Co oferujemy

Komentarze

Transkrypt

Co oferujemy
1
Przedstawienie CAMT
Obszary badawcze i kompetencje
CAMT FPC mieszczą się w najnowszych
trendach rozwojowych technologii,
systemów wytwórczych i systemów
informatycznych rozwijanych nie
tylko w Polsce.
od lewej:
Angela Merkel - Kanclerz Niemiec
prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT
prof. Tadeusz Więckowski - Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. Urlich Buller - Vice prezydent ds. planowania badan Fraunhofer
prof. Eckhard Beyer - Dyrekor Fraunhofer IWS w Dreznie
od lewej:
prof. Tadeusz Więckowski - Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. Urlich Buller - Vice prezydent ds. planowania badan, Fraunhofer
prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT
Szeroki zakres realizowanych badań
i projektów wdrożeniowych zapewnia
ciągły rozwój technologiczny oraz
zwiększa potencjał naukowo badawczy CAMT FPC – w czasie
istnienia Centrum (od 2000 roku)
Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus
wzrosło od 16 osób do 76 w chwili
obecnej. Zapewnia to bardzo ścisłą współpracę z przemysłem oraz
pozwala na realizowanie projektów badawczych w konsorcjach
krajowych i międzynarodowych - kilkanaście projektów w ramach
FP6/FP7 oraz bezpośrednio zlecanych z przemysłu, głównie z
Niemiec.
W wyniku tak dynamicznego rozwoju Marszałek województwa
Dolnośląskiego powołał Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
(DPIN), który jest prowadzony przez pracowników CAMT. DPIN
powołał Klaster Innowacyjnych Technologii (CINNOMATECH)
i koordynuje jego pracami (pozyskano projekty z różnych
programów badawczych) a także przygotował wiele umów
z klastrami europejskimi. W czasie swej działalności CAMT
pozyskał kilkadziesiąt projektów badawczych, rozwojowych i z
przemysłu oraz w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, które pozwoliły na rozbudowe naszego
centrum badawczego o nowe technologie.
CAMT utrzymuje kontakty z kilkudziesięcioma jednostkami
badawczymi na całym świecie, zbudował jedne z najnowszych
laboratoriów w Europie, dorobił się bardzo młodej i prężnej kadry
naukowej (spośród wszystkich pracowników 5 osób jest starszych
niż 50 lat, 8 osób powyżej 40 roku życia, a pozostali są w wieku
ok. 30 lat i poniżej).
1
od lewej:
Donal Tusk - premier
prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT
Jest to ważny aspekt kształcenia młodej kadry inżynierskiej
i naukowej, która powinna mieć możliwość poznania najnowszych
technologii stosowanych w zaawansowanych sektorach przemysłu
krajowego i światowego oraz podjąć własna działalność badawczą.
Na mocy porozumienia z 24 września 2008 roku jednostka
badawcza wchodzi w skład międzynarodowego Centrum
Badawczego Fraunhofer Project Center (FPC) utworzonego
razem z Fraunhofer IWS Dresden, a merytorycznie z Institut
für Werkstoff- und Lasertechnologien z Drezna w obszarze
technologii laserowych i generatywnych na podstawie umowy z
dnia 24 września 2008 roku.Wspólnie z zagranicznymi partnerami
prowadzone są badania w obszarze rozwoju i aplikacji laserowych,
nowych materiałów i hybrydowych technologii.
Lącząc doświadczenie w dziedzinie aplikacji laserowych naszego
partnera nasze nasze doświadczenie w dziedzinie procesów
produkcji, technologii generatywnych, reverse engineering
oraz systemów optomechatronicznych, wspólnie pracujemy nad
rozwojem technologii generatywnego wytwarzania.
2
Obszary Działalności
Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych
Fraunhofer Project Center
Prof. Edward Chlebus
Planowanie Technologiczne
CAD/CAM/MES
Dr inż. Jacek Czajka
tel. +48 71 320 31 37
[email protected]
Dr inż. Tomasz Boratyński
tel. +48 71 320 28 40
kom. +48 600 829 377
[email protected]
Reverse Engineering
Inżyniernia Odwrotna
Dr inż. Bogdan Dybała
tel. +48 71 320 28 40
kom. +48 666 344 164
[email protected]
Zintegrowane rozwiązania
informatyczne dla przemysłu
Dr inż. Mariusz Cholewa
tel. +48 71 320 31 37
[email protected]
Dr inż. Jarosław Chrobot
tel: +48 71 320 31 37
jarosł[email protected]
Optomechatronika
Dr inż. Jacek Reiner
tel. +48 71 320 29 81
kom. 666 344 169
[email protected]
Mgr inż. Mariusz Mrzygłód
tel. +48 71 320 29 81
[email protected]
Virtual Reality
Dr inż. Bogdan Dybała
tel. +48 71 320 28 40
kom. +48 666 344 164
[email protected]
Lean Manufacturing
Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch
tel. +48 71 320 22 14
[email protected]
Technologie Laserowe
Dr inż. Jacek Reiner
tel. +48 71 320 29 81
kom. 666 344 169
[email protected]
Mgr inż. Mariusz Mrzygłód
tel. +48 71 320 29 81
[email protected]
Rapid Prototyping, Tooling,
Manufacturing
Dr inż. Tomasz Boratyński
tel. +48 71 320 28 40
kom. +48 600 829 377
[email protected]
Zarządzanie jakością
Dr inż. Adam Jednoróg
tel. +48 71 320 29 88
[email protected]
Technologie powłok
Funkcjonalnych
Dr inż. Mariusz Frankiewicz
tel. +48 71 320 20 83
[email protected]
Planowanie Procesów
Technologicznych
Dr inż. Kamil Krot
tel. +48 71 320 37 81
[email protected]
Dr inż. Michał Kuliberda
tel. +48 71 320 37 81
[email protected]
Projektowanie i optymalizacja
maszyn i urządzeń wytwórczych
Dr inż. Stanisław Iżykowski
tel. +48 71 320 20 64
stanisł[email protected]
Dr inż. Piotr Górski
tel.+48 71 320 37 81
[email protected]
Modelowanie symulacyjne
i optymalizacja systemów
produkcynych
Dr inż. Sławomir Susz
tel. +48 71 320 20 66
sł[email protected]
Dr inż. Anna Burduk
tel. +48 71 320 37 10
[email protected]
Automatyzaca i Robotyzacja
Sterowanie PLC i CNC, sieci
komputerowe
Dr inż. Kamil Krot
tel. +48 71 320 37 81
[email protected]
Dr inż. Krzysztof Chrapek
tel. +48 71 320 38 78
[email protected]
Badania materiałowe i
mechaniczne
Dr inż. Tomasz Kurzynowski
tel. +48 71 320 20 83
kom. 666 344 160
[email protected]
Technologie skrawania
CNC 3/5 OSI
Dr inż. doc. Jerzy Sobiech
tel. +48 71 320 27 04
[email protected]
Mgr inż. Marcin Madeja
tel. +48 71 320 41 85
[email protected]
2
3
Planowanie Technologiczne
CAD/CAM/MES
Zakres:
Pracownie komputerowe należące do CAMT są wyposażone w
nowoczesny sprzęt i najnowsze wersje popularnych na naszym
rynku systemów komputerowych wspomagających prace z
zakresu projektowania technologicznego oraz wytwarzania. Lista
programów CAD/CAM obejmuje zarówno proste, tanie systemy
jak i zaawansowane, zintegrowane narzędzia stosowane przez
duże korporacje. Opracowane procesy technologiczne mogą
być poddane szczegółowej analizie w systemach do symulacji
procesów obróbkowych. Symulacja obejmuje wizualizację 3D
ruchów narzędzia w przestrzeni roboczej maszyny oraz proces
usuwania materiału. W dalszym etapie program NC może być
przesłany do obrabiarki CNC w celu realizacji procesu obróbczego
w materiale. W ramach dysponowanych kompetencji prowadzone
są prace weryfikacyjne opracowywanych części maszyn za
pomocą wstępnych obliczeń Metodą Elementów Skończonych
MES.
