabierania
głosu, wypowiadania się na (często) sporne
kwestie. Nasz gość, Wojciech Bonowicz, swoim spojrzeniem, podejściem na pewno zachęcił
niejednego młodego człowieka do zgłębienia
tematu, poszukiwań w jego obrębie rzeczy,
które sprzed kilkudziesięciu laty nadal mogą
być interesujące dla licealisty i budzić jego ciekawość z różnych powodów. Wojciech Bonowicz zaznaczył na wstępie, że ideą spotkania
ma być chęć, zamiar przyjrzenia się pewnemu
tekstowi literackiemu z różnych perspektyw.
Zachęcał przy tym do czytania Białoszewskiego nie tylko jako prozaika, wskazywał powody,
dla których warto zatrzymać się przy Białoszewskim – poecie, którego twórczości nie
sposób pomylić z jakimkolwiek innym poetą.
fot. Nadesłane
Lekcja czytania z Wojciechem Bonowiczem
Stosowane przez niego zabiegi, charakterystyczny styl pisania miały od razu wytworzyć
klimat zaufania pomiędzy piszącym a odbiorcą
i wciągnąć czytelnika do stwarzanego przez
niego świata.
Lekcja była niebanalna, pokazała, że tekst
literacki nie musi być traktowany sztampowo,
standardowo, wystarczy wyjść poza sztywno
ustalone ramy interpretacji, aby odkryć więcej, zobaczyć pełniej. Wojciech Bonowicz tego
dokonał, znakomicie ukierunkowując uczniów
na nowe tropy interpretacyjne, pokazując jak
w sposób twórczy rozwijać umiejętność czytania, interpretacji i dyskusji.
Natalia Baran
KRONIKA RYPIŃSKA
Spotkanie z Lechem Makowieckim
fot. Nadesłane
Pytasz mnie: „Co to jest patriotyzm?
Na co komu potrzebna Ojczyzna?”
Roztapiamy się w tyglu Europy,
A ja tylko o ranach i bliznach…
Polska, Naród, Patriotyzm… Kiedy, jak nie
akurat w listopadzie temat ten powinien być
szczególnie bliski każdemu Polakowi. Swoje
poglądy, odczucia, wrażenia na temat patriotyzmu przedstawił Lech Makowiecki, gość Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie. 25 listopada wtorkowe popołudnie miało
charakter wyjątkowy, niecodzienny, a kluczowym tematem spotkania był <patriotyzm>.
Pan Lech przyjął zaproszenie Biblioteki, aby
podzielić się z gośćmi refleksjami dotyczący-
mi zawartości publikacji pt. PRO PUBLICO
BONO (łac. — dla dobra publicznego). Ten
jakże wymowny w swojej treści zbiór wierszowanych felietonów został wydany w 2013
r. jako pokłosie ukazujących się regularnie
w Naszym Dzienniku tekstów Jego autorstwa. Pomysł zebrania oraz wydania utworów
w jednym tomie był oczywisty – autor pragnął
sprowokować do myślenia a w rezultacie działania dla wspólnego dobra. Nie geniusz poetycki tomiku miał przykuwać uwagę czytelnika
(choć ogromnego talentu twórczego nie można odmówić autorowi) lecz treść, która w założeniu miała zaciekawić, wzruszyć, rozbawić,
a być może nawet czegoś nauczyć. Dlatego też
układ wierszy nie jest przypadkowy; znajdziemy w zbiorze ody poetyckie, utwory dostojne,
wiersze zabawne, frywolne, imienne „dedykacje” (takie, w których autor pozwolił sobie na
uszczypliwe uwagi wobec tych, których nie darzy sympatią), teksty ballad, historie wojenne
(sprzeciw wobec różnych zdarzeń z kart historii, np. Katyń, holokaust), pojawiają się również
tematy radośniejsze, które zostały zamknięte
w takich formach literackich jak bajka czy
fraszka. Temat spotkania pokazał, jak pojemne
(wbrew temu, co się mówi) jest dzisiaj słowo
<patriotyzm>, może niektórym się wydaje, że
łatwiej byłoby o nim dyskutować w czasach zawieruch wojennych, braku stabilizacji społeczno-politycznej. Wszystko się w tym krótkim
słowie zawiera, a o tyle trudniej je zdefiniować,
że nie ma konieczności wzięcia broni i ruszenia
z nią do walki. Autor przekonywał, że tak naprawdę uwrażliwienie młodego człowieka na
polską historię (tak bliski sercu autora temat),
budowanie z nim więzi to taka swoista prywatna misja każdego z nas.
