Profilaktyka zdrowotna

Transkrypt

Profilaktyka zdrowotna
Portal Miasta Miasta Czeladź
http://www.czeladz.pl/sprawy_spoleczne/profilaktyka_zdrowotna/printpdf
Profilaktyka zdrowotna
AKCJE ZDROWOTNE
Wady postawy u dzieci stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny. Miasto Czeladź wychodząc
naprzeciw niepokojących statystykom organizuje i finansuje od wielu lat bezpłatne badania wad postawy u
dzieci w wieku szkolnym.
W 2015 roku Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadził
badania z zakresu wad postawy u dzieci z klas I szkół podstawowych. Te działania miały na celu wykazanie
skali problemu oraz wyodrębnienie grupy uczniów wymagających dalszej diagnostyki i leczenia w
poradniach wad postawy. Łącznie przebadano 332 dzieci, z czego tylko 46 uczniów miało prawidłową
postawę.
Kolejnym etapem realizacji tego przedsięwzięcia będzie zorganizowanie przez okres 8 tygodni bezpłatnych
zajęć usprawniających dla wszystkich uczniów czeladzkich klas pierwszych szkół podstawowych. Zajęcia z
rehabilitantem będą odbywać się raz w tygodniu, począwszy od 4 kwietnia, aby dziecko mogło w nich
uczestniczyć wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Po zrealizowaniu zajęć każde dziecko
otrzyma instruktaż w jaki sposób ćwiczyć w domu, aby zapobiegać wadom postawy. Rodzice otrzymają
rzetelną informację dotyczącą kształtowania prawidłowych nawyków postawy ciała.

Podobne dokumenty