Wyposażenie:
Specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania modelowania
przestrzennego CAD oraz wspomagania wytwarzania CAM w
najnowszych wersjach:
↘↘
Catia
↘↘
SolidWorks
↘↘
Pro/Engineer
↘↘
Inventor
↘↘
DELCAM
3
KONTAKT:
Dr inż. Jacek Czajka Dr inż. Tomasz Boratyński
tel. +48 71 320 31 37
[email protected]
tel. +48 71 320 28 40
kom. +48 600 829 377
[email protected]
↘↘
Rhinoceros
↘↘
Geometrics Studio
↘↘
MasterCAM
↘↘
SurfCAM
↘↘
IsyCAM
↘↘
D-CAM
↘↘
Inne
pionowe centrum frezarskie TM 1P firmy Haas z
↘↘
układem sterowania Fanuc-Haas,
↘↘
pionowe centrum frezarskie PREMIUM 4820 firmy
Imes-Icore, przeznaczenie: obróbka HSM, obróbka twardych i
pylących materiałów,
↘↘
tokarka TL-1 firmy Haas z układem sterowania FanucHaas,
↘↘
AutoDesk Inventor - Professional
Co oferujemy:
↘↘
Szkolenia z zakresu modelowania przestrzennego
w systemach CAD,
↘↘
Szkolenia z zakresu projektowania technologicznego w
systemach CAM,
↘↘
Szkolenia z programowania obrabiarek sterowanych
numerycznie,
↘↘
Doradztwo i pomoc przy doborze i wdrażaniu rozwiązań
CAD/CAM,
↘↘
Projektowanie procesów do realizacji na CNC włącznie
z możliwością wykonania części na obrabiarkach dostępnyc
w laboratorium CAMT.
KONTAKT:
Dr inż. Bogdan Dybała
tel. +48 71 320 28 40
kom. +48 666 344 164
[email protected]
Reverse Engineering
Inżyniernia Odwrotna
Zakres:
Co oferujemy:
Działalność Laboratorium związana jest z digitalizacją obiektów
fizycznych do postaci ich komputerowych modeli przestrzennych
3D. Takie modele 3D mogą stanowić podstawę prac konstruktora,
analiz komputerowych bądź porównań obiektu fizycznego
z komputerowym zapisem. Uzyskanie postaci cyfrowej
obiektu pozwala także na jej bezpośrednie wykorzystanie w
technologiach wytwarzania wspomaganego komputerowo,
zarówno konwencjonalnych (CAM), jak i przyrostowych (szybkie
prototypowanie, wytwarzanie narzędzi lub wyrobów gotowych).
Na kompleksową ofertę Laboratorium składają się: digitalizacja
obiektów fizycznych (w tym także projektów stylistycznych,
dzieł sztuki, obiektów naturalnych) do postaci chmury punktów,
siatki trójkątów (format STL) lub modelu CAD (powierzchnie
NURBS, modele bryłowe); wsparcie w projektowaniu wyrobów
zindywidualizowanych i planowaniu regeneracji części; kontrolę
jakości w procesie wytwarzania, opartą na porównywaniu wyrobu
z jego modelem komputerowym; pomiary obiektów o prostej i
złożonej postaci geometrycznej. LRE świadczy usługi w obszarze
wytwarzania, bioinżynierii, historii sztuki i badań naukowych.
Oferujemy także integrację modeli komputerowych z systemami
CAD/CAM/CAE oraz technologiami generatywnymi (RP/RT/RM).
Na część procedur pomiarowych posiadamy akredytację PCA
potwierdzającą zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Wyposażenie:
↘↘
skaner optyczny GOM Atos II z oświetleniem
strukturalnym
↘↘
tomograf przemysłowy Zeiss Metrotom 1500
↘↘
skaner Renishaw Cyclone 2 z głowicą dotykową i
laserową
↘↘
skaner laserowy Digibot II
↘↘
ramię pomiarowe Faro Gage
↘↘
oprogramowanie do rekonstrukcji modeli CAD
3D z danych wolumetrycznych (np. z tomografii): Mimics,
VolumeGraphics
↘↘
oprogramowanie
do
przetwarzania
danych
pomiarowych i modelowania CAD: Magics, Geomagic Studio,
Calypso, PowerInspect, PowerShape, SolidWorks, CATIA, Rhino
4
4
5
Virtual Reality
Zakres:
Działalność
Laboratorium
Rzeczywistości
Wirtualnej
związana jest z modelowaniem i wizualizacją i symulacją pracy
trójwymiarowych modeli komputerowych. Modele i sceny 3D,
prezentowane w środowisku rzeczywistości wirtualnej, mogą
wspomagać prace konstruktora, analizę wyników symulacji
numerycznych lub ułatwiać działania szkoleniowe i edukacyjne.
Oprócz wizualizacji Laboratorium zajmuje się również symulacją
pracy urządzeń, stanowisk pracy oraz linii technologicznych
w systemie Delmia (Digital Enterprise Lean Manufacturing
Interactive Application) firmy Dassault Systèmes.