Rozmową o książce PRO BUBLICO
BONO doskonale się wpisujemy w obchodzoną w tym roku 96. rocznicę odzyskania prze
Polskę niepodległości. Może warto przy tej
okazji samemu sobie zadać pytanie, co dla nas
dzisiaj znaczy to słowo, jaką ma wartość, ile
zdań pomieści jego definicja. Lech Makowiecki też zadaje sobie to pytanie, szukając na nie
odpowiedzi daje jedną z wielu:
Pytasz mnie: „Co to jest PATRIOTYZM?”.
Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi.
Patriotyzm na dziś – to mieć dzieci
I wychować je – na dobrych ludzi…
Natalia Baran
Z Klubu Literackiego
Henryk Nadlewski
Co to gościł zawsze w nas
Czas
Wśród sitowia dzika plaża
Przypomina wtedy mi
Że już dzisiaj się nie zdarza
Czułe słowa szeptać ci
Miękki fotel mnie otula
I kominka ciepły blask
A wytarta ciut koszula
Robi czasem trask i prask
Piszę tomik na kolanie
Zeszyt mi na ziemię spadł
Jestem już po drugiej zmianie
Jako na jesieni sad
Kiedy przymknę ciężkie oczy
Czuję wiosny ciepły czas
Ten kwiecisty ten uroczy
Róż nie daję o tym wiemy
Bo kwiaciarni nie ma już
Więc dostaniesz chryzantemy
Przyszła zima nie ma róż
Nadróż 3.10.2014 N.e.H
Dla czego
Rok ma dwanaście miesięcy
Nikt nie chce aby miał więcej
Na fladze Unii jest także
Dwanaście gwiazdek a jakże
Tyle ma godzin pół doby
I nie dołożysz nic bo by
Dzień zaczął wieczór od rana
A przecież dawno jest znana
Dwunasta zero w południe
Dla tego brzmi to tak cudnie
Chrystus miał uczni dwunastu
Kiedy przebywał wśród nas tu
Tyle jest potraw w wigilię
Plemion co sieją wanilię
Karnych Herakles prac dostał
Jak na rodzinę swą powstał
Stoi też w piśmie Janowym
Że w przyszłym porządku nowym
Dwanaście tuzinów będzie
Znaczonych z pokoleń w rzędzie
Jest tyleż znaków zodiaku
Śpiących na niebiańskim szlaku
Planet w słonecznym układzie
Bogów w Olimpijskim składzie
Duch święty ludziom też daje
Dwanaście owoców z Rajem
Kościuszko w swoim powstaniu
Dział dwanaście miał w posiadaniu
Życie człowieka też tyle
Dzieli okresów o ile
Dożyje godnie starości
Wtedy w trzynastym zagości
Nadróż 07. 02. 2012.N.e.H
grudzień 2014
25
KRONIKA RYPIŃSKA
Piosenka wapniaka
Gdybym ja miał lat trzydzieści albo mniej
Gdybym ja miał lat trzydzieści albo mniej
W kalendarz bym nie zaglądał
I od losu nic nie żądał
Tylko z przebojami szedłbym przez ten świat
W kalendarz bym nie zaglądał
I od losu nic nie żądał
Tylko z przebojami szedłbym przez ten świat
A jak by na drodze stanął mi ktoś z władz
A jak byna drodze stanął mi ktoś z władz
Lepiej by dla niego było
Żeby to się nie spełniło
Bo nie ręczę co bym zrobił wtedy ja
Lepiej by dla niego było
Żeby to się nie spełniło
Bo nie ręczę co bym zrobił wtedy ja
Czas się z moim ciałem zbratał
A ja chrypkę mam i w kościach silny ból
No bo przeminęły lata
Czas się z moim ciałem zbratał
A ja chrypkę mam i w kościach silny ból
Mógłbym jechać do stolicy robić czad
Mógłbym jechać do stolicy robić czad
Na pewno by mnie słuchali
Bo po główkach by dostali
Taki zemnie byłby mocarz jako tur
Na pewno by mnie słuchali
Bo po główkach by dostali
Taki zemnie byłby mocarz jako tur
Ale ducha mam młodego w piersiach żar
Ale ducha mam młodego w piersiach żar
Chociaż do pierwszego żyję
To wyprężam pierś i szyję
Nie poddaję się losowi nigdy nie
