GASMASTER

Transkrypt

GASMASTER
GASMASTER
Kuchenka gazowa wolnostoj¹ca 1-palnikowa
„GASMASTER” model 1-13SRBP
GASMASTER
Opis kuchenki gazowej wolnostoj¹cej 1-palnikowej
„GASMASTER” model 1-13SRBP
Rodzaj gazu:
Kategoria gazu:
G30 (LPG)
I - 3B/P
Ciœnienie gazu (mbar):
37
Iloœæ palników (szt.):
1
Palnik (umiejscowienie):
Œrodkowy
Œrednica dyszy (mm):
0.42 - 0.85
Zakres regulacji mocy palnika (kW):
0.4 - 4.3
Zu¿ycie gazu przez palnik (g/godz.):
32 - 339
Max. moc grzewcza razem (kW):
Rodzaj zap³onu:
Rodzaj zabezpieczenia:
Materia³ obudowy:
4.3
Element piezoelektryczny
Zabezpieczenie przeciw-wyp³ywowe gazu
Stal nierdzewna polerowana
Waga netto / brutto (kg):
2.70 / 3.20
Wymiary kuchenki (mm):
285*375*85 (S*G*W)
Wymiary opakowania (mm):
305*395*120 (S*G*W
Kod kreskowy EAN:
5907718901016

Podobne dokumenty