Wyposażenie:
↘↘
system pasywnej projekcji stereoskopowej Cykloop
firmy Vivenso/Vircinity z ekranem 84”, manipulatorem 3D i
magnetycznym systemem śledzenia firmy Ascension,
↘↘
przenośny system aktywnej projekcji stereoskopowej z
projektorem ProjectionDesign F10 AS3D, ekranem i kompletem
okularów,
↘↘
system projekcji stereoskopowej oparty na monitorze
3D z polaryzacją kołową i kompletem okularów,
↘↘
aktywna rękawica sensoryczna DG5 VHand 2.0 firmy
DGTech,
↘↘
oprogramowanie do projektowania scen 3D i
modelowania CAD: Covise, Eon Studio, SolidWorks, CATIA,
Delmia
5
KONTAKT:
Dr inż. Bogdan Dybała
tel. +48 71 320 28 40
kom. +48 666 344 164
[email protected]
Dr inż. Tomasz Będza
tel. +48 71 320 44 43
[email protected]
Co oferujemy:
↘↘
modelowanie produktów i procesów w systemach CAD,
↘↘
projektowanie aktywnych scen 3D z animacją i
interakcją z użytkownikiem,
↘↘
wirtualne prezentacje modeli produktów i instalacji
przemysłowych itp. w obszarze wytwarzania, architektury,
historii sztuki i badań naukowych,
↘↘
symulacja urządzeń (w tym robotów – np. w zakresie
ich programowania czy wykrywania kolizji podczas pracy),
stanowisk oraz linii technologicznych w systemie Delmia,
↘↘
optymalizacja wydajności linii technologicznych.
KONTAKT:
Dr inż. Tomasz Boratyński
tel. +48 71 320 28 40
kom. +48 600 829 377
[email protected]
Zakres:
Technologie te stosowane są we wczesnych etapach rozwoju
produktu, co pozwala na redukcję czasu oraz kosztów związanych
z wprowadzeniem wyrobu na rynek. Powiązane z systemami
CAD/CAM 3D, Reverse Engineering (RE) oraz prototypowaniem
wirtualnym (VR), umożliwiają szybką i pełną weryfikację
wyrobów.
↘↘
Rapid
Prototyping
–
Technologie
szybkiego
prototypowania
↘↘
Rapid Tooling – Technologie szybkiego wytwarzania
serii prototypowych
↘↘
Rapid Manufacturing – Technologie prototypowania
zindywidualizowanego
↘↘
Rozwój technologii generatywnych
↘↘
Kreowanie nowych wyrobów rynkowych
↘↘
Wsparcie przy badaniach marketingowych
↘↘
Wsparcie w wdrażaniu produktów rynkowych
↘↘
Doradztwo, konsulting i szkolenia
Co oferujemy:
Laboratorium rozwija technologie w zakresie kompleksowego
rozwoju produktu od doradztwa poprzez koncepcje i
projektowanie w systemach CAD aż do wykonywania modeli
prototypowych. Wieloletnie doświadczenie umożliwia szybką
i profesjonalną realizację prac badawczych, rozwojowych i
wdrożeniowych. Dla indywidualnych potrzeb istnieje możliwość
wytwarzania krótkich serii produktów.
6
Technologie Szybkiego Rozwoju Produktu,
Rapid Prototyping, Tooling, Manufacturing
Wyposażenie:
↘↘
Stereolitografia SL A 250/50, do budowy modeli
fizycznych z żywicy fotopolimerowych
↘↘
Drukarka 3d Z-510, do budowy modeli fizycznych z
proszków na bazie gipsu, skrobi lub ceramiki
↘↘
Eden 350, do drukowania fizycznych modeli
prototypowych z fotopolimerów
↘↘
Dimension Elite, technologia FDM do wytwarzania
produktów z tworzyw sztucznych (ABS+)
↘↘
SolidScape T76+, urządzenie umożliwiające wykonanie
modeli woskowych wykorzystywanych do procesów odlewania
↘↘
MCP Realizer II 250, do budowy modeli z proszków
metali (np. tytan, stal) metodą selektywnego przetapiania
proszków
↘↘
MCP Realizer II 50, stosowany do budowy elementów
precyzyjnych metodą selektywnego przetapiania proszków
↘↘
System do nakładania warstwowego metali „Laser
Cladding” na bazie 5-osiowej obrabiarki Hermle C20U
wyposażonej w głowicę COAX9, laser włóknowy, kamerę E-MAqS
i podwójny podajnik proszków z przeznaczeniem do wytwarzania
generatywnego oraz obróbki 5-osiowego frezowania
↘↘
Vacuum Casting, technologia próżniowego odlewania
w formach silikonowych serii prototypowych z materiałów
poliuretanowych
↘↘
Metal Part Casting, technologia precyzyjnego
wykonywania odlewów z metali stopów niskotopliwych.
↘↘
ELDO-MIX , mieszarko – dozownik do wytwarzania serii
prototypowych w formach z żywic epoksydowych.
6
7
Planowanie Procesów
Te c h n o l o g i c z n y c h
Zakres:
Tematyka planowania procesów technologicznych związana
jest z opracowaniem zintegrowanych rozwiązań informatycznych
wspierających złożone zadania współczesnego technologa –
planisty procesów. W ramach prac badawczych rozwijana jest
koncepcja budowy modułowego, komputerowego systemu
wspomagającego planowanie procesów technologicznych CAPP
(ang. Computer Aided Process Planinng). System bazuje na
konstrukcyjnych danych produktów z systemów CAD 3D, ma
wbudowany moduł do identyfikacji technologicznych obiektów
elementarnych oparty na metodach sztucznej inteligencji.
Zaimplementowano w nim algorytmy sortujące i grupujące
obiekty.
Wyposażenie:
↘↘
↘↘
↘↘
↘↘
obróbki
7
System wspomagający projektowanie CAD SolidWorks
Środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio
Szkieletowy system ekspertowy Aitech Sphinx
Autorski system ekspertowy do planowania technologii
KONTAKT:
Dr inż. Kamil Krot
tel. +48 71 320 37 81
[email protected]
Dr inż. Michał Kuliberda
tel. +48 71 320 37 81
[email protected]
Co oferujemy:
↘↘
Współpracę
w
opracowaniu
nowych
technik
wspomagających planowanie procesów technologicznych.
↘↘
Rozwiązania
informatyczne
umożliwiające
przetwarzanie geometrii z systemu CAD 3D do postaci mającej
interpretacją technologiczną – technologiczne obiekty
elementarne (kieszeń, otwór, stopień, rowek,...) odpowiadającej
technologii tradycyjnej.
↘↘
Rozwiązania w zakresie opracowania i implementacji
systemów ekspertowych dedykowanych do określonych
zastosowań technicznych.