Chociaż do pierwszego żyję
To wyprężam pierś i szyję
Nie poddaję się losowi nigdy nie
Jednak wiem że to nie spełni nigdy się
Jednak wiem że to nie spełni nigdy się
No bo przeminęły lata
Nadróż 11.06.2014
28 października 2014 r. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie przygotowała galę IX edycji ogólnopolskiego konkursu
Rypiński Album Poetycki. Ta edycja obfitowała
w wiele niespodzianek, jedną z nich był skład
jury. W IX edycji konkursu w skład komisji
weszli: dr Aleksander Główczewski – przewodniczący jury, nauczyciel akademicki, toruński wykładowca Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika; Gabriel Michalik – dziennikarz
oraz po raz pierwszy do tego zacnego grona
dołączył Wojciech Bonowicz – poeta, publicysta, stały felietonista Tygodnika Powszechne‑
go, miesięcznika Znak, biograf ks. prof. Józefa
Tischnera, laureat wielu nagród literackich,
dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike.
Rok 2014 pod względem nadesłanych
zgłoszeń na konkurs był dla MPBP wyjątkowy. Liczba konkursowych prac przekroczyła
200, dokładnie napłynęło 225 zestawów po
trzy wiersze, z czego 217 spełniło regulaminowe wymagania. Liczba ta napawa dużym
optymizmem, ponieważ jest to sygnał wciąż
niesłabnącego zainteresowania naszym konkursem. Podtrzymanie tradycji konkursu jest
dla Biblioteki jednym z wielu priorytetów.
Założeniem instytucji kulturalnych jest popularyzacja literatury, polskiej poezji, dlatego dyrektor i pracownicy MPBP nie będą ustawać
w staraniach, aby ta piękna inicjatywa trwała.
W realizowaniu tego celu pomaga Bibliotece
sponsor – firma Kaufmann. Jest dla nas ogromną przyjemnością móc się podzielić informacją,
że już po raz drugi mecenasem i fundatorem
fot. Nadesłane
Rypiński Album Poetycki
Laureat nagrody wraz z organizatorami i sponsorami
konkursu
nagród dla laureatów została rypińska firma
Kaufmann, dzięki jej wsparciu finansowemu
wyrównana została najwyższa kwota przeznaczona na nagrody dla laureatów.
Uroczysta Gala Finałowa IX edycji konkursu ogólnopolskiego Rypiński Album Poetycki
z udziałem jury, laureatów, zaproszonych gości, odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta
przy ul. Warszawskiej 40. Swoją obecnością
uroczystość uświetnili: Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, który objął Konkurs
honorowym patronatem, starosta powiatowy
dr Marek Tyburski, reprezentant mecenasa
konkursu firmy Kaufmann Alina Kozłowska,
przedstawiciele Rady Miasta Rypin: Aleksandra Ziółkowska, Hanna Pawlak, Henryk Żywocki.
Jurorzy uzasadniając swój werdykt wskazali wszystkie istotne przesłanki, którymi kierowali się, wydając decyzję. Wg ekspertów poezja
powinna zaskakiwać, pobudzać do myślenia.
Miarą kryterium wyboru może być element,
motyw, który zaintryguje i dzięki temu utwór
wybije się ponad przeciętną konkursową. Poe-
ta powinien również próbować (wg Wojciecha
Bonowicza) odwracać społeczne oczekiwania,
pisać „na przekór”, nakłaniać do myślenia;
wiersze konkursowe spełniły te założenia. Dlatego też, oprócz trzech miejsc, jury postanowiło przyznać wyróżnienia czterem zestawom
wierszy o następujących godłach: „Balkon”,
„Niekiedyś”, „Skrzydlaty Archanioł”, „Winry”.
