Wniosek o zamianę mieszkania - ZGM Toruń

Transkrypt

Wniosek o zamianę mieszkania - ZGM Toruń
W NIOSEK O ZA MIANĘ MIE SZKANIA
Imię i Nazwisko: ________________________________________________________________________
Adres zamieszkania:_____________________________________________________________________
tel.:__________________________________, e-mail:__________________________________________
1.
Mieszkanie (proszę zaznaczyć właściwe):
samodzielne
wspólne
rozkładowe
nierozkładowe (pomieszczenia przejściowe)
2. Usytuowanie
. lokalu w budynku:
kondygnacja: ______________________ (parter, suterena, poddasze, piętro)
lokal w budynku:
frontowym
lokal w oficynie
mieszkanie:
szczytowe
środkowe
3. Wyszczególnienie pomieszczeń:
powierzchnia całkowita lokalu: ________ m2, liczba pokoi: ________,
1 pok.________ m2, 2 pok.________ m2, 3 pok.________ m2, 4 pok.________ m2, 5 pok.________ m2,
kuchnia_______ m2 /ciemna kuchnia_______ m2 /aneks kuchenny_______ m2, przedpokój_______ m2,
łazienka_______ m2, wc_______ m2, spiżarnia_______ m2, garderoba_______ m2,
inne: ______________________________________________________________________________,
(np. piwnica, balkon, weranda, loggia, taras, pomieszczenie gospodarcze, ogródek przydomowy)
pomieszczenia wspólne: _______________________________________________________________.
(proszę wskazać pomieszczenia użytkowane wspólnie, np. wc, łazienka, przedpokój)
4. Opis lokalu i budynku (proszę podkreślić właściwe):
a) Dane dotyczące lokalu:
stan techniczny lokalu: do zamieszkania, do odświeżenia, do remontu,
instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa,
ogrzewanie: centralne, piecowe, elektryczne, gazowe, etażowe, piec + grzałki,
ciepła woda: licznik c.w., piecyk gazowy, bojler elektryczny, podgrzewacz przepływowy,
okna: drewniane, plastikowe, aluminiowe,
podłogi: deski, płyty pilśniowe, wykładzina dywanowa, panele podłogowe, parkiet, gumolit,
łazienka: kafelki, terakota, prysznic, wanna,
powierzchnia ścian w pokojach i przedpokoju: gładź, tynk, boazeria, panele ścienne, tapeta,
inne: ____________________________________________________________________________.
b) Dane dotyczące budynku:
stan techniczny budynku: dobry, do remontu, budynek ocieplony, winda,
typ: blok, kamienica, wieżowiec, bliźniak, dom jednorodzinny,
właściciel nieruchomości: Gmina Miasta Toruń, Wspólnota Mieszkaniowa, Właściciel prywatny, TBS,
Zrzeszenie Właścicieli, PKP, WAM, Spółdzielnia Mieszkaniowa, inny:____________________________,
liczba kondygnacji (z parterem): _____________________, rok budowy ____________________,
administrator nieruchomości: ______________________________________________________.
5.
Opłaty i tytuł prawny do lokalu:
wysokość miesięcznych opłat za lokal: ______________ zł
lokal zadłużony:
TAK
NIE
tytuł prawny do lokalu:
TAK
NIE
lokal zamieszkiwany na podstawie: ___________________________________________________
(np. umowa najmu, wyrok eksmisyjny, decyzja administracyjna o przydziale lokalu)
liczba osób zamieszkujących w lokalu: ____________
typ lokalu (dotyczy lokali gminnych):
lokal mieszkalny
lokal socjalny
4. Życzenia Wnioskodawcy/-ów:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
deklaracja spłaty zadłużenia: _____________________ zł,
(proszę określić deklarowaną kwotę)
deklaracja wykonania remontu,
deklaracja wykupu lokalu.
5. Oświadczenia Wnioskodawcy/-ów:
Posiadam uregulowany prawnie stan cywilny (nie zachodzi wypadek separacji małżeńskiej).
Wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody (proszę zaznaczyć właściwe) w imieniu własnym i osób
ze mną zamieszkujących, na wykonanie zdjęć mojego lokalu oraz zamieszczenie ich w internetowej
bazie lokali prowadzonej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (adres strony
internetowej: http://www.zgm.torun.pl/bzm/index.php), przeznaczonej dla celów związanych wyłącznie
z dokonaniem zamiany.
Wyrażam zgodę /
nie wyrażam zgody (proszę zaznaczyć właściwe) na przetwarzanie moich danych
osobowych, w tym danych wrażliwych oraz na podawanie zainteresowanym informacji o stanie
finansowym konta zajmowanego lokalu i publikowania tej informacji na stronie internetowej Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu wyłącznie do celów związanych z prowadzonym postępowaniem
w sprawie zamiany mieszkania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., Nr 2135) oraz przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych
osobowych objętych niniejszym wnioskiem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, który
zobowiązany jest do udostępniania mi treści moich danych osobowych i ich poprawiania.
Toruń, dnia _____________________
__________________________________________
Czytelny podpis Wnioskodawcy
__________________________________________
Czytelny podpis Wnioskodawcy

Podobne dokumenty