↘↘
Kompleksowe opracowania systemów informatycznych
klasy CAPP do określonych klas wyrobów oraz ich integracja z
CAD, CAM, PCM, ERD.
KONTAKT:
Dr inż. Sławomir Susz
tel. +48 71 320 20 66
sł[email protected]
Dr inż. Anna Burduk
tel. +48 71 320 37 10
[email protected]
8
Modelowanie symulacyjne
i opt ymalizacja systemów produkc ynych
Zakres:
Wyposażenie:
Symulacja jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi
planowania i optymalizacji produkcji w przedsiębiorstwach
wytwórczych. Pozwala im na elastyczne dostosowywanie się do
potrzeb rynku i ciągłe obniżanie kosztów produkcji. Niewątpliwą
jej zaletą jest również znaczne ograniczenie ryzyka związanego z
podejmowaniem decyzji.
W laboratoriach CAMT mamy do dyspozycji najnowsze
systemy komputerowe do modelowania i symulacji procesów
ciągłych i dyskretnych. Posiadamy najlepszych specjalistów w
zakresie modelowania i symulacji mających duże doświadczenie
w realizowaniu projektów przemysłowych, badawczych i
rozwojowych.
Projektant buduje model procesu, który poddaje symulacji
komputerowej, a następnie obserwuje wpływ różnych czynników
na wartości parametrów analizowanego procesu. Dzięki temu
możliwa jest: analiza różnych wariantów decyzji odnośnie systemu
produkcyjnego oraz wybór najbardziej optymalnej i obarczonej
najmniejszym ryzykiem, optymalizacja parametrów procesu
wytwórczego, planowanie procesów wytwórczym na wielu
poziomach zarządzania, wizualizacja procesów produkcyjnych.
Co oferujemy:
Oferujemy konsultacje oraz pomoc przy planowaniu,
reorganizacji lub doskonaleniu systemów produkcyjnych.
Nasza wiedza i doświadczenie pomoże Państwu przeprowadzić
optymalną reorganizację systemu produkcyjnego, zaprojektować
lub optymalnie rozbudować istniejący system produkcyjnym,
wybrać najlepszy i obarczony najmniejszym ryzykiem wariant
decyzji, zaprojektować i wdrożyć nowe standardy pracy.
Dodatkowo
prowadzimy
specjalistyczne
szkolenia
dla
pracowników wszystkich szczebli zarządzania według autorskich
programów szkoleniowych.
8
9
Zintegrowane rozwiązania
informatyczne dla przemysłu
Zakres:
Trafny wybór, umiejętne wdrożone i wykorzystywane
zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach
wytwórczych daje możliwość skrócenia czasu realizacji niektórych
procesów biznesowych od 20 do 70 %. Poziom oszczędności jaki
można osiągnąć przed wszystkim zależy od umiejętności identyfikacji
potrzeb oraz obszarów firmy wymagających reengineering’u.
Systemy PDM/PLM (Product Data Management/Product
Lifecycle Management) zarządzają dużą ilością informacji i danymi
potrzebnymi w procesie tworzenia wyrobu, wytwarzania i rozwoju.
Głównym założeniem systemu PDM/PLM jest zarządzanie danymi
produktu poprzez cykl życia produktu czyli począwszy od koncepcji
poprzez projektowanie, wytwarzanie, dystrybucja, a kończąc na
recyklingu. Na podstawowa funkcjonalność tej klasy systemów składa
się: zarządzanie projektem, zarządzanie dokumentacja, zarządzanie
przepływem prac (workflow), zarządzanie strukturą produktu,
klasyfikacja produktów, integracja z systemami CAD i ERP. Tematyka
badawcza w tej dziedzinie obejmuje rozwój zakresu integracji
systemów PDM/PLM z systemami CAD, implementację zasad
Knowledge Management w systemach PDM/PLM, rozbudowę funkcji
systemów PDM/PLM o np. obszar projektowania technologicznego.
Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych może
wspomagać wdrażanie efektywnych metod organizacji prac w
przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zaimplementowana, w wyżej
opisanych rozwiązaniach, koncepcja zarządzani przepływem prac
(ang. workflow) wpiera procesowe zarządzanie firmą oraz umożliwia
prowadzenie prac w oparciu o koncepcje Inżynierii Współbieżnej.
9
KONTAKT:
Dr inż. Mariusz Cholewa Dr inż. Jarosław Chrobot
tel. +48 71 320 31 37
[email protected]
tel: +48 71 320 31 37
jarosł[email protected]
Wyposażenie:
↘↘
PDM/PLM (Preoedims) – zaawansowane systemy
informatyczne do zarządzania danymi o produkcie na wszystkich
etapach jego życia- od koncepcji, poprzez wytwarzanie, do utylizacji
↘↘
SFC(Preactor)systemy
operacyjnego
sterowania
wytwarzaniem (na poziomie wydziału produkcyjnego)
↘↘
MRP II/ERP (IFS applications) – zaawansowane systemy do
sterowania i zarzadzania produkcją oraz zasobami przedsiębiorstwa.
Co oferujemy:
Posiadana wiedza oraz doświadczenia poparte udanymi wdrożeniami
w przemyśle pozwalają nam na oferowanie usług i wspieranie firm
podczas:
↘↘
analizy i reengineering procesów biznesowych w obszarze
rozwoju produktu, planowania oraz wytwarzania
↘↘
doradztwo przy wyborze oferowanych na rynku systemów
informatycznych wspomagających harmonogramowanie produkcji,
sterowanie wytwarzaniem oraz zarządzanie cyklem życia produktu
↘↘
analizy przedwdrożeniowe systemów oraz asysta przy
wdrożeniach
↘↘
opracowanie dedykowanych rozwiązań informatycznych w
ww. obszarach, w szczególności zarządzanie projektem i pracami w
rozproszonym środowisku biznesowym, zarządzanie dokumentacja
oraz procesami biznesowymi przedsiębiorstw, …
↘↘
szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania produkcją przy
pomocy narzędzi informatycznych, takich jak systemy PDM/PLM,
SFC i ERP.