Zwycięzcami IX edycji Rypińskiego Albumu
Poetyckiego są:
I miejsce:
–– godło KAWKA – Kamil Kwieciński z Lesznowoli (nagroda 1800,00 zł brutto, słownie:
tysiąc osiemset złotych brutto),
II miejsce:
–– godło AVE CESAR – Bogumił Staszek
z Tarnowa (nagroda 1000,00 zł brutto, słownie: tysiąc złotych brutto),
III miejsce:
–– godło SCHLINK – Maciej Zdziarski z Krakowa (nagroda 600,00 zł brutto, słownie:
sześćset złotych brutto).
Dzięki rypińskiej młodzieży, której opiekunami byli Ewa Fede i Cezary Kubacki,
gala miała charakter wyjątkowy. Pod czujnym
okiem nauczycieli, młodzież licealna przygotowała muzyczno-recytatorską oprawę uroczystej gali. Wypowiedzi szacownych jurorów
przeplatane były wystąpieniami wokalnymi
naszych najmłodszych gości. Mogliśmy również wysłuchać wierszy laureatów w wykonaniu, interpretacji podopiecznych Ewy Fede
i Cezarego Kubackiego. Już po raz trzeci serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
na przemarsz w Orszaku Trzech Króli.
6 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 na placu przy ul. Nowy Rynek. Zbiórka o godz. 11:30.
26
grudzień 2014
Natalia Baran
KRONIKA RYPIŃSKA
Z RYPIŃSKIEGO DOMU KLUTURY
Walczyli o puchar RDK
fot. Magdalena Balińska
Zespół Szkół Nr 3(zawodnicy: Damian Krępeć, Łukasz Dobrzyński,
Karolina Stępnik, Julia Tęgowska),
Zespół Szkół Miejskich – Liceum
Plastyczne (zawodnicy: Cezary Łabęcki, Małgorzata Matuszewska,
Dawid Pagie, Wiktoria Smolińska).
Nad prawidłowym przebiegiem
turnieju czuwało jury w składzie:
z-ca dyrektora RDK Grzegorz Ziomek, nauczyciele poszczególnych
szkół: Joanna Lawrenc-Meller (ZS
fot. Magdalena Balińska
13 października w Rypińskim
Domu Kultury odbył się turniej
szkół ponadgimnazjalnych – Licealiada.
O puchar RDK dzielnie walczyły reprezentacje czterech szkół: Zespół Szkół Nr 1 (zawodnicy: Konrad Cieszyński, Maciej Topa, Daria
Szymańska, Maciej Wojciechowski), Zespół Szkół Nr 2 (zawodnicy: Kamil Borek, Marek Borowiak,
Kamil Litwin, Adrian Sztyburski),
Zwycięzcy Licealiady wraz z organizatorami
Jedną z konkurencji było jedzenie banana na czas
Nr 1), Małgorzata Podgórska (ZS
Nr 2), Tomasz Wyskiel (ZS Nr 3)
i Małgorzata Wojnowska-Sobecka
(ZSM).
Drużyny
rywalizowały
w ośmiu konkurencjach. Oprócz
wykazania się wiedzą ogólną, uczniowie musieli popisać się sprawnością fizyczną, umiejętnościami
wokalnymi, aktorskimi. Ponadto
były takie konkurencje jak pokaz
Eko-mody, konkurencja specjalna
dla kibiców oraz dyktando na dogrywkę. Po zmaganiach, ostatecznie puchar RDK otrzymała reprezentacja Zespołu Szkół Nr 3 im.
Bogdana Chełmickiego. Drugie
miejsce przypadło reprezentacji
Liceum Plastycznego, trzecie ZS
Nr 1, a czwarte ZS Nr 2.
Magdalena Balińska
W związku z obchodami 96.
rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości, Rypiński Dom
Kultury zorganizował 10 listopada br. XXIV Turniej Recytatorski
Poezji Patriotycznej.
W konkursie udział brali uczniowie gimnazjów z terenu powiatu rypińskiego. Turniej miał
na celu m.in. popularyzację poezji
patriotycznej wśród młodzieży.
