Sztuka przedhistoryczna - sześć podstawowych okresów - sp1

Transkrypt

Sztuka przedhistoryczna - sześć podstawowych okresów - sp1
Sztuka przedhistoryczna
- sześć podstawowych okresów:
• paleolit - (ok. 4,5 mln lat - ok. 8000 p.n.e.)
• mezolit - (ok. 11000 - ok. 7000 p.n.e.)
• neolit - (ok. 8800 - ok. 2000 p.n.e.)
• eneolit (epoka miedzi) - (ok. 7000 - ok. 1800 p.n.e.)
• epoka brązu - (ok. 6500 - ok. 800 p.n.e.)
• epoka żelaza - (ok. 5000 p.n.e. - ok. 1200 n.e.)
Prehistoria (prahistoria) kończy się wraz z wynalazkiem pisma,
co dla każdej kultury działo się w innym momencie. Niektóre
kultury nie poznały nigdy pisma i te, które żyją w ten sposób
obecnie, lub żyły tak do niedawna, noszą nazwę kultur
pierwotnych.
• Paleolit (ok. 4,5 mln lat - ok. 8000 p.n.e.)
•
•
•
•
•
•
•
Zdobycze ewolucyjne
praczłowiek zdobywa umiejętność posługiwania się najprostszymi
narzędziami (narzędzia otoczakowe)
formy przedludzkie ewoluują, co prowadzi do powstania rodzaju
Homo
człowiek paleolitu rozwija umiejętność posługiwania się
narzędziami, powstaje pierwszy przemysł otoczakowy
człowiek zaczyna się rozprzestrzeniać na inne kontynenty
człowiek zaczyna szukać schronienia przed niesprzyjającymi
warunkami zewnętrznymi - wykorzystuje jaskinie i zaczyna budować
pierwsze schronienia
człowiek poznaje przydatność ognia
•
Człowiek epoki paleolitu.
• Wykopaliska archeologiczne w
jaskini z okresu paleolitu.
• Krzemienne narzędzia
Rzeźba z paleolitu
Neolit - (ok. 8800 - ok. 2000 p.n.e.)
• końcowy okres epoki kamienia (poprzedzający epokę
brązu). Jego początek to pojawienie się rolnictwa i
hodowli . W neolicie rozwijają się też nowe techniki
obróbki kamienia, takie jak gładzenie powierzchni i
wiercenie otworów. Człowiek zaczyna uprawiać dziko
rosnące zboża i udomawiać zwierzęta.
• Zaczyna rozwijać się uprawa takich roślin jak: pszenica,
proso, jęczmień, groch, soczewica i żyto. Pod koniec
neolitu następuje wprowadzenie orki.
• Rozpoczyna się udomowienie i hodowla: owiec, kóz,
bydła i świń.
• Człowiek wynalazł ceramikę. Powstają naczynia, misy,
figurki, garnki itp. Zaczynają się rozwijać nowe
technologie: , tkactwo, kopalnictwo krzemienia.
• Rozwijają się kulty religijne - prawdopodobnie kult
Wielkiej Matki jako bóstwa płodności (figurki kobiece) i
kult słońca (toporki, motywy krzyża wpisanego w koło).
Zobacz na ten temat także: religie prehistoryczne. W tym
okresie powstaje także monumentalna budowla w
Stonehenge.
• Od ok. 4500 p.n.e. rozwija się kultura megalityczna w
Europie. Powstają rozległe osiedla (na terenie Polski o
powierzchni 6-12 ha), niekiedy o charakterze obronnym.
• Człowiek okresu neolitu
• Odkryte kości zmarłego z epoki noelitu.
• Sposoby obróbki krzemienia
• Naczynia neolityczne
• Neolityczny, krzemienny grot.
• Ceramika
neolityczna
• Neolityczny ornament na ceramice – odnalezione
fragmenty
• Narzędzia z epoki
• Narzędzia z kości zwierząt – igły, szydła
• Paciorki z kości zwierząt
• Przypuszczalnie paciorek naszyjnika
• Rzeźby neolityczne – wyobrażenia głów.
• Naskalne malarstwo.
Biskupin - osada z przełomu epoki brązu i żelaza (750 - 600
p.n.e.)
• Fragmenty wewnętrzny
osady z chatami
• Przedmioty użytkowe kultury łużyckiej
• Krosno tkacie we wnętrzu
chaty.
• panorama Biskupina

Podobne dokumenty