KONTAKT:
Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch
tel. +48 71 320 22 14
[email protected]
Zakres:
Co oferujemy:
Jednym z wiodących obecnie podejść do wytwarzania, które
wywiera silny wpływ na strategię wytwarzania oraz na kształt
systemu wytwórczego jest Lean Manufacturing. Istota tego
podejścia zasadza się na 5 podstawowych elementach opisanych
przez Womacka i Jonesa:
Zespół badawczy zajmujący się tą tematyką w CAMT w
Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji prowadzi badania
nad rozwojem metod wdrażania lean manufacturing do praktyki
przemysłowej. Badania te koncentrują się na następujących
tematach:
• precyzyjnym zdefiniowaniu wartości, z punktu widzenia
klienta,
• ustawieniu wszystkich działań tworzących wartość dodaną
dla konkretnego produktu wzdłuż strumienia wartości,
• gładkim przepływie wartości
• reagującym na ssanie z rynku przez klienta i doskonaleniu
do perfekcji.
Lean Manufacturing wspiera się zespołem metod i zasad, które
ułatwiają zorganizowanie procesów przedsiębiorstwa w taki
sposób, aby dostarczyć na rynek wyrób doskonałej jakości, przy
niższym stopniu zużycia zasobów oraz w krótszym czasie niż jest
to do osiągnięcia przy użyciu konwencjonalnych metod produkcji
masowej.
Wyniki badań oraz doświadczenie zespołu są wykorzystywane
we współpracy z przedsiębiorstwami przy współdziałaniu z Lean
Enterprise Institute Polska (www.lean.org.pl)
10
Lean Manufacturing
• Metodyka tworzenia mapy kosztów, zasobów i wyników
produkcyjnego strumienia wartości. Dzięki tej metodyce
możliwy jest pomiar oraz analiza efektywności strumienia
wartości w zakresie kosztów procesów, zyskowności,
płynności finansowej oraz stopnia wykorzystania zasobów
produkcyjnych.
• Metodyka projektowania produktu z zastosowaniem
koncepcji Lean Product Development. Podejście to polega
na eliminacji marnotrawstwa z procesów projektowania i ma
na celu istotne skrócenie czasu projektowania.
• Metodyka projektowania systemów demontażu i ponownego
przetwarzania (ang. remanufacturing) z zastosowaniem
koncepcji Szczupłego Wytwarzania (Lean Manufacturing).
• Metodyka wdrażania koncepcji szczupłego wytwarzania w
produkcji jednostkowej i małoseryjnej typu „high-mix-lowvolume manufacturing” i „make-to-order”.
• Metodyka
harmonizacji
systemów
produkcyjnych
współpracujących przedsiębiorstw w celu obniżenia
wielkości wykorzystywanych zapasów w łańcuchu dostaw.
Celem tej metodyki jest optymalizacja łańcucha dostaw pod
względem kosztów i czasu przejścia (ang. lead time).
• Metodyka optymalizacji procesów obsługowych maszyn
pracujących w trybie automatycznym zorientowana na
poprawę wskaźnika Całkowitej Efektywności Sprzętu OEE (z
ang. Overall Equipment Effectiveness).
10
11
Zarządzanie jakością
Zakres:
Współczesna gospodarka wymaga kompleksowego podejścia
do problematyki związanej z jakością. Jest ono przedmiotem
naszych prac badawczo-wdrożeniowych oraz usług szkoleniowokonsultingowych, w których główny nacisk kładziemy na
systemowe podejście do zarządzania jakością, na stosowanie
prewencyjnych metod zapewnienia jakości oraz na wykorzystanie
metod analitycznych do podejmowania decyzji w oparciu o fakty.
Prowadzone prace obejmują wszystkie procesy organizacji,
przy czym szczególną uwagę kierujemy na procesy związanych z
realizacją wyrobu.
Wyposażenie:
↘↘
oprogramowanie do analiz statystycznych: MINITAB,
Statistica
11
KONTAKT:
Dr inż. Adam Jednoróg
tel. +48 71 320 29 88
[email protected]
Co oferujemy:
↘↘
badania w zakresie metod doskonalenia, optymalizacji i
monitorowania procesów produkcyjnych i usługowych
↘↘
pomoc w tworzeniu rozwiązań systemowych w
zarządzaniu jakością zgodnych z normami ISO serii 9000
↘↘
pomoc w zakresie badań stabilności i zdolności
procesów
↘↘
pomoc w zakresie badań niepewności i zdolności
systemów pomiarowych
↘↘
pomoc w zakresie doświadczalnego wyznaczania
modeli statystycznych procesów
↘↘
pomoc w zakresie wdrażania metod naukowego
podejścia do rozwiązywania problemów
↘↘
szkolenia i konsultacje służące rozwojowi kompetencji w
zakresie metod i technik doskonalenia jakości (QFD, FMEA, DOE,
SPC, MSA, Robust Design), zastosowania metod statystycznych
w optymalizacji wyrobów i procesów
↘↘
szkolenia i konsultacje w zakresie metod i narzędzi
wykorzystywanych w strategii Six Sigma
KONTAKT:
Dr inż. Stanisław Iżykowski Dr inż. Piotr Górski
tel. +48 71 320 20 64
stanisł[email protected]
tel.+48 71 320 37 81
[email protected]
Zakres:
Prowadzone prace dotyczą
zagadnień, które wchodzą
w zakres szeroko pojętej metodologii projektowania:
Zastosowanie
nowoczesnych
narzędzi
symulacyjnych
w
procesach
projektowo-konstrukcyjnych
maszyn
wytwórczych
oraz
układów
mechanicznych.
Wdrażanie metod sztucznej inteligencji do praktyki projektowej
poprzez budowę konstrukcyjnych systemów ekspertowych.
Stosowanie narzędzi informatycznych w postaci systemów
symulacyjnych
(systemy
CAD/FEM/MBS/CACE/CAM/VNC),
umożliwia automatyzację procesów projektowych i ich
optymalizację. Realizowane prace badawcze koncentrują się
na opracowaniu modelu integracji wymienionych narzędzi
symulacyjnych dla efektywnego ich stosowania we wczesnym
stadium powstawania konstrukcji w oparciu jej modele
wirtualne. Podstawę funkcjonowania konstrukcyjnych systemów
ekspertowych stanowi integracja przetwarzania wiedzy i
geometrii. Prowadzone badania dotyczą takich zagadnień ,
jak: ocena możliwości stosowania systemów ekspertowych
na różnych etapach procesu projektowania, wybór ich
architektury i sposobu współpracy z oprogramowaniem
typu CAD. Prace aplikacyjne obejmują budowę modeli
numerycznych dla układów mechanicznych, które uwzględniają
zjawiska zachodzące w tych układach w trakcie pracy.