Zmagania młodych recytatorów
oceniało jury, w skład którego weszli: Zenobia Rogowska – prze-
wodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana,
Ewa Szpakiewicz – nauczyciel
polonista i Elżbieta Kijewska –
nauczyciel przedszkolny. Podczas
poetyckiej rywalizacji zaprezentowało się 13 uczniów. Każdy z nich
recytował dwa wybrane przez siebie utwory o tematyce patriotycznej. Po wysłuchaniu wszystkich
uczestników konkursu, jury udało
się na obrady. Przy ocenie przyznawano punkty, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretację
fot. Aneta Lipińska
Recytatorskie zmagania młodzieży
Uczestnicy konkursu wraz z organizatorami i jury
grudzień 2014
27
KRONIKA RYPIŃSKA
utworu, kulturę słowa oraz ogólny
wyraz artystyczny.
Ostatecznie wydano następujący werdykt:
I miejsce – Patrycja Rygielska
(Gimnazjum Gminy Brzuze
w Ostrowitem)
II miejsce – Weronika Rzeszotar-
ska (Gimnazjum w Kowalkach)
II miejsce – Oliwia Rychnowska
(Gimnazjum Powiatowe przy ZS
nr 1 w Rypinie)
III miejsce – Julia Trawińska
(Gimnazjum Powiatowe przy ZS
nr 1 w Rypinie)
III miejsce – Kinga Niedbalska –
Gimnazjum im. Wybickiego przy
ZSM w Rypinie
Jury przyznało także trzy wyróżnienia:
Sylwia Melerska – Gimnazjum
w Radzikach Dużych
Izabela Kowalkowska – Gimnazjum w Skrwilnie
Nicola Kwaśniak – Gimnazjum
w Radzikach Dużych
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a laureaci turnieju nagrody książkowe.
Aneta Lipińska
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Festyn „Pożegnanie Pasowani na
przedszkolaków
lata z Jedynką”
fot. Monika Kalinowska
W Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Niezapominajka” odbyło się pasowanie na przedszkolaka najmłodszej grupy dzieci – trzylatków (grupa
„Biedronki). Podczas uroczystości maluchy zaprezentowały się przed
rodzicami w programie artystycznym, za co otrzymały liczne oklaski.
Ponadto od dyrektor przedszkola Lucyny Wojciechowskiej maluchy
otrzymały dyplomy przedszkolaka.
26 września rypińska „jedynka” pożegnała lato. Nauczyciele, dzieci i rodzice spotkali się na rodzinnym festynie. Humory dopisywały
wszystkim. Na pikniku pojawili się również radni i burmistrz Paweł
Grzybowski. Jak zapewnił dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie
Janusz Went lato „jedynka” przywita równie hucznie.
Monika Kalinowska
Niezwykłe spotkania w SP nr 1
27 listopada w SP nr 1 odbywały się niezwykłe spotkania
andrzejkowe w zespołach klasowych. Uczniowie wróżyli swoją przyszłość: ustawiając buty,
wyciągając kartkę z imionami
(dziewczynki przyszłych mężów,
chłopcy przyszłych żon), zaznaczając imiona na serduszkach.
Dodatkową atrakcję stanowiły
konkursy. Był to: taniec w parach
z kolorowym balonikiem, tańce na
gazetach, zjadania smacznych galaretek, plastyczne.
28
grudzień 2014
Rodzice współorganizowali
imprezy przygotowując pyszne
poczęstunki. Przygotowano elegancko nakryte stoły. To jeszcze
jedna piękna tradycja pielęgnowana zawsze w naszej szkole.
Sprzyja ona integracji zespołów
klasowych oraz środowisk rodzinnych. Zwiększa motywację
do pracy uczniów. Powoduje, iż
szkoła jest bardzo bliska dzieciom.
Danuta Grajkowska
fot. Aneta Lipińska
Magdalena Balińska
KRONIKA RYPIŃSKA
24 listopada w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola Miejskiego Nr 2, którego siedziba
znajduje się w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 1, rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Mój
Miś”.
Łącznie na konkurs napłynęło
40 prac plastycznych, które przedstawiały ulubioną maskotkę dzieci
– pluszowego misia.
Na oficjalnym ogłoszeniu wyników nie zabrakło: dyrektor PM
Nr 2 Barbary Piotrowskiej, organizatorów konkursu na czele z nauczycielką Agnieszką Sosnowską,
przedszkolaków – autorów prac
oraz rodziców. Wyjątkową niespodzianką była również wizyta
Pluszowego Misia, który wręczał
dzieciom nagrody i upominki.
