Równanie stanu gazu doskonałego Gaz doskonały jest to gaz w

Transkrypt

Równanie stanu gazu doskonałego Gaz doskonały jest to gaz w
Równanie stanu gazu doskonałego
Gaz doskonały jest to gaz w którym drobiny są punktami materialnymi, które to nie zderzają
się ze sobą tylko ze ściankami naczynia w którym się znajdują.
Parametrami charakteryzującymi stan gazu są: temperatura, objętość i ciśnienie wywierane
przez gaz. Zjawisko polegające na zmianie parametrów stanu gazu nazywamy przemianą
gazową.
( p1 ,V1 , T1 ) → ( p2 ,V2 , T2 )
2⋅ N
2 ⋅ N f ⋅ k ⋅T
p=
⋅ Ek śr =
⋅
/⋅V / : T
Jeżeli w naczyniu zamknąć stałą ilość tego
3 ⋅V
3 ⋅V
2
samego gazu to jakiejkolwiek gaz by nie
p⋅V 2⋅ N ⋅ f ⋅k
p ⋅V
=
= const
ulegał przemianie to wyrażenie
dla
T
3⋅ 2
T
p⋅V
tego gazu zawsze pozostanie stałe.
= const
T
N
(p1, V1, T1)
N
(p2, V2, T2)
N
(p3, V3, T3)
N
(pn, Vn, Tn)
p1 ⋅V1
p2 ⋅ V2
p3 ⋅ V3
pn ⋅ Vn
=
=
=
...
=
T1
T2
T3
Tn
Równania te służą do opisu przemian gazowych oraz wiążą parametry charakteryzujące stan
gazu przed przemianą i po przemianie.

Podobne dokumenty