12
Projektowanie i optymalizacja
maszyn i urządzeń wytwórczych
Wyposażenie:
↘↘
Oprogramowanie do analiz symulacyjnych dla układów
mechanicznych w zakresie CAD/FEM/MBS/CACE (pakiety ADAMS,
Nastran/Patran, MarcMentat, ITI-SIM, Matlab/SIMULINK )
↘↘
Laboratorium wyposażone w sterowniki PLC
(oprogramowanie do budowy i symulacji układów sterowania,
jak również do programowania sterowników PLC PC-Worx),
↘↘
Maszyna o kinematyce równoległej (wraz z
wysokoobrotowym elektrowrzecionem).
Co oferujemy:
↘↘
Modelowania i symulacji numerycznych układów
mechanicznych (np.: układy o kinematyce równoległej),
↘↘
- Analiz symulacyjnych
(kinematyczne, statyczne,
dynamiczne) elementów i zespołów maszyn wytwórczych w
zakresie CAD/FEM/MBS/CACE,
↘↘
- Tworzenia symulacji i wizualizacji układów
mechanicznych w trakcie ich pracy.
12
13
Automatyzaca i Robotyzacja
Sterowanie PLC i CNC, sieci komputerowe
Zakres:
Laboratorium Automatyki i Robotyki zajmuje się działalnością
naukowo-badawczą i usługową w zakresie realizacji i integracji
systemów automatyki, gniazd zrobotyzowanych i układów
mechatronicznych, modelowania i symulacji, a także zastosowania
metod sztucznej inteligencji oraz budowy aplikacji komputerowych.
Realizowane są projekty badawczo-rozwojowedotyczące:
kompleksowego
opracowania
zautomatyzowanych
linii
technologicznych, projektowania nowych produktów, opracowania
technologii procesowych oraz projektowania osprzętu.
Działalność dydaktyczna obejmuje programowanierobotów
przemysłowych oraz sterowników PLC.
Wyposażeni:
Oprogramowanie:
↘↘
oprogramowanie:
ADAMS,
Nastran/Patran,
MarcMentat, Delmia, ITI-SIM, PC-Worx, TwinCAT,
↘↘
- system ekspertowy AitechSphinx,
↘↘
- środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio,
Matlab/SIMULINK,
Sprzęt/laboratoria:
↘↘
- laboratorium robotów przemysłowych: Kawasaki RS20N, Mitsubishi RV-3AL oraz RV-M1, Bosch SR800 (SCARA),
↘↘
- laboratorium PLC Phoenix Contact,
↘↘
- maszyna o kinematyce równoległej (hexapod),
↘↘
- wysokoobrotowe elektrowrzeciona (20/60/105tys.
13
KONTAKT:
Dr inż. Kamil Krot
Dr inż. Krzysztof Chrapek
tel. +48 71 320 37 81
[email protected]
tel. +48 71 320 38 78
[email protected]
Co oferujemy:
↘↘
budowy układów sterowania maszyn i urządzeń,
↘↘
automatyzacji procesów przemysłowych,
↘↘
projektowania, realizacji iprogramowania systemów
automatyki,
↘↘
integracji
podsystemów
automatyki,
zagadnień
bezpieczeństwa maszyn i systemów zautomatyzowanych,
↘↘
projektowania
i
programowania
gniazd
zrobotyzowanych oraz układów mechatronicznych,
↘↘
programowania robotów przemysłowych,
↘↘
projektowania
i
budowy
i
symulacji
osprzętu
dla
robotów
przemysłowych,
↘↘
modelowania
stanowisk
pracy
z
wykorzystaniem systemów CAD, FEM, MBS, CACE,
↘↘
zastosowania metod sztucznej inteligencji (systemy
ekspertowe) do rozwiązywania problemów technicznych,
↘↘
projektowania i budowyaplikacji komputerowych do
przetwarzania danych i obsługi podsystemów automatyki.
KONTAKT:
Dr inż. Jacek Reiner
tel. +48 71 320 29 81
kom. +48 666 344 169
[email protected]
Mgr inż. Mariusz Mrzygłód
tel. +48 71 320 29 81
[email protected]
Zakres:
Zespół MVL A specjalizuje się badaniach i rozwoju systemów
optycznej kontroli jakości produktów i procesów np.
obróbki laserowej. Nasze rozwiązania cechują się szeroką
interdyscyplinarnością (metrologia i jakość wytwarzania,
optyka, elektronika, informatyka, mechanika i sterowanie).
Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas opracowania i
wdrożenia wielu projektów przemysłowych, np. kontrola
wałeczków łożysk tocznych, przegubów homokinetycznych, śrub
kostnych dla implantów medycznych i innych, potrafimy spełnić
wysokie wymagania przemysłu motoryzacyjnego i medycznego.
Innowacyjność naszych rozwiązań została wielokrotnie
nagrodzona w kraju i zagranicą.
Wyposażenie:
Nasze wyposażenie laboratoryjne obejmuje mikroskopy cyfrowe
(Keyence), w tym konfokalne 3D (LEXT – Olympus) , interferometr
(Taylor-Hobson), spektrometry i kamery (Andor), skaterometr i
fotometr (Radiant-Imaging) wraz z monochromatorem, superczułą
kamerę termowizyjną (FLIR) oraz elementy optomechaniczne
(Thorlabs, Edmund Optics, Standa) i certyfikowane wzorce
kalibracyjne. Do opracowywania nowych układów kontroli
wizyjnej wykorzystujemy kamery, specjalizowane detektory
np. triangulacyjne, konfokalne chromatyczne, frontu falowego,
specjalne obiektywy telecentryczne i wielokierunkowe
oraz projektujemy dedykowane oświetlacze LED i laserowe.
Korzystamy z oprogramowania do symulacji optycznych Zemax,
Fred, MaxwelRender, Imatest, do obliczeń Mathematica, Matlab,
14
Optomechatronika
Statistica, akwizycji i przetwarzania sygnałów LabView, Halcon,
OpenCV oraz modelowania SolidWorks i Blender.Statistica,
akwizycji i przetwarzania sygnałów LabView, Halcon, OpenCV
oraz modelowania SolidWorks i Blender.
Co oferujemy:
↘↘
Opracowywanie kompleksowych systemów kontrolno
pomiarowych dla zapewnienia jakości wytwarzania, a w tym:
↘ ↘Studia wykonalności optycznej kontroli wizyjnej wraz
z opracowaniem katalogu wad.
↘ ↘Opracowanie metod skanowania optycznego, topografii
powierzchni, rozpraszalności światła i spektralnego.
↘ ↘Opracowanie i implementacja (C/C++, LabView, Halcon,
Matlab) specjalistycznych algorytmów przetwarzania i
analizy obrazów oraz klasyfikacji cech.
↘ ↘Walidację urządzeń i procesów pomiarów i kontroli
optycznej zgodnie z FDA CRF21 lub ISO 13485 oraz MSA
4 lub VDA 5.