Wyniki:
I miejsce:
Nina Winnicka gr. 0”A”
Karol Drążewski, gr. Tulipany
II miejsce:
Wiktoria Żaba gr. 0”A”
Julia Zając gr.”Słoneczniki”
III miejsce:
Maja Mańkowska gr. O”B”
Julia Smulska gr. 0”C”
Julia Zalewska gr. „Żonkile”
Aleksandra Zalaś gr. „Tulipany”
Wiktoria Czarnecka gr. „Słoneczniki”
Maja Chwedczuk gr. „Maki”
Konkurs został zorganizowany z okazji Światowego Dnia
fot. Magdalena Balińska
Konkurs plastyczny „Mój Miś”
Uczestnicy konkursu wraz z organizatorami
Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada. Jego przygotowanie wsparli sponsorzy: Firma
Gaspol S.A. (fundator dyplomów
oraz nagród rzeczowych), Cukier-
nia – Piotr Malinowski (sponsor
tortu w kształcie misia) oraz Lech
Rypin (strój Maskotki Klubowej).
Magdalena Balińska
Szkoła Równych Szans
W Zespole Szkół Miejskich
realizowana jest III edycja projektu „Szkoła Równych Szans”,
młodzież ma możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach
pozalekcyjnych oraz realizowania
kilku dodatkowych ścieżek. Jedna
z nich nosi tytuł: Tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne. W ramach tych zajęć młodzież
poznaje bliżej historię, zwyczaje
i architekturę małej ojczyzny oraz
kształtuje postawę patriotyzmu.
Zajęcia mają głównie formę wycieczek, ciekawych spotkań i lekcji
muzealnych:
27 września uczniowie uczestniczyli w wycieczce autokarowo
-pieszej do Raku, gdzie poznali
historię ofiar hitleryzmu naszego
powiatu oraz miejsca ich zbiorowych mogił.
18 października, odbyła się
realizacja kolejnego modułu w ramach ścieżki: tożsamość regionalna i wychowanie patriotyczne
w postaci Biwaku Rycerskiego
organizowanego przez Muzeum
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
Uczniowie pod opieką Marty
Dreślińskiej i Mariusza Piotrowskiego mieli okazję zapoznać się
z uzbrojeniem, strojami i zwyczajami średniowiecznego rycerstwa
i szlachty. W formie zabaw i konkurencji sprawdzili swoją sprawność fizyczną, szybkość i celność
przez np. strzelanie z łuku, rozbijanie rycerskich namiotów itp.
Na podsumowanie zajęć uczestnicy projektu malowali farbkami
gipsową figurkę rycerza Zakonu
Bożogrobców.
4 listopada młodzież realizująca ścieżkę, uczestniczyła w wy-
cieczce po powiecie rypińskim.
Głównym celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z zachowanymi
dworkami szlacheckim, ich architekturą i wydarzeniami historycznymi, z którymi były związane.
Nadesłane
grudzień 2014
29
KRONIKA RYPIŃSKA
Dzień Przedszkolaka. We wszystkich przedszkolach goście złożyli
dzieciom najserdeczniejsze życzenia oraz przekazali upominki.
W 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił
dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka doceniając w ten sposób wagę edukacji
fot. Magdalena Balińska
19 września rypińskie przedszkola odwiedzili Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski,
przewodniczący Komisji Oświaty
Rady Miasta Jarosław Sochacki
oraz dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty Małgorzata
Świtalska. Okazją do niecodziennej wizyty był Ogólnopolski
fot. Magdalena Balińska
Dzień Przedszkolaka
Dzień Przedszkolaka w „Chatce Puchatka”
przedszkolnej w rozwoju i edukacji każdego młodego człowieka
oraz kierując się potrzebą popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia
w świadomości społecznej.
Do rypińskich przedszkoli
publicznych uczęszcza 549 dzieci.
Istnieje także jedno przedszkole niepubliczne („Chatka Puchatka”), do którego uczęszcza
Występ dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 1
45 maluchów. W przedszkolach
miejskich pracuje 48 nauczycieli
(39 pełnozatrudnionych nauczycieli i 7 niepełnozatrudnionych)
na prawie 47 etatach przeliczeniowych. Ponadto w miejskich
przedszkolach zatrudnionych jest
36 pracowników administracji
i obsługi.
Magdalena Balińska
W krainie wagarów Spotkanie z
policjantem
24 listopada gościliśmy Grupę Teatralną „Pomarańczowy Cylinder” z Torunia. Aktorzy zaprezentowali spektakl profilaktyczny
„Alicja w krainie wagarów”.
Dlaczego warto chodzić do
szkoły i przedszkola? Opowieść
z pogranicza snu i jawy gdzie
ziewanie jest surowo zabronione!
Alicja za namową sympatycznego Królika postanawia odwiedzić
„krainę wagarów”. Przygoda jednak wymyka się spod kontroli,
gdyż nie jest to wcale przyjemne
miejsce. Jednak bez obaw – spotkamy tam wiele wesołych, ale nieco zagubionych postaci, którym
trzeba będzie pomóc. Aktorzy
przedstawili ponadto negatywne skutki przesadnego używania
komputera i telewizora oraz poruszyli problemy związane z pa-
30
grudzień 2014
leniem tytoniu. Edukacyjne treści
zostały przekazane w oryginalny, ciekawy i żartobliwy sposób.
Przedstawienie miało charakter
interaktywny, toteż dzieci bardzo
chętnie włączały się do dyskusji
z aktorami i do odgrywania krótkich scenek. Z aktorskich zadań
pełnych humoru wszyscy wspaniale się wywiązali. W spektaklu
wykorzystano także urocze pacynki. Ogromne poczucie humoru
aktorów a także niezwykła wprost
łatwość nawiązywania kontaktu
z widzami, spowodowała, że uczniowie wybornie się bawili, pomagając bohaterom w wykonywaniu
specjalnych zadań. Występy nagrodzone zostały wielkimi oklaskami.
J. Walasiewicz
14 listopada 2014 w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła
II w Rypinie odbyło się spotkanie z policjantem dla klas drugich i trzecich.
Podczas
spotkania
asp.
Krzysztof Rogoziński przekazał
uczniom wiele cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa:
w ruchu drogowym, w drodze do
i ze szkoły, w Internecie, w kontaktach z obcymi, podczas zabawy.
Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki
dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty oraz
pasażera. Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu
służyć mają elementy odblaskowe,
które każdy uczeń powinien posiadać. Policjant poinformował
także uczniów, że nie należy ufać
osobom, z którymi zawieramy
znajomości poprzez Internet, należy być ostrożnym w kontaktowaniu się z innymi za pośrednictwem komunikatorów, nie należy
przyjmować niczego od osób obcych. Te oraz wiele innych zasad
zostały przypomniane dzieciom.
Podczas spotkania uczniowie
także mieli okazję do czynnego
udziału w zajęciach poprzez możliwość zadawania pytań, na które
prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
J. Walasiewicz
KRONIKA RYPIŃSKA
Nowa świetlica dla
6-latków w SP 3
Dodatkowym wyzwaniem dla
organizacji przestrzeni oraz zajęć na
świetlicach jest obowiązek szkolny
dla 6-latków. Małe dzieci, wkraczające dopiero w środowisko szkolne,
szczególnie potrzebują opieki wychowawcy, zapewnienia im przyjaznej, przewidywalnej i bezpiecznej
przestrzeni oraz indywidualnego
traktowania. Kiedy dziecko spędza
na świetlicy po kilka godzin dziennie, świetlica stanowi dla niego ważny element codzienności. Do zadań
każdej szkoły należy więc dostosowanie panujących w niej warunków,
wyrażające się m.in. w dostosowaniu wysokości krzeseł oraz stołów
do wzrostu maluchów. Dobierając sprzęt świetlicowy należy zaś
uwzględnić potrzeb rozwojowe
i tematykę zajęć przeznaczoną dla
poszczególnych grup wiekowych,
zaś dostosowując meble świetlicowe
do kubatury i funkcji pomieszczenia należy pogodzić funkcjonalność
z bezpieczeństwem.