↘↘
Projektowanie i symulacyjne badania układów optycznych
i oświetleniowych LED.
↘↘
Pomiary fotometryczne źródeł światła i kolorymetryczne
jak również rozpraszalnosci światła na powierzchniach.
↘↘
Dla mikro i nano technologii pomiary geometrii,
topografii powierzchni i cienkich warstw,
14
15
Technologie Laserowe
Zakres:
Zespół Laserów Przemysłowych specjalizuje się badaniach
i rozwoju technologii laserowych dla wytwarzania. Technologie
laserowe znajdują coraz szersze zastosowanie w procesach
cięcia, spawania, hartowania, napawania proszków, oczyszczania,
znakowania i innych. Obróbce podlegają różne materiały
w skali makro i mikro. Dzięki posiadanej aparaturze do badania
wiązki laserowej wykrywamy problemy i niedoskonałości tego
narzędzia.
Naszym partnerem strategicznym jest Instytut IWS Fraunhofera
z Drezna we współpracy z którym tworzymy FPC (Fraunhofer
Project Centre).
Co oferujemy:
Badania i rozwój technologii laserowych, w tym:
↘ ↘Rozdzielanie i łączenie materiałów (cięcie i spawanie
laserowe),
↘ ↘Wytwarzanie
powłok
funkcjonalnych
i
regenerację
powierzchni (napawanie proszków metali w skali makro
i mikro) ,
↘ ↘Modyfikowanie właściwości metalograficznych warstwy
wierzchniej poprzez selektywną obróbkę termiczną,
↘ ↘Laserowe drążenie otworów,
↘ ↘Oczyszczanie
powierzchni
(ablacja),
znakowanie
i teksturowanie.
Mikroobróbka laserem pikosekundowym przy różnych
długościach fali (1064, 532,355nm). Badanie parametrów
wiązkilaserowej, rozkład gęstości mocy, kaustyka, aberracje
układu doprowadzania i kształtowania wiązki.
15
KONTAKT:
Dr inż. Jacek Reiner Mgr inż. Mariusz Mrzygłód
tel. +48 71 320 29 81
kom. +48 666 344 169
[email protected]
tel. +48 71 320 29 81
[email protected]
Opracowywanie systemów monitorowania (kształt jeziorka,
rozkład temperatur, etc.) i sterowania closed-loop procesów
obróbki laserowej.
Wyposażenie:
Nasze wyposażenie laboratoryjne obejmuje wszystkie typy
generatorów laserowych:
↘ ↘laser diodowy 4KW (LaserLine),
↘ ↘laser dyskowy 2KW (Trumpf),
↘ ↘laser CO2 (Rofin),
↘ ↘laser włóknowy (IPG) laser impulsowy (Trumpf),
↘ ↘laser pikosekundowy (Time-Bandwidth).
Posiadamy pasywne i aktywne układy kształtowania wiązki
(LaserLine, Precitec, Trumpf) oraz głowice do zdalnej obróbki
laserowej (Cambridge Tech., Newson, Scanlab) . Układy
manipulacji głowicą za pomocą obrabiarki CNC (Trumpf)
i robota (Reis). Monitor ogniska wiązki i aparaturę do pomiarów
kaustyki (PRIMES) oraz mierniki mocy. Wykorzystujemy kamery
termograficzne (FLIR) i pirometry oraz dedykowane układy
monitorowania jeziorka spawalniczego.
Dr inż. Mariusz Frankiewicz
tel. +48 71 320 20 83
[email protected]
Zakres:
Technologie powłok funkcjonalnych umożliwiają nadawanie
określonych
wysokich
właściwości
eksploatacyjnych
powierzchni wyrobów. Centrum Zaawansowanych Systemów
Produkcyjnych CAMT realizuje w tym zakresie prace
badawczo-rozwojowe w obszarach technologii natryskiwania
cieplnego – łukowego oraz plazmowego. Realizowane prace dotyczą:
•
•
•
•
analizy procesów nanoszenia powłok,
doboru parametrów realizacji procesów,
testów nowych materiałów powłokowych,
nowych
obszarów
zastosowań
technologii
funkcjonalnych.
16
Tech n ologie p owłok
Funkcjonalnych
KONTAKT:
powłok
Wyposażenie:
Główne zaplecze badawcze stanowi zrobotyzowany system
nakładania powłok metodą natryskiwania plazmowego (APS) o
mocy 60 kW wyposażony m.in. w:
↘ ↘ robota przemysłowego Kawasaki wraz z pozycjonerem
oraz dodatkowymi pakietami oprogramowania
↘ ↘ układ sterowania i kontroli parametrów procesu
nanoszenia powłok
↘ ↘ komorę oraz system filtracyjny Donaldson zapewniające
wysokiej jakości warunki realizacji procesu wg specyfikacji
ATEX St1, oraz skuteczność filtracji 99,9%
Laboratorium
jest
wyposażone
ponadto
w
system
natryskiwania łukowego MCP-TAFA (Praxair) umożliwiający
m.in. szybkie wytwarzanie skorupowych narzędzi kształtujących
(rapid tooling), w tym gniazd form wtryskowych do
produkcji krótkich serii prototypów i wyrobów gotowych.
Co oferujemy:
Prowadzimy prace badawcze i rozwojowe w zakresie
opracowania, wytwarzania oraz analizy powłok funkcjonalnych z
szerokiej gamy materiałów obejmujących:
↘ ↘ Metale oraz ich stopy
↘ ↘ Ceramikę
↘ ↘ Materiały polimerowe
Oferujemy możliwości modyfikacji właściwości materiałów
proszkowych
obejmujących
m.in.
sferoidyzację
ziaren.
Kompleksowa
analiza
oraz
identyfikacja
parametrów
przetwarzanych materiałów oraz wytwarzanych powłok
przeprowadzana jest w oparciu o zaplecze badawcze CAMT,
laboratoria badań materiałowych i wytrzymałościowych,
termograficzne systemy analizy procesów, aparaturę do
badań nieniszczących (tomografię przemysłową, termografię).
Nasze kompetencje wynikają z realizacji szeregu projektów
przemysłowych m.in. w zakresie wytwarzania innowacyjnych
narzędzi za pomocą procesów natryskiwania cieplnego.