Chociaż praktyka często stawia poważne wyzwania, świetlice
powinny być miejscem przyjaznym,
bezpiecznym, dostosowanym do
potrzeb przebywających w niej
dzieci. Winny stwarzać środowisko
w którym dzieci przebywały będą
chętnie i do którego z przyjemnością będą wracać, a czas wolny,
pełniący przecież ważne funkcje
w procesie zaspakajania potrzeb
i zdrowego rozwoju, był czasem zorganizowanym mądrze i efektywnie.
Idąc naprzeciw tym oczekiwaniom w naszej szkole powstała
świetlica dla 6-latków.
J.Walasiewicz
Toruńskie spotkanie
z kulturą
W listopadzie sześćdziesięcioosobowa grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie
wraz z nauczycielkami : M. Markiewicz, A. Sowińską, A. Krzyżanowską
i J. Wiśniewską odwiedziła dwukrotnie Toruń. Były to darmowe wyjazdy dla gimnazjalistów w ramach
realizacji projektu „Szkoła Równych
Szans – III edycja”. Dotyczyły treści
ścieżki edukacyjnej: rozwój kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Spotkanie ze sztuką i współczesną kulturą uczniowie rozpoczęli 15 listopada od wizyty w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki
Czasu”. Uczestniczyli tu w tzw. kreatywnych oprowadzaniu, czyli połączeniu elementów wykładu o aktualnych wystawach z warsztatami
( tworzenie zespołów redakcyjnych
fikcyjnych gazet, panel dyskusyjny,
itp.). Gimnazjaliści przekonali się,
że mogą być nie tylko odbiorcami
kultury, ale i jej twórcami. Problematyka warsztatów dotyczyła kwestii siły obrazu, reakcji człowieka na
cierpienie innych, odpowiedzialności naocznych świadków wydarzeń
i własności obrazów, które służą
jako świadectwo w mediach.
Kolejny wyjazd odbył się 22
listopada. Tym razem uczniowie
z „Wybickiego” obejrzeli w kinie
Cinema City film „Miasto 44”,
o którym jego reżyser Jan Komasa
powiedział : „Ten film przypomina, że trzeba doceniać każdą chwilę,
dbać o to, co się ma, bo w każdej
chwili możemy to stracić”. Historia
młodych powstańców na długo pozostanie w pamięci gimnazjalistów
i ich opiekunów.
Działania realizowane w ramach realizacji ścieżki związanej ze
świadomością i ekspresją kulturalną przekonały młodzież, że sztuka może być nam naprawdę bliska. Były też okazją do integracji
i doskonalenia umiejętności pracy
w grupie. Przed uczestnikami projektu jeszcze jedna atrakcja: warsztaty ekspresji słowa.
Marzena Markiewicz
KRONIKA
RYPIŃSKA
Pismo dla Mieszkańców Rypina i okolic
Redaktor naczelna:
Wydawca: Przygotowanie do wydania: Nakład: Opracowanie graficzne:
Skład i łamanie: Realizacja wydawnicza: Magdalena Balińska, e-mail: [email protected]
Rada Miasta Rypin
Monika Kalinowska, Marcin Kowalczyk, Aneta Lipińska.
1500 egz.
Lena Wójcik
Magdalena Gromada
PPU Multigraf s.c., ul. Bielicka 76C, 85-135 Bydgoszcz, tel./fax (52) 340 41 37
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany nadsyłanych tekstów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
grudzień 2014
31
KRONIKA RYPIŃSKA
Wydarzyło się w 2014 roku
32
Rozpoczęcie budowy wytwórni pasz Cedrob S.A.
Otwarcie siłowni na powietrzu przy SP Nr 3
Zarząd Związku Miast Polskich w Rypinie
Rozpoczęcie budowy galerii Młyn (na zdjęciu wizualizacja)
Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Nr 3 (na zdjęciu)
Plus Liga Piłki Siatkowej
grudzień 2014

Podobne dokumenty

Pobierz dokument - Urząd Miasta Rypin

Pobierz dokument - Urząd Miasta Rypin ROTR, Kaufmann Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES. Więcej zdjęć z I Międzynarodowego Festiwalu Balonowego w Rypinie na ostatniej stronie „Kroniki Rypińskiej”. Magdalena Balińska

Bardziej szczegółowo