16
17
Badania materiałowe i mechaniczne
KONTAKT:
Dr inż. Tomasz Kurzynowski
tel. +48 71 320 20 83
kom. +48 666 344 160
[email protected]
Zakres:
Wyposażenie:
Laboratorium
zakresu
Dysponujemy nowoczesnymi narzędziami do przygotowania
inspekcji, kontroli materiałowej i mechanicznej dotyczących
próbek, pomiarów makro i mikroskopowych, makro i mikro
identyfikacji istotnych czynników mających wpływ na proces
twardości
technologiczny. Nowoczesne narzędzia wytwarzania, głównie
zmęczeniowych. Laboratorium wyposażone jest w:
↘ ↘elektronowy mikroskop skaningowy SEM ZEISS EVO MA25 wyposażony w detektory SE, BSE, EDX,
↘ ↘mikroskop konfokalny OLYMPUS Lext OLS4000,
↘ ↘twardościmierz Wilson Wolpert 432SVD,
↘ ↘mikrotwardościomierz Zwick Roel ZHμ-A,
↘ ↘kompletny system do preparatyki próbek, m.in. wyposażony
w szlifierko-polerki, przecinarki, mikroskopy świetlne, napylarkę
do próbek nieprzewodzących,
↘ ↘kamerę szybką Phantom v710 firmy Vision Research
(umożliwia nagrywanie z szybkością do 1,4 mln fps),
↘ ↘maszynę wytrzymałościową do badań statycznych 150kN,
INSTRON 3384,
↘ ↘maszynę wytrzymałościową do badań zmęczeniowych 25kN,
INSTRON 8872,
↘ ↘dedykowane oprogramowanie do pomiaru topografii
powierzchni,
pomiaru
wielkości
cząstek,
pomiarów
metrologicznych w skali mikro i Nano.
laserowego,
BadMat
realizuje
funkcjonalnych
projekty
powierzchni,
z
mikrostruktur
i
makrostruktur przestrzennych wymagają ciągłego doskonalenia
i
określania
wpływu
procesu
na
przetwarzany
materiał.
Co oferujemy:
↘ ↘badania makro i mikrostrukturalne z wykorzystaniem metod
mikroskopii świetlnej, elektronowej i konfokalnej,
↘ ↘wyznaczanie
kompozytów,
właściwości
tworzyw
mechanicznych
sztucznych
itp.
metali,
(liniowy
i powierzchniowy rozkład mikro i makro twardości, pomiar cienkich
warstw, statyczna próba rozciągania, próby zmęczeniowe),
↘ ↘analizę propagacji pęknięć z wykorzystaniem kamery szybkiej,
↘ ↘mikroanalizę składu chemicznego EDS,
↘ ↘pomiary
topografii
powierzchni
2D
i
3D
(falistość,
chropowatość, obliczenia powierzchni rzeczywistej),
↘ ↘analizy materiałów proszkowych (rozkład średnic cząstek,
pomiar mieszanin cząstek proszków, określanie kształtów),
↘ ↘wykonanie
opracowań
i
analiz
technologicznych i inspekcyjno-pomiarowych.
17
materiałowych,
oraz
pomiarów
mechanicznych
statycznych
i
KONTAKT:
Dr inż. doc. Jerzy Sobiech Mgr inż. Marcin Madeja
tel. +48 71 320 27 04
[email protected]
tel. +48 71 320 41 85
[email protected]
Zakres:
Wyposażenie:
CAMT
zajmuje
się
działalnością
naukowo-badawczą,
dydaktyczną a także usługową w zakresie zagadnień dotyczących
programowania i zastosowania obrabiarek sterowanych
numerycznie,
automatyzacji
procesów
technologicznych
szczególnie dla produkcji małoseryjnej, doskonalenia metod
oceny jakości wytwarzania bezpośrednio na obrabiarce a także
obróbki skrawania.
Park maszynowy:
↘ ↘pionowe pięcioosiowe centrum frezarskie B300U firmy
Hermle z układem sterowania Heidenhain,
↘ ↘pionowe centrum frezarskie MINI MILL firmy Haas z układem
sterowania Fanuc-Haas,
↘ ↘pionowe centrum frezarskie PREMIUM 4820 firmy Imes-Icore,
przeznaczenie: obróbka HSM, materiały pylące,
↘ ↘tokarka TL-1 firmy Haas z układem sterowania Fanuc-Haas,
Zaawansowany park maszynowy wyposażony zarówno w maszyny
3 i 5 osiowe pozwala na realizację badań związanych z obróbką
szerokiej gamy materiałów oraz obróbkę skomplikowanych
elementów o złożonych powierzchniach z niemalże dowolnego
materiału. Wysokiej klasy systemy pomiarowe w jakie wyposażone
są maszyny pozwalają na kontrole i ocenę obrabianych elementów
podczas produkcji.
Co oferujemy:
↘ ↘techniczną i ekonomiczną ocenę procesów technologicznych
projektowanych na OSN,
↘ ↘symulacyjne sprawdzenie poprawności zaprojektowanych
zabiegów obróbkowych,
↘ ↘projektowanie i prototypowanie systemów oceny jakości
wykonania bezpośrednio na obrabiarce,
↘ ↘ocenę możliwości skrawnych narzędzi skrawających,
↘ ↘ocenę jakości narzędzi skrawających dla określonych zadań
produkcyjnych
18
Technologie sk rawania
CNC 3/5 OSI
Dysponujemy oprogramowaniem CAD-CAM:
↘ ↘SURFCAM V5.1 firmy Surfware. System wyposażony jest w
moduły: frezowania 2, 3 i 5 osi, toczenia oraz EDM,
↘ ↘IsyCam 3.2 firmy Imes-Icore, wyposażony w moduł frezowania
2, 3 i 4 osie.
Dysponujemy salą dydaktyczną wyposażoną w:
↘ ↘15 stanowisk dydaktycznych do
nauki programowania
pozwalających
na
symulację
pracy
obrabiarek
z
w
rozpowszechnionymi
w
polskim
przemyśle
układami
sterowania
CNC,
z
oprogramowaniem:
MTS-CNC z modułami CAD-CAM, i symulacji toczenia oraz
frezowania firmy MTS Mathematisch Technische Softwere
Entwicklung GMBH,
↘ ↘CAM ESPRIT 2010 produktem firmy DP Technology. System
wyposażony jest w moduły: frezowania, toczenia i ESM,
↘ ↘system CNCplus TRAINING firmy KELLER dla symulacji obróbki
frezowaniem i toczeniem,
↘ ↘ZERO-OSN z modułem symulacji toczenia firmy ZERO
18

Podobne dokumenty

Informator przemysłowy

Informator przemysłowy się w budynku B-1 przy ul. M. Smoluchowskiego 25, a Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) w budynkach: B-4 i B-9 przy ul. I. Łukasiewicza 3/5 i 7/9 oraz B-1 przy ul. M. Smoluchowskiego...

Bardziej